Evropská komise navrhuje odzbrojení Evropanů

Evropská komise (EK) zveřejnila návrh směrnice, která zpřísňuje podmínky pro vlastnění palných zbraní, včetně zbraní sběratelských. Komisařka Bieńskowská navrhuje, aby civilním osobám bylo zcela zakázáno pořizování samonabíjecích zbraní.

Návrh směrnice byl 18. listopadu zveřejněn na oficiální internetové stránce Evropské unie, kde jsou uváděny legislativní návrhy unijních orgánů.

EK představuje „balíček opatření znesnadňujících přístup ke zbraním v Evropské unii“. Dotyčné kroky byly prý plánovány již v rámci evropské bezpečnostní agendy přijaté v dubnu 2015, ale „ve světle posledních událostí“ došlo k urychlení práce nad jejich konečnou podobou.

Šéf EK Jean-Claude Juncker varoval: „Nedávné teroristické útoky v Evropě na civilisty, které byly koordinovány ze zahraničí, ukazují, že musíme postupovat společně, abychom těmto nebezpečím vzdorovali. Dnes představený návrh, který společně vypracovali komisaři Elżbieta Bieńkowská a Dimitris Avramopoulos, nám pomůže vypořádat se s nebezpečím zbraní v rukách teroristů. Navrhujeme přísnější kontrolu prodeje a registrace palných zbraní, přísnější pravidla pro znehodnocování zbraní. V nejbližší budoucnosti také představíme plán, který má zamezit nelegálnímu obchodu se zbraněmi, organizované kriminalitě používající vojenské palné zbraně. Obchod se zbraněmi tohoto druhu nemůže a nebude v Evropě tolerován.“

Komisařka „pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky“ Elżbieta Bieńkowská a komisař pro „migrace a vnitřní záležitosti“ Dimitris Avramopoulos dodali, že „při zohlednění nově nastalých skutečností je přijetí balíčku o palných zbraních důkazem odhodlání komise odstranit regulační rozdíly v celé EU, a to zavedením více restriktivních, harmonizovaných norem EU, které se týkají palných zbraní, a zajištěním účinné výměny informací mezi členskými zeměmi“.

Návrh omezujícím přístup ke palným zbraním mění dosavadní zákony a požaduje zákaz vydávání civilistům zbrojní průkaz na poloautomatické zbraně, zpřísňuje předpisy týkající se nabytí palných zbraní, střeliva a klíčových součástek zbraní přes internet. EK chce sjednotit pravidla pro značení palných zbraní, aby bylo možno zbraň lépe sledovat, chce rovněž vytvořit centrální registr majitelů zbraní a lepší výměnu informací mezi členskými státy, např. pokud jde o případné odmítnutí vydání zbrojního průkazu na palnou zbraň atp.

Návrh dále předpokládá zpřísnění podmínek pro užívání tzv. akustických zbraní, např. startovacích pistolí, signálních raket, aby bylo znemožněno jejich předělání na „plně funkční palnou zbraň“. Zpřísněny mají být i podmínky obchodování se sběratelskými zbraněmi, aby se „omezilo nebezpečí jejich prodeje zločincům“.

Navrhované změny, které komise představila 18. listopadu, musejí ještě schválit Evropský parlament a Evropská rada. V platnost ale už za tři měsíce vejde nařízení o společných norem týkajících se zajištění znehodnocování palných zbraní. Nařízení zakazuje vlastnění „nejnebezpečnějších palných zbraní“, i když prošly úpravou znemožňující jejich použití.

Návrh směrnice ohledně palných zbraní měl být představen v roce 2016, ale, jak uvedla komisařka Bieńkowská, „ve světle posledních událostí“ došlo k rozhodnutí práci nad ní urychlit.

Shrnutí

Návrh, který mění dosud platnou směrnici 91/477/EEC, předpokládá naprostý zákaz vydávání zbrojního průkazu na všechny samonabíjecí zbraně, které mají vzhled samočinných zbraní. Sběratelé palných zbraní, jak směrnice zdůrazňuje, jsou „možným zdrojem obchodu s palnými zbraněmi“ (sic!).

Čl. 17 (a) (i) zakazuje [tj. přesouvá do kategorie A ‒ pozn. překl.] vlastnění „k civilnímu užitku samonabíjecích zbraní, pokud mají vzhled samočinných zbraní“. Jde o snahu zakázat zbraně na základě jejich vzhledu, nikoliv jejich účinnosti. Podle znění návrhu by se zákaz týkal i poloautomatických pistolí.

Směrnice zavádí ve všech zemích povinná lékařská vyšetření. Těmi mají projít nejen žadatelé o zbrojní průkaz, ale také ti, kteří budou požadovat jeho prodloužení. Vyšetření má být zpřísněno, přičemž nesplnění byť jediné podmínky má vést k odebrání zbrojního průkazu.

Komise se v souvislosti se zpřísněním předpisů odvolává na teroristické útoky v Paříži. Jak se ale ukázalo, útočníci použili plně automatické zbraně. Směrnice v případě civilistů předpokládá zákaz vlastnění samočinných zbraní předělaných na samonabíjecí. Má být vytvořen centrální registr, v němž se budou hromadit informace o všech držitelích zbraní, ale i o těch, kteří neúspěšně žádali o vydání zbrojního průkazu. Od podobného registru nedávno upustili Kanaďané, jelikož byl velmi nákladný.

Návrh usiluje o ztížení přístupu k vlastnění zbraní. Žadatelé budou muset uvést „vážný důvod“ pro držení daného typu povolené zbraně. Takové osoby „nesmějí být ohrožením pro sebe sama, veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost“ atp.

Agnieszka Stelmachová

 

Zdroj: pch24.pl
Přeložil ACS.

5 Komentářů k "Evropská komise navrhuje odzbrojení Evropanů"

 1. Hackerjack | 23.11.2015 z 0:35 |

  Dobrý den, píšete, že návrh „..požaduje zákaz vydávání civilistům zbrojní průkaz na poloautomatické zbraně..“. Nevím, ale nikde v návrhu nemohu tento požadavek nalézt.
  Kde jste to prosím přečetli?

 2. Nejsem odborník, ale domnívám se, že jde o přeřazení z kategorie B do A „Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms“.

  Tím, že toto bylo dodnes v B, odpadal problém výkladu. Pokud bude směrnice přijata, bude asi záležet, jestli to bude chápáno ve smyslu „zbraně, u kterých by mohl vzniknout dojem, že jsou samočinné“, pak je to v podstatě každá samonabíjecí pistole. Rozumné by to pochopitelně bylo vykládat ve smyslu „zbraně, které svým vzhledem evokují samočinné zbraně (tj. jejich tvar je se samočinnými zbraněmi spojován)“. Dnes ustanovení v B zní „samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní“.

  Martin R. Čejka

 3. Diktátor | 27.11.2015 z 22:59 |

  Znamenalo by to, že držitelé poloautomatických zbraní (legálně vlastněných) by v případě schválení tohoto zákona museli tyto zbraně odevzdat?

 4. Předpokládám, že zvítězí druhý výklad, o kterém se zmiňuji, čili pistolí by se to týkat nemělo. Ovšem ty poloautomatické zbraně, které vzbuzují dojem automatických, by se odevzdat musely, protože držení zbraně je vázáno za zbrojní průkaz. Tj. jejich přeřazením do skupiny A by neměl člověk s průkazem na zbraně typu B právo na jejich vlastnění.

  Ale pokud je zde nějaký právník, tak budu rád, když se k tomu vyjádří.

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*