J.Em. Burke: Ani synoda, ani papež nemohou odporovat pravdě o eucharistii a manželství

Synoda a také papež nemohou otevírat „žádné dveře“, které neexistují a nemohou existovat. Ani vzdělané svědomí nemůže pravdě o Eucharistii a nerozlučitelnosti manželství odporovat, píše kardinál  Raymond Burke. Odpovídá tím na interpretaci synody o rodině Antonia Spadara SJ, ředitele časopisu La Civiltà Cattolica.

Spadaro ve vydání 28. listopadu tvrdí, že synoda chtěla „zraněné osoby a páry“ doprovázet a uzdravit v jakémsi „procesu integrace a smíření bez bariér“. Ohledně připuštění civilně sezdaných osob po rozvodu synoda podle Spadara formulovala „cestu rozlišení a ‚fora interna‘„, která „otevírá dveře“, jež byly na předchozí synodě ještě zavřené.

Kardinál Burke odmítá toto pojetí. Křesťanská láska nespočívá v „integraci a smíření bez bariér“, protože stojí na nezměnitelné pravdě o přirozenosti a milosti. Odpovídá morálnímu řádu pro jednotlivce i pro společnost. Doprovází každého na cestě lítosti a smíření, uvádí kardinál.

Na “forum internum“ má kněz úlohu orientovat svědomí penitenta k pravdě o Eucharistii a manželství, což znamená žít cudně a věrně ve stávajícím svátostním manželství, dodává.

Mínění Antonia Spadara přivádí kněze do nemožné situace. Mohlo by se od nich požadovat, aby penitentovi otevřeli dveře, které neexistují, píše  Burke.

 

Zdroj: kath.net
Překlad -rm-

2 Komentáře k "J.Em. Burke: Ani synoda, ani papež nemohou odporovat pravdě o eucharistii a manželství"

 1. Poutník | 16.12.2015 z 21:21 |

  Otevřený dopis (petice) požadující odstoupení papeže Františka, zveřejněná 8. prosince 2015 na portálu The Remnant.

  http://remnantnewspaper.com/web/index.php

 2. Poutník | 19.12.2015 z 12:54 |

  Text výzvy papeži Františkovi z časopisu The Remnant:

  8. prosince 2015
  Svátek Neposkvrněného Početí

  Svatý otče,

  Papež Celestýn V. (rok 1294), když poznal svou neschopnost zastávat úřad, ke kterému byl nečekaně povolán ještě jako poustevník Petr z Morrone, a pochopil těžké škody, které jeho nedostatečné schopnosti k řízení způsobily Církvi, rozhodl se, že se po šesti měsících pontifikátu vzdá svého úřadu. Papež Klement V. ho prohlásil za svatého v roce 1313. Bonifác VIII. pak vyvrátil jakoukoli pochybnost o platnosti tohoto tak mimořádného papežského aktu a potvrdil provždy (ad perpetuam memoriam), že římský papež se může svobodně vzdát svého pontifikátu.

  Rostoucí počet katolíků, mezi nimiž jsou také různí kardinálové a biskupové, dochází k poznání, že Váš pontifikát, který je také výsledkem nečekané volby, je rovněž příčinou těžkých škod pro katolickou Církev.

  Je takřka nemožné popřít skutečnost, že Vy, Svatosti, nemáte schopnosti nebo vůli plnit to, co je naopak povinností každého papeže – podle slov samotného svého předchůdce: »Musí vytrvale zavazovat sebe samého a Církev k poslušnosti vůči Božímu slovu tváří v tvář všem pokušením přizpůsobování, rozmělňování – a čelit každému oportunismu«.

  Bohužel, jak ukazuje spis přiložený k této naší petici, prokázal jste více než jednou alarmující nepřátelství vůči nauce, kázni a obyčejům tradice katolické Církve, a také vůči věřícím, kteří se snaží je hájit, a zabýváte se sociálními a politickými otázkami, které se vymykají a překračují kompetence papeže Svaté římské Církve.

  V důsledku toho mají nepřátelé Církve radost z Vašeho pontifikátu a vyzvedávají, že znamená více, než co učinili všichni Vaši předchůdci. Jedná se neúnosnou situaci, která nemá v dějinách Církve obdoby.

  Minulý rok, když jste hovořil o demisi papeže Benedikta, řekl jste, že byste učinil totéž, kdybyste jednoho dne cítil, že nejste schopen vykonávat svůj úřad. Při prvním výročí Benediktovy demise jste vyzval věřící: „modlete se společně za mne a za jeho Svatost Benedikta XVI., člověka velké odvahy a pokory“.

  Činíme tak s nemalou starostlivostí a synovskou úctou, s vědomím, že jednáme pod pohledem všemohoucího Boha, který nás bude všechny jednoho dne soudit, a prosíme naléhavě a uctivě Vaši Svatost, abyste změnil kurs pro dobro Církve a spásu duší. Pokud tak neučiníte, nebylo by lepší, abyste se vzdal Petrova úřadu, spíše než setrvával pod onou hrozbou, že způsobíte katastrofální kompromisy, ničící integritu katolické Církve?

  S tímto zřetelem nemůžeme než si osvojit slova svaté Kateřiny Sienské, učitelky Církve, z jejího slavného dopisu papeži Řehoři XI., ve kterém ho naléhavě prosí, aby ušetřil Církev ještě větších škod: »Jelikož Vám byla svěřena autorita a Vy jste ji přijal, musíte použít svou sílu a moc: a pokud ji nechcete použít, bylo by lepší, abyste se vzdal toho, co jste přijal: k větší Boží slávě a spáse Vaší duše…«

  Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!

  Vaši podřízení v Kristu

  Christopher A. Ferrara
  Michael J. Matt
  Dr. John Rao
  Professor Brian McCall
  Elizabeth Yore
  Timothy J. Cullen
  Judge Andrew P. Napolitano
  Chris Jackson
  Eric Frankovitch
  Michael Lofton
  Father Celatus
  Connie Bagnoli
  Susan Claire Potts
  Robert Siscoe
  John Salza, Esq.
  James Cunningham
  Vincent Chiarello
  John Vennari
  (podpisy signatářů)

  Za textem výzvy je přiložen Libellus o sedmi kapitolách, které konkrétně dokumentují to, co výzva uvádí (na internetu je k dispozici ve slovenštině).

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*