Papež musí řešit krizi důvěry v Církvi, kterou vyvolala synoda

„Pokud jde o rodinu, je tu krize důvěry mezi věřícími katolickými laiky a nositeli autority na nejvyšších úrovních Církve – a tuto důvěru může obnovit jen papež,“ říká prohlášení Hlasu rodiny, koalice 26 předních organizací hájících život a rodinu z pěti kontinentů, která vznikla těstě před mimořádnou synodou o rodině, jež se konala vloni v Římě.[1]

Po ukončení letošní řádné synody o rodině ve Vatikánu říká Hlas rodiny papeži: „Svatý otče, čeho je moc, toho je příliš.“

Spoluzakladatel Hlasu rodiny a výkonný ředitel britské Společnosti pro ochranu nenarozených dětí John Smeaton vysvětluje:

„Odstavce 84 – 86 dnes zveřejněné závěrečné zprávy lze interpretovat jako poskytnutí řady jasných příležitostí pro připuštění ke svatému přijímání těch, kdo veřejně žijí v cizoložství, a tedy znesvěcení Nejsvětější Svátosti a pohoršení věřících, v neposlední řadě našich dětí a vnoučat. Člověka napadají slova našeho Pána:

‚Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře’ (Matouš 18,6).

Důvěru mezi věřícími katolickými laiky a církevními autoritami v Římě letos narušil pracovní dokument synody Instrumentum laboris[2], který podkopal nauku Církve o antikoncepci, rodičích jako prvotních vychovatelích svých dětí, smilstvu, cizoložství, homosexualitě a jiných zásadních otázkách.

Důvěru laiků dále oslabila skutečnost, že papež na synodu zvlášť jmenoval přední preláty, kteří dávají najevo podporu stanovisek, jež jsou v rozporu s učením Církve o rodině a ochraně života.

Krize důvěry mezi laiky a církevními autoritami se ještě zhoršila minulý týden, když papež František řekl biskupům shromážděným na synodě, že ‚cítí potřebu postoupit ve zdravé decentralizaci moci na biskupské konference’, přičemž jak prohlásil již dříve za svého pontifikátu, tato moc by měla zahrnovat ‚autentickou věroučnou autoritu’.

Vzhledem k otevřeně heterodoxním postojům, které zaujímají předsedové biskupských konferencí v některých zemích[3], by ‚decentralizace moci’ ve věroučných otázkách znamenala riziko zatemnění univerzální povahy jediné pravé víry.

Schválí biskupská konference v jedné zemi homosexuální svazky a cizoložství, zatímco ve druhé je odmítne? Jakékoli takové nesmyslné uspořádání by manžele, rodiče a rodiny vydalo napospas vlkům,“ řekl  John Smeaton.

„Ukázalo se, že organizátoři synody a přední synodní otcové[4] se ve jménu svědomí snaží zrušit pojem vnitřního zla, to jest hříchu, pokud jde o antikoncepci, soužití bez sňatku, homosexualitu a další zásadní věci. Jak mohou rodiče doufat, že své děti naučí pravdě a významu lidské sexuality a posvátnosti lidského života, bude-li pojem věcí vnitřně špatných zrušen? Někteří synodní otcové a organizátoři synody mluví jazykem Mezinárodní federace pro plánované rodičovství a nejednají jako pastýři laiků.

Důvěru mezi katolickými laiky a církevními autoritami v Římě může obnovit jen papež. Zmatek týkající se zásadních věroučných záležitostí, který vládl na synodě o rodině, jen napomáhá mocným mezinárodním skupinám, které jsou nepřátelské rodině i posvátnosti lidského života. Svatý otče, čeho je moc, toho je příliš.“

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

[1] V říjnu 2013 oznámil papež František, že v letech 2014 a 2015 se budou konat dvě synody, které budou diskutovat o „pastoračních výzvách pro rodinu v kontextu evangelizace“.

[2] Analýza pracovního dokumentu, kterou vypracoval Hlas rodiny, je zde: http://voiceofthefamily.com/analysis-of-the-instrumentum-laboris-of-the-ordinary-synod-on-the-family/

[3] Například předseda Biskupské konference Anglie a Walesu kardinál Nichols otevřeně napadl katolické učení o homosexualitě na BBC a v tisku: http://voiceofthefamily.com/cardinal-who-supports-lgbt-radicals-will-moderate-english-speaking-synod-group/
Předseda Německé biskupské konference kardinál Marx zaútočil na nauku a disciplínu Církve ve věci svatého přijímání lidí žijících veřejně v cizoložství: http://www.catholicworldreport.com/Item/4284/cardinal_marx_openly_promotes_communion_for_divorcedandremarried.aspx

[4] Chicagský arcibiskup Blaise Cupich, jmenovaný na synodu papežem Františkem, například tvrdil, že „svědomí je nedotknutelné“ a navrhnul, aby se svaté přijímání podávalo znovusezdaných rozvedeným a dokonce i homosexuálním párům, pokud o ně žádají „v dobrém svědomí“: https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-cupich-lays-out-pathway-for-gay-couples-to-receive-communion

1 Komentář k "Papež musí řešit krizi důvěry v Církvi, kterou vyvolala synoda"

  1. Pavel M. | 27.10.2015 z 7:21 |

    Perfidi jasají a neuvědomují si,jak nebezpečná situace je…viz.celosvětová oligarchizace půjde po každém prostoru,kde jsou ještě zbytky pravdy a svobody po vzoru arabského jara…rozvratit zevnitř…

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*