Narudlé globální chvění v papežské akademii

Nejvýše postavená žena ve Vatikánu, předsedkyně Papežské akademie společenských věd Margaret Archerová, na plenárním zasedání akademie 2. května prohlásila, že Církev by měla „ponechat národní vlády tam, kde jsou“, tj. nevěnovat jim pozornost, a snažit se působit skrze mezinárodní organizace, jako je OSN, aby „dosáhla globální společenské změny“. Podle ní budou mezinárodní organizace přebírat stále „více a více řídící roli“.

S druhým pochopitelně nelze nesouhlasit, ale Archerová ve světovládě nespatřuje možné nebezpečí, nýbrž naději. Je totiž toho názoru, že stav politiky národních států je „hrozný“. V této souvislosti se předsedkyně papežské akademie uchýlila k šíření poplašných zpráv o tom, že se lidé „chystají udělat Brexit [vystoupení Velké Británie z Evropské unie]. Chystají se udělat Frexit [vystoupení Francie z EU]. Evropa se rozpadá“.

Všechny, které snad při jejích slovech přemohl děs, mohu uklidnit, že podle geologů a seismologů žádný katastrofický posun tektonických desek v naší oblasti výhledově nehrozí. Evropou totiž Archerová manipulativně míní Evropskou unii, což je ale pouhá nadnárodní organizace, která nejenže není se starou dobrou Evropou totožná, ale jedná se v podstatě o její ideové popření.

Papežská akademička láme nad sprostým lidem hůl, neboť voliči propadli „náladám xenofobního druhu“. Od vzdělané osoby by přitom člověk očekával něco hlubšího než primitivní nálepkování, k němuž se uchylují novinářští funkcionáři. Je opravdu tak zavrženíhodné, že řada Evropanů nechce žít v muslimských městech? Možná je potlačovanou touhou Margarety Archerové sloužit v harému u nějakého Alího, ale ne všichni přeci musejí sdílet její pikantní sny.

Jednoho vždycky trochu (ale opravdu už jen trochu) překvapí, když vidí, kterak soudobí opěvovatelé demokracie pohrdají vůlí lidu. Musíme však mít na paměti, ať už jsem vyznavači předstírané lidovlády, nebo jejími odpůrci, že existují dva základní druhy demokracie, a to řízená a spontánní. Když je demokracie řízená, tak to dopadne dobře, což se dozvíme z televize nebo nám to napíšou v novinách. V případě projevů spontánní demokracie to občas dopade, jak to dopadnou nemá, a zjistíme to tamtéž. (Ponechejme stranou případy řízené spontánní demokracie.) Margaret Archerová patří jako většina mediálně nasvícených myslitelů očividně k přívržencům modelu demokracie řízené, ba přímo lidové.

Archerová, kterou papež František jmenoval v dubnu 2014 do čela své akademie, je jedním z předních stoupenců tzv. kritického realismu. Jedná se o pojem značně zavádějící, neboť tato teorie nemá s realismem příliš společného. Jejím autorem byl anglický marxistický filosof indického původu Ram Roy Bhaskar, který vycházeje z Marxe rozlišoval mezi, jak to nazval, tranzitivním a intranzitivním poznáním, respektive mezi tranzitivní a intranzitivní realitou. (Což už samo o sobě stačí, abychom se tímto déle v našem krátkém textu nezabývali.)

Současná vrchní papežská akademička spolupracovala s Bhaskerem na knize Critical Realism: Essential Readings („Kritický realismus: základní texty“), která vyšla v roce 1998. V tomto díle se Karel Marx a marxismus objevují více než čtyřistakrát (sic!), a to nikoliv jako předmět realistické kritiky, ale jako východisko k dalším úvahám a řešením.

