Synoda, den první: „Nepřijatelné.“ Blíží se jaderný výbuch?

Synoda byla oficiálně zahájena v neděli 4. října mší. Papež František si v promluvě všiml toho, že „se zdá, že [texty čtení a evangelia z 27. neděle v mezidobí] byly vybrány právě pro tuto chvíli milosti, kterou Církev prožívá“. Papež řekl, že tyto texty se soustřeďují na tři témata, „osamělost, lásku mezi mužem a ženou a rodinu“. Uvedl, že mnoho lidí je dnes osamělých, protože jsou nepochopeni a nevyslechnuti, a výslovně zmínil migranty a uprchlíky. Dále prohlásil: „Láska, která je trvalá, věrná, pozorná, stálá a plodná, je stále více přehlížena, považována za podivný relikt minulosti.“

Pokračování procedurálních manipulací kardinála Baldisseriho a arcibiskupa Forteho (a dalších silných mužů papeže) na synodě v roce 2015.

Xavier Rynne II. vysvětluje v listu Catholic Herald, proč je manipulace na letošní synodě ještě horší než v loňském roce – ve skutečnosti se vůbec nejedná o „synodu“, ale s bídou o klábosení u čaje.

Řada synodních otců popsala jak proceduru, tak komisi pro redakci závěrečné zprávy  „nepřijatelné“.

Projevy (synodním jazykem „příspěvky“) před plenárním zasedáním synody budou omezeny na tři minuty, tj. cca 750 slov, což je méně, než je délka průměrného kázání při mši. Podle oznámených procedur jsou tyto příspěvky majetkem synody a nebudou zveřejněny.

Hlavní část diskusí na synodě bude vedena v diskusních skupinách na jazykovém základě (synodním slangem circuli minores), jejichž výsledky nebudou zveřejněny.

Filtrované zprávy o synodě budou poskytovány při každodenních tiskových konferencích, přičemž mluvčí vybere generální sekretariát synody – dá se předpokládat, že podle toho, jak spolehlivě budou předávat sdělení, která si přeje předat generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri a arcibiskup Bruno Forte. (Arcibiskup Forte je zvláštním sekretářem letošní synody a zároveň člověkem, který byl podle všeobecného mínění hlavním autorem hluboce pomýlené předběžné zprávy, která vyvolala rozsáhlou revoltu synodních otců na synodě v roce 2014.)

Zdá se, že nebudou žádné „návrhy“, které by vzešly z diskusních skupin, což znamená, že se o žádných takových návrzích nebude hlasovat. Od synodních otců se tedy nebude žádat, aby veřejně vyjádřili svůj názor na cokoli.

Pokud jde o komisi k závěrečné zprávě:

Jejími členy jsou významní představitelé Církve, ale jak řekl jeden ze synodních otců, jen nemnoho z nich důrazně a veřejně podporuje klasické učení a praxi Církve, pokud jde o podávání svatého přijímání rozvedeným a civilně znovusezdaným. Navíc v komisi není nikdo z těch, kdo toto učení nejhlasitěji hájili s tím, že je nezměnitelné, neboť jeho základem je Boží Zjevení. Také je pozoruhodné, že členem komise není žádný z amerických, kanadských, australských či polských synodních otců, kteří byli na synodu zvoleni, stejně jako to, že v komisi chybějí všichni čtyři delegáti-předsedové synody. Zato tam je kardinál Baldisseri a arcibiskup Forte.

To všechno je značně…pozoruhodné.

V soudobé historii Církve neexistuje absolutně žádný precedent pro synodu, kde by nebyly návrhy ani hlasování, což jsou primární nástroje, jimiž synodní otcové dávají veřejně na vědomí svá přesvědčení.

Jak by se to všechno dalo vyjádřit ve zkratce? Okamžik hluboké, intenzivní krize. Rynne neústupně připomíná, že celá tato manipulace jaksi odporuje duchu „dialogu“, k němuž vyzýval papež, ale protože synodou manipulují právě muži, kterým papež nejvíc důvěřuje, je nutno dospět k závěru, že jednají na vyšší příkaz. A ano, až situace dospěje do bodu varu – a to brzy – půjde o výbuch přímo jaderný:

Synoda v roce 2014 dosáhla krizového bodu uprostřed třítýdenních jednání. Synoda v roce 2015 dospěje k prvnímu krizovému bodu patrně již v prvních dnech. To, o čem se na začátku rozhodne, určí, zda bude letošní synoda „otevřeným dialogem“, k němuž opakovaně vyzýval Svatý otec, dialog, v němž bude řada problémů, které způsobují nesmírné utrpení v celém světě, posouzeny ve světle Zjevení, dialog, který v podstatě rozhodne – alespoň pro tento historický okamžik – o tom, zda Katolická církev zůstane církví založenou na Božím Zjevení a v konečném důsledku církví, která se Božím Zjevením řídí.

To nám potom připomíná, abychom se vrátili k původnímu řeckému významu slova „krize“ a měli na paměti, že to je stejně tak okamžik velké příležitosti jako okamžik značného nebezpečí. (Catholic Herald)

Nebezpečí Velkého rozkolu je tu.

 

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com, catholicherald.co.uk

1 Komentář k "Synoda, den první: „Nepřijatelné.“ Blíží se jaderný výbuch?"

 1. Poutník | 5.10.2015 z 20:52 |

  Zasílám v reakci na právě začínající synodu o rodině…

  … v Akitě; vizionářka Agnes Sasagawa přijímala své vize převážně u sochy Panny Marie, jež je kopií amsterodamského obrazu. I tato zjevení mají církevní schválení – J. Ratzinger ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry o nich řekl, že přinášejí podobné sdělení, jako zjevení ve Fatimě…

  Matka Boží pronáší tato prorocká slova:

  „Jak jsem řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo.
  Bude to větší trest než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze, ani věřící.
  Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým.

  Jediné zbraně, které vám zbudou budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn.
  Každý den se modlete růženec. S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.

  Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům, a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří Mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou zpustošeny.

  Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.“

  Myslím, že střet v Církvi zde zobrazený právě teď začne – přímo před našima očima se odehraje boj o Kristovu nauku s těmi, kdo chtějí zcela zfalšovat evangelium.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*