TD Výběr


latina

Ponořme se do latiny 58 – slovesná adjektiva

V češtině existují adjektiva vytvořená od sloves, např. zpívající, zazpívavší a zazpívaný. V této lekci se soustředíme na první druh. V latině existuje jeho analogie, a to adjektiva, která se vytvoří koncovkou –ns pro nominativ singuláru. Z této informace…


fatima-srdce

Láska Hyacinty k Neposkvrněnému Srdci Mariinu

Po zjeveních v roce 1917 Hyacinta Lucii říkala: „Ta Paní řekla, že její Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. Máš ho velmi ráda? Já její Srdce velice miluji! Je tak…detskehry3

Obrázky z minulého století: Dětské hry

Předesílám, že ke čtení těchto řádků je nutno přistupovat nejlépe s požitím mírné dávky sedativ a s krajní obezřetností, což se týká především pracovníků pedagogických či výchovných, u nichž potenciálně hrozí přinejmenším psychická újma, neřkuli přímé ohrožení…


piusV

Sv. Pius V. (5. květen)

Sv. Pius V. byl jedním z největších papežů v dějinách, mimořádnou osobností na Petrově stolci, na němž seděl v přelomovém období pro Církev svatou i pro Evropu. Narodil se 17. ledna 1504 v italském městečku Bosco u…misal

Quo primum

Pius,  biskup, služebník služebníků Božích. Na věčnou památku. Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu….

velikonoce2017

Zmrtvýchvstání

Bezhlavý jezdec prasklé luny vítr při zemi se choulí vody jsou klidné dřímotné listí šeptá v olivách zelený jazyk ohnivého deště líže hvězdnou polokouli rosa se divně třpytí na hrobě kotouč plá nádhera noci povalena…


krizova-cesta

Velký pátek: Zhaslo Světlo světa, odešel Pastýř dobrý…

Liturgie Nejsvětější a nejtruchlivější den celého církevního roku… Den našeho vykoupení, našeho vysvobození, našeho smíření s Otcem… »Otče, dokonal jsem dílo, které jsi mi uložil…, dílo, pro které jsem přišel na svět…« A) Nic smutnějšího v…


getsemany

Zelený čtvrtek: Den smrtelné úzkosti Páně

Liturgie Navečer tohoto dne přišel Pán, provázen deseti apoštoly, z Bethanie do Jerusalema, S jakým srdcem vstupoval asi do jeho hradeb? Věděl, že svoboden už z něho nevyjde; po málo hodinách jej opustí s křížem…


duse-kriz

Dej nám svou sílu!

Kolikráte dere se nám na rty slovo: „Ten život je těžký!“ Dokud jsme mladí a dokud jdeme kvetoucími lučinami, ani se nám to nezdá pravdou, když to slyšíme, a považujeme to za frázi starých, za…