franciszkas

Františka Siedliska (25. listopadu)

V  Roszkowe Woli žil bohatý zemanský pár Adama a Cecilie Marianny Siedliských, jemuž se 12. 11. 1842 narodila dcera Františka. O budoucnosti dívenky měli jasno: bude slavnou umělkyní, „nezkysne“ přece někde na konci světa mezi…


frantisek4

De Mattei: Rozpory končícího Svatého roku

Jedním z výkladových klíčů pontifikátu papeže Františka je bezesporu jeho láska k rozporům. Tento myšlenkový sklon je nadmíru zřejmý z apoštolského listu Misericordia et misera vydaného nakonec mimořádného Svatého roku milosrdenství. V tomto listě papež Bergoglio ustanovuje,…


usa-mesias

Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (5.)

Nový Mesiáš Prvotní pojetí Ameriky jako „města na hoře“ a „zrcadla národů“ přechází postupně vývojem, až dospěje k aktivnímu mesianismu Spojených států, jejichž misijním územím je celý svět. Ale už od počátku lze pozorovat snahy některých…tedeum0416

Vyšlo Te Deum 4/2016

Tématy Te Deum 4/2016 jsou „Láska k moudrosti“ a „Polsko 966–2016“. Obsah P. Frederick W. Faber CO – Na prahu smrti MRČ – Nejste náhodou i vy pravicoví extremisté? Christopher A. Ferrara – Teilhardovské pohádky „kazatele…


vira-hereze

Nejtěžší hříchy proti víře

Závažnost hříchů proti víře Víra je základem celého duchovního života, proto jsou hříchy proti víře nejzhoubnější a otevírají širokou cestu všem jiným hříchům. Sv. Tomáš Akvinský označuje hřích nevěry, hned po hříchu nenávisti k Bohu, za…kristuskral

Mäder: Bohovláda či satanovláda?

V srpnu 1880 se konal v Římě projev na oslavu revolucionářky Luisy Michelové. Jeden ze zednářů měl chvalořeč na Lucifera, jako praporečníka moderních idejí. Tu vykřikl někdo z lidu: „ Ať žije Satan! Evviva Satan!“…


latina

Lekce 49 – perfektum: přehled

Před perfektem jsme poznali několik druhů slovesných koncovek, které se přidávají za kmen, který se nazývá kmenem présentním (jde o koncovky indikativu a konjunktivu présentu a imperfekta a koncovky infinitivu a imperativu, a to v aktivu…


05-ZPRAVY-Synoda_Delegati

V církvi se rozmáhá kritika papeže Františka

Holandský oficiální katolický týdeník Katholiek Nieuwsblad přináší v posledním čísle (40. ze 7. října 2016) obsáhlý přehled vzrůstající kritiky na působení papeže Františka. Stále více kardinálů, biskupů, kněží i laiků poukazuje na závažné nedostatky papežova…