Začíná Rok milosrdenství. Hrozí kritikům papeže exkomunikace?

Prohlášení Hlasu rodiny

Arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, rozpoutal ostré diskuse, když naznačil, že některá kritická vyjádření na adresu papeže Františka mohou vést k automatické exkomunikaci. Tyto poznámky pronesl v souvislosti s vysvětlením, jak budou fungovat noví „misionáři milosrdenství“ papeže Františka. Osm stovek „misionářů“ bude mít pravomoc rozhřešovat hříchy dosud vyhrazené Svatému stolci. Arcibiskup Fisichella s odvoláním na kánon 1370 Kodexu kanonického práva navíc prohlásil:

„Řekl bych, že musíme správně chápat pojem ‚fyzické násilí‘, neboť někdy i slova mohou být kameny, a proto jsem přesvědčen, že některé z těchto hříchů jsou mnohem rozšířenější, než bychom si mohli myslet.“

Mnozí lidé mohou výroky arcibiskupa Fisichelly chápat jako pokus umlčet věřící katolíky, kteří jsou hluboce znepokojeni směrem, jímž se v nedávné době vydali nositelé nejvyšších církevních úřadů. Obavy v posledních dvou a půl letech vyvolaly například:

 • Údajné manipulace na mimořádné synodě v roce 2014 a řádné synodě v roce 2015
 • Zveřejnění heterodoxní Relatio synodi z mimořádné synody
 • Zveřejnění heterodoxního Instrumenta laboris k řádné synodě
 • Zveřejnění heterodoxní závěrečné zprávy z řádné synody
 • Radikální reformy kanonických procedur, jimiž se řídí prohlášení manželství za neplatné
 • Otevřená kolaborace Svatého stolce s předními světovými zastánci kontroly populace
 • Matoucí výroky Svatého otce o tom, kdo může přistupovat ke svatému přijímání
 • Matoucí výroky Svatého otce o vztahu mezi kondomy a AIDS
 • Matoucí slova i skutky Svatého otce v souvislosti s homosexualitou
 • Veřejná propagace „Cílů udržitelného rozvoje“ OSN, které podporují potrat a antikoncepci, ze strany oficiálních představitelů Svatého stolce
 • Veřejné spojování encykliky Laudato si s nejradikálnějšími elementy environmentalistického hnutí a hnutí za kontrolu populace a odklon od učení encykliky Humanae vitae
 • Jmenování, podpora nebo povyšování do církevních úřadů či vlivných pozic řady otevřeně heterodoxních prelátů, například kardinála Godfrieda Danneelse, kardinála Waltera Kaspera, kardinála Reinharda Marxe, kardinála Vincenta Nicholse a kardinála Christopha Schönborna

Tváří v tvář těmto a jiným pohoršením mají katolíci nejen právo, ale i povinnost uctivé, ale důrazné kritiky. Tuto vážnou povinnost stanovují kánony 211 a 212 Kodexu kanonického práva:

Kán. 211 Všichni křesťané mají povinnost a právo spolupracovat na tom, aby se božské poselství spásy stále více dostávalo ke všem lidem všech dob na celém světě.

Kán. 212 §3. Křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, příslušnosti a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve, a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům, s ohledem na obecný prospěch a na důstojnost osob, mají právo s tímto míněním seznámit ostatní věřící.

Hlas rodiny věří, že katolíci na všech úrovních Církve budou i nadále plnit svou povinnost hájit katolickou víru i během Roku milosrdenství a v dalších letech.

Kanonista odpovídá: „Nikoli, církevní právo kritiky papeže neexkomunikuje“

Na výroky arcibiskupa Fisichelly na svém blogu ihned zareagoval známý církevní právník Edward Peters.

Podle Peterse Fisichella, „když mluvil o pravomoci rozhřešit od automatické exkomunikace za fyzické napadení papeže (CIC 1983, kán. 1370 § 1), mohl mít na mysli, že ‚tvrdá řeč‘ proti papeži je podle církevního práva zločin. Pokud to tak je, mýlí se.“

Peters poukazuje na to, že kánon 18 „vyžaduje, aby se u kánonů stanovujících trest používalo striktního (tj. nejužšího možného) výkladu“. Poznamenává, že „kánon 1370 kriminalizuje vim physicam vůči papeži, nikoli verba aspera nebo něco podobného, a já neznám žádný komentář ke kanonickému právu, který by v tomto kontextu pokládal ‚slova‘ za nějaký druh ‚fyzického násilí‘“. Peters naopak upozorňuje na čtyři komentáře, které vesměs „verbální násilí jako skutky trestané podle kánonu 1370 výslovně vylučují“.

