Mons. Schneider: Poslušnost papeži není slepá. Nejsvětější otče, pokud se neobrátíte, prosím, odstupte

Pomocný biskup z kazašské Astany Mons. Athanasius Schneider v rozhovoru pro Rorate Caeli a Adelante la Fe mj. uvedl, že „jako katolíci máme být podřízení, myslím kanonicky, papeži, náměstku Kristovu, uznávat jeho autoritu, projevovat mu úctu, modlit se za něj a chovat k němu nadpřirozenou lásku“.

Dodal ale, že „to samozřejmě neznamená slepou poslušnost, protože nejsme v diktatuře… Slepě se musí poslouchat v diktatuře nebo v armádě“.

Biskup Schneider řekl, že Církev je spíš „rodinou, kde je možná diskuse“ a také „napomenutí s úctou a láskou“. Když toto neplatí, pak „zde není pravé ovzduší duchovnosti Církve“. Zavládne „ovzduší zastrašování, pronásledování, strachu, a to není ovzduší Ducha Svatého“.

Připomněl sv. Kateřinu Sienskou, která, přestože vždy chovala „hlubokou úctu a hlubokou lásku k papeži“, tak „mu napsala několik velmi ostrých dopisů“ a „z lásky k němu“ ho pokárala.

„V dopise papeži napsala: ‚Nejsvětější otče, pokud se neobrátíte, prosím, odstupte, vzdejte se papežství. Píši to z lásky k Vaší osobě, pro Vaši věčnou spásu a z lásky k Církvi‘,“ citoval biskup Schneider sv. Kateřinu a dodal, že „to není schismatické [jednání], a v žádném případě proti papeži“.

Mons. Schneider varuje, aby lidé nedělali „z papeže modlu“ a nepropadali „papalatrii“ [modloslužebnému uctívání papeže] nebo papeže dokonce „nezbožšťovali“.

Dále zmínil událost, kdy „sv. Pavel napomenul prvního papeže Petra a udělal to veřejně, nikoliv soukromě“. Mons. Schneider v této souvislosti připomněl sv. Augustina: „Sv. Augustin praví, že Petr byl tak pokorný a tak moudrý, že toto napomenutí přijal. Neprohlásil: ‚Ty jsi Pavel, ty jsi proti mně. Ty jsi heretik. Ty jsi schismatik.‘ Ne, přijal to s vděčností, tak jak by to měl udělat dnešní papež.“

 

Zdroj: lifesitenews.com

61 Komentářů k "Mons. Schneider: Poslušnost papeži není slepá. Nejsvětější otče, pokud se neobrátíte, prosím, odstupte"

 1. Polish | 20.2.2017 z 1:19 |

  Víte někdo, o jaký Kateřin dopis konkrétně se jedná?

 2. Tomáš | 20.2.2017 z 8:37 |

  Obávám se, že kdyby dnes kdokoli papeži tohle napsal, setká se s posměchem či minimálně s úsměškem, že není sv. Kateřina Sienská.

 3. Obávám se, že kruhy z řad massonerie, které ho dosadily na Petrův stolec a které ho krok za krokem navigují, aby důmyslná destrukce církve proběhla nanejvýš sofistikovaně a podle plánu, už mu odstoupení a obrat o 180 stupňů ani náhodou nedovolí. Naopak, budou trvat na dokončení tohoto jeho zrůdného poslání. Zřejmě už pro něj už ani není cesta zpět, dokud svůj úkol nedokončí…A tím je – rozvrátit církev, zrušit hřích, zničit svátosti novým Novus Ordo Missae, přepsat konsekrační slova, a tím vyhnat Boží přítomnost z chrámů, věřící oloupit o svátosti, nenápadně dát k distribuci jiné a nové znění Písma svatého, jež však bude totálně přepisováno k jinému obrazu …nikoliv však Božímu,/ mající za úkol dokonale dezorientovat čtenáře/ a nakonec ustanovit univerzální světovou anticírkev, která však s tou katolickou nebude mít nic společného.A zřejmě i proto téměř při každém svém vystoupení s naléhavostí prosí za sebe o modlitbu, jakoby se přece jen bál Boží spravedlnosti…
  Nemůžeme však dál spát, ukolébáni hlasy našeptávavačů díky křesťanským médiím u nás, že je vše OK, naopak, na tuto tragedii se připravme modlitbou, půstem a prosbami o vedení Ducha svatého, s naléhavou žádostí o dar rozlišování. Události, jak se mi zdá, nabírají den za dnem větší obrátky…Na místě je již obléci Boží zbroj se zakrytým hledím, protože duchovní boj již naplno probíhá…
  Snad je na místě i modlitba za to, aby diktátor ve své bezmoci pro „odboj“ a nesouhlas pravověrných, nesáhl po nezvyklém prostředku vůči svým kněžím, totiž vynucení si zvláštní přísahy totální a bezbřehé poslušnosti vůči němu a všemu, co bude se svými ctiteli z řad prelátů a kardinálů vve Vatikáně vyhlašovat a chtít…
  Velmi, velmi lituji kněze a celé duchovenstvo, dnes snad ještě ani netušíc, co se jim v církvi může přihodit za neštěstí, kdy budou přímo konfrontování ve svých svědomích, jak nikdy za celou historii církve… zda budou věrni Bohu, jeho Slovu a Ježíšově nauce a stáhnou se raději do podzemí, jako v dobách totality nebo ze zbabělosti a strachu o své zajištění, budou s Františkem tleskat Antikristovi ve falešné anticírkvi a širokou branou spěchat k věčnému zavržení

 4. Je to rozumný text. Jenže jakou šanci mají autoři podobných textů, když z oficiálních katolických medií a dokonce z našich kazatelen se na nás valí slova plná servilnosti a patolízalství. Nesmírně si cením úsilí redakce tohoto časopisu, modlím se za redakci, ale jedinou naději pro nás, věrné katolíky, vidím v tom, že si zachováme čistou víru, takovou, jakou jsme zdědili po svých předcích. K tomu nám dopomáhej Bůh.

