Německo legalizovalo nekomerční eutanázii. Tamní Církev je… spokojená

Německý parlament potvrdil dosavadní zákaz eutanázie v Německu, ale s jednou závažnou změnou: „Pomoc“ při sebevraždě poskytnutá příbuznými nebo blízkými osobami se stala legální, je-li vedena „altruistickými pohnutkami“. Tím se otevřely dveře další liberalizaci zákona o eutanázii. Německý Bundestag rozhodl o dalším trvání zákazu provozovat „komerční“ eutanázii, dovolil ale poskytovat „pomoc“ při sebevraždě příbuznými nebo „blízkými“ osobami. Dodatečně byl odhlasován zákon, který stanoví, že činnost lékařů, kteří chtějí urychlit smrt pacientů z důvodů osvobození od bolesti a ne z důvodů zisku, není trestná.

Zákon je ostře kritizován německými obránci života, ale vychvalován… některými představiteli katolické církve a protestanty. K celé záležitosti se vyjádřil i známý katolický aktivista a publicista Mathias von Gersdorff. Dle jeho názoru rozhodnutí Bundestagu může mít fatální důsledky, může se totiž stát východiskem pro další liberalizaci zákona. „Z podobných hlasování v minulosti víme, že nový zákon bude mít krátký život. Bádání nad mateřskými buňkami, preimplantační diagnostika, potrat ‒ ve všech těchto případech byl zákon dále liberalizován,“ píše. „Není žádný důvod, proč by tomu mělo být s eutanázií jinak […]. Už brzy uslyšíme argument, že je třeba, aby se pro zajištění ‚bezpečné‘ eutanázie příbuzní obraceli na poskytovatele těchto služeb,“ uvádí.

Podobné obavy projevují i organizace na obranu života a rodiny, kterých se von Gersdorff dovolává. Podle Martina Lohmanna, předsedy celostátního sdružení „Právo na život“,  Bundestag opět ztížil v Německu ochranu života. „Bohužel byla neopatrným způsobem zmařena šance na ukončení eutanazijních praktik. Důsledným by byl jen a pouze úplný zákaz pomoci při sebevraždě. Tak, jak je tomu ve shodě s logikou v jiných zemích,“ uvedl.

Podle předsedkyně Křesťanské demokracie pro život Mechthildy Löhrové je nový zákon „smutným signálem pro společnost a právní kulturu“. Löhrová ukazuje, že příliš mnoho stoupenců schválených předpisů souhlasí ve skutečnosti s nutností existence „zákona“ umožňujícího neomezenou pomoc při sebevraždě. A to je špatná předpověď pro budoucnost. S Loehrovou souhlasí i prof. Paul Cullen, předseda sdružení Lékaři pro život. „Dnes došlo k jemnému posunu ve směru přijetí sebevražd vykonaných za asistence lékařů,“ prohlásil a dodal, že neobyčejně závažný bude teď postoj německé Lékařské komory.

Zcela jinak ale hodnotí schválený zákon představitelé katolické církve a protestantských společenství. „Z neznámých důvodů je mnoho církevních představitelů spokojeno s novými úpravami,“ napsal Gersdorff. Cituje k tomu pasáž z portálu německého episkopátu Katholisch.de: „Představitelé Církve s radostí přijali schválený zákaz komerční pomoci při sebevraždě. Biskup Rottenburgu-Stuttgartu Gebhard Fürst ocenil dnešní rozhodnutí Bundestagu jako pokrok humanizace ve společnosti.“ „Obzvlášť groteskní je vyjádření biskupa Stephana Ackermanna [Trevír],“ píše dále von Gersdorff a cituje biskupova slova: „Rozhodnutí Bundestagu neznamená omezení svobody a možnosti svobodné volby jednotlivých pacientů.“ Následně předseda německého episkopátu kardinál Reinhard Marx, předseda sdružení evangelických denominací Heinrich Bedford-Strohm a předseda Ústředního výboru německých katolíků vydali společné prohlášení, v němž čteme: „[Nový zákon] dává silný signál na ochranu života a tím i na ochranu budoucnosti naší společnosti a její kontinuity.“ „Velké rozpaky při hodnocení nového zákona jsou vysvětlitelné tím, že většina představitelů Církve je spokojena se zákazem (zatím) komerční eutanázie. Jsou tím uspokojeni, neboť nevěřili v úplný zákaz eutanázie a necítili se dostatečně silní, aby přesvědčili většinu poslanců o této nutnosti. To je politováníhodné, protože v této záležitosti neexistuje žádný rozdíl mezi soukromou a komerční eutanázií,“ uzavírá Gersdorff.

 

Zdroj: mathias-von-gersdorff.blogspot.de, pch24.pl

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*