„Mluvit s nenávistí o komkoli je jistě objektivně hříšné, a obzvlášť špatné to je, jedná-li se o duchovního a tím spíše papeže. Někdy to může dosáhnout až úrovně zločinu (viz např. kán. 1369 o urážení Církve nebo kán. 1373 o vyvolávání nenávisti k Apoštolskému stolci), ale tresty v těchto případech nejsou automatické a nesahají až k exkomunikaci. Slovně vyjádřená nenávist je obvykle jen hřích (mohu-li to tak říci), nikoli zločin. Kněží si tedy mohou být jisti, že vyznávají-li se kajícníci z nenávistných slov vůči Svatému otci, mohou tyto hříšníky smířit s Bohem při normálním průběhu svátosti a k rozhřešení hříchu či (neexistujícího) zločinu nepotřebují žádné zvláštní pravomoci.“

 

Zdroj: voiceofthefamily.com, lifesitenews.com, canonlawblog.wordpress.com

7 Komentářů k "Začíná Rok milosrdenství. Hrozí kritikům papeže exkomunikace?"

 1. Inu, ano, sekty měly ve svých čelech vždy nekritisovatelné vůdce. Koncilní sekta se snaží co nejvíce katolíků přesvědčit o tom, že již není Církví Kristovou.

 2. Karel | 10.12.2015 z 10:10 |

  S papežem mají žít katolíci v jednotě. Papeže máme právo upozorňovat (třeba i přes naše nejbližší pastýře) na věci, které jsou v rozporu s církevním učením. Pokud se tato dvě tvrzení dostanou do sporu, je to známka, že se za něj málo modlíme. Pokud naše myšlenky nás nasměřují k jeho kritice, pak je nejlepší použít tato slova: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se Jméno Tvé…….

 3. David Hibsch | 11.12.2015 z 10:48 |

  Vzpomínáte si na časy, kdy se říkávalo „soudruzi kritika je dobrá věc, ale jen když je konstruktivní“? Tohle je něco podobného. Být kritický? Ale ano soudruhu, ale musíš si uvědomit, že jsme už nastavili jistou stranickou linii, která je svatá a nedotknutelná, takže žádné razantní vykročení mimo paradigma. Nedáš-li si pozor, poženem Tě před komisaře milosrdenství. Nejde o to, že bys vůči centrálně vytyčené linii namítal cosi způsobem vulgárním, jde o to, že jaksi postrádáš našeho ducha, tedy ducha permanentní revoluce. Utkvěl si v minulosti, na liteře, trváš na neměnnosti nauky a dogmatu, tož tedy, to jsi nepochopil ducha doby, nepřijal nové výzvy a z nich plynoucí zásadní úkoly, jsi nepoužitelný. Pelagiáne, revizionisto, provokatére, komisaře milosrdenství na Tebe, vždyť ty nám tady rozvracíš jednotu našeho socialistického zřízení. Poslední léta mám trvalé déjà vu. 🙂

  Karel: Já žiji v jednotě s papežství, tedy s posláním toho Kristem ustanoveného úřadu. Přijímám vše, co je plyne z plnění svěřeného úkolu papežem, který má chránit nezměněnou nauku Našeho Pána a předávat ji dál. Nehodlám žít v jednotě s bludy, ať mají jakoukoliv podobu a tvrdí je kdokoliv. Nebuďme pokrytci, kteří se jen vymlouvají a stále omlouvají zcela zjevenou apostazi značného množství hierarchie. Bůh nám dal rozum, tak ho používejme a podle toho se zařiďme.

 4. jaroslav | 13.12.2015 z 17:25 |

  Ani brány milosrdenství ji nepřemohou

 5. Lubica | 13.12.2015 z 19:13 |

  PETICIA PETICIA PETICIA
  PodpíšTE petíciu na vyjadrenie svojho znepokojenia a na znak nesúhlasu so svetelnou show , ktorá sa konala v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a vo výročný deň /50 rokov/ druhého Vatikánskeho Koncilu a na znak sympatií pápeža s klimatológmi….
  Celý článok je v angličtine a bolo by dobré ho preložiť , vnútri je o tej petícii
  Note: Sign the petition to the Vatican expressing your concerns about the ‘climate change’ light show here.
  http://voiceofthefamily.com/sacrilege-catholic-leaders-react-to-vaticans-climate-change-light-show/
  v češtine:
  Novopohanská show na místě Božím
  v slovenčine:
  http://www.hlavnespravy.sk/sok-z-vatikanu-vatikan-a-svetova-banka-sa-spojili-v-klimatickej-propagande/718703

 6. Lubica | 13.12.2015 z 19:31 |

  Jubileum milosrdenství nebo zbloudění?

  Až dosud se Svatý rok vyhlašoval jednou za 50, pak za 25 let vždy v jubilejním roku události vykoupení. Tentokrát jde vykoupení stranou a hlavním bodem a důvodem k vyhlášení jubilea je oslava výročí ukončení 2VK, tedy dosud největší katastrofy, jaká postihla církev.
  Jubileum milosrdenství nebo zbloudění?

 7. J.E. Msgr. Marcel Lefebvre říkal, že II. Vatikánský koncil je horší než III. světová válka. A měl pravdu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*