Další papežský rozhovor – další obrovský zmatek

Papež František při dalším setkání s novináři na palubě letadla cestou zpět z Afriky do Říma opět zpochybnil nauku a vyvolal další zmatek mezi věřícími, kteří jsou už tak buď naprosto zmateni, nebo naprosto ignorují věčné učení Církve ve věci umělé antikoncepce.

Některé zprávy říkají, že před otázkou novináře uhnul, jiné, že se nevyjádřil jasně. Některé uvádějí rovnou, že podporuje užívání kondomů pro zastavení nemoci – což by znamenalo, že patrně lidi, jako jsou Afričané, nelze naučit Božím způsobům prevence sexuálně přenosných chorob (dá se předpokládat, že kardinál Kasper by souhlasil).

Jak na blogu anglického listu The Spectator napsal novinář Damian Thompson, papež František podporuje kondomy v prevenci AIDS a vyhlašuje válku katolickým „fundamentalistům“. Pochopte tedy, drazí čtenáři, jednu věc: František vámi pohrdá a vaši víru ‒ váš sensus fidelium – považuje za „modlářskou“. Ale nikdy se za něj nepřestávejte modlit.

Damian Thompson píše: „Papež František využil další tiskové konference na palubě letadla k významnému prohlášení k miliónům katolíků. Na otázku, zda by Církev mohla upustit od svého odporu vůči užívání kondomů pro zastavení šíření AIDS (učení již modifikoval Benedikt XVI.), v podstatě prohlásil, že tato diskuse je ztrátou času. Použití kondomů proti nemoci přirovnal k Ježíšově praxi uzdravování v sobotu, proti němuž se legalisticky stavěli farizeové. ‚Uzdravovat je povinnost!’ řekl. Papež si v rozhovoru vzal na mušku katolické ‚fundamentalisty’, jejichž lpění na pravidlech je ‚modlářské’. Přinášíme přepis části rozhovoru z RomeReports:

Otázka: AIDS je v Africe vážný problém, epidemie pokračuje. Víme, že prevence je klíčová a že kondomy nejsou jediným prostředkem k zastavení epidemie, ale je to významná součást řešení. Nenastal čas, aby Církev změnila svůj postoj, pokud jde o užívání kondomů pro prevenci infekcí?

Papež: Otázka mi připadá předpojatá. Ano, je to jedna z metod, morálka Církve se tu ocitá trochu v obtížné situaci. Páté nebo šesté přikázání chrání život či sexuální vztah, který je otevřený životu. Ale o to tu nejde. Je tu větší problém než toto. Tato otázka mi připomíná otázku, kterou kdysi dostal Ježíš: Mistře, je dovoleno uzdravovat v sobotu? Uzdravovat je povinnost! Podvýživa, vykořisťování, otrocká práce, nedostatek pitné vody, to jsou problémy. Nemluvíme o tom, jaký obvaz máme použít na jakou ránu. Velká nespravedlnost je sociální nespravedlnost, velká nespravedlnost je podvýživa. Nemám rád takové kazuistické úvahy, když lidé umírají nedostatkem vody a hladem. Pomyslete na obchodování se zbraněmi. Až tyto problémy přestanou existovat, pak si myslím můžeme klást otázku: je dovoleno uzdravovat v sobotu? Proč se stále vyrábějí zbraně? Hlavní příčinou smrti jsou války. Zapomeňte na to, jestli je dovoleno uzdravovat v sobotu nebo ne. Čiňte spravedlnost, a až budou všichni             uzdraveni, až na tomto světě nebude žádná nespravedlnost, pak můžeme mluvit o sobotě.

Benedikt XVI. před pěti lety řekl, že užívání kondomů v prevenci šíření AIDS lze za určitých okolností odůvodnit. František se zjevně domnívá, že tato diskuse je ‚kazuistická’, když Afrika kromě HIV trpí morovými ranami války, hladu a otroctví. ‚Morálka Církve se tu ocitá trochu v ošemetné situaci,’ říká – a není to jediná oblast, v níž má přísná slova pro katolíky, kteří přísně uplatňují morální učení. Na jiném místě rozhovoru horlí proti katolickým ‚fundamentalistům‘:

[Papež:] V Katolické církvi máme některé lidi – hodně lidí – kteří jsou přesvědčeni, že vlastní absolutní pravdu a neustále špiní jiné pomluvami a očerňováním, a to je špatné. Říkám to, protože to je moje Církev. S náboženským fundamentalismem je třeba bojovat. Není náboženský, chybí v něm Bůh, je modlářský. Náboženští vůdci musejí lidi, kteří mají tyto sklony, přesvědčovat. Fundamentalismus, který končí tragédií nebo se dopouští zločinů, je špatná věc, ale existuje ve všech náboženstvích.

