Papežova rada luteránce: vodítko k posynodální apoštolské exhortaci?

Při návštěvě luteránského shromáždění v Římě řekl papež František luteránce, která se ho ptala, zda existuje cesta, jak dosáhnout společného svatého přijímání s jejím katolickým manželem, aby „postoupila dál“ podle svého osobního svědomí.

I když nejde o učení magisteria, Františkova slova nicméně podle všeho svědčí o tom, že nesdílí tradiční nauku Církve, která intercommunio zapovídá. Jeho poznámka je jedním z jeho nejotevřenějších veřejných vyjádření podporujících liberálnější postoj k otázce, kdo může v katolické církvi přistupovat ke svatému přijímání.

Na základě papežových výroků by se dalo očekávat, že František v posynodální apoštolské exhortaci zvrátí církevní zákaz, aby rozvedení a znovusezdaní, kteří žijí v cizoložství, přistupovali ke svatému přijímání. Protože chicagský arcibiskup Blase Cupich, papežem osobně jmenovaný na synodu o rodině a všemožně vychvalovaný, navíc navrhnul otevřenost k homosexuálním párům, které by podle něho mohly rovněž přistupovat ke svatému přijímání, lze spekulovat i o papežově postoji v této věci.

„Není pro mě snadné odpovědět na otázku o sdílení večeře Páně, především před teologem, jako je kardinál Kasper – mám trému!“ začal papež svou odpověď luteránce a vyvolal tím smích a potlesk. Kardinál Kasper, který je odpovědný za původní návrh, aby rozvedení a znovusezdaní mohli přistupovat ke svatému přijímání, papeže při návštěvě v luteránském kostele doprovázel.

„Sdílet hostinu Páně: je to cíl cesty, nebo je to viaticum [etym. „pokrm na cestu”] na společnou cestu? Ponechávám tuto otázku teologům a těm, kdo tomu rozumí. Je pravda, že v jistém smyslu ‚sdílení‘ znamená, že mezi námi nejsou rozdíly, že máme stejnou nauku – zdůrazňuji to slovo, obtížně pochopitelné slovo. Ale ptám se sám sebe: což nemáme tentýž křest? Máme-li stejný křest, neměli bychom jít spolu? A vy jste svědkem podobně hluboké cesty, cesty manželství, které je samo o sobě cestou rodiny, lidské lásky a společné víry, ne? Máme tentýž křest… Existují otázky, na které si musí odpovědět každý sám, je-li upřímný sám k sobě a k té troše teologického poznání, které má. Posuďte sama. Toto je moje tělo. Toto je moje krev. To čiňte na mou památku – toto je viaticum, které nám pomáhá jít dál.“

V závěru svého vyjádření papež řekl:

„Je to problém, na který si každý musí odpovědět, ale jistý můj přítel, pastor, mi jednou řekl: ‚My věříme, že tam je přítomen Pán, on je přítomen. Vy všichni věříte v jeho přítomnost. V čem je tedy rozdíl?‘ – Ano, existují vysvětlení, interpretace. Život je větší než vysvětlování a výklady. Vždycky se vracejte ke svému křtu. ‚Jedna víra, jeden křest, jeden Pán.‘ To nás učí Pavel, tak z toho vyvoďte důsledky. Já bych se nikdy neodvážil to dovolit, to není v mé kompetenci. Jeden křest, jeden Pán, jedna víra. Mluvte s Pánem a potom postupte dál. Víc se neodvažuji říct.“

Edward Pentin na stránkách National Catholic Register uvádí: „Rubikon byl překročen,“ uvedl zdroj blízký Vatikánu. „Papež to řekl okouzlujícím způsobem, ale ve skutečnosti jde o výsměch nauce. Máme sedm svátostí, ne jednu.“

I když někteří berou tyto výroky jako „pastorační“, známý kněz, blogger a bývalý anglikán P. Dwight Longenecker je právě z tohoto důvodu považuje za pochybné. „Od Svatého otce je hezké, že je laskavý a vstřícný k luteránské manželce katolíka, ale otázka má i druhou stranu,“ napsal na svém blogu. „Je velice pastorační k protestantům, ale jak je pastorační k těm z nás, kteří konvertují ke katolické víře?“

„Někteří z nás se kvůli obrácení ke katolicismu vzdali prakticky všeho,“ dodal. „Vzdali jsme se kariéry, domova, rodiny i budoucnosti a vstoupili do katolické církve jako obyčejní žadatelé. Jednotě Církve jsme přinesli velké oběti. Když se katolický kněz může přetrhnout, aby všemožně vyhověl protestantům, a naznačuje, že je v pořádku, aby přistupovali ke katolickému svatému přijímání, jak ‚pastorační‘ to je vůči mužům, ženám a rodinám, kteří obětovali tolik právě proto, že věří, že mezi luteránem a katolíkem je rozdíl a že kvůli plnému společenství s Církví stojí za to vzdát se všeho?“