V roce 2004 vydala Archerová spolu s dalšími učedníky kritického realismu Andrewem Collierem a Douglasem V. Porporou knihu Transcendence: Critical Realism and God („Transcendence: Kritický realismus a Bůh“). V ní už je sice Marxe trochu méně, ale sami autoři v úvodu přiznávají: „Všichni tři jsme akademici. Jeden z nás je filosof a dva sociologové. Stejně tak jsme spojeni s politickou levicí, ekonomickou či marxistickou levicí zvláště.“

Svého času žák Archerové Sean Creaven ve své knize Marxism and Realism: A Materialist Application of Realism in the Social Sciences („Marxismus a realismus: Materialistické uplatnění realismu ve společenských vědách“) napsal: „Zvláštní poděkování patří profesorce Margaret Archerové, která mi dovolila čerpat beztrestně ze svého díla a jejíž rady ohledně teoretických otázek a úpravy konečné podoby rukopisu byly velmi vítány. Byla to profesorka Archerová, kdo mi navrhl, abych probádal vztah mezi realismem, marxismem a explanační teorií, což tvoří jádro této knihy.“

Je pravdou, že tradiční marxismus dnes vyznávají už jenom ideoví otužilci, přičemž pružnější a prozíravější myslitelé lapají ducha doby za pačesy a upalují k další zářné budoucnosti. A tak asi nepřekvapí, že Archerová v rozhovoru pro Journal of Social Theory v roce 2015 vyznala: „Některé koncepce je třeba změnit. Teď už nemáme proletariát, chudí jsou nestejnorodou kategorií, hlavní věc, kterou mají společnou, je jejich chudoba, ne příslušnost k proletariátu, atd. Ne, nikdy bych se za marxistku neoznačila, ale nebudu nikdy popírat, že to [učení jejích marxistických profesorů] mělo velmi silný formativní vliv.“

Pokud by se snad někdo domníval, že je Margaret Archerové v Papežské akademii společenských věd smutno a že je tam se svými názory osamocená, tak ho mohu ujistit, že tomu tak rozhodně není a že se má s kým sdílet.

Martin R. Čejka

18 Komentářů k "Narudlé globální chvění v papežské akademii"

 1. Tomáš | 31.5.2017 z 0:36 |

  Všeho do času, jen Pán Bůh navěky. Amen.

 2. silenka | 31.5.2017 z 12:32 |

  „Možná je potlačovanou touhou Margarety Archerové sloužit v harému u nějakého Alího, ale ne všichni přeci musejí sdílet její pikantní sny.“ Přijde mi,že tohle jí zbytečně vulgárně podsouváte. K otřesnému obrázku úplně stačí, co sama říká a píše.

 3. Ad silenka: Děkuji za zpětnou vazbu. Je možné, že jsem se nechal trochu unést. Snad jsem nepřekročil mez dobrého vkusu přespříliš.

  Martin R. Čejka

 4. Ivan | 1.6.2017 z 19:35 |

  Čili zakuklený duch komunismu v paní Margaret Archerové v Papežské akademii společenských věd, chce zřejmě skrze tuto dámu „osvěcovat“ ba i ovlivňovat svými teoriemi marx-leninismu, ostatní členy Papežské akademie a naklánět je na stranu NWO, protože „plebs“ se přece musí nějak nadnárodně řídit, a nejlépe za pomocí těch, kteří ví, co chtějí/ elita, chtějí vytvořit NWO/. A tito spojenci NWO a elitáři /Bildenberg a spol./ si již své nástroje umístili na význačné světové pozice k ovlivňování lidí, a k nenápadnému prosazování svých strašlivých a zhoubných záměrů. Zároveň František dobře věděl, proč ctihodnou dámu na tento post dosadil, neboť jej podporuje a bude zřejmě podporovat nejen při spolupráci na vytvoření celosvětového NWO, ale právě ona a podobní mu pomohou snadněji dosáhnout Františkova „cíle“ a tím je jednotná univerzální církev, která bude mít díky všem věrovyznáním a násilně sjednocené ekumeně ve svém středu za boha ne pravého a živého Boha nás katolíků, ale naopak, množství démonů, kterým se „věřící“ budou v této univerzální církvi klanět. Avšak toto jsou cíle elity, potažmo Františka, který přímo do elity patří a tajně s ní spolupracuje na vytvoření NWO a naopak „elitáři“ zase pomáhají Františkovi v úspěšném zničení stávající katolické církve ve prospěch zamýšlené Františkovy celosvětové univerzální.
  Copak jsme si již dávno nepovšimli, že František povyhazoval velkou část věrných a pravověrných duchovních z řad kardinálů a biskupů a dosadil si své následovníky a adorátory, kteří mu pomohou dílo zkázy církve úspěšně vykonat?

