Fenomén Life Site News
Rozhovor s Johnem-Henrym Westenem

 

 

Předpokládám, že čtenáři Te Deum, kteří se pohybují ve vodách internetu, už na stránky Life Site News narazili, nebo alespoň četli nějakou zprávu, jež z nich byla přebrána. Ostatně, také při tvorbě Te Deum z jejich informací nezřídka čerpáme. Šéfredaktora Life Site News, pana Westena, nebylo vzhledem k jeho pracovnímu vytížení snadné polapit. Nakonec se nám to přeci jen podařilo. Byl zrovna v Římě, ale udělal si čas, aby nám odpověděl na několik otázek a tak jedinečné dílo, jakým je Life Site News, přiblížil českým čtenářům.

 

 

Myslím, že internetový server Life Site News (LSN) můžeme bez rozpaků označit za fenomén. Téměř všechna katolická média, která se věnují otázkám pro-life, přebírají zprávy zveřejněné na LSN. Ale jaké byly začátky?

 

LSN vlastně začalo jako skloubení aktivit Stevea Jalsevace [dnešního ředitele LSN – pozn. MRČ] a mé činnosti. Oba dva jsme se po delší době, kdy jsme se neřídili morální naukou Církve, vrátili k praktikování katolické víry, a tak jsme chtěli evangelizovat a podělit se s druhými o nádhernou pravdu, kterou jsme našli v Kristu. Oba máme osm dětí, a Steve dokonce už i několik vnoučat.

 

Steve zanechal podnikání, aby se mohl naplno věnovat hnutí pro život, a já jsem ze stejných důvodů nedokončil doktorát. Oba jsme cítili povolání k působení v oblasti pro-life.

 

Oba jsme pracovali v Campaign Life Coalition [Koalici pro život], což je největší pro-life organizace v Kanadě. Já jsem od roku 1995 zpracovával a rozesílal denní zprávy a Steve v roce 1997 založil pro koalici internetové stránky. Na těch začal zveřejňovat moje zprávy, a tak se vlastně zrodilo LSN.

 

Zpočátku jsme měli jenom pár čtenářů a všechno jsme dělali pouze ve dvou z domova. Teď většinou také pracujeme z domova, ale navíc hodně cestujeme a přednášíme. Dnes máme pětadvacet zaměstnanců, pobočky v Latinské Americe, Spojených státech a Kanadě a spolupracovníky v Itálii, Francii, Anglii, Polsku, Austrálii a na Novém Zélandě.

 

Jaká je návštěvnost LSN? Pokud to tedy není tajemstvím.

 

Návštěvnost našich stránek neustále roste. Největší návštěvnost jsme měli letos v únoru, kdy na LSN přišlo 5,6 milionů návštěvníků, tedy kolem dvou set tisíc denně.

 

LSN se během těch let poněkud změnilo. Zpočátku se zaměřovalo čistě na otázky pro-life, jako jsou potraty nebo eutanazie. Pak se začaly objevovat články, které se věnovaly i dalším jevům, např. činnosti homosexuálního lobby, rodičovským právům a „kulturní válce“. Jak to podle Vás souvisí s pro-life?

 

Je to pořád stejný boj. Vlastně se zdá, že se boj točí povětšinou kolem sexu.

 

Potraty, „manželství“ lidí stejného pohlaví, antikoncepce, cizoložství, pornografie, promiskuita, sexuální výchova, rozvody, homosexualita, umělé oplodnění, dokonce i výzkum embryonálních kmenových buněk, to vše do jisté míry souvisí se sexualitou.

 

Když jsem poprvé slyšel tento postřeh filosofa Petera Kreefta, vzpomněl jsem si na varování Panny Marie Fatimské, jak je tlumočila blahoslavená Hyacinta: „Hříchy proti čistotě strhávají do pekla více duší než kterékoliv jiné.“

 

Ale proč tomu tak je?

 

Papež Jan Pavel II. upozorňuje, že posvátný svazek muže a ženy, tedy manželství, je jedinečným obrazem odrážejícím pouto Nejsvětější Trojice, která je cílem našeho života. Církevní Otcové popisují Nejsvětější Trojici jako nekonečnou lásku Otce k Synu a Syna k Otci, přičemž tímto naprostým dáváním sebe sama je Duch Svatý. Manželství je rovněž obrazem vztahu mezi Kristem a jeho Církví.

