V církvi se rozmáhá kritika papeže Františka

Holandský oficiální katolický týdeník Katholiek Nieuwsblad přináší v posledním čísle (40. ze 7. října 2016) obsáhlý přehled vzrůstající kritiky na působení papeže Františka. Stále více kardinálů, biskupů, kněží i laiků poukazuje na závažné nedostatky papežova přístupu k věroučným otázkám, soustavné přehlížení oprávněné kritiky a znevažující výroky o duchovních, kteří se snaží držet nauky Krista a jeho Církve.

Kardinál Camillo Ruini v rozhovoru pro Corriere della Sera říká, že se modlí, aby „hledání ztracených ovcí“ (pokud by o něco takového mělo jít) „nezpůsobilo zmatek ve stádci věřících“. Týden předtím mluvil vídeňský kardinál Schönborn otevřeně o odporu vůči papeži Františkovi uvnitř Církve. Kardinál poukázal na obavy řady katolíků a dal přitom najevo, že rostoucí kritika současného pontifikátu se nedá více zamlčet. Sám ji sice označuje za „zcela nepochopitelnou“, což je s podivem, neboť je jasné, proti čemu se odpor věřících obrací. Během poslední synody o rodině vedl sám Schönborn menší skupinu synodních otců, podle kardinála George Pella „méně než dvaceti“ (z celkového počtu 248), kteří podporovali návrh německého kardinála Kaspera připustit rozvedené žijící v novém svazku ke svátostem. Vzdor mnohostranné, fundované kritice byl Kasperův návrh v něco pozměněné formě převzat do encykliky Amoris laetitia, jejíž prezentaci svěřil papež ne prefektovi Kongregace pro nauku víry kardinálu Müllerovi, nýbrž právě Schönbornovi. Tak pominul nejen toho, jehož funkcí je zasazovat se o neporušenost víry, nýbrž celou řadu kardinálů, biskupů a laických odborníků, kteří se od počátku roku 2014 proti této koncepci stavěli. Návrh ostatně zamítnul již v roce 1994 Jan Pavel II. prostřednictvím kardinála Ratzingera, neboť nerespektuje nepřetržité učení Církve a ignoruje Kristův postulát manželské nerozlučitelnosti vycházející ze samého stvoření člověka.

Když dvacet let poté papež František Kasperův zamítnutý návrh zařadil znovu do agendy a stavěl se za něj, vzbudilo to velké pobouření. Stále více kardinálů, biskupů, kněží, církevních juristů, teologů i kvalifikovaných laiků se staví individuálně i kolektivně proti novému papežskému trendu a poukazují na jeho neslučitelnost s platnými normami, které encyklika Familiaris consortio (1981) znovu zřetelně představuje. Nerespektování toho se přirovnává k vytržení úhelného kamene trvalého manželského pouta jako základu rodiny a zároveň s tím dochází s podkopáváním disciplíny svátostí. Kritici papežových názorů se rovněž staví proti mylné představě, že by život v těžkém hříchu se měl časem nějak promlčet, aniž by došlo k opravdovému obrácení. Jádrem této kritiky je odmítání ideje, jakoby okolnosti určovaly, co je a není hřích. To znovu zamítá Jan Pavel II. v encyklice Veritatis splendor.

Na všechny stále přibývající v úctě formulované námitky papež nereagoval – dokonce ani na petici podepsanou téměř miliónem věřících, včetně 11 kardinálů, 43 arcibiskupů a přes sto dalších biskupů, prezentovanou před zahájením synody o rodině 2015. K jejímu zahájení byl papeži předán list, v němž třináct kardinálů předneslo své výhrady k přípravnému synodnímu dokumentu, který pro v něm obsažené „problematické prvky je nepřijatelný jako doprovodný text i jako základ závěrečného synodního dokumentu“. Řada synodních otců měla navíc toho dojem, že jde o snahu ovlivnit synodní diskusi předem vyznačeným směrem a varovali před rozkolem.

Papež reagoval nepřímo v neočekávaném projevu, kde vyzval synodní otce, aby se nedali ovlivnit, jak říkal, „hermeneutkou spiknutí“. Ale právě jeho odmítání sjednat jasno, vypořádat se s námitkami a zřetelné manipulace synodních dokumentů měly za následek zmatení, rozdělení a pohoršení.