 5. ad MRČ
  Znáte Martine hezké rčení…podle sebe soudím tebe…
  Takže pozor na přebujelé fantazie v textech, aby si čtenáři nejprve nemysleli něco na adresu autora článku a pak jim neunikl pravý obsah sdělovaného a podstatného.
  Podsouvat téhle dámě dnes v jejich věku/podotýkám/ mladistvé erotické vize, které však většinou hýbou v určitém odobí více muži nez ženami, je víc než mimo a také prosím nezapomínejte na určitou ohleduplnost vůči těm čtenářům diskuse, kteří žijí čistým celibátním životem kněží či řeholníků a nejsou zvědavi na tyto zbytečné vsuvky s erotickým podtextem.

 6. František | 2.6.2017 z 0:01 |

  Ad Jan (hlavne Jan) ale i Silenka. Zrazu takí „mravokárci“ to zaváňa puritánstvom, nie katolicizmom. Soľ štípe, ale i uzdravuje a ničí hnilobu a dezinfikuje. Ak keby iba štípala v rane, aj tak je to dobre, lebo označuje zranenie, ktoré by sme si možno nevšimli a ranu by ohrozila infekcia.

  Mne sa také expresívne vyjadrenie páčilo, lebo hrozba takéhoto smerovania prevyšuje ostrosť pokarhania, ktoré autor článku vyjadril.

 7. Ad jan: Nemusíte to hned tlačit za hranici; třeba se jednalo o sny romantické.

  MRČ

 8. ad František, ad MRČ
  pokud si jedete podle „vlastního“ pojetí evangelia, to je váš problém, ale Pán říká jasně v listu Efezským 5,4:
  „Vést SPROSTÉ, hloupé a DVOJSMYSLNÉ řeči se nepatří, vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“
  Židům 4,12
  „Slovo Boží je živé, mocnější a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha…“
  Já osobně nekoketuji se znevažováním Božího slova a když ono říká, že se máme vyvarovat dvojsmyslných a „přisprostlých“ řečí…pak si nemyslím, že novináři a mediální pracovníci mají výjimku jen proto, aby svými nadsázkami a pikanteriemi na adresu bližních, snadněji upoutávali čtenáře, ve snaze zaujmout čtenáře.
  Jistě, je to běžná praxe, ale snad praktikující katolík to má nastaveno Božím slovem trošku jinak?
  A přiznejte si Martine, že se to podle mého, týká i této vaší věty: „Možná je potlačovanou touhou Margarety Archerové sloužit v harému u nějakého Alího, ale ne všichni přeci musejí sdílet její pikantní sny.“
  A co tedy zbytečně řešíme?
  A Františku, pokud je u někoho odpor k používání dvojsmyslů a řečí eroticky zbarvených a posměšných, brán za puritánství a dokonce podle vás, ne správně katolické, /byť je to myšleno jako novinářsky zajímavý ironický dvojsmysl a nadsázka/…pak sorry, ale já mám jiný názor na snahu žít podle evangelia a Božího slova, o kterém hovoří sv.ap.Pavel

 9. silenka | 2.6.2017 z 23:27 |

  Pane Čejko, díky za vstřícnou odpověď, vkus z mého pohledu překročen nebyl, formulaci shledávám decentní, ani bych se kvůli něčemu takovému neozývala. Důvodem mého příspěvku bylo upozornit, že text opouští objektivní hodnocení a to jeho výpovědní hodnotu zeslabuje, což je mu k neprospěchu. Racionálno je to hlavní, co lze postavit proti rozcitlivělé modernistické pozici, tak se jej musíme vášnivě držet.