 

A teď, kdybyste byl ďábel a vaším hlavním cílem by bylo svést lidstvo z cesty do nebe a od Krista, neútočil byste především na tuto oblast, abyste rozložil zmíněný jedinečný obraz vztahu Nejsvětější Trojice a Krista a Církve?

 

Právě do této „arény“ tedy musíme soustředit značné síly, abychom vybojovali duše zpět Kristu.

 

Křesťané poslední dobou čelí útokům ze strany kulturních revolucionářů. Setkali jste se v LSN s nějakými hrozbami?

 

Za ty roky jsme dostali bezpočet výhružek, včetně výhružek smrtí.

 

Jistý kanadský kněz [Raymond Gravel – pozn. MRČ], který byl „pro-choice“ [tj. bránil údajné právo ženy na potrat] a zpochybňoval církevní učení ohledně homosexuality, nás zažaloval o půl milionu dolarů. Tvrdil, že ho biskup na nátlak Vatikánu odvolal z místa katechety, přičemž Vatikán vycházel z informací zveřejněných na LSN.

 

Bránili jsme se u soudu, ale celá věc skončila vloni, kdy dotyčný kněz zemřel. I když soudní pře skončila, byli jsme zarmoucení, že se podle všeho neobrátil. Pro nás je to boj o záchranu duší, dokonce i oněch příslovečných nepřátel.

 

Předpokládám, že existují i kladné ohlasy na Vaši práci…

 

Ano, máme řadu kladných ohlasů. Některé matky se nám svěřily, že se po přečtení příběhů, které jsme na LSN zveřejnili, rozhodly nejít nakonec na potrat. Vím o lidech, kteří se díky naší práci obrátili na katolickou víru.

 

Jsem právě v Římě na Římském fóru pro život, u jehož zrodu LSN loni stálo. Nyní fórum pořádá Hlas rodiny, což je koalice, kterou založilo LSN a Britská společnost na ochranu nenarozených dětí [za Českou republiku jsou členy CENAP, Hnutí Pro život, Liga pár páru a Res Claritatis – pozn. MRČ]. Našeho setkání se zúčastnilo sto dvacet zástupců pro-life a pro-rodinných organizací a promluvil na něm také kardinál Pell.

 

Je potěšující vidět, že pro lidi, kteří v prvních řadách bojují za život a rodinu, je naše práce užitečná a inspirativní.

 

Koneckonců, i v záporných reakcích, jako byl soud se zmíněným knězem, lze najít něco kladného. Během sporu jsme se např. dozvěděli, že vatikánští představitelé o nás vědí a jsou schopni na základě našich informací učinit i jisté kroky.

 

Máte velkou rodinu. Jaký je Váš recept na dobré manželství a výchovu dětí?

 

Ano, Pán nám požehnal osmi dětmi.

 

Pokud si mohu dovolit radit, tak moje první rada zní: snažit se rozpoznat Boží vůli a prosit Boha, aby člověku pomohl najít dobrou manželku či dobrého manžela. Je třeba si uvědomit, že při výběru svého protějšku si člověk volí druha, s nímž bude společně pracovat na dosažení věčného života. Navíc také vybíráte matku či otce svých dětí.

 

Jelikož nejlepší věcí, kterou můžete pro své děti udělat, je vzájemná láska mezi manžely, začnu zde.

 

Když už do manželství vstoupíte, musíte se připravit na boj se sebou samým, boj o to, aby se člověk dokázal dát manželce a dětem v obětavé lásce. V tom spočívá štěstí: obětovat se jeden druhému. Varujte se sobectví, které ničí každý vztah.

 

Manželkám bych doporučil, aby se naučily, jak jednat se svým manželem, a k tomu je klíčové ho pochopit. Mužům do velké míry schází intuice, kterou se vyznačují ženy, proto je zapotřebí hovořit o věcech otevřeně a zpříma. Muži se zas musejí snažit porozumět nevyřčeným otázkám, které jejich manželky vysílají. Je to navýsost těžké umění a vyžaduje léta cviku.

 

Manželům bych dal radu, kterou jsem dostal od svého otce: „In trivia libertas, in essentia unitas et in omnia caritas.“ Tedy, že se nemá lpět na maličkostech, v podstatných věcech je ale nutné trvat na jednotě, ovšem všemu má vládnout láska. Takže když chce vaše manželka někam jít, něco udělat nebo navrhuje rodinný výlet, zbytečně se s ní nepřete. Ale když jde o důležité záležitosti, jako jsou koupě domu, změna zaměstnání, výběr, do jakého kostela bude rodina chodit, pak je zapotřebí nejen vašeho rozhodnutí, ale je vhodné také společně hledat správnou cestu, modlit se a poradit se s přáteli a staršími. Při všech neshodách se svou manželkou ale nezapomínejte na lásku, mějte na paměti, že je dítětem Božím, s nímž sdílíte cestu, pamatujte na její důstojnost. I když je někdy nutné vzít věci do vlastních rukou, dělejte to, pokud možno, s citem.