V roce 2014 se sjednotilo přes dvacet organizací pro-life a na ochranu rodiny v mezinárodní koalici Voice of the Family. Voice of the Family ve svých analýzách odhaluje nesrovnalosti, protiřečení, manipulace a dvojznačné výroky v dokumentech, které byly zveřejněny před, během a po synodě. Sem patří i papežova reforma církevního procesu ohledně prohlášení neplatnosti manželství a rovněž jeho vlastní zavádějící výroky: o tom, kdo smí přijímat eucharistii, o používání antikoncepce, o počtu dětí v rodině (3 !), o používání kondomů a AIDS, homosexualitě, rovněž způsob, jakým papež přistupuje k ekonomické, klimatické a zejména migrační problematice. (Sem patří i onen provokativní nadpis kapitoly Amoris laetitia „Ano sexuální výchově“, tj. mimo rodinu.) Zejména úzká spolupráce Vatikánu s vedoucími stoupenci omezení porodnosti, propagace a vnucování antikoncepce a liberalizace potratů, jakož i nekritická podpora dlouhodobých rozvojových cílů OSN, to vše vyvolává nesouhlas a odmítání. Katolický publicista Matthew Schmitz psal minulý týden v New York Times o papežově selhání a konstatuje obrácený „efekt Františka“, zejména mezi mládeží. Problém vidí v tom, že papež katolíkům na okraji nedává žádný důvod zapojit se do Církve. „Kněží ve farnostech jsou pro něj ‚malí netvoři‘, kteří ‚házejí kameny‘ na ubohé hříšníky, a představitelům papežské kurie diagnostikoval ‚duchovního Alzheimera‘. Říká, že katolíci, kteří kladou důraz na účast na mši, pravidelnou zpověď a tradiční modlitby jsou ‚pelagiáni‘, tedy kacíři, kteří míní, že svými dobrými skutky dosáhnou spasení.“ Proč by tedy měl člověk chodit do kostela?,“ táže se Schmitz.

„Papež František je specialistou na rozporné výroky,“ napsal nedávno komentátor Phil Lawler v Catholic Culture. „Papež má však odpovědnost řešit problémy, a to jak vidět papež František nechce.“ Ani, když doslova statisíce věřících na to naléhají.

 

Zpracoval K. B.

20 Komentářů k "V církvi se rozmáhá kritika papeže Františka"

 1. david | 9.10.2016 z 14:28 |

  Zkusme opačný pohled: Je vůbec za co tento pontifikát chválit?

 2. Lubomír Řeháček | 9.10.2016 z 17:16 |

  Vzpomeňme na instrukce Alta Vendita a pozorujme jak se postupně naplňují. Nic se neděje jen tak náhodou a nepamatuji se, že by papež František jakýkoliv výrok uváděl na pravou míru. Navíc je to vzdělaný člověk, takže je nezpochybnitelné, že moc dobře ví co říká a proč to říká!

 3. ludovit | 9.10.2016 z 18:39 |

  Aspon vidiet ze osud cirkvi nam nie jelahostajny i ked Boh ju vedie

 4. Pavel Pelák | 9.10.2016 z 20:25 |

  “ Nejvíce odvahy vyžaduje vyznávat víru navzdory tomu, že se k ní hlásí i neupřímní lidé“ – Bruce Marshall

 5. František | 9.10.2016 z 20:42 |

  odpustite mi ironickú poznámku, ale spolu s postavou z filmu Pelíšky sa pýtam: A bude to stačiť? Myslíš?

  https://www.youtube.com/watch?v=gX_DH0wOjP0

 6. Polish | 10.10.2016 z 0:11 |

  I toto lze považovat za určitou kritiku Františkova kurzu:
  http://www.filialappeal.org/

 7. Felix | 10.10.2016 z 14:46 |

  A tak mi dovolte, abych i k tomuto něco přidal: V církvi se žádná kritika papeže Františka nerozmáhá. Jednak u nás: na stránkách ČBK, Katol. týdeníku, Proglasu i Noe – všichni hýkají blahem (jenom vzpomínka: před asi čtyřmi lety, vetřelce nikde ještě nebylo vidět, v poledne na Proglasu jakási ženština-redaktorka lobovala pro manželství katoličky s hindusistou, jak to klape). A těch pár snad kardinálů, kněží a co je v článku uvedeno? Všichni jedou: 1. Podle Katechismu katolické církve a jeho derivátů. 2. Podle Kodexu kanonického práva. 3. Podle současné morální a „fundamentální“ (ne už tedy dogmatické) teologie. 4. Podle nových obřadů vč. mše. Rozepře jsou tedy mezi tím, co je vpravdě nové a co je quasinové. Uvedu jeden minipříklad rozepří. Je tu tedy (ad 4.) pozdravení pokoje. A vznikla taková rozepře: mezi běhavci a objímači po kostele a mezi quasikonservativcem Benediktem XVI. Ten vydal motu proprio (běhavci a objímači po kostele vč. farářů o něm nevědí – ale nevadí to – jsou to quasirozepře), že pozdravení pokoje se podává jen sousedovi nalevo a napravo – bylť Benedikt konservativní. Takže žádné rozepře, rozepírající se nemají oč opřít steje na tomtéž místě. Třeba ohledně té nulity: byl už před 20 lety dotaz na jistého profesora církevního práva, zda se setkal vůbec někdy s případem svátostného manželství, které nešlo rozloučit, tedy anulovat. Odpověď zněla: „Pane kolego, ale některé případy jsou opravdu obtížné.“

 8. Karel | 10.10.2016 z 18:08 |

  Když jsem si přečetl zprávu, že do chrámu ve Vatikánu uhodil opět blesk (ten prvně vzpomínaný několik hodin po odstoupení Benedikta XVI.), tak jsem si uvědomil, že ve světě řízené Pánem Bohem slovo náhoda nemůže existovat. Označením něčeho jako náhoda Pána Boha popíráme, zvláště když víme, že bez jeho vůle ani vlas z hlavy nespadne.