 10. Tomáš | 3.6.2017 z 12:04 |

  jan: Zajisté pak znáte i rčení, že stará stodola nejlíp hoří.

 11. František | 3.6.2017 z 17:50 |

  Ad Jan – ja už som dávno zabudol na túto tému, ako vidím, vás neustále drží a myšlienkami ste neustále kdesi v erotične. Prezdrádzate o sebe viac než by ste chceli. Nerobme z komára somára. Témou tohto článku boli vážne informácie. Spôsob ich podania hodnotím Ježišovým: Múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Viete, aj sv. Ján Krstiteľ pre pre niektorých súčasníkov posadnutý a Syn človeka zase „odpustite za výraz“ žráč a pijan.

  Pokoj a požehnanie všetkým čitateľom!
  Dnes je 1. sobota – dúfam, že ste dali povinné zadosťučinenie patričnou pobožnosťou, rozjímavým sv. ružencom a zasvätením – Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako si to jej Syn a náš Pán a Spasiteľ želá.

 12. To slyším poprvé, nejsem z těch vašich kotárů,nechodím do hospod… a pokud další dvojsmysl, eroticky zbarvený, pak no comment

 13. Ad jan: Milý jane, přestaňte zdůrazňovat tu erotiku, a to i v případech, které se nám, čistým duším, jeví takřka neposkvrněné. Morální teologové vždy doporučovali odvádění pozornosti, nikoliv uhranutí touto otázkou.

  MRČ

 14. Tomáš | 4.6.2017 z 9:13 |

  jan: Lze snadno poznat, že mnoho věcí vidíte poprvé… Ale přemrštěným puritánstvím si moc nepomůžete.

 15. ad MRČ, ad Tomáš
  Znáte přísloví “ Zloděj křičí- chyťte zloděje…“ ?
  Pláčete na špatném hrobě, neuvádím další dvojsmysly, jako předchozí o stodole a ani nic dalšího, co by se snad ještě mohlo dotknout vaší svérazně pojaté katolické čistoty, přesto pokud máte alespoň trochu snahy žít podle evangelia/jako katolík/, možná byste to vaše žurnalistické zlehčování a výsměch umírnil. A co se týká moralistů, ti asi by jen uvedli…kdo chce kam, … má svobodnou vůli, avšak všeho do času… A nejpozději u posledního soudu se pozná, kdo se bude smát naposledy… a každý sám strůjce svého štěstí …
  Mimochodem, nikdy jste si nevšiml slov z evangelia, kdy se říká, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu /Mt12,36/…

 16. Tomáš | 5.6.2017 z 12:25 |

  jan: Máte ve svých komentářích příliš velký mix lidových rčení, které v Evangeliu nejsou a které o vás svědčí jiným směrem, než byste si patrně přál, takže si nenalhávejte do kapsičky, že se zabýváte výhradně Evangeliem. Vaše plivání na neviditelného a domnělého nepřítele na internetu je na úrovni Dona Quiotta a jeho pověstných větrníků. Zkuste se chovat alespoň slušně, když už vám to nejde po křesťansku. Děkuji za pochopení.

 17. Pamětník | 29.6.2017 z 10:55 |

  Kdysi dávno jsem si opatřil Korán a pečlivě jej pročetl, abych se konečně dozvěděl, co to ten islám vlastně je. Vřele tuto četbu doporučuji všem stoupencům multikulturalismu a vášnivým obhájcům EU. Doporučuji tuto četbu i ostatním, neboť tam najdou jasné a nezkreslené poučení o podstatě islámu.

 18. Tomáš | 30.6.2017 z 21:20 |

  @pamětník: Taktéž jsem četl a mohu jen potvrdit. Jen se obávám, že to Vámi zmiňované bezbožné a (anti)evropské autority z Bruselu četly.

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Vyšlo Te Deum 2/2017 | TE DEUM HODIE

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*