„Myslím, že ve věci kondomů a AIDS má papež pravdu,“ píše Damian Thompson, „ale když uvažuji o rozhovoru jako celku, jsem zděšen papežovou zjednodušující (a nyní dobře známou) analýzou chudoby v rozvojovém světě založenou na statistikách, které František ‚někde četl’. Afrika je oběť a tečka. Pokud jde o katolické fundamentalisty, otázka, kterou si budou klást všichni, zní: koho tím myslí? Co přesně klasifikuje jako katolický fundamentalismus? Jak musím po těchto bergogliovských improvizacích stále opakovat, váš názor je stejně dobrý jako můj.“

Klesli jsme až na dno bezduchosti?

Představte si tento rozhovor:

Římská Judea, cca L.P. 29:
„Mistře, může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“
Náš Pán Ježíš Kristus: „V Judeji je hlad, tak vám na to neodpovím.“

Dva tisíce let Církve, největších intelektuálních, duchovních i uměleckých počinů v dějinách lidstva, a všechno, nač se svatá Římskokatolická církev nyní zmůže, je tato absolutní bezduchost? Že mravní soudy nelze činit, „když lidé umírají nedostatkem vody a hladem“?

Obtížná situace, že někde je hlad, provázela lidstvo vždycky – to by znamenalo, že mravní soudy vždy byly a vždy budou nevhodné a že sám náš Pán nikdy neměl žádný vyslovit.

 

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com

7 Komentářů k "Další papežský rozhovor – další obrovský zmatek"

 1. Kondomy nechrání před AIDS, nechrání totiž stoprocentně ani před otěhotněním, tím spíše pak ne před AIDS, jejíž virus je podstatně menší než spermie. Navíc – jak analyzoval svého času biskup Krenn z rakouského St. Poelten – teze o ochraně kondomu před AIDS je velikým podvodem. Lidé, ukolébaní pseudojistotou této ochrany, budou žít stále více sexuálně nevázaně, budou žít promiskuitně ještě více než dosud, takže AIDS se bude šířit navzdory kondomu.