 5. ad pamětník
  Ano, máte můj souhlas, ale jako tělo Kristovo máme chtít být i aktivní a bojovat každý svým způsobem, jak je mu to možné, především za naše kněze, aby se tak lehce nevzdávali herezím a plánům zednářů k rozvrácení církve a svou duchovní přímluvnou aktivitou jim pomáhat prozřít a postavit se na správnou stranu…za Boží vítězství a vítězství Mariino. Nemysleme si, že se Zlý tak lehce vzdává, uvědomme si jeho zvrácenou a lítou nenávist, protože ví, že mu již asi nezbývá mnoho času …a když si připomeneme události, probíhající dnes a denně, kdy brutálně a ďábelským, nelidským způsobem jsou skrze jeho nástroje křesťané mučeni pro Krista a víru, pak nasaďme všechno své úsilí a duchovní potencionál k záchraně církve a bojujme … za duchoventvo, za nás, obyčejné věřící a za přežití tohoto strašného dějinného období křižování církve. Do nebe se sami nedostaneme, musíme pomáhat těm z duchovenstva, kteří jsou okolo nás a mají nás na starost. A jemně je burcovat z jejich „spánku“, ty,kteří se „rádi“ zabydleli ve své bezstarostné slepotě a hluchotě a hrají si jako naivní děti na svých „písečcích“ aktivit, které slouží spíše jako opium k přehlédnutí toho, co se děje a co je ve skutečnosti jejich pravou kněžskou povinností.Tedy mužně a hrdinně hájit pravou nauku víry a nenechat si ukrást výsadu správně a v souladu s Boží vůlí vést své stádce do nebe, cestou následování svého Učitele a Mistra …Je nutné, aby se namísto dosavadního ignoranství a slepého naslouchání těm, kteří to s církví nemyslí dobře, chopili Božích zbraní a šli bojovat o věčný život svůj a svého svěřeného stáda oveček….Tady jsme přátelé skutečně na jedné lodi, bojujme tedy za sebe navzájem, sami jako individualisté se jen těžko zachráníme…jsme všichni údy jednoho mystického Těla…a láska přece jen žádá určitou zodpovědnost za své Tělo

 6. Tomáš | 20.2.2017 z 20:16 |

  as Pamětník: Amen. Oremus…

 7. janek | 21.2.2017 z 9:55 |

  Jen technická: papeži, námětku Kristovu (kouzlo nechtěného? :-)).

 8. Díky! Opraveno. Nic okultního v tom nebylo.

  MRČ

 9. Moravští a čeští biskupové pilně pracují na aplikaci Amoris Laetizia.Jak dlouho jim bude asi trvat, než dojdou k „oslnivému“ závěru, že Sv. Eucharistie se bude podávat jako oplatek pro všechny? Myslíte si, že půjdou proti „papeži“?A kdo bude vzdorovat?
  Nechci znít pesimisticky, ale tak jeden z deseti tisíc kněží…..

 10. Zdeněk | 21.2.2017 z 19:24 |

  Nadpis článku navozuje dojem, že biskup Schneider vyzývá (je tak odvážný) papeže k odstoupení. Z textu článku ale vyplývá, že inkriminovaný výrok není jeho, ale sv. Kateřiny.

 11. Ad vincenz: Doufejme, že na ní budou tak dlouho „pilně pracovat“, až se to stane neaktuálním.

  Martin R. Čejka

 12. Ad Zdeněk: Ano, a právě v tom spočívá kouzlo bulváru.

  Martin R. Čejka

 13. Zdeněk | 21.2.2017 z 21:39 |

  Tedy na pochopení (reakce moderátora) se mi již nedostává ani důvtipu, ani intelektu.

 14. Ad Zdeněk: Milerád vysvětlím. Jde o kouzlo bulváru vytvářet napětí či romantická očekávání. Text samotný, pak v souvislosti s titulkem tvoří mnohdy takřka dialektický celek, nezřídka s jistou vtipnou zápletkou. Samozřejmě, lze si stěžovat, že takový titulek je zavádějící, nicméně mu nelze upřít, že odkazuje na obsah.

  Martin R. Čejka

 15. Zdeněk | 21.2.2017 z 22:51 |

  Aha – tak to tedy je. Netušil jsem ovšem, že jsem na „stránkách“ bulváru (kterému se spíše vyhýbám).

 16. ad Vincenz
  Kdo bude vzdorovat? Asi máte pravdu, že velmi málo statečných, kteří si uvědomují a věří, že Boží slovo je nezměnitelné a věčně platné…Snad těch několik málo z řad kněží a biskupů porozumí, že neposlouchat vědomě Boha a jít proti Němu s výmluvou poslušnosti vůči nejvyššímu představiteli církve, který se zpronevěřuje svému úřadu a svým povinnostem a hlásá své hereze, se rovná zajištění si trvalého „věčného bydliště“ v pekle…
  Právě výmluvy, týkající se poslušnosti, jsou velmi nebezpečné a určitě nebudou na Božím soudě polehčující okolností, protože při vysvěcení každý kněz, každý biskup a každý kardinál, slíbili na 1.místě poslušnost vůči Bohu a plnění poslání – hlásat nauku církve, vést duše k Bohu a i to, že svěřené stádce povedou správně, podle magisteria a pravé nauky církve. Je to jejich neoddiskutovatelné poslání a běda, pokud nebudou tomuto poslání věrní a dovolí vlkům, aby svěřené „ovečky“ byly roztrhány a Pánu chyběly, pro případný strach či zradu pastýře …
  Zdá se, že i to naivní pojímání milosrdenství, které bylo vsugerováváno církvi celý loňský rok, bylo jistě pečlivě plánováno vzhledem k tomu, aby se příští rok svižněji prosadily hereze AL, přičemž nechybělo zdůraznění pohoršení a odporu vůči všem těm „rigidním,“ co lpí na Božím slově a jeho striktním dodržení, tedy moderních pokrytců a farizeů, těch, kteří perfekcionisticky lpí na detailech… A tím se duchovenstvo asi mělo předpřipravit k povolnému slevení ze zásad magisteria a k snadnějšímu připuštění zrádných kompromisů…
  Jakoby se tím chtělo naznačit, že milosrdenství Boží od nynějška v duchu AL je bezbřehé,zahrnující každého i toho, kdo se hříchu nechce vzdát. A podsouvá se zde „jistota,“ že Bůh v rámci své milosrdné otcovské lásky, nastoluje od loňska nové milosrdenství, které přivře oči nad každým hříchem a hříšníkem, bez ochoty k pokání a tím celá nauka o svátostech, platná až dosud, už jaksi pozbývá této platnosti, stejně tak pojem Boží spravedlnosti již neexistuje, protože to jsou právě ty „novosti“ od Ducha svatého,kterým se musí církev v moderní době otevřít…
  Modleme se za kněze, jsou v tak strašné a nezáviděníhodné situaci…Samozřejmě, že musí počítat s represemi a pronásledováním, ale přece darovali svůj život Bohu jako oběť za spásu ostatních a ať se jim to líbí nebo ne, svého Pána nyní musí následovat, i tou možnou cestou křížovou, pokud je to takto již nastaveno, nikoliv Jidášovou cestou zrady, chtějí-li jednou žít s Ním…

