Smeaton: antikoncepcí k potratovému holocaustu

Na mezinárodní pro-life konferenci v portugalské Fatimě řekl představitel Společnosti pro ochranu nenarozených dětí a spoluzakladatel Hlasu rodiny John Smeaton, že synodní otcové, kteří podporují přístup k antikoncepci vyjádřený v pracovním dokumentu synody (Instrumentum laboris), na sebe berou odpovědnost za zintenzivnění potratového holocaustu.

K synodě o rodině John Smeaton řekl:

„Jako věrní křesťané říkáme svým pastýřům v souladu s kánonem 212, že Instrumentum laboris ohrožuje celou strukturu katolického učení o manželství, rodině a lidské sexualitě. Jedním ze způsobů., jak to činí, je podkopávání učení encykliky Humanae Vitae prosazováním falešného chápání vztahu mezi svědomím a mravním zákonem (odstavec 137). Z celé této pasáže vyplývá, že antikoncepční úkony mohou být někdy dovolené, přičemž „dovolení“ katolické učení výslovně vylučuje. Zkušení obhájci života … od počátku své mise, stejně jako přední vědci, už dávno dospěli k závěru, že akceptování antikoncepce je základním stavebním kamenem kultury smrti. Tento názor zastával i sv. Jan Pavel II (Evangelium vitae, 13). Akceptování antikoncepce synodními otci, jak ho vyjadřuje Instrumentum laboris, s sebou nese riziko zintenzivnění soudobého potratového holocaustu, který podle odhadů stál již více životů nenarozených dětí, než kolik bylo životů zničených ve všech válkách v celé zaznamenané historii.“

John Smeaton zdůraznil, že mluví s úctou a láskou ke katolickým biskupům a synodním otcům a uzavřel:

„Jestliže pastýř opustí své stádo a vlci zničí ovce, kdo za to ponese hlavní odpovědnost: pastýř, nebo vlci? Mezinárodní federace pro plánované rodičovství a další organizace podporující antikoncepci a potraty stejně jako vlci jen jednají podle své přirozenosti, neboť jejich svědomí je zatmělé tím, že neznají Boha. Avšak katoličtí biskupové, kteří učí omyl, jako Pastýř znají svou odpovědnost před Bohem za předávání pravdy, ale nečiní to.“

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

Přidej komentář jako první k "Smeaton: antikoncepcí k potratovému holocaustu"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*