 2. Ivan Lebar | 15.12.2015 z 19:47 |

  Doplnuji přispěvek Dr. Radomíra Malého svým dopisem na redakci MF Dnes v roce 2009, když uveřejnila obvinění papeže Benedikta XVI za smrt statisíců afričanů.
  Vážená redakce MF
  Zveřejněný názor pana Březiny v MF ze 29.9. ve kterém obviňuje papeže za smrt statisíců afričanů souzní sice s křikém kondomových aktivistů všch barev a formátů ale s reálním životem a skutečnostem má společné jenom známé heslo zloděje ktery křiči do davu „chytnnéte zlodéje“ aby se sám za touto snahou schoval a podezření nasměroval jinam. Abych vysvětlil své tvrzení zkusím to s jednoduchými počty žáka ze základní školya špetkou zdravého selského rozumu. Kondom podle slov aktivistu, jich rozdavájící má 80 % spolehlivost, pokud se správně používá. Důležité je ale pry aby ho používali všichní lidé a aby se ho naučili používat správně. Pozorujme co se děje když se takto chová člověk který má AIDS a další který AIDS nemá a pak co se děje když se dá na papežovou radu nepropadat promiskuitě, byt zdrženlivý do manželství a v něm věrný svému manželskému partnerovi. V prvním případě člověk, má AIDS ale snad i ohleduplnost k sexuálním partnerům a propagace kondomu s kterým se provozuje bezpečný, bezpečnější, spolehlivý a nevím jaký ještě seks podle všech propagačných hesel, které se masově používají mu dodávají odvahy si přece sexu užít. Má li seks denně tak podle neuprosné statistiky oněch 80% spolehlivosti vychází že v průměru po každých 5 dnech podepisuje některému svému partnerovi umrtný list. Střída li partnery intenzivně je schopen nakazit až 73 lidi ročně a to vše při správném používání onoho nástroje. Pokud je sám zdráv a střída partnery s použitím kondómu v populaci, která je nakažena v tak vysoký míře jako je to v Africe je jenom otázkou času kdy se sám nakazi a pak bude i on šířít nákazu dále. Naopak, kdo se řídí papežovími slovy, je li zdráv, zdráv i zustáva a pokud je nemocen neriskuje a nešíří svoji smrtelnou nemoc dále. ˇPodle výsledků se pozná která rada je správna. V afrických zemích, kde je větší počet katolíků, kteří dají na papežová slova je procento nakažených na AIDS výrazně menší. V Ugandě se podařilo po ustoupení od kondomové terapie a několika leté propagace věrnosti a zdrženlivosti snížit počet nakažených o 30 % ( Bohůžel tím, že nemocní zemřeli a další se žíjíci zdrženlivě a věrně nenakazili). Charakteristické je i porovnání průběhu epidemie AIDS v Thajsku a na Filipinach. První osoba nakažena s HIV byla zjištěna jak v Thajsku, tak i na Filipínách ve stejném roce 1984.V roce 1987 v Thajsku bylo evidováno 112 nakažených, ve Filipínách 135.V roce 1991 Světová zdravotnická organizace (WHO) předvídala, že v roce 1999 bude mít Thajsko 60-80 000 nakažených a na Filipínách bude mezi 80-90 000. Stejného roku (1991) nastartoval ministr zdravotnictví Thajská pan Viravedya tzv. program 100% použití prezervativů. Tato iniciativa byla obecně přijata a prezervativy se nabízely ve supermarketech, barech, bordelech a na různých dalších veřejných místech. Podobné nátlaky byly provedeny i na Filipíny, aby se i tento stát ujal reklamy a rozprodávání prezervativů, ale tam tomu bylo zabráněno kvůli rozhodnému veřejnému kladení odporu od strany Katolické církve. Naopak tam se rozjel proram „Filipiny bez AIDS“ založený pouze na čistotě a abstinenci. Podívejme se tedˇ co následovalo jako výsledek. V roce 1999 podle zprávy UNAIDS v Thajsku bylo už 755 000 nakažených od kterých už zemřelo 65 000, přičemž ve stejném roce na Filipínách celkový počet nakažených byl 1 005 a zemřelo jich 225.
  Dnes na internetových stránkách* organizace spojených národu pro boj s AIDS UNAIDS přečteme číslo 880 000 nemocných na AIDS v Thajsku a 11 000 na Filipínach.
  Pravda o AIDS a kondomech se zakrývá. Můžeme být vděčni papežovi, že měl odvahu veřejně načit toto choulostivé téma i když sklidíl posměšky, nadávky a odsuzování těch organizací, pro které se rozdávání kondomu stalo živnosti a těch politiku, které místo učínné a trpělivé pomoci rozvojovým zemím, voli zjednodušené kondomové cesty. Ani se jím nedivím. Zalekli se, že přichází doba přiznat si, že se „nestrefili“ a místo pomoci šířili smrt. Zato papežův výrok otevřel prostor, aby se skuteční odbornící už nebáli veřejně vyjádřit o kondomové účinnosti.
  V záři proběhla zpráva že René Ecochard, ředitel biostatistického oddělení v nemocničním centru lyonské university, prohlásil, že papežovo tvrzení, podle něhož kondomy jen zhoršují krizi okolo AIDS je prostě realistické. V rozhovoru pro list La Manche Libre řekl, že se debata o kondomech stala vězněm ideologie.Jako u každého technického prostředku prevence, i u kondomu lze jeho účinnost kvantifikovat. Všichni epidemiologové se dnes shodují v tom, že kampaň distribuující kondomy v zemích, kde je podíl zasažených lidí vysoký, prostě nefunguje. Jestliže kondom zafunguje ve čtyřech z pětí použití, může to stačit tam, kde AIDS není příliš rozšířený. Ale v zemi, kde je zasaženo 25 % mladých lidí – v Keni, Malawi, Ugandě, Zambii – to prostě nestačí.
  Papež je dobře informován římskou akademií věd a zvládl tuto otázku před odjezdem do Afriky velmi dobře, říká Ecochard. Upozornil také, že jedině v Ugandě, kde se uplatňuje strategie zdrženlivosti, se podařilo snížit počet obětí AIDS na třetinu.
  Takže, milý pane Březino, papežová slova podle posudku skutečných odborníků zachraňují statísíce životů a smrtící potencíal mají naopak zarputilé chování kondomvých nadšncu, kteří strkaji hlavy do písku aby neviděli, do jaké katastrofy vede afričany jejích aktivita

 3. Ivan Štampach | 16.12.2015 z 0:58 |

  Schisma je odepření podřízenosti nejvyššímu veleknězi nebo odmítnutí společenství s členy církve, jemu podřízenými. (Kodex kanonického práva, can. 751)

  Odpadlík od víry, bludař a schismatik upadá bez dalšího do samočinné exkomunikace se zachováním předpisu Kánon 194 1 n. 2. K (can. 1364).