 17. Renda | 21.2.2017 z 23:24 |

  Vysvětlení papalatristum , pro které je papež Bohem , vždy neomylnym , kterého si vyvolil Bůh.

 18. Pavel | 21.2.2017 z 23:25 |

  Svatý Otec plní svůj úkol.

  Ale abych přidal trochu naděje – ocituji myšlenku mnou již zmíněného Pátera Martina Středy:

  „Bůh řídí svět po tolik staletí svrchovaně moudře a má oprávněné důvody, aby dopustil nebo učinil, co on jen chce. Nakonec všechno obrátí k své větší slávě a k našemu dobru, jak to už často udělal v naší největší tísni“.

  (citováno z knihy Josefa Koláčka Martin Středa).

 19. david | 22.2.2017 z 19:39 |

  Co by asi psal sv. Pavel v listu Galatským, kdyby na Petrově místě stál Bergoglio?

 20. Pavel | 23.2.2017 z 19:01 |

  Snad jen připomenu zprávu z dnešního dne:

  „Papež František opět pálí do vlastních řad. Ve čtvrtek prohlásil, že je lepší být ateistou než pokryteckým katolíkem“.

  Velmistr zednářské lóže by to neřekl lépe: – ).

 21. Můj subjektivní názor: Já vím, že je to hodně _zjednodušené,_ ale když řeknu, že NOM kněží by tyto problémy vůbec nemuseli řešit, pokud by poslechli radu S.E.R. Msgr. Marcela Lefebvrea oddělit se od pokoncilní Církve (viz dále) a připojili se k USML nebo SASJM… bylo by pro starostech. A to není žádná revoluce, ale boj za zachování katolické Víry těchto NOM kněží.

  « L’instauration de cette “église conciliaire” imbue des principes de 1789, des principes maçonniques, est une imposture inspirée par l’Enfer […]. C’est donc un devoir strict pour tout prêtre et tout fidèle voulant demeurer catholique de se séparer de cette église conciliaire, tant qu’elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l’Église et de la foi catholique. » (in „Itinéraire spirituel“)

  Pracovní překlad:
  « Nastolení této „pokoncilní Církve“, nasáklé principy [roku] 1789, zednářskými prinicipy, je podvod inspirovaný peklem […]. Tudíž je striktní povinnost pro každého kněze a pro každého věřícího, chtějící zůstat katolíky, se oddělit od této pokoncilní Církve, dokud tato nenalezne znovu tradici magisteria Církve a katolické Víry. » (in „Duchovní cesta“, česky vydáno pod titulem „Duchovní průvodce“)

  Ovšem je to zjednodušeně řečeno a závisí na svědomí a na míře toho, co o krizi v katolické Církvi ten který pokoncilní Novus Ordo kněz ví. Náš Pán Ježíš Kristus samozřejmě ví, že takový kněz slouží bona fide a také tak všemu věří (nečeká nic zlého, ani zradu, klam či blud), tedy ho jistě proto nezavrhne; nicméně je také důležité zda takový pokoncilní kněz sloužící NOM hledá Pravdu anebo ne.

 22. Ad Anička Kateřina: Ale ten hlavní církevní problém, tj. krizi papežství a hierarchie, by to stejně neřešilo. Navíc asi záleží na okolnostech, protože někteří kněží asi mohou normálně katolicky fungovat ve farnostech. Zdá se mi, že se v tomto ohledu doba docela uvolnila. Ale je to spíše zapříčiněno chaosem, než nějakou obrodou.

  Martin R. Čejka

 23. Ad Martin R. Čejka: Tak samozřejmě, krizi papežství a hierarchie to vyřešit nemůže. Tam jedině obrácení Svatého Otce Františka I. a pokoncilních hierarchů… za to se můžeme a máme modlit.