Rocco Palmo, autor známého blogu o Církvi Whispers in the Loggia, spekuluje, že papež musel být na odpověď připraven předem. „Papež Bergoglio už v dřívějších případech použil otázky a odpovědi jako svůj oblíbený formát u řady podobných skupin a obvykle dokáže předem odhadnout, jaké otázky mu budou položeny – a vzhledem k situaci je v zásadě nemožné, že by František nečekal, že toto téma vyvstane.“

Vzápětí po prohlášení papeže Františka, v němž podle všeho naznačoval otevřenost k umožnění svatého přijímání nekatolickým křesťanům, řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah, že pro přistupování ke svatému přijímání existují jisté podmínky, a nejsou-li splněny a tato situace je veřejně známa, nemá ten, kdo svátost uděluje, „právo [takovému člověku] svaté přijímání podat“.

Kardinál Sarah na adresu kněží dodal: „Pokud tak učiní, bude jejich hřích před Pánem ještě vážnější. Bude to nepochybně předem uvážené spolupachatelství na znesvěcení nejsvětějšího těla a krve Páně.“

John-Henry Westen a Andrew Guernsey

 

Zdroj: lifesitenews.com, ncregister.com, whispersintheloggia.blogspot.ca

11 Komentářů k "Papežova rada luteránce: vodítko k posynodální apoštolské exhortaci?"

 1. Libor Rösner | 28.11.2015 z 17:30 |

  Ponechávám tuto otázku teologům a těm, kdo tomu rozumí.
  Na jednu stranu je smutné, že toto řekne hlava Církve, na druhou stranu je smutné, že se tím neřídí.

 2. Libor Rösner | 28.11.2015 z 17:32 |

  A když navážu na jeden z předchozích článků: řídím-li se já svým svědomím, bude ze mne podle něj pelagián, nebo gnostik?

 3. Ti schopnější z nás zvládnou obojí. Snaž se!

  Martin R. Čejka

 4. janek | 28.11.2015 z 20:58 |

  pane Čejko, my všichni jsme tady neschopní, jenom vy a pan Semín jste naši guruové

 5. František | 28.11.2015 z 22:31 |

  Moja rada pápežovi:

  Sv. Otče! Mali by ste natrvalo odísť do nejakého (napríklad trapistického) kláštora robiť pokánie za svoje mimoriadne „jedinečné“ pôsobenie v úrade pápeža, aby sa Pán nad Vami zmiloval a odpustil Vám vaše nivočenie Cirkvi.

  Počas voľného času by ste si mohli dopĺňať vzdelanie štúdiom nejakého ľudového katolíckeho katechizmu – určite sa dozviete mnoho zaujímavého o katolíckej viere, budete žasnúť nad mnohými krásnymi a jasnými Božími pravdami, ktoré ste pravdepodobne zatiaľ ešte asi nikdy nepočuli.
  Pán je dobrý – určite objavíte jeho pravé a nefalšované milosrdenstvo, ktorým zaiste chce objať aj Vás.
  PS: Už sa mu toľko nebráňte!

 6. janek 28.11.2015 20:58: Doufám, že ne! Pamatujte: „Kletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka…“

  Martin R. Čejka

 7. David Hibsch | 30.11.2015 z 1:28 |

  Současný papež velmi rád odpovídá otázkou. Připomíná Jima Hackera, když radil siru Humphrymu Applebymu jak reagovat na příliš přímé otázky redaktora při svém vystoupení na Rádiu 6. Běžná politická metoda odpovídat otázkou. Má své výhody, nic konkrétního se totiž neřekne, avšak vyšle se signál, že si o věci cosi myslí, ale jaksi nenastal čas říci to zcela otevřeně a padnout si s tazatelem do náruče. Někteří ho ještě politují, jak musí stále čelit těm „pelagiánům“, kteří nepřenesou přes srdce, aby jinověrci mohli přijímat katolické svátosti. A pak, že není František více politikem než ochráncem neměnné Kristovy nauky. A masy ho budou milovat a s mávátky oslavovat jeho triumf v osvobozovací válce od rigidních škarohlídů, bránící svobodě, volnosti a bratrství. Dokonalé splynutí s duchem doby.

 8. Marek | 10.12.2015 z 20:08 |

  Františku, váš příspěvek mi přijde jako projev docela velké pýchy.

 9. Efrém Syrský | 11.12.2015 z 18:12 |

  Marku: Trochu váš příspěvek upravím, aby v daném tématu nalezl souvislost. „Františku, váš pontifikát mi přijde jako projev docela velké pýchy, a neschopnosti.“

 10. Polish | 12.12.2015 z 18:16 |

  Pane „Syrský“, mohl byste laskavě přestat profanovat jméno tohoto velkého světce, pod kterým zde vystupujete?

 11. Efrém Syrský | 18.12.2015 z 20:14 |

  Polish. Profanuji? A čím, prosím pěkně?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*