 9. David Hibsch | 10.10.2016 z 22:29 |

  Nebesa se prostě chvějí. A rok 2017 skutečně může být zlomový. Je třeba využít každé příležitosti připravit svou duši na smrt a stát za zděděnou vírou, ať si už ti soudruzi z Vatikánu říkají či dělají co chtějí. Modleme se za ně, ale mysleme hlavně na duše těch, kteří ještě mají dobrou vůli. Papeže už vůbec nesleduji, protože mě marxisté prostě nazajímají, a už vůbec ne v roli okupantů posvátných úřadů.

 10. Renda | 10.10.2016 z 22:43 |

  Faktem je m že KT , Proglas , Noe proti revoluci nejdou , oni si v ní rochní , ohlupují stádo .Tu Halíkem ,tu luteránem Zikmundem , C.V.P. tvrzení , že Hus nebyl heretik . Kdo se vzpouzí ,jsou koncilní konzevy . Pro ty je to silné kafe…jenže nepřipustí si příčinu stavu . Zatím…snad .

 11. Libor Rösner | 11.10.2016 z 7:48 |

  Ad Karel – Ony ani ty pády na významných mariánských poutních místech nebudou nahodilostí.

 12. pavla | 11.10.2016 z 18:53 |

  Myslím že konečně papež františek vyslovil to na co čekalo mnoho z nás mladých katolíků a nebojí se těch témat kterým se všichni vyhýbali. Výborně. Neznám nikoho kdo by nebyl z papeže nadšený.

 13. krmič | 11.10.2016 z 20:46 |

  Renda
  Když jsem se tomu podivoval, bylo mi zaměstnancem TV Noe (nikoli vedoucím nebo manažerem, to musím přiznat) vysvětleno, že lidé si to přejí, milují to. Stanice je financována z darů a kdyby nasadila jiný kurz, lidé by neposílali peníze. Prý.

 14. František | 11.10.2016 z 23:37 |

  AD David Hibsch

  Napísali ste to veľmi múdro. Sem tam si stiahnem nejaký pekný citát alebo vetu z internetu. Tento je už medzi nimi. Ďakujem.

 15. david | 12.10.2016 z 6:14 |

  AD Pavla: To já znám zase mladé která Bergoglia už dávno prokoukla. Jsou to ti, kteří kriticky uvažují a neskočí na každý špek. A jaká témata to římský biskup vlastně otevřel?

 16. david | 12.10.2016 z 6:59 |

  Omlouvám se, správně má být mládež.

 17. LaFemme | 12.10.2016 z 19:08 |

  Pre Pavlu.
  Citujem z Vášho príspevku: „Myslím že konečně papež františek vyslovil to na co čekalo mnoho z nás mladých katolíků a nebojí se těch témat kterým se všichni vyhýbali. Výborně. Neznám nikoho kdo by nebyl z papeže nadšený.“

  Myslím, že ste to pomenovali veľmi presne – vyslovil to, na čo čakalo mnoho z (nielen mladých) katolíkov. AVŠAK tým témam sa všetci nevyhýbali, len na ne odpovedali v zmysle učenia Katolíckej cirkvi, čiže učenia Pána Ježiša Krista. Na rozdiel od pápeža Františka. Áno, presne ste to pomenovali – on povedal to, čo chceli počuť mnohí. Dodávam, že nie to, čo učí Boh. Ak nepoznáte nikoho, kto by nebol z pápeža Františka nadšený, to ešte nevyjadruje jeho katolícke kvality. Čo myslíte, je z neho nadšený Boh? Pretože to jediné je smerodajné – totiž, ako nás vidí Boh a čo si myslí o našom konaní.
  Na koniec dodávam len svoje pozorovanie – zo slov a pôsobenia pápeža Františka sú nadšení hlavne tí, ktorí nechcú meniť svoj život podľa Krista, lež chcú premeniž Krista na svoj obraz. V ich živote sú hriechy, ktoré si ospravedlňujú, ktorých sa nemienia vzdať, a tak sú nadšení, ak im niekto oznámi, že hriech vlastne nie je hriechom.
  Pavla, ktorý hriech vo Vašom živote to je, čo sa Vás snaťí oddeliť od Krista?
  S láskou
  LaFemme

 18. Pamětník | 13.11.2016 z 19:41 |

  Jsem prostý laik, ale o své víře přemýšlím a sleduji změny v církvi se značným znepokojením. Některé činy a názory Svatého Otce vyvolávají s mé mysli zmatek a znepokojení. Jak jsem podotkl, jsem laik, nicméně mne znepokojuje, že naši teologové mlčí. Nechce se mi věřit, že by necítili stejné znepokojení jako my, prostí věřící. Z celého srdce děkuji za Te Deum.

 19. Nejste sám. Znepokojení určitě cítí více lidí, včetně teologů. Je to docela patrně v USA, ale i Polsku nebo Itálii. U nás je spíše ticho, to máte pravdu…

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*