 24. ad Anička Kateřina
  Domnívám se, že máte zkreslený optimistický náhled na tyto skutečnosti, týkající se kněží, kteří by díky své „falešné poslušnosti“ skutečně následovali hereze AL. A z této tzv. poslušnosti by šířili lavinu pohoršení, týkající se v podstatě odmítnutí nauky církve. Odmítnutí, vyjadřované připuštěním veřejných hříšníků k neplatné a svatokrádežné zpovědi, pak ke svatokrádežnému přijímání, pohoršení pro věrné a statečné křesťany, kteří za cenu velkých obětí zůstávají věrní manželskému slibu. Jako kdyby lékař, který složil Hippokratovu přísahu, by denně asistoval u eutanazií či potratů …a vědomě zabíjel. Tedy úplně opačně než přísahal. Avšak kněz při vysvěcení přísahal na 1.místě poslušnost Bohu a jeho Slovu… magisteriu, tradičnímu učení církve. Vždyť pak by kněz vědomě uváděl věřící do stavu těžké hříšnosti a utvrzoval by je v tragickém omylu, že je vše v pořádku, že jsou ve stavu milosti posvěcující, protože jejich svědomí to „vidí jinak,“ než jsou Boží přikázání! Mohla byste omluvit lékaře, pokud by vám poškodil závažným způsobem zdraví, že je polehčující okolností jeho neznalost a nedovzdělanost? To samé platí i pro kněze, ti mají daleko důležitější poslání, spásu a „zdraví“ duše těch, které mají na starost a k tomuto je nutné jako u lékařů, znát a mít patřičné znalosti v oboru.
  Kněž nesmí zradit Boha, podle CIC z r.1983 je povinen jednat proti jakékoliv herezi a jakémukoliv heretikovi z řad hierarchie, pokud by byl nucen jednat proti Bohu. Vzpomeňte si na světce jako např.sv.Jan Nepomucký, sv.Jan Sarkandr, sv. Jana Křtitel…tedy za jakoukoliv cenu dosvědčit věrnost Kristu a jeho nauce…Kdo mnoho dostal, od toho se bude mnoho vyžadovat…
  Myslíte, že kněží budou mít „omluvenku“ před Bohem ? Jestliže lidem dovolí mít účast na stále těžších a těžších svatokrádežích, domníváte se, že Pán bude tolerovat neznalost nauky církve u kněze, který mu při vysvěcení přísežně sliboval poslušnost vůči nauce církvi, tradici a magisteriu? Nerozumím těm vašim optimisticky-naivním úvahám, Pán je jistě milosrdný, ale i spravedlivý… Boží svatost však nenávidí hřích…Což nevíte, že mzdou hříchu je smrt? Nebo ani toto již neplatí? Zkuste si více oživit znalost Píma sv., které si nedělá legraci a hovoří zcela jasně. Myslíte, že Pán na kříži umíral jen tak…? Vždyť by to byl výsměch jeho hrůznému ukřižování, vždyť by se tím úplně popřel hřích…kdybychom „nelogicky“ předpokládali, že svatokrádežné svátosti nevedou ke stavu těžké hříšnosti, jež je neslučitelná /pokud se hříšník nemíní obrátit a dát se na pokání/ s nárokem na šťastnou věčnost u Pána. A kněží by pak nejenom své svěřené věřící přiváděli k totální absenci milosti posvěcující a těžké hříšnosti, ale navíc by se provinili pohoršením maličkých, spoluprací na cizím hříchu, zanedbáním svých povinností, porušením kněžských slibů…neznalostmi toho, co mají znát, neodsouzením herezí a naopak konat podle nich, nebránit pravou nauku církve… To je slušný výčet provinění kněze, který by servilně a zbaběle takto zapřel a popřel své poslání, nemyslíte..Ga1,7-9.?
  Zdá se vám to jako zanedbatelná provinění u těch, kteří mají být alter Christi a místo toho by jednali jako alter Judas…?
  Neberte to však, milá Aničko Kateřino, osobně, spíše je to akcent na kněze, aby popřemýšleli a položili si pro sebe tuto otázku: qui sequi volunt, pastores?
  Je mi líto, že uplynulý rok masírování lidí o pojmu Božího milosrdenství a pojmu svědomí dokázal napáchat v myslích věřících takové závažné nedostatky ve znalostech katechismu … a i ztráty soudnosti…týkající se nauky církve a přikázání

 25. Tomáš | 24.2.2017 z 0:51 |

  Když vidím diskuze tohoto druhu, vidím jasně před očima knihu Jób. Ano, v této situaci máme zachovat katolickou víru a za obrácení stávající církevní hiearchie se modlit. Se situací máme být smířeni modlitbou Pater Noster (Otče náš), kde říkáme Bohu slova „Buď vůle tvá…“. Málokdo si totiž uvědomuje, že Boží dopuštění je rovněž vůlí Boží. Polemizováním „co kdyby“ nebo strašením (se či svého okolí) nastalou těžkou situací opravdu nikam nedojdeme. Jsme v Božích rukou? Jednejme tak a nereptejme proti Boží vůli.

 26. Libor Rösner | 24.2.2017 z 9:07 |

  Ad David – Sv. Pavel, jak by řekl Halík, neměl psychologické vzdělání a byl formován předkoncilními směry, proto by se mýlil.
  A napsal by epitaf pro Církev…

 27. Libor Rösner | 24.2.2017 z 10:16 |

  Ad Petr – K otázce kněží v souvislosti s Vaší větou „Myslíte, že Pán na kříži umíral jen tak…“
  Jistý mladý kněz vychovaný pražským seminářem se dosti horkokrevně ohrazoval proti tomu, že by mohl Bůh Otec poslat Syna na svět s tím, že by měl skončit na kříži, protože to „by bylo nemilosrdné“ a popíralo by to Jeho otcovskou lásku. Prý to vše vyplynulo až z okolností…
  Počítám, že v tom nebude sám…, kdo si myslí, že za jiných okolností by se Spasitel dožil klidného stáří… Jak by pak probíhalo naše vykoupení, mi vysvětlit nedokázal, jen konstatoval, že jinak…

 28. ad Libor Rösner
  Možná byl v pražském semináři velmi krátce a pak studoval modernistickou liberální teologii v Německu, protože tady u nás by s těmito znalostmi neobstál u zápočtu, natož u státní zkoušky z dogmatiky, to je vyloučené:-)…anebo že by vliv Františka dokonale zmátl jeho čerstvě nabyté, byť chatrné znalosti a dokonale mu je z hlavy „vygumoval“ ve propěch své modernisticko-protestantské masonerijské „neo-pan-teologie?“

