Modlitba k sv. Václavu

Zdráv buď, vévodo České země! Nedal jsi zahynouti, nepohrdl jsi naším voláním, shlédl jsi na naše slzy, Boha jsi uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu Božího a soudu lidského. Ne před branami, ale…

Číst dále

Samota uprostřed nejbližších

Každý člověk se cítí dobře mezi lidmi, kteří mu jsou nakloněni, kdy si navzájem rozumějí, kdy je těší a rmoutí to samé. Často ale v každodenním životě staneme před křížem osamocení, a to dokonce i uprostřed…


Vyber si: bačkory, nebo meč!

Začněme popořádku, protože „chlap“ musí mít všechno v hlavě pěkně uspořádané… Co to vůbec je modlitba? Pokud si vzpomeneš na první hodiny katechismu, na které jsi s větším či menším nadšením chodil, pak se ti jistě vybaví…


Škola, křesťanské hodnoty a žákovo sebevědomí

Pracovníci profesí, které přinášejí hlubší kontakt s druhými lidmi, jako duchovní, lékaři, policisté, psychologové a samozřejmě také učitelé, přicházejí přirozeně mnohem častěji než jiní do kontaktu s jevy, jež bývají označovány jako sociálně patologické. Rejstřík těchto jevů se…


Jezuitská permanentní revoluce

Věčný optimista Arrupe Bask Pedro Arrupe y Gondra (1965–1983) se stal dvacátým sedmým generálem Tovaryšstva Ježíšova a prvním generálem „obnovených“ jezuitů, kteří zahájili počáteční fázi vnitřní revoluce. Tomu nasvědčují slova generálova přítele a spolupracovníka P….


Vyšlo Te Deum 3/2023

Témata Te Deum 3/2023 jsou „Vzestup a pád jezuitů“ a „Pokora“. P. Frederick William Faber CO – Bolestné, ale spásné sebepoznání Martin R. Čejka – Nový prefekt nového dikasteria má nové úkoly a nové myšlení Roberto de Mattei – Složitosti a paradoxy církevních…
Bůh nás miluje

Bůh miluje vše, co stvořil. Jeho dobrota je příčinou všech věcí. My milujeme něco, protože jest to skutečně nebo jen zdánlivě dobré, ale u Boha, jenž má tvůrčí moc, je něco dobré, protože to Bůh…


Oheň lásky

„Oheň na zem jsem přišel hodit, a co chci jiného, než aby se vznítil?“ [Lk 12, 49] Oheň! Může snad nějaké slovo znít lidským uším děsivěji? Podle mě ani ne tak kvůli tomu, že každoročně…


Vyšlo Te Deum 2/2023

Témata Te Deum 2/2023 jsou „Podoby krásy“ a „Dílo a osobnost sv. Pavla“. Mons. Fulton J. Sheen – Skutečná krása je Božím darem jako déšť Martin R. Čejka – Smutní koncilní hippies Łukasz Warzecha – Velká lež udržitelného rozvoje Největší kostel FSSPX na…


Mirae caritatis

Poznávat v plnosti víry, čím je eucharistie, je to samé, jako chápat velikost díla, které Bůh v dokonalém milosrdenství uskutečnil, když se pro spásu lidského rodu stal člověkem. Jelikož stejně jako nás pravá víra vede k uznání…„Portréty“ Ducha Svatého

Spisovatel Teodor Jeske-Choiński ve svém historickém románu Poslední Římané popisuje scénu, jak čerstvě obrácený barbar s vervou strhává krásné antické malby a místo nich neumělou rukou maluje jakéhosi kulhajícího chlapce, který nese na zádech neurčitý předmět….


Kritické poznámky k papeži Benediktovi

Nedávné úmrtí papeže Benedikta XVI., který zemřel ve vysokém věku 95 let, vyvolalo vlnu pochvalných komentářů k jeho činnosti – a to jak k té na stolci sv. Petra, tak i k té v čele Kongregace pro nauku víry….