Láska Hyacinty k Neposkvrněnému Srdci Mariinu

fatima-srdce

Po zjeveních v roce 1917 Hyacinta Lucii říkala:

„Ta Paní řekla, že její Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. Máš ho velmi ráda? Já její Srdce velice miluji! Je tak dobré!“

Když Panna Maria sdělila dětem svou prosbu ohledně smírného svatého přijímání o prvních sobotách v měsíci, Hyacinta litovala, že nemůže přistupovat k přijímání, aby zadostičinila za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Ze střelných modliteb, které jí P. Cruz doporučil, si vybrala: „Sladké Srdce Mariino, buď mou spásou.“

Podle svědectví sestry Lucie, když se Hyacinta tato slova modlila, s přirozenou prostotou dodávala:

„Mám Neposkvrněné Srdce Mariino tak ráda! Je to Srdce naší nebeské Matky. Neopakuješ také ráda: Sladké Srdce Marie, Neposkvrněné Srdce Marie? Já to dělám ráda, tak ráda!“

Často trhala na poli květiny a zpívala při tom podle nápěvu, který si sama vymyslela:

„Sladké Srdce Mariino, buď mou spásou! Neposkvrněné Srdce Mariino, obrať hříšníky, zachraň duše před peklem!“

Krátce před tím, než měla jít Hyacinta do nemocnice, řekla Lucii:

„Už to nebude dlouho trvat a půjdu do nebe. Ty zůstaneš zde, abys řekla lidem, že Bůh chce zavést ve světě úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Až přijde čas o tom mluvit, neskrývej se. Řekni všem, že Bůh nám udílí milosti skrze Neposkvrněné Srdce Mariino, že lidé je musí prostřednictvím tohoto srdce vyprošovat, že Srdce Ježíšovo chce, aby vedle něho bylo uctíváno i Neposkvrněné Srdce Mariino. Ať si lidé vyprosí mír od naší nebeské Matky, neboť Bůh jí jej svěřil. Kdybych jen mohla dát do každého srdce plamen, který mi hoří v hrudi a který působí, že mám Ježíšovo a Mariino Srdce tak ráda!“

Na jiném místě sestra Lucie vzpomíná:

„Krátce před tím, než šla do Lisabonu, v jedné z oněch chvil, kdy se zdálo, že ji přemůže stesk, jsem jí řekla: ‚Nebuď smutná, že nemohu jít s tebou. Je to nakrátko. Můžeš zatím myslet na Pannu Marii a na Krista Pána a říkat jim, co máš tak ráda: Můj Bože, miluji tě! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, sladké Srdce Marie, atd.‘

‚Ach ano,‘ odpověděla nadšeně, ‚nikdy mě to neunaví, budu to říkat až do konce života! A potom to budu zpívat stále v nebi!‘“

 

Sestaveno na základě Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Fatima 1994.
Mírně upraveno podle původního vydání.

3 Komentáře k "Láska Hyacinty k Neposkvrněnému Srdci Mariinu"

 1. Host04 | 13.5.2017 z 17:47 |

  Chvála Kristu, nevíte prosím, kde najít zasvěcení a pobožnost k Neposkrvněnému srdci Panny Marie? Děkuji.

 2. Tomáš | 17.5.2017 z 20:35 |

  ad Host04 – zkuste buď antikvariáty a tam staré modlitební knížky nebo nové Dědictví otců (dle mého soukromého názoru to je dílo poměrně hodně zdařilé) vydávané ve vydavatelství Dědictví Svatováclavské. Zásvětná modlitba tam je určitě, tu konkrétní pobožnost si ale zrovna nemohu připamatovat, není ale vyloučeno, že tam je.

 3. Jaroslav | 20.5.2017 z 17:41 |

  Zásvětná modlitba neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  Ó Maria, Panno mocná a Matko milosrdenství, Královno nebeská a Útočiště hříšníků, tvému neposkvrněnému Srdci se zasvěcujeme. Zasvěcujeme ti své bytí i celý svůj život, vše, co máme, vše, co milujeme, vše, co jsme. Tobě zasvěcujeme své tělo, své srdce, své duše, svůj domácí krb, své rodiny i svou vlast. Chceme, aby všechno, co je v nás i kolem nás, patřilo tobě a bylo účastno dobrodiní tvého mateřského požehnání. Aby pak toto naše zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes u tvých nohou, ó Maria, svůj křestní slib i předsevzetí, která jsme učinili při svém prvním svatém přijímání. Zavazujeme se, že budeme vždy neohroženě vyznávati pravdy svaté víry a žíti jako dobří katolíci, úplně se podřizujíce všem nařízením svatého Otce a biskupů, kteří jsou s ním spojeni. Zavazujeme se, že budeme zachovávati přikázání Boží i církevní, zvláště, že budeme světiti neděli a zasvěcené svátky. Zavazujeme se, že podle své možnosti budeme ve svém životě vykonávati útěchyplné úkony křesťanského náboženství, hlavně že budeme často přistupovati ke svatému přijímání. Konečně ti slibujeme, ó slavná Matko Boží a něžná Matko nás lidí, že se postavíme celým srdcem do služeb tvé požehnané úcty, abychom tak urychlili a zabezpečili království tvého neposkvrněného Srdce a tím i království Srdce tvého klaněníhodného Syna ve svých duších i v duších všech svých bratří, ve své drahé vlasti i v celém světě na zemi i na nebi. Amen. (Odpustky 3 léta)

  Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

  Zdroj: http://bratrstvo-ziveho-ruzence-brno8.webnode.cz/katolicke-modlitby/marianske-modlitby/zasvetna-modlitba-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie/

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*