Vatikán posedlý zeleným šílenstvím navrhuje kontrolu porodnosti a spolupracuje s vrahy

Výroky předního vatikánského preláta opět podpořily hnutí za kontrolu porodnosti.

Předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír kardinál Turkson řekl BBC, že „kontrola porodnosti“ by mohla hodně pomoci s řešením problému „nedostatku potravin“, který plyne z údajného přelidnění. Uvedl, že papež František již dříve vyzval „k určité kontrole porodnosti“. Kardinál řekl:

„Mluvilo se o tom a Svatý otec během cesty z Filipín rovněž vyzval lidi k určité formě kontroly porodnosti, protože Církev nikdy nebyla proti kontrole porodnosti, proti tomu, aby lidé oddalovali porody, a tak dále.“

Pokračoval:

„Více úst, která je třeba živit, je pro nás výzva, abychom byli produktivní, což je jedna z klíčových otázek, jimiž jsme se zde [tj. na klimatické konferenci v Paříži – pozn.překl.] zabývali, pěstování a produkce potravin a jejich distribuce. Tedy ano, tím se zapojujeme do řízení potravinové bezpečnosti, abychom zajistili, že se všichni najedí a tak dále. Velikost populace, která je pro realizaci tohoto kritická, je něco, co ještě musíme zjistit, přesto Svatý otec také vyzývá k jisté kontrole porodnosti.“

Dále uvedl, že mravně přijatelné jsou pouze přirozené metody. Výroky kardinála Turksona nicméně posílí hnutí za kontrolu porodnosti, které často falešně argumentuje tím, že růst lidské populace povede k nedostatku potravin. Důsledkem tohoto nesprávného závěru jsou výzvy k rozšiřování dostupnosti potratu a antikoncepce, aby se populace snížila.

Prohlášení kardinála Turksona se pravděpodobně vztahují k výrokům Svatého otce při tiskové konferenci na palubě letadla cestou zpět z Filipín 19. ledna 2015:

„Před několika měsíci jsem pokáral ženu v jedné farnosti, protože byla po sedmi císařských řezech poosmé těhotná. Chce snad, aby z těch sedmi byli sirotci? To je pokoušení Boha. Odpovědné rodičovství, to je cesta.“

Později na téže tiskové konferenci prohlásil:

„Abych vám tedy odpověděl, klíčové slovo, které Církev používá pořád, a já také, je odpovědné rodičovství. Jak to děláme? Pomocí dialogu. Každý člověk se svým pastýřem hledá, jak uskutečnit odpovědné rodičovství. Příklad, který jsem uvedl před chvílí, o té ženě, která čekala osmé dítě a už jich měla sedm, které se narodily císařským řezem. To je nezodpovědnost. Ta žena by možná řekla: ‚ne, já důvěřuji Bohu‘. Ale podívejte se, Bůh vám dává prostředky k tomu, abyste byli zodpovědní. Někteří se domnívají, že – promiňte mi ta slova – abyste byli dobří katolíci, musíte být jako králíci. Ne. Odpovědné rodičovství.“

Při zpátečním letu z Afriky 30.listopadu 2015 se zdálo, že papež František naznačuje, že Církev by se neměla vyjadřovat k hříšnosti užívání kondomů, dokud nebudou úplně vyřešeny jiné otázky, např. „podvýživa“ a „hlad“. Na otázku, zda by Církev měla „dovolit užívání kondomů v prevenci nákazy [HIV]”, odpověděl:

„Otázka mi připadá příliš úzká. Ano, je to jedna z metod. Morálka Církve se tu ocitá trochu ve zmatku: páté nebo šesté přikázání? Chrání život, nebo sexuální vztah, který je otevřený životu. Ale o to tu nejde. Ten problém je větší … tato otázka mi připomíná otázku, kterou kdysi dostal Ježíš: ‚Mistře, je dovoleno uzdravovat       v sobotu? Je uzdravování povinné?’ Tato otázka, ‚je dovoleno to dělat,‘… ale  podvýživa, rozvoj osobnosti, otrocká práce, nedostatek pitné vody, to jsou problémy. Nemluvme o tom, jestli člověk může použít ten či onen druh náplasti na malé zranění; vážné zranění je sociální nespravedlnost, ekologická nespravedlnost, nespravedlnost, která … Nerad se pouštím do takových kazuistických úvah, když lidé umírají nedostatkem vody, hladem, kvůli životnímu prostředí… až se to všechno napraví, až tu nebudou tyto nemoci, tragédie, které působí člověk, ať už kvůli sociální nespravedlnosti nebo pro větší zisky, myslím na obchodování se zbraněmi, až tyto problémy přestanou existovat, pak si myslím můžeme klást otázku: ‚Je dovoleno uzdravovat v sobotu?’ Protože jestliže pokračuje obchodování se zbraněmi, jsou hlavní příčinou smrti války… Řekl bych, abychom nepřemýšleli o tom, jestli je dovoleno uzdravovat v sobotu. Řekl bych lidstvu: ‚Čiňte spravedlnost’, a až budou všichni uzdraveni, až na tomto světě nebude žádná nespravedlnost, pak můžeme mluvit o sobotě.“ (Rozhovor papeže při zpáteční cestě z Afriky.)

