TD VýběrPonořme se do latiny 64 – dies, res, spes, fides

V závěru 50. lekce jsme slíbili, že existuje ještě jedno skloňování, jehož kmenová samohláska je dlouhé –e–. Budeme ho nazývat ē-skloňováním, kde proužek na e jednak připomene, že jde o dlouhou samohlásku a jednak odliší toto…


Vyšlo Te Deum 3/2017

Témata Te Deum 3/2017 jsou „Temný odkaz Martina Luthera“ a „Pohyblivé obrazy“. Tertulián – O obyčejích bludařů Paweł Chmielewski ‒ Německá sodoma s „požehnáním“ křesťanských demokratů Giulio Meotti – Co čeká bezdětnou Ervopu? Claire Chretienová…Německá Sodoma s „požehnáním“ křesťanských demokratů

Před vypuknutím volební kampaně nehrála otázka stejnopohlavních sňatků v německé veřejné debatě významnější roli. Není divu. Ačkoliv teoreticky většina společnosti podporuje uzákonění homosňatků, tak jen málo lidí považuje toto téma za významné. V blížících se volbách pravděpodobně…


Ponořme se do latiny 62 – gerundivum

Jsou gramatické termíny, známe např. termíny sloveso, holá věta, předložka,… a nyní i gerundium a čeká nás gerundivum. Každý gramatický termín na něco v jazyku ukazuje a to je skupina nějakých textů, z nichž každý vyjadřuje něco…


Křižovatka svatého Petra

Za prvního „architekta“ chrámu sv. Petra v Římě by bylo možno označit Konstantina Velikého, který jako první z římských císařů přijal pravou víru. Bylo nanejvýš vhodné, že ve snaze veřejně potvrdit nároky a bohoslužbu katolické církve zaměřil…


Ponořme se do latiny 61 – gerundium

V této a následující lekci vysvětlíme jisté postupy, které v češtině nejsou a které jsou od ní ještě více vzdálené, než ablativ absolutní, s nímž mají společné to, že se většinou týkají u nás nezvyklého zkracování gramatických větných…


Ponořme se do latiny 60 – ablativ absolutní

Kromě nominativů slovesných adjektiv, jež mohou reprezentovat naše přechodníky, si musíme všimnout ještě výrazů s ablativem. S jedním se setkáváme v „Embolismu“ (v modlitbě „Libera“ po Pater noster). Jeho kostra je …intercedénte beáta et gloriósa…María… da…pácem…,…


Úvahy konvertity o církevní krizi (2. část)

Posvátná liturgie Lex orandi, lex credendi. Řád mše svaté vyjadřuje katolickou nauku. Změny ve mši jsou bohužel příkladem rozchodu s tradicí – „hermeneutiky zlomu“ – ač si mnozí vroucně přejí vidět kontinuitu. Mešní modlitby, užívání lidového…


Vyšlo Te Deum 2/2017

Tématem Te Deum 2/2017 je „Stoleté výročí zjevení Nejsvětější Panny ve Fatimě“. Anastasias Pragensis – O velebnosti Panny Marie Martin R. Čejka – Narudlé globální chvění v papežské akademii Irsko směřuje k neomezenému povolení potratů Paweł Chmielewski – Pokrok v Německu: přijímání…


Ponořme se do latiny 59 – přechodník přítomný

Všichni známe modlitbu Zdrávas Královno, která je překladem antifony Salve Regina. Ta obsahuje také výrazy probírané v předcházející lekci, a to geméntes et flentes. Pamatuji se, že kdysi se ji modlili věřící nahlas a v některých českých…


Narudlé globální chvění v papežské akademii

Nejvýše postavená žena ve Vatikánu, předsedkyně Papežské akademie společenských věd Margaret Archerová, na plenárním zasedání akademie 2. května prohlásila, že Církev by měla „ponechat národní vlády tam, kde jsou“, tj. nevěnovat jim pozornost, a snažit…


Rozhovor s Wojciechem Kempou: Sýrie potřebuje mír

Vrátil jste se z Blízkého východu. Vaši výpravu doprovázelo heslo: „Už měl dost mediální propagandy, proto odjel do Sýrie, aby zjistil, jak tam je.“ Z čeho plynulo vaše přesvědčení, že mediální informace jsou ve skutečnosti propagandou? Většina…