 29. ad Tomáš
  Nemyslím si, že by si Bůh přál dopuštění „ukřižování“ své církve zednářským „leadrem“ a massonerií ve Vatikánu, naopak, jsem přesvědčen, že cokoliv se dá změnit, pokud naše modlitby a posty budou tak opravdové a upřímně volající k Bohu, že podobně jako Ninivanům k nelibému úžasu proroka Jonáše, byla dána šance změnit jejich předpovězený katastrofický scénář, tak věřím, že milosrdenství Boží dokáže zničit plány zlého vždy, když jeho dětem dojde, že mají „křičet“ a volat k Bohu o pomoc a záchranu… Avšak laxním přístupem typu „mouchy snězte si mě“ a je to asi vůle Boží…s tím nic moc nezměníme a nakonec si přivodíme fatální scénář takový, jaký si zasloužíme…Vzpomeňte si na smlouvání starozákonního Abrahama, kdy Bůh vyhlásil soud nad Sodomou a Gomorou a dokonce by se nakonec smiloval i kvůli malé hrstce spravedlivých a neudělal by, co zamýšlela Jeho spravedlnost.. Gn 18,16-33.
  Mělo by nám asi zavčas „docvaknout“, že jsme ve velice vážném nebezpečí, týkající se církve, kdy dokonce hrozí absence našeho Pána v kostelích, pokud to duchovenstvo nechá dojít až tak daleko, že dovolí falešnému proroku změnit nejen liturgii, ale především konsekrační slova,viz. Daniel 11,31 …a to pak zcela jistě zbyde jen „podzemí“, ve kterém budou pravověrní a stateční kněží vysluhovat mši sv. a poskytovat lidem svátosti tak, jak je Bohu milé.
  Možná je důležité „prozřít“ a pochopit, že všechny ty „nevinně vyhlížející“ události, vypadající zdánlivě jako nepodstatné detaily a maličkosti,v konečném výsledku směřují k jedinému… a tím je: rozvrátit církev, zničit svátosti, vytvořit novou všezahrnující univerzální církev, kde se sice lidé budou klanět bohu a bůžkům, ale pravý Bůh do tohoto „cirkusu“ nevkročí a Jeho přítomnost tam bude scházet.
  A tak přátelé zahoďme vlažnost, lhostejnost, strach a vyhlašme BOJ! Zabodněme kopí s plnou silou a spravedlivým hněvem do země jako indiánští předáci a s plným nasazením se do tohoto duchovního boje vrhněme a buďme si jistí, že …Boží je vítězství, pokud budeme moc chtít…

 30. „Kopí, oštěpy či vidle,“ jak co kdo má po ruce, ale rozhodně zabodněme pomyslně do země symbolicky nástroj aktivního odporu a vyhlašme lítý boj Božímu nepříteli…ale začněme konečně… nespěme! A nejlépe růženci, adoracemi,jakýmkoliv postem, oběťmi, s láskou a odhodláním, vždyť přece v tolika mariánských zjeveních nám naše Nebeská Matka řekla, že postem a růžencem se dá vymodlit vše! Záleží jen na nás, máme přece svobodu bojovat nebo se vzdát nebo z boje utéci anebo dezertovat k nepříteli…Sir.15,17

 31. david | 26.2.2017 z 22:12 |

  To nedávno říkal římský biskup, že Bůh je nemilosrdný, když nechal zemřít svého syna.
  Pokud to někdo máte, dejte sem prosím odkaz.

 32. Ad David: Nikde jsem to nenašel. Není to nějaká urban legend?

  Martin R. Čejka

 33. Libor Rösner | 27.2.2017 z 7:49 |

  Ad Petr – Pražský seminář vystudoval už tak před pěti lety, možná si své názory nechával pro sebe, ale podle toho, jak se cukal, bych řekl že je měl za vlastní.

 34. ad David
  zde je reakce na homilii FP, která byla zřejmě kolem 13.-16.12., zkuste si vyhledat…a zveřejněte /já jsem v časovém pressu, takže mám jen toto/
  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=hlusi-a-slepi

 35. Tomáš | 27.2.2017 z 11:55 |

  ad Petr: Já tyto věci nepodrobuji svému soukromému rozumování. Víte, co dělali Židé pod nadvládou Nabuchonodozora? Nereptali a nerozumovali, jestli to je nebo není Boží vůle a přijali to jako Boží trest za hříchy svého národa a dělali pokání. Nebýt toho, nevrátili se zpátky domů. Jestliže je dnes protestant na místě papeže, je to Boží dopuštění – tečka. A jestli nevíte za co, tak otevřete oči. Jen těch potratů, co už náš národ dopustil by úplně stačilo. A to nepočítám další věci jako zbytečně pracovní neděle atd. atp.

 36. Vít Jůza | 27.2.2017 z 14:08 |

  K Petrem uvedené otázce: „qui sequi volunt, pastores?“
  Otázku si poctivě pokládám, a ne a ne jí rozumět. „Pastores“ oddělené čárkou je asi oslovení, „qui“ zde zřejmě vzhledem k otazníku v příslovečném tázacím významu „jak“, ale zamlčený podmět věty ve třetí osobě množného čísla a celý její smysl mi uniká.

 37. ad Tomáš
  Pokud tušíte něco o 3. Fatimském tajemství, pak byste zcela určitě přehodnotil váš mylný náhled na situaci, kterou církve prožívá.
  Jinak máte svobodnou vůli si myslet a vyjadřovat cokoliv, nejlépe to, co je k věci, přesto bych rád uvítal místo tečky, kterou povětšinou zakončují debatu tí, kteří jsou v koncích se svými rozumovými vývody či argumenty a líní jít k jádru řešené skutečnosti, větší angažovanost pro hledání přijatelného vysvětlení…Mně a mnohým jiným je však potěšením, jít ve svém uvažování tak daleko, jak jen tato problematika vyžaduje a jak jen to uspokojí mé hledání pravdy… Nakonec, jak to říká sv.Pavel..mně pramálo záleží na tom, jak mě kdo soudí…i pro mě je důležité vědomí, jak mě bude soudit Bůh, když se mě zeptá, zda jsem svůj rozum a inteligenci použil ke hledání pravdy a využil všech možných informací, nebo jsem díky své pohodlnosti převzal názor většiny…povětšinou i slepých, kteří vedou další slepé do jámy…Nic proti vám, Tomáši, nemám, ale argument tečky je od jisté doby pro mě úsměvný…

 38. Jaroslav | 27.2.2017 z 15:38 |

  ad David:

  Nikoliv „nemilosrdný“, ale „nespravedlivý“, přičemž v daném kontextu mi to vyznívá spíše jen jako takové to papežovo na možné dopady málo uvážené vyjádření, pokud jste měl na mysli jeho odpověď na dotaz při tomto setkání:
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24900

 39. ad Libor Rösner
  Pak tedy tomu dotyčnému knězi se vší úctou, které jako kněz je opravdu hoden,/protože Bůh každému knězi dal obrovskou důstojnost, o kterém se nám, obyčejným věřícím ani nesní, neboť jsou a mají být alter Christi, přestože jsou lidé a hříšníci/, doporučte, aby si co nejdříve oživil studia dogmatické teologie a magisteria, protože zcela určitě máte právo i povinnost, ho bratrsky napomenout, aby svými popletenými /ne/ „znalostmi“ nepoučoval svěřený lid.