Kardinál Turkson podporuje environmentalismus, aniž by uznal jeho hrozby pro rodinu

V pátek 4. prosince Turkson promluvil na výroční Pamětní přednášce Pavla VI., kterou v Londýně uspořádal CAFOD, oficiální agentura Biskupské konference Anglie a Walesu pro zahraniční pomoc. Kardinál Turkson plně podpořil agendu klimatické změny, aniž by dal jakkoli najevo, že uznává její těsné sepětí s hnutím za kontrolu porodnosti.

Turkson v přednášce zdůraznil, že papež František chce „jeden svět s jedním společným plánem“, který na pařížské konferenci o klimatu dosáhne „vynutitelné mezinárodní shody“. Papež František, jak uvedl Turkson, „odsuzuje“ ty, kdo jsou proti takové dohodě, a je přesvědčen, že zastávají „obstrukční postoje“, které zahrnují „popírání problému, lhostejnost, nezúčastněnou rezignaci nebo slepou důvěru v technická řešení.“

Kardinál dále chválil „dávnou moudrost domorodců“ a řekl, že podle této moudrosti se musíme chovat všichni. Citoval Laudato si: „Všechna odvětví vědy a každá forma moudrosti, včetně kultury, náboženství a spirituality se musí spojit v integrální ekologii.“ Rovněž uvedl, že nemůžeme očekávat, že se nekřesťané budou modlit, a proto se s nimi musíme spojit v jejich způsobech meditace. Turkson pochválil program CAFOD „Žít prostě“, včetně „využívání teologie stvoření v liturgické praxi“.

Dalším důležitým odhalením v kardinálově přednášce bylo to, že v encyklice Laudato si se papež František úmyslně rozhodl zlehčit pojem „správcovství“ člověka nad životním prostředím. Kardinál Turkson řekl, že papež se záměrně rozhodl nezdůrazňovat tento „starý jezyk“, slovo „správcovství“ použil jen dvakrát [v českém překladu encykliky se slovo „správce vyskytuje dokonce pouze jednou – pozn. překl.] a místo toho dal přednost slovu „péče“.

Přednášce kardinála Turksona předcházel krátký projev ředitele CAFOD Chrise Baina, který chválil cíle OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs) jako „dosud nejlepší platformu“ pro mezinárodní rozvoj, který „nikoho nenechává pozadu“. Ve skutečnosti tyto cíle volají po univerzální dostupnosti péče o reprodukční zdraví, což znamená univerzální dostupnost potratu a antikoncepce.

Kolaborace Vatikánu s agendou kontroly populace

Encykliku Laudato si 18. června 2015 představil kardinál Turkson spolu s profesorem Hansem Joachimem Schellnhuberem, vědcem hájícím změnu klimatu, který je přesvědčen, že růst lidské populace je třeba omezit, a Carolyn Woo, která stojí v čele organizace Catholic Relief Services, jež pomáhala financovat potrat a antikoncepci ve světě.