 

Modlete se společně každý den. Večerní rodinný růženec je základ. Můžete-li jako rodina chodit každý den na mši svatou, je to ta nejlepší věc na světě.

 

A pokud jde o děti?

 

Co se týče dětí, také zde je zapotřebí trpělivosti a sebeobětování. V počátečních letech je to náročné spíše fyzicky, později také psychicky. Buďte důslední. Ať už děláte cokoliv, nikdy nezapomínejte, že posledním cílem je spása jejich duší. I když je musíte potrestat, dělejte to, nakolik to jde, vždycky s láskou. Nebojte se jim říct, že je máte rádi, lásku jim také prokazovat. Pochvalte je, když se jim něco podaří, a otevřeně s nimi mluvte o jejich slabostech, což je důležité zejména v pozdějším věku. Připravte je dobře na přijetí svátostí a nespoléhejte na školu, že tu práci udělá za vás. Jste hlavními vychovateli svých dětí a ty ve vás budou hledat svůj vzor. Zejména otcové by měli pamatovat, že největší určující vliv na víru jejich dětí má to, jak oni sami k víře přistupují. Choďte na mši, modlete se, milujte Krista a jeho přesvatou Matku, a vaše děti budou následovat vašeho příkladu.

 

LSN i Vy osobně věnujete značnou pozornost synodě o rodině a všemu, co s ní souvisí. Jaký bude podle Vás další vývoj a jaké budou závěry letošní synody?

 

Směřování loňské mimořádné synody vzbudilo naše obavy, protože nelze přehlédnout snahy o podkopání učení Pána Ježíše o nerozlučitelnosti manželství. Pokud by v této pravdě, o níž Ježíš tak jasně hovořil v evangeliích, mohla dojít k nějakým ústupkům, pak by se z celého učení ohledně sexuality stal jenom nějaký příspěvek do diskuse. Jde především o otázku homosexuality, kdy jsme dnes ve světě svědky velkých nátlaků a snah o omezování náboženské svobody.

 

Modlím se, aby letošní synoda vnesla jasno a ukončila současné zmatení v Církvi. I když samozřejmě nevím, co se stane, mohu říct, že pokračující zmatení vyústí v to, že nemálo katolíků, možná i většina, začne považovat homosexuální svazky za něco dobrého a bude po Církvi požadovat, aby v této věci změnila učení Krista a apoštolů, což není možné. Jelikož toto mylné přesvědčení vyznává řada biskupů, a dokonce i kardinálů, může v Církvi dojít případně i k rozkolu.

 

Na závěr si neodpustím tradiční otázku: Co byste vzkázal našim čtenářům?

 

Mužům, zejména otcům, bych doporučil, aby se alespoň jednou měsíčně scházeli k modlitbě za své rodiny, spolupracovali na šíření víry a navzájem se podporovali. Takové skupiny mohou prohlubovat víru, když se hovoří o tom, jak ji uskutečňovat nejprve ve vlastním životě, v životě svých rodin a nakonec celé společnosti. Bojujte zejména proti pornografii, která je kořenem mnoha zel v dnešní společnosti.

 

Mojí nejlepší radou, kterou mohu dát, je, aby se všichni oddali pravé mariánské úctě v duchu sv. Ludvíka z Montfortu. Je to jistá cesta k Ježíši skrze jeho Nejsvětější Matku, je to stejná cesta, kterou nám Bůh Otec dal Krista – skrze Marii. Není lehčího způsobu, jak dosáhnout svatosti, než je tento. Jan Pavel II. tuto pobožnost nazval „nezbytnou pro toho, kdo se chce plně oddat Kristovu dílu a dílu vykoupení“, tedy nám všem.

 

 

Otázky kladl Martin R. Čejka

 

 

John-Henry Westen vystudoval psychologii na Torontské univerzitě. Je zakladatelem a šéfredaktorem internetových stránek Life Site News. Pracuje také jako poradce největší kanadské pro-life organizace Campaign Life Coalition.

 

 

 

 

© Te Deum 2015