Bývalí muslimové se ptají papeže: „Proč jsme se stali katolíky?“

Skupina bývalých muslimů, kteří přijali katolickou víru, napsala papeži Františkovi otevřený dopis s prosbou, aby změnil svoje učení ohledně islámu.

Hned v úvodu vysvětlují, proč volí takovou formu: „Po řadu let se s Vámi mnoho z nás snažilo při různých příležitostech spojit a nikdy jsme neobdrželi sebemenší odpověď na naše dopisy nebo žádosti o setkání.“

„Pokud je islám sám o sobě dobrým náboženstvím, jak podle všeho učíte, proč jsme se stali katolíky? Nezpochybňují Vaše slova smysluplnost rozhodnutí, které jsme udělali riskujíce své životy? Víte, že islám nařizuje smrt těm, co od něj odpadli (korán 4, 89; 8, 7‒11)? […] Nemá nás snad znepokojovat, že papež, jak se zdá, předkládá korán jako cestu spásy? Máme se vrátit k islámu?“ ptají se zmínění konvertité.

A pokračují: „Jak můžete mluvit o míru a schvalovat islám, jak to podle všeho činíte: ‚Vyhnat nemoc ze svého srdce, jež otravuje náš život… Ti, kdo jsou křesťané, s pomocí bible a ti, kdo jsou muslimové, za pomoci koránu‘ (Řím 20. ledna 2014)?“

Upozorňují, že islám nemůže být spojencem v boji „proti silám, které chtějí ovládnout a zotročit svět“, protože „sdílí stejný totalitní logiku založenou na odmítnutí Kristovy královské moci“.

„Islám jako pravý antikrist existuje pouze jako nepřítel všech: ‚Propuklo mezi námi a vámi nepřátelství a nenávist až na věky, dokud neuvěříte v jediného Alláha!‘ (60, 4). Pro korán jsou křesťané ‚ nečistotou‘ (9, 28), ‚nejhorší ze všech stvoření‘ (98, 6), a všichni jsou odsouzeni do pekla (4, 48), proto je Alláh musí vyhladit (9,30). Nesmíme se nechat zmást verši koránu, které jsou považovány za tolerantní, jelikož je všechny ruší verš meče (9, 5). Tam, kde evangelium hlásá dobrou zprávu o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání pro spásu všech a naplnění smlouvy započaté s Hebrejci, Alláh nemůže nabídnout nic jiného než válku a vraždění ‚nevěřících‘ výměnou za svůj ráj: ‚A oni bojují n cestě Alláhově ‒ zabíjejí a jsou zabíjeni‘ (9, 111). Nezaměňujeme islám za muslimy, ale pokud pro Vás ‚dialog‘ znamená hlas pokoje, pro islám je to pouze další způsob vedení války.“

Proislámská vyjádření papeže podle autorů dopisu vedou k tomu, že „muslimové nejsou povzbuzováni k tomu, aby se vzdali islámu, a mnoho bývalých muslimů, jako např. Magdi Allam, opouští Církev znechuceno její zbabělostí, zraněno pochybnými gesty, zmateno nedostatkem evangelizace, pohoršeno vychvalováním islámu… Tak jsou nevědomé duše uváděny v omyl…“

Otevřený dopis končí slovy: „Církev musí v zájmu spravedlnosti a pravdy ukazovat, proč jsou argumenty, které islám vznáší, aby se rouhal křesťanské víře, falešné. Kdyby k tomu Církev našla odvahu, nepochybujeme, že by se miliony muslimů, stejně jako jiných mužů a žen hledající pravého Boha, obrátilo. Jak jste řekl: ‚Ten, kdo se nemodlí ke Kristu, modlí se k ďáblu‘ (14. března 2013). Kdyby lidé věděli, že směřují do pekla, odevzdali bys své životy Kristu (viz korán 3, 55).“

ACS

14 Komentářů k "Bývalí muslimové se ptají papeže: „Proč jsme se stali katolíky?“"

 1. Hana Jechová | 15.1.2018 z 23:37 |

  Chvála Kristu! Zdravím všechny bývalé muslimy, kteří jsou katolíky. Máte pravdu v tom, co píšete. Prosím neodcházejte z církve a naopak začněte s evangelizací muslimů. Jenom Vy to dokážete, protože rozumíte myšlení muslimů. U nás v Evropě si nikdo neuvědomuje, že někdo může myslet jinak než my. Informujte se o historii církve. Už v minulosti byly různé krize, ale brány pekelné nikdy církev nepřemohly a nepřemohou. My obyčejní věřící, jejichž hlas není tak slyšet máme stejné názory jako Vy a Váš otevřený dopis bychom s chutí podepsali. Katolická církev je jediná církev založená samotným Božím Synem, proto ji za žádných okolností neopouštějte, jako Jan neopustil Ježíše na kříži.
  Hana

 2. K dopisu se lze připojit na adrese, která je uvedena v textu.

  Martin R. Čejka

 3. Libor Rösner | 16.1.2018 z 9:59 |

  Jinak podle frondy.pl tvoří 3/4 pokřtěných v loňském roce v Rakousku bývalí muslimové…

 4. Jarda | 16.1.2018 z 12:52 |

  No vida, snaha papeže není tak marná a zbytečně se mu nasazuje psí hlava. Papežův skrytý záměr, že islám lze rozmělnit postupnými kroky, se naplňuje příkladem pokřtěných v Rakousku, pokud ovšem tento křest není účelovým pro snadnější získání azylu.

 5. Jarda má pravdu.Moji známí ve Vídni to vidí stejně.Infiltrace mezi katolíky je účelová.
  Hierarchie je slepá, podporuje křty, nevidí že „novokřtěnci“ se stanou pátou kolonou.