 40. Tomáš | 27.2.2017 z 23:41 |

  ad Petr: Vím hlavně o předpovědi v souvislosti se zasvěcením Ruska, což ovšem nevylučuje podstatu Vašeho (z mého pohledu naprosto zbytečného) sporu se mnou. Boží vůle je, pokud vím, i Boží dopuštění či Boží tresty. Kdyby obojí nebylo vůlí Boží, tak koho potom? Satana snad? Ten má působit Boží tresty? To nemyslíte vážně?

 41. Petr | 28.2.2017 z 9:53 |

  ad P.Vít Jůza
  Pastores qui sequi volunt? /koho chceš pastýři nasledovat?/

 42. ad Jaroslav
  díky za vyhledání /z radia vatik. z 15.12. 2016/ tohoto nešťastného vyjádření FP o nespravedlivém Bohu, který svého Syna poslal na kříž… ale z úst studovaného teologa a hlavy církve, by ani tento nehorázný „přebrept“ neměl nikdy zaznít…protože ozvuk této věty lehce zakotví v srdcích nepoučených a tito pak bez hlubšího uvažování přijmou tyto jeho výroky ve svém srdci za fakt ne nepodobný dogmatu, protože to řekl papež. A Františkovo přinejmenším podivné obvinění Boha z nespravedlnosti,/přestože KKC říká, že Bůh je nejvýš spravedlivý/, které se možná pak usadí v jejich podvědomí, jim bude nadále mást pohled na otázku, proč vlastně Bůh poslal svého Syna na kříž… Znovu uvádím rozhořčenou reakci z lumendelumine, která protestovala proti jeho „neuváženým?“ myšlenkám, které se podobají skutečně již rouhání, kdy člověk nevěří svým vlastním uším, co za „klenot“ zase vypadlo z jeho papežských úst

  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=hlusi-a-slepi

 43. „qui sequi volunt, pastores?“ je česky „Koho chcete následovat, pastýři?“ (mn.č.)

 44. Vít Jůza | 28.2.2017 z 14:38 |

  Petrovi dík za vysvětlení, co tím myslel … latinsky by to bylo „Quem sequi vis, pastor?“ (Slovosled může být různý podobně jako v češtině, v obou jazycích je obdobně volný.) V latině naprosto obdobně jako v češtině při použití naprosto nesprávných tvarů nebo vazeb vznikají naprosté nesmysly, ale to nic, v internetové diskusi se to snese, nanejvýš nikdo nerozumí.

 45. ad Tomáš
  Máte slušně popletené mínění o Boží vůli, o Bohu a svobodě lidí, ale i démonů…do určité míry. A protože Bůh je nejvýš milosrdný… rád mění jakékoliv scénáře, které chce zlý, když vidí, že Jeho děti, které má nade vše rád, se snaží konat pokání. Vzpomeňte si na již zmíněné Ninive, Abrahama, Judit..celá bible vypráví o slitovném a soucitném Otci, vzpomeňte na lotra po pravici… kdykoliv je náš Pán ochotný změnit hrozící a zasloužené tresty,z hlediska Boží spravedlnosti, pokud se lidé budou modlit a prosit o slitování. P.Maria ve Fatimě, v Lurdech…je toho velmi mnoho, o čem bych zde mohl mluvit jako o důkazu nikoliv krutého despotického tyrana, jež dopouští a trestá.ale milosrdného láskyplného Otce, který svého marnotratného syna vyhlíží s nesmírnou láskou a bolestí a je hotov mu ihned odpustit, pokud sám přijde v pokání a lítosti nad tím, jak zneužil svou svobodu proti němu.

 46. Libor Rösner | 1.3.2017 z 15:54 |

  Ad Petr – Zapomněl jsem dodat, že tehdy byl ještě bohoslovec, nicméně, co vím, tak nebyl to jediný podobně laděný názor, který propagoval i později coby jáhen, pravda, v soukromých diskusích, ale jestli i od ambonu to už nevím.

 47. Tomáš | 1.3.2017 z 16:44 |

  ad Petr: Nevím, co mám popleteného. Myslíte ten příklad ze Starého Zákona s Nabuchonodozorem? Potom ale suďte Boha, že si dovolil použít Nabuchonodozora (též služebníka zla) jako nástroj k obrácení národa. A že dnes Bůh používá nástroj jiný, který se zrovna Vám nezamlouvá – co já s tím? Chcete snad tvrdit, že Vaše poznávání Božích Pravd je jediné pravé a neomylné a moje špatné?

 48. Petr | 2.3.2017 z 9:17 |

  ad Tomáš
  Chci těmi svými příspěvky říci jediné, situace je vážná a duchovní boj probíhá na plné obrátky a je na nás, zda chceme Bohu pomoci zachraňovat ostatní svými modlitbami, postmy a oběťmi nebo se budeme dívat zpovzdálí, komentovat a hádat se o slovíčka,kdo má nebo nemá pravdu a tím vlastně se pasivně pidávat k těm, ze kterých se docela nepřítel raduje a mne si ruce, jak jsou slepí a hluší ke znamením dnešní doby…Tomáši, pokud byste pozorněji četl mé komentáře, možná byste toto jádro v nich objevil
  i

 49. Tomáš | 2.3.2017 z 11:34 |

  ad Petr: já to jádro vidím. Jen nevím, nač sepisujete tolika překombinovaných slohových prací a nepoužijete méně slov k lepší srozumitelnosti. A nevím ani to, kde jste nabral ten nesmysl, že proti Vám něco osobního mám nebo že Vás dokonce soudím. Copak Vás znám osobně? Kdybyste moje komentáře četl pozorně, nemohl byste z nich tak mylný závěr dělat. Mně přece nevadí, že se neumíte smířit s faktem, že i Boží dopuštění je v rámci Boží vůle. To je věc mezi Vámi a Pánem Bohem. Ale v tom nejste sám. Mnoho lidí si mylně myslí, že se projevy Boží vůle na zemi podobají procházkám v růžové zahradě. A když se nad tím trošku víc zamyslíte (a nezačnete zase horečně psát), tak dojdete nutně k tomu, že právě proto existuje nějaký modernismus, proteatantství atd. atp. 🙂

