Mlčení o zlu apostaze (recenze)

Filmů s duchovní tématikou se v posledních letech příliš mnoho netočí, takže když se některý z těch mála dostane i do našich kin, bývá to považováno za událost. Bohužel pryč jsou doby, kdy byla vysoká pravděpodobnost, že půjde…


Ponořme se do latiny 64 – dies, res, spes, fides

V závěru 50. lekce jsme slíbili, že existuje ještě jedno skloňování, jehož kmenová samohláska je dlouhé –e–. Budeme ho nazývat ē-skloňováním, kde proužek na e jednak připomene, že jde o dlouhou samohlásku a jednak odliší toto…Potratový převrat v Chile

Podle rozhodnutí chilského ústavního soudu neodporuje potratový zákon přijatý parlamentem ústavě. Nový zákon povoluje usmrcení plodu v případě početí následkem znásilnění, ohrožení života ženy nebo poškození plodu, které podle mínění lékařů, znemožňuje jeho přežití. Ústavní soud…


Vyšlo Te Deum 3/2017

Témata Te Deum 3/2017 jsou „Temný odkaz Martina Luthera“ a „Pohyblivé obrazy“. Tertulián – O obyčejích bludařů Paweł Chmielewski ‒ Německá sodoma s „požehnáním“ křesťanských demokratů Giulio Meotti – Co čeká bezdětnou Ervopu? Claire Chretienová…
Německá Sodoma s „požehnáním“ křesťanských demokratů

Před vypuknutím volební kampaně nehrála otázka stejnopohlavních sňatků v německé veřejné debatě významnější roli. Není divu. Ačkoliv teoreticky většina společnosti podporuje uzákonění homosňatků, tak jen málo lidí považuje toto téma za významné. V blížících se volbách pravděpodobně…


Ponořme se do latiny 62 – gerundivum

Jsou gramatické termíny, známe např. termíny sloveso, holá věta, předložka,… a nyní i gerundium a čeká nás gerundivum. Každý gramatický termín na něco v jazyku ukazuje a to je skupina nějakých textů, z nichž každý vyjadřuje něco…


Křižovatka svatého Petra

Za prvního „architekta“ chrámu sv. Petra v Římě by bylo možno označit Konstantina Velikého, který jako první z římských císařů přijal pravou víru. Bylo nanejvýš vhodné, že ve snaze veřejně potvrdit nároky a bohoslužbu katolické církve zaměřil…


Ponořme se do latiny 61 – gerundium

V této a následující lekci vysvětlíme jisté postupy, které v češtině nejsou a které jsou od ní ještě více vzdálené, než ablativ absolutní, s nímž mají společné to, že se většinou týkají u nás nezvyklého zkracování gramatických větných…


Noví členové Papežské akademie pro smrt?

Novými členy Papežské akademie pro život se stali kněz, který vedl skupinu prosazující eutanazii vyhladověním, a profesorka, jež se účastnila prohomosexuální „stínové synody“ v roce 2015. Tito dva doplnili třetího nedávno jmenovaného člena, podle kterého by…


Ponořme se do latiny 60 – ablativ absolutní

Kromě nominativů slovesných adjektiv, jež mohou reprezentovat naše přechodníky, si musíme všimnout ještě výrazů s ablativem. S jedním se setkáváme v „Embolismu“ (v modlitbě „Libera“ po Pater noster). Jeho kostra je …intercedénte beáta et gloriósa…María… da…pácem…,…


Úvahy konvertity o církevní krizi (2. část)

Posvátná liturgie Lex orandi, lex credendi. Řád mše svaté vyjadřuje katolickou nauku. Změny ve mši jsou bohužel příkladem rozchodu s tradicí – „hermeneutiky zlomu“ – ač si mnozí vroucně přejí vidět kontinuitu. Mešní modlitby, užívání lidového…