 6. Tomáš Navrátil | 17.1.2018 z 0:28 |

  Otázkou je, proč se ptají. Jestli ho jenom chtějí nachytat na trnkách a nebo se skutečně vrátit zpátky.

 7. Pavel | 21.1.2018 z 10:19 |

  Myslím, že ani na tento otevřený dopis papež neodpoví. Jeho přístup k islámu je plně v souladu s tzv. politickou korektností. Velmi litoval Rohingy (omluvil se jim za „mlčení světa“), ale už se nezmínil o jejich obětech na policejních stanicích někdejší Barmy, když právě tyto útoky vedly k jejich deportaci. Proléval slzy na utopeným synem migranta ( jehož fotografie byla cynicky naaranžovaná), ale nikdy neprojevil sebemenší lítost nad dvěma ženami v Marseilli (ve věku 17 a 20 let), které v loňském roce zavraždil islámský terorista. Nikdy se ani mírně neohradil proti tomu, jaké tresty hrozí muslímům v případě konverze na katolickou víru. Tvrdý a nekompromisní ovšem Svatý otec být dokáže: například své katolické oponenty v Římě neváhal nazvat zrádci. Kardinály, kteří mají vůči nemu výhrady, přestože jsou jeho bratry, nepřijal. Jakou asi lze očekávat reakci na tento dopis?

 8. Diskuze klouže a já doufám, že neskončí nenávratně Vaším sofismatem.
  Pane Navrátil, vraťte se zpátky do reality tohoto světa. Otázkou je nikoli „proč se ptají..“ ale kdo se ptá i kolik se jich vůbec ptá. Islám není žádná legrace zvláště pro menšinu křesťanské menšiny mezi deklarovanými uprchlíky, kterou,jak se dovídáme, hlava katolické Církve nechce coby muslimské odpadlíky ani vyslechnout.
  Diskuze klouže verbálně tam odkud není návratu tj. do sofismatu.
  Otázkou, pane Navrátil je, kdo se ptá. Jsou-li to křesťané a v neposlední řadě katoličtí souvěrci, které oslovuje a sympaticky vítá v našem středu paní Jechová, m ěli bychom se k této výzvě upřímně připojit tím spíše, že jako řadoví věřící musíme apoštolovat na místě slepé či poloslepé katolické hierarchie nyní v hlubokém spánku ,nad „trnkami“(lépe troskami) proselytismu, kde je František přistihl a usměrnil. Víme dobře, že opravdových uprchlíků natož praktikujících katolických křesťanů v tomto z vrchu naplánovaném moderním stěhování národů je malý zlomek.
  Kolony novokřtěnců v Rakousku zatím nevidím. Nevidím ani neuvěřitelnou statistiku křtů, které věří pan Rösner, prý 3/4 v roce 2016
  představovaly křty muslimů. Letmý pohled na církevní statistiku na webu ukazuje, že v onom roce bylo 49.018 křtů celkem. 3/4 z padesáti
  tisíc je tudíž zhruba 3x 12500 = 37.500 pokřtěných muslimů? Mimochodem počty křtů v předchozích letech jsou na stabilní úrovni a
  srovnatelné s rokem 2016.
  Když jsme už u těch statistik Rakouska, všimněme si několika dat o jeho obyvatelích i jeho „katolickém nátěru“. Počet obyvatelů včetně mne
  samého k 31.12.17 činil 8,739.806 osob, z toho katolíků 5,110.OO při inejmenším (přesné číslo nemohu ve své poznámce rozluštit)
  Návštěva nedělních bohoslužeb v den sčítání: 2016 = 545 – 575.000, 2014 = 527 – 623.000 …
  Ad Jarda Jste ctitelem papeže Františka, tím že ho kamuflujete jako
  bojovníka proti islámu, nebo ho pouze napodobujete v šíření zmatku v této
  diskuzi? Nebezpečí pro víru jsou reálná a každý rozumný český Jarda se bojí
  leoparda..

 9. Tomáš Navrátil | 22.1.2018 z 1:10 |

  ad c d: Dovolte mi dva faktické postřehy:
  a) v 5. pádě skloňujeme pane Navrátile,
  b) v článku je zcela jasně napsáno, kdo se koho na co ptá.

 10. Jarda | 22.1.2018 z 14:36 |

  Ad cd: Nejsem ctitelem papeže, mám k němu výhrady, ale dokážu se podepsat, za své jméno se nestydím. Já za to nemohu, že je někdo neschopný odhalit mezi řádky ironii. Jaroslav Vojtěch R.

 11. Tomáš Navrátil | 24.1.2018 z 21:01 |

  Ještě jeden postřeh k cédéčku:
  „Nebezpečí pro víru jsou reálná a každý rozumný český Jarda se bojí leoparda..“
  Křesťan se má bát jedině Boha. Ničeho a nikoho jiného. Proč se Vy vlastně bojíte řádně podepsat?

 12. Petr Šimůnek | 11.2.2018 z 11:39 |

  Zdař Bůh .Při návštěvě osmanského vůdce Erdogana , požádal papá jeho manželku , ať se za něj modlí . / Ke komu ? /

 13. Nevíte, že v lítém boji se muslimové svého boha bojí? Je-li ve hře mnoho sofismat
  či beden a v nich nic však bohů víc než Jeden, je úkol křes´tana – Toho, kterého se bát – nejdřív vyznat?

 14. Tomáš Navrátil | 24.2.2018 z 17:43 |

  ad cd: Zkuste nám svůj myšlenkový pochod lépe objasnit, působí poněkud zmateně. No – a to jméno by se taky hodilo víc, než nicneříkající cédé. Děkuji.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*