 50. Petr | 2.3.2017 z 20:22 |

  ad Tomáš
  Vidím, že asi všechna má snaha, abyste porozuměl smyslu mých komentářů, vyšla naprázdno,ale pokud bazírujete na odsouhlasení toho, že Bůh dopouští i zlo a pokušení, pak se domnívám, že jsem Vám to snad ani nemohl vyvracet. Celé Písmo sv. vypráví o tom, že Bůh své děti neopouští a provází je od počátku dějin,samozřejmě jako správný Otec musí použít i tresty, aby se jeho děti vzpamatovaly, pokud to nejde po dobrém. Je rozdíl domnívat se, že Bůh dopouští tresty, aby se pomstil, nebo mu to dělá nějakou zvláštní radost. Boží spravedlnost se však musí také projevit, když si o to člověk sám koleduje svými hříchy, často až do nebe volajícími. Bůh je láska a jeho záměrem není nic jiného, než aby se jeho děti dostaly k němu jednou do nebe… a dopuštění je jeho výchovnou metodou, aby se jeho děti vzpamatovaly a obrátily se. Svobodná vůle, daná člověku, je však Pánem zcela respektována. Naneštěstí je zde však druhá strana,satan a padlí andělé – démoni, kteří lidem škodí v nenasytné touze je připravit o šťastnou věčnost.Ti jsou nelítostní a nenávistní a škodí ze vší síly, protože chtějí Bohu ukrást duše. Ale i toto jejich řádění má Bůh pod svou kontrolou, kdy dopustí jen to, co ve své svrchované moudrosti dopustit chce a co ve finále bude sloužit ještě k většímu dobru a Boží oslavě. Proto jsem mluvil o duchovním boji a člověk si může sám zvolit, ke komu se přidá a komu chce patřit. Prostředky, které používají zlí duchové, jsou nejen pečlivě a sofistikovaně naplánované, ale jsou maskovány pod pozlátkem zdání dobra. A chcete-li tedy, abych mluvil o modernismu a zednářích, pak ano, to je plánovaný promýšlený útok satana na to nejcitlivější, posvátné místo, přímo do srdce církve, nenápadným nastrčením svého nástroje, neboť toho je duchovenstvo a věřící lid víceméně povinno poslouchat. Za „líbivými řečmi a novostmi“ a matoucí teze o tom, že to Duch svatý…pak nenápadně připravit realizaci plánu,vedoucí k totálnímu zničení církve./Duch svatý by nikdy nechtěl, aby věřící začali zpochybňovat Boží slovo a nauku církve, nikdy by je nevedl k neposlušnosti vůči magisteriu/. Zbytek pravověrných, kteří uchovají věrnost nauce církve a pravému Božímu slovu,ten zůstane a brány pekelné jej nepřemohou, vždyť to Pán slíbil. Většina kněží a kléru však půjde díky falešné poslušnosti opačnou cestou, cestou herezí, pořád ale mají svobodu si zvolit sami, za kým půjdou a koho budou následovat, byť za cenu určitých ztrát, ale pokud nevystoupí z většinové řady, pak již tím se obrací k Bohu zády. A to není legrace, zlý totiž nezná slitování…Ta doba, kdy se kněz či laik musí postavit rozhodně buď na stranu Boha nebo Božího nepřítele, je již tu, my ji prožíváme a komentovat zdálky události jako nestranní kecalové a soudci…to je mimo.
  A není snadné se postavit na správnou stranu, byť by to vyžadovalo i utrpení,jestliže chceme následovat Krista a poslouchat Jeho slovo,tady nelze tleskat FP a myslet si své, tady se musíme vyhranit a svědčit ve prospěch pravdy a jít vědomě i proti proudu. Snad i toto dopuštění či zkoušku Bůh dopustil, aby se zlato očistilo v ohni a zrno se oddělilo od plevele. Zase se budu opakovat, ale modleme se, modleme se víc, než kdy jindy, naši kněží naše modlitby potřebují, nenechejme je v tom „dopuštění“ se plácat samotné.

 51. Tomáš | 2.3.2017 z 21:02 |

  ad Petr: Ale to se hluboce mýlíte. Já Vás chápu. Co ale nemohu ve své omezenosti pochopit, je ta Vaše obrovská energie vynaložená do něčeho, co nemáte nárok sebeméně ovlivnit – svobodnou vůli druhých lidí. Kolik lidí půjde tam nebo onam, je ryzí rozhodnutí jejich zcela svobodné a na mém nebo Vašem názoru nezávislé vůle. Moje křesťanská povinnost končí na modlitbě za bližní a ne na sáhodlouhém a nekončícím analyzování. (Alespoň já z toho Vašeho nevidím a nevnímám nic, co by bylo jakkoli nadějné a vedlo to duši k Bohu, spíše to působí depresivně až beznadějně.) Celá dnešní situace je zcela v Božích rukou a Bohu mám jako křesťan věřit víc než lidem. Pokud se alespoň na tomto shodneme, tak sláva.

 52. Petr | 3.3.2017 z 14:19 |

  ad Tomáš
  odkud jste vzal, že Vaše křesťanská povinnost je modlitba za bližní a tím to hasne?
  Toto „dogma“ neznám. A i když nemám manipulativní snahy jakkoliv druhé ovliňovat, pak mou snahou je pouze to, aby čtenář mých komentářů si ujasnil několik zásadních věcí, které ve svých textech naznačuji…a to především potencionál svobody, kterou mu Bůh daroval a zodpovědnost, jak s tímto darem naloží a zároveň aby zvažoval pro a proti ve volbě, kterou zvolí, aby ho k ní vedly zralé úvahy, ne řazení se do davu, který může být slepý…přece jde o jeho celou šťastnou věčnost. A k tomuto rozhodování může a nemusí použít i info, které mu jakákoliv média nebo studium, co se týká víry a katechismu, magisteria, má jen napomoct. Nedomnívejte se, že jsem zaskočen Vaším permanentním úsilím oponovat…je mi to vcelku jedno, myslím si, že je na čtenáři, jak se rozhodne a čemu dá svůj souhlas. A mimochodem, Vaše křesťanská povinnost opravdu zdaleka nekončí pouze u modlitby, zkuste si najít v katechismu pojem duchovní almužny a postu za druhé, za jejich spásu a pojem blíženské lásky, kterou jste také do jisté míry povinnen, lásce, která napodobuje Boží lásku v úsilí o spásu svého bližního.

