Hlas rodiny: 94 % synodních otců hlasovalo na synodě proti právům rodičů

Závěrečná zpráva synody podkopává katolické učení o právech a povinnostech rodičů jako primárních vychovatelů svých dětí

257 synodních otců v sobotu hlasovalo pro schválení odstavce závěrečné zprávy řádné synody o rodině, který odmítá právo rodičů rozhodnout se, že budou jedinými vychovateli svých dětí v sexuálních záležitostech.

Tato věta v odstavci 58 zní:

„Rodina, i když si zachovává své primární místo ve výchově (srov. Gravissimum educationis, 3), nemůže být jediným místem pro výuku o sexualitě.“

To je v přímém rozporu s naukou Katolické církve, která říká, že rodina může být jediným místem pro výuku o sexualitě, pokud se k tomu rodiče rozhodnou.

V apoštolské exhortaci Familiaris consortio papež Jan Pavel II. učil:

„Pohlavní výchova, základní právo a povinnost rodičů, musí se dít stále za jejich pečlivého vedení jak doma, tak ve vzdělávacích ústavech, které pro své děti zvolili a které mají kontrolovat. V tomto smyslu zdůrazňuje církev zásadu subsidiarity – zástupnictví – , které musí škola dbát, když se podílí na pohlavní výchově tím, že ji provádí ve stejném duchu jako rodiče svěřených dětí“ (37).

Jinými slovy, rodiče se mohou rozhodnout, že své děti o sexuálních záležitostech poučí výlučně doma, nebo do toho mohou zapojit vzdělávací ústavy, jestliže se tak rozhodnou. Je absolutně nepřijatelné tvrdit, že rodina „nemůže být jediným místem pro výuku o sexualitě“.

Závěrečná zpráva odráží agendu mezinárodních institucí

Existuje jednoznačné odhodlání předních představitelů OSN a mnoha nejmocnějších politiků světa zabránit rodičům ve výkonu jejich nezcizitelného práva řídit vzdělávání a výchovu svých dětí.

Několik měsíců poté, co se Barack Obama poprvé stal prezidentem USA, se potvrdilo, že jeho administrativa bude pomocí celosvětové propotratové kampaně podporovat legalizaci potratu na celém světě se zaměřením na dospívající bez ohledu na rodiče.

Přestože čl. 26 odst. 3 Všeobecné deklarace lidských práv říká, že „rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti,“ mocné orgány, např. Výbor OSN pro dodržování Úmluvy o právech dítěte, vykonávají nátlak na rozvojové země, zejména africké, aby dětem od 12 let zajistily přístup k antikoncepci a potratu. Uchylují se přitom k falešnému argumentu, že právo dítěte na zdraví vyžaduje, aby státy legalizovaly přístup k antikoncepci a potratu již pro dvanáctileté děti bez vědomí rodičů.

UNESCO a Světová zdravotnická organizace spolu s mocnými západními státy a nevládními organizacemi podporují pornografické a proti životu zaměřené programy sexuální výchovy, které se snaží eliminovat úlohu rodičů jako primárních vychovatelů a ochránců svých dětí.

V důsledku sexuální výchovy prosazované agenturami OSN, IPPF a dalšími organizacemi je svoboda rodičů být primárními vychovateli svých dětí v sexuálních záležitostech vážně ohrožena. V roce 2011 Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF), Populační rada a další propotratové skupiny uspořádaly setkání na Komisi pro postavení žen v sídle OSN v New Yorku, jehož cílem bylo celosvětově spustit masivní program tzv. komplexní sexuální výchovy pod názvem „Všichni podle stejných osnov“.

Závěrečná zpráva odráží současnou praxi mnoha biskupů, kteří rodičovská práva již podrývají

Obzvlášť znepokojivým příkladem toho, jak se na práva rodičů a dětí útočí zevnitř Církve, je otřesná zpráva o Biskupské konferenci Anglie a Walesu.

V Anglii a Walesu mohou mít mladí lidé v katolických školách přístup k antikoncepci a potratu bez vědomí rodičů, ale ve spolupráci s Katolickou biskupskou konferencí Anglie a Walesu. Učitele prvního stupně základních škol v Británii navíc školí organizace Stonewall, militantní skupina hájící „práva“ homosexuálů. Její politikou je to, že děti se musejí učit, že mohou, až vyrostou, uzavřít „manželství“ s osobou jakéhokoli pohlaví. Školení organizace Stonewall pro učitele se koná i na katolických školách ve spolupráci s místními katolickými autoritami.

Kardinál Vincent Nichols, arcibiskup westminsterský, který hrál na řádné synodě významnou roli, po léta kolaboroval s britskou vládou na realizaci škodlivých programů sexuální výchovy  na katolických školách. V době, kdy byl Nichols arcibiskupem v Birminghamu, dostával diecézní odbor pro náboženskou výchovu peníze od vládní organizace Teenage Pregnancy Unit, která podporuje potraty a antikoncepci, na vytvoření explicitního programu sexuální výchovy pro děti na prvním stupni základní školy. Program nazvaný „Všechno, co jsem“ se zaměřuje na děti mladší 11 let a obsahuje počítačem vygenerované obrázky nahých mužů a žen.

