Synoda, den šestý: Samizdat, obhajoba katolického učení i znepokojivé výroky

Kardinál Baldisseri varoval synodní otce před zveřejňováním jiných příspěvků než vlastních. Patrně v reakci na to zmizel ze stránek poznaňského arcibiskupa Stanislawa Gądeckého přehled vystoupení řečníků ze 7. října. Texty, které na internetu visely několik dnů, se přesto zachovaly. Zde je několik ukázek:

Z tříminutových intervencí

 • Mons. Charles Edward Drennan (biskup, Nový Zéland): Mnozí lidé po zkušenosti s odmítnutím Církev opustili. Je třeba změnit jazyk odsuzování v jazyk milosrdenství.
 • Mons. Diarmuid Martin, arcibiskup dublinský (Irsko): Manželství je u nás respektováno, ale referendum podpořilo uznání svazků osob stejného pohlaví. Antagonistickou kulturu je třeba evangelizovat. Jak můžeme mluvit o nerozlučitelnosti se zrazenými ženami a jak s manželi, kteří je zradili?
 • Mons. Ján Babjak, SJ (Slovensko): Rodiny u nás jsou podobné jako jinde. Ježíš nám neslíbil, že nás osvobodí od těžkostí. Je třeba nabízet víno lásky místo vody zákona. Jen čisté víno chutná dobře.
 • Mons. Antoine Nabil Andari (biskup, Libanon): Do života křesťanů vstupuje ideologie. Pak přichází „volná láska“ a pak se rozkoš stává absolutní hodnotou. Laickým jazykem mluvíme o lásce a o právech. Jazyk sv. Pavla chybí.

Volná diskuse

 • Kardinál Stanisław Ryłko (Vatikán): Říká se, že Církev by měla být jako „polní nemocnice“, ale není mnoho takových, kteří si v této situaci přejí jít do nemocnice. Sv. Augustin se ptá těch, kteří chtějí pomoc, ale nechtějí se obrátit: „Proč nás vyhledáváte?“ Tak se chovají někteří pokřtění v neregulérních situacích, kteří nechtějí přijmout svátost pokání. Máme tu tedy nejen krizi manželství a rodiny, ale krizi víry. 2 Tm 4,2-5 říká: „Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu.“
 • Mons. Tadeusz Kondrusiewicz (Bělorusko), předseda Biskupské konference Běloruska: Čím se to tu zabýváme? Máme mluvit o rodině, a ne o jiných věcech. Přistoupíme-li na podávání svátostí rozvedeným žijícím v nových svazcích, schvalujeme tím rozvod.
 • Mons. Jorge Liberato Urosa Savino (Venezuela): Je třeba zachovat věrnost pravdě o manželství a rodině, a také o Eucharistii. Děkuji kardinálu Erdöovi za krásný text jeho zprávy.

Zveřejněny zprávy z jazykových diskusních skupin

Diskusních skupin (circuli minores) je celkem 13. Jsou rozděleny podle hlavních světových jazyků, každá z nich má moderátora a relátora. V pátek byly zveřejněny první zprávy z diskusí k první třetině synody. Objevovala se v nich obhajoba tradičního učení (italská skupina, moderátor kardinál Montenegro: je nutné používat jazyk, který neumožňuje pochybnosti o tom, že jediný model rodiny, který odpovídá nauce Církve, je rodina založená na manželství muže a ženy) i výroky velmi znepokojivé, např. iberská skupina A, moderátor kardinál Maradiaga: „Komentáře ze sekulárního prostředí říkají, že když Církev mluví o rodině, je její myšlení středověké, neodpovídá současnému světu a neodráží realitu. To nás snad vede k tomu, že vidíme, že naše úvahy o rodině a manželství byly monotematické, že jsme kladli důraz jen na některé aspekty a drželi jsme se čistě norem, aniž bychom uznávali to, co je opravdovou podstatou rodiny, která je z integrální perspektivy pokladem.“ Francouzská skupina B, moderátor kardinál Sarah:  „Různé sociokulturní kontexty a pastorační situace vyžadují, aby se formulovalo, co je univerzální a co partikulární, silné společné slovo i reakce na konkrétní situace. V tomto ohledu jeden ze členů skupiny navrhl – aniž by o tom diskutovali všichni – že by biskupské konference měly dostat jistou pravomoc umožnit pastýřům, aby byli ve své službě Církvi ,dobrými Samaritány’.“ Častá je kritika Instrumenta laboris, která se objevuje v řadě zpráv. Např. podle anglické skupiny D (moderátor kardinál Collins): Instrumentum laboris je chaotické, postrádá vnitřní logiku, jeho jazyk je příliš opatrný a politicky korektní, což někdy vede k nejasnosti obsahu. Navíc v něm chybějí některé důležité body, např. seriózní reflexe genderové ideologie. „Papež František a Boží lid si zaslouží lepší text, v němž se myšlenky nebudou ztrácet ve zmatku.“ Téměř unisono pracovní skupiny vybízejí k větší reflexi genderové ideologie a upozorňují na její nebezpečnost. Francouzská skupina C (moderátor Mons. Piat): „Když se snaží [gender] vnucovat pohled, který popírá souvislost mezi sexuální identitou a biologickým pohlavím, rozkládá tím rodinu, rodičovství, lidskou lásku, která je tím nejvznešenějším a nejlidštějším.“ Časté je i upozornění, že dosud uplatňovaný pohled je příliš eurocentrický.

 

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com

2 Komentáře k "Synoda, den šestý: Samizdat, obhajoba katolického učení i znepokojivé výroky"

 1. Monsko | 11.10.2015 z 12:12 |

  Celý príspevok ◾Mons. Jána Babjaka, SJ (Slovensko):
  http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2161

 2. „Nedajme sa oklamať, že rozriedené víno je lepšie. To je klam, lebo opak je pravdou. Iba čisté víno sviatostného manželstva chutí vynikajúco.“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*