 4. david | 16.12.2015 z 10:42 |

  A co tím chtěl pan Štampach říci?

 5. Juraj | 16.12.2015 z 13:22 |

  Pre p.Dr.Malého
  28.10.2015 som poslal komentar ku článku „Kouzelné slůvko synody atd
  podobne potom k článku:Cejka:Papez (ne) řekl,ze všichni rozvedeni.
  .atd
  z obsahu výše uvedených komentarov mozno urobiť vhlad do mojeho myslenia na dianie v Církví.Myslím,že prave dnes dozrel cas kedy v mojej mysli sa naliehavo rozpriestera otázka na temu:“Církev a bezprostredny
  sucasny stav v hierarchickej slozke,hlavne postoje pápeza Františka.“
  Z bolestneho hladania vieroucnej orientacie nemožu byt vynate závery 2 VK.Koncilu nemožno vytknut neregulnost-bol riadne svolany papezom v doktrinalnom vyzname potvrdeny.Prave v 50 výročí jeho
  ukoncenia rekapitulujeme trpké plody smeru,ktore donieslo zavadzanie novot v rozpore s tradiciou.To si počas svojho pontifikatu uvedomoval aj B 16 a jeho snaha v katecheze zdoraznovat tradiciu bola evidentna.Rozbehnuty vlak po
  2 VK smerom k bludnej praxi
  nebolo v silách B16 zastavit.Poklad viery je vazne ohrozeny a to v rozsahu,ktorý v dejinách Cirkvi nema období.Kdo nerozlišuje principy nedovidi dosledky.Natíska sa otázka:“Premohli po 2 VK brány pekelné Církev ?“
  To sa nemohlo stat.Nad námi je Ten,ktorý je garantom,ze sa tak nestalo a nestane.
  Likvidacna faza sebedestrukcie Cirkvi je v plnou prude.Ten,ktorý má utvrdzovat svojich bratov potrebuje obratenie-to vyplývá z jednoduchej logiky a na zaklade našich obmedzenych možnosti není inej možnosti ako naša vrucna modlitba k Jezisovi.
  Kiez by papez František uz velmi skoro zaznamenal hlas Pána:“Ja som však za Teba prosil,aby tvoja viera nezlyhala;a ty,až sa obratis,buď posilou svojím bratom J 22,32
  Som presvedčený,ze k tomuto prosebnemu usiliu som ako člen Cirkvi plne kompetentny a nemozem nic pokazit.Je to sice kvapka do mora a Jezis ma može milosrdne vyslysat,alebo rovnako milosrdne nevyslysat
  -pretoze už po 8.12.2015 rozhodol inak.
  Pán Dr.teda dnešnym dnom zacinam vo vyššie uvedenom smysle modlitby a pri tom budem vždy prosit z Vas,aby Ježíš Vam daroval svoju mimoriadnu pozornost,rozmnozil vo Vás VIERU,NADEJ A LASKU.Cez túto základnú duchovnú výbavu dobré vidíme a dobrý boj vedieme.
  Vám osobné som povdacny za nekompromisne duchovne postoje obzvlášť v tejto zložitej dobe,plnej nastrah a pokuseni dať prednosť autorite pred PRAVDOU.
  Som si vedomí,že tento môj komentár obsahové není adekvátne prislusny k téme príspevku.Jedna sa mi o časovú aktuálnosť,preto očakávam v tomto smere pochopenie.Za chvíľu idem už pred Svätostánok a ako som naznačil budem aj prosiť.
  Juraj

 6. Jiří Stodola | 16.12.2015 z 13:50 |

  Vida, Ivan Štampach konečně začal reflektovat svůj stav.

 7. david | 17.12.2015 z 14:15 |

  Ne, reflektovat svůj stav rozhodně nehodlá. Běda však, kritisuje – li kdo papeže. Pak se pan Štampach postaví do čela šiku papežových obránců. Není to tak trochu podezřelé?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*