Arcibiskup Nichols také podpořil legislativu, která by byla znamenala povinnou výuku o sexu a vztazích od 5 do 16 let, vládou poskytované zdroje pro výuku dětí na prvním stupni, včetně explicitních obrázků mužských a ženských pohlavních orgánů, výuku o menstruaci ve smíšených třídách  (chlapci i dívky) a názorné podrobnosti sexuálního styku.Návrh zákona by byl vedl k nátlaku na školy, aby sexuální a vztahovou výchovu spojily s antikoncepčními a potratovými službami. Naštěstí v důsledku kampaně, kterou spustila Společnost pro ochranu nenarozených dětí a další organizace hájící život a rodinu, bylo výše uvedené ustanovení ze zákona vypuštěno.  Tato epizoda byla však jedním z tragických případů, kdy biskupové nejen své stádo nechali na pospas vlkům, ale ve skutečnosti se k vlkům přidali.

Katoličtí laici musejí žádat, aby biskupové dodržovali a hájili naše práva jako rodičů i práva našich dětí. 257 biskupů, kteří hlasovali pro odmítnutí úplného práva rodičů nad výchovou jejich dětí v oblasti sexuality, musí být voláno k zodpovědnosti.

Hlas rodiny

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

7 Komentářů k "Hlas rodiny: 94 % synodních otců hlasovalo na synodě proti právům rodičů"

 1. Slavomír Jančok | 29.10.2015 z 6:54 |

  Vyzerá to na 247 synodných otcov nie 257.
  http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
  Na druhej strane treba poznamenať že vatikánska dokumentácia sa už tak v 70 % prípadov zverejňuje v taliančine, (výberovo pri Synode to čo chceli vyzdvihnúť išlo von aj anglicky et cetera). Treba si všimnúť že kým body 70-75 a 84,85 vykazujú vysoký podiel hlasujúcich proti (od 50 do 80 synodálov hlasujúcich proti), nie je tomu tak pri bode 58 (247 v 14). To svedčí buď o tom že textácia umožňuje výklad nielen a la Voice of Family ale aj výklad prípustný pre konzervatívcov, alebo o tom, že sexuálna výchova v školách na báze vplyvu gender-ideológie (alebo prípadne povinná sexuálna výchova „v katolíckom duchu“) zdieľala vysokú podporu synodálov.

 2. Dr. Radomír Malý | 29.10.2015 z 12:00 |

  Stálo by za to zjistit, kteří synodální otcové (bylo jich 10?) hlasovali proti tomuto odstavci. Ti mají můj obdiv a úctu. Mrzí mne, že jinak i tzv. konzervativní preláti hlasovali pro tento odstavec, i když jinak hlasovali proti jiným sporným odstavcům. Nevím, jestli jim toto „nedošlo“ nebo bylo za tím něco jiného. Rodina je skutečně ve smyslu řady papežských dokumentů (Pius XI.: Divini illius Magister) jediným místem poučení o sexuální výchově, i když může tak činit ve spolupráci s jinými institucemi, např. školou.

 3. Teofil | 29.10.2015 z 12:14 |

  pane dr. Malý,
  podle čeho se pozná tzv. konzervativní prelát?

 4. Diktátor | 29.10.2015 z 21:35 |

  Konzervativní prelát je v současnosti takový prelát, který označuje smilstvo za hřích… 😉 Nic víc dnes není Bohu-velký-žel potřeba…

 5. Teofil | 30.10.2015 z 4:41 |

  Diktátor | 29.10.2015 z 21:35 |
  ZNÁM TAKOVÉ „KONZERVATIVCE“ A U SVÝCH PODŘÍZENÝCH KAMARÁDŮ TRPÍ KONKUBÍNY S JEJICH DĚTMI A DALŠÍ SE NA NĚHO DOVOLÁVAJÍ
  tak tak takoví jsou to dnes konzervativci a vy jím to papáte i s navijákem

 6. Zevšeobecňování na základě jednotlivých případů není zrovna správné.

  Mimochodem, nedávno vyšel nový anglický překlad knihy sv. Petra Damiána Liber Gomorrhianus o mravní situaci Církve v 11. století. Doporučuji. To člověka zbaví planého snění o „neviditelné fešandě“.

  Martin R. Čejka

 7. Vazeni, good morning! Jsme jako sluzebnictvi u Sipkove Ruzenky…Poridte si Biologii pro ZS. Jiz od roku vydani knizky 2011 se 12i lete deti uci o antikoncepci s obrazkama, pohl. styku a pohl. nemocich. Cirkev to davno vi. Jidasi? Nebo…

  [Komentář zde ponechávám jako názornou ukázku toho, jak se diskusní příspěvky psát nemají. Vyvarujte se, prosím, „gnostických“ narážek, které pochopí jen zasvěcení nebo telepaté. – Martin R. Čejka]

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*