 53. Tomáš | 3.3.2017 z 14:53 |

  ad Petr: Už jsem si u Vás zvykl, že rád vytrhujete z kontextu. Jistěže jsou posty a další věci – něčím to snad popírám? Moje sdělení se vztahuje kontextově na Vaše celkem zbytečné starosti o Boží plány, které dokonce nezná ani Boží Syn.

 54. Ukončuji přestřelku mezi Petrem a Tomášem, jelikož by trvala až do soudného dne. Do té doby se dá stihnout mnoho jiných zajímavých věcí.

  Děkuji za pochopení.

  Martin R. Čejka

 55. Petr | 4.3.2017 z 14:12 |

  Nehci svou poznámku směřovat k nikomu, jen bych se ohradil k větě, že: „Boží plány nezná dokonce ani Boží Syn,“ domnívám se, že kromě datumu 2. Kristova příchodu, o němž Syn neví, ví Boží Syn o všech Otcových plánech, protože sám řekl…Já a Otec jsme jedno.

 56. JanM | 6.3.2017 z 19:49 |

  Dík Petrovi a Tomášovi za zajímavou diskuzi. Ať vám Bůh žehná.

 57. Tomáš | 1.4.2017 z 22:23 |

  ad JanM: Bůh mi žehná víc než dostatečně. Díky Bohu. Jen já jsem nedostatečný člověk.

 58. ad Petr /z 22.2./
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=knez-suspendovan-za-kritiku-bergoglia

  Navazuji na váš komentář:
  Další „rebel“ z řad prostých a věrných kněží, si dovolil na květnou neděli vyjádřit svůj nesouhlas s novotami PF a který byl po zásluze ihned odměněn…Diktátor si umí skrze „své“ /biskupy/ zjednat pořádek a také pro výstrahu ostatním vysvěceným služebníkům, aby je případně nenapadlo nesouhlasit a „nelaškovali“ podobně ve svých kázáních se svými ovečkami a případně se nepostavili proti herezím FP. Od určité doby,/která je asi zde/, můžeme již počítat s tím, že jakýkoliv nesouhlas věrného kněze bude takto řešen, rázně a bez řečí, čili vyhazovem z kněžské služby, zesměšněním, umlčením nebo potrestáním za „neposlušnost“ vůči papeži-heretikovi, dokonce suspenzí nebo exkomunikací.
  Modleme se za naše kněze, aby kvůli svému živobytí nemlčeli a statečně se ohrazovali ve prospěch pravé nauky Ježíšovy církve a magisteria, protože se zdá, že FP chce za každou cenu Ježíšovu církev nahradit svým „zednářským projektem“ univerzální církve, která se místo živému a pravému Bohu bude klanět démonům všech těch pseudonáboženství, spolu s bývalými „katolíky“, kteří nerozliší, že jejich pravý a jediný Bůh v tomto „Františkově cirkuse“ nebude. Naopak,že se ve skutečnosti budou klanět šelmě,/viz Zjevení ap.Jana/ která se jim spolu s Františkem bude za dveřmi smát, jak jsou hloupí a jak lehce naletěli…Inu díky zaviněné nevědomosti,/týkající se znalosti katechismu a pravé nauky církve/, která se v dnešní době nemusí až tak vyplatit.

 59. okoucho | 20.5.2017 z 21:08 |

  Já se do vaší diskuze nehodím. Pán Ježíš řekl apoštolu Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka“ (Mat 16,23)! A přece mu dal prvenství mezi apoštoly. Petr Ježíše zapřel, a Pán se podíval na Petra a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát“ (Luk 22,61). Petr zklamal, ale rozhodující dialog se odehrál nakonec: „Šimone, synu Janův, miluješ mne“ (Jan 21)? Zeptejte se papeže Františka, jestli Ježíše miluje. Až se kdokoliv z vás, kteří máte rádi kritiku na Františka, projedete jako on v nebezpečném Egyptě v otevřeném voze, pak budu brát vážně to, co říkáte na něho vy a ostatní. Nenechte se modelovat podle skeptiků. Pán Ježíš měl takového Petra a nebyl vůči němu vůbec skeptický. Pověřil ho, aby pásl jeho ovce, a věděl, že jeho ustrašený papež Petr bude zavřený ve večeřadle do seslání Ducha Svatého. Ve Františkovi možná vidíte takového Petra, ale Pán ho považuje za hlavu současné církve i přes to všechno. A co vy?

 60. Proč si myslíte, že komentátoři výše uvedeného článku „mají rádi kritiku na Františka“?

  Kritizovat jeho jednání, kterým působí veřejné pohoršení je dle Vás totéž jako ho přestat uznávat za hlavu pokoncilní Církve?

  Osvěžte si znalosti papežské neomylnosti a její meze.

  Autoritu nemá Papež proto, aby ničil katolickou Víru všech dob a _nesmí_ ji _k_tomuto_používat_ (pokud se tak děje, tak je povinností katolíka neuposlechnout Svatého Otce pokud jde o výsledky této jeho činnosti jako AL („Amoris Laetitia“) apod.).

  Jak říká náš Pán Ježíš Kristus svatému Petrovi, prvnímu Papeži: A ty, až se obrátíš, utvrzuj ve Víře své bratry.

  Naposledy dne 1. 11. 1950 učil Svatý Otec Pius XII. „ex cathedra“ s výsadou _papežské_neomylnosti_ při slavnostním definování _dogmatu Nanebevzetí Blahoslavené Marie vždy Panny._

 61. František | 25.5.2017 z 19:47 |

  Pane OKOUCHO a to Vám ešte nikdy nenapadlo, že my nemáme radi kritiku pápeža?! To, že kritizujeme jeho konanie – (nie je úrad a osobu), že tak konáme s najväčšou bolesťou v srdci?!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*