Profesor Schellnhuber a dr. Jeffrey Sachs, zvláštní poradce generálního tajemníka OSN Pan Ki-moona a přední zastánce potratu a antikoncepce, byli pozváni, aby se ve dnech 13.-15. listopadu 2015 ve Vatikánu zúčastnili semináře, který diskutoval o tom, jak využít „děti jako činitele změny“ ve věci environmentalismu a udržitelného rozvoje. Na tiskové konferenci k této události Papežská akademie věd varovala před „rodiči“ a „agenturami“, které „se na základě náboženských zásad ke škodě dětí staví proti vědeckým důkazům“. Papežská akademie věd dále prohlásila, že „školy si budou muset osvojit cíle OSN pro udržitelný rozvoj vyhlášené na podzim 2015 a přehodnotit svou výuku přírodních věd tak, aby se vypořádala se složitými interdisciplinárními otázkami, které vyžadují novou vizi.“ Cíle pro udržitelný rozvoj vyzývají k univerzálnímu dostupnosti reprodukčního zdraví, to jest k univerzální dostupnosti potratu a antikoncepce, přičemž „univerzální“ zahrnuje i děti.

Papežskou akademii věd vede dr. Dr Margaret Archerová, která Jeffreymu Sachsovi pomáhala koncipovat návrh cílů pro udržitelný rozvoj. Již dříve v tomto roce, když byla Papežská akademie věd kritizována za spolupráci se zastánci potratů, řekla aktivistovi hnutí pro život: „Jmenoval mě papež a jsem odpovědná přímo jemu. Obávám se, že si vás a vaší kohorty nebude všímat.“

Kancléř Papežské akademie věd a Papežské akademie společenských věd arcibiskup Marcelo Sánchez Sorondo, rovněž jmenovaný papežem Františkem, zašel tak daleko, že popřel, že „reprodukční zdraví“ má co dělat s potratem a antikoncepcí. Řekl, že cíle pro udržitelný rozvoj „potrat ani kontrolu populace nezmiňují. Mluví o dostupnosti plánování rodičovství, sexuálním a reprodukčním zdraví a reprodukčních právech.“

Svatý stolec, hnutí pro život a pro rodinu i delegáti v OSN však již dlouho vědí a opakovaně dávají najevo, že termíny jako „plánování rodičovství“, „sexuální a reprodukční zdraví“ a „reprodukční práva“ jsou eufemismy pro antikoncepci, sterilizaci a potrat. Výroky arcibiskupa Soronda protiřečí olitice odporu proti užívání těchto slov, kterou Svatý stolec sleduje po tři desetiletí.

Katolíci už nemohou být na pochybách: vliv globálního hnutí za kontrolu populace ve Vatikánu je skutečně velmi silný.

AKTUALIZOVÁNO (11/12/2015): Kardinál Turkson vydal vysvětlení, v němž  připustil, že ve výše citovaných vyjádřeních pro BBC měl mluvit raději o „odpovědném rodičovství“ než o „kontrole porodnosti“. Rovněž uvádí, že „papež použil nešťastný výrok ‚množit se jako králíci’.“

Vysvětlení kardinála Turksona bohužel neodpovídá na otázku, zda je přesvědčen, jak naznačují jeho výroky v BBC, že svět čelí populační krizi, která vede k nedostatku potravin.

Kardinál řekl:

„Více úst, která je třeba živit, je pro nás výzva, abychom byli produktivní, což je jedna z klíčových otázek, jimiž jsme se zde zabývali, pěstování a produkce potravin a jejich distribuce. Tedy ano, tím se zapojujeme do řízení potravinové bezpečnosti, abychom zajistili, že se všichni najedí a tak dále. Velikost populace, která je pro realizaci tohoto kritická, je něco, co ještě musíme zjistit, přesto Svatý otec také vyzývá k jisté kontrole porodnosti.“

Takové výroky jsou vysoce nezodpovědné, protože dodávají věrohodnosti proponentům přelidnění a agresivním pokusům vlád a mezinárodních rozvojových agentur o omezení porodnosti pomocí potratu a antikoncepce.

 

Zdroj: http://voiceofthefamily.com/cardinal-turkson-pope-francis-has-invited-people-to-some-form-of-birth-control/

http://www.bbc.com/news/science-environment-35040477

http://aleteia.org/2015/12/10/cardinal-turkson-clarifies-birth-control-climate-change-comments/

6 Komentářů k "Vatikán posedlý zeleným šílenstvím navrhuje kontrolu porodnosti a spolupracuje s vrahy"

 1. Libor Rösner | 21.12.2015 z 14:40 |

  Já mám zase za to, že „kontrola výroků, by mohla hodně pomoci s řešením problému nedostatku pravověrnosti.

 2. David | 22.12.2015 z 13:15 |

  Je zajímavé, že čím méně je pravověrnosti, tím více je slov, výroků a všemožných vyjádření, vysvětlení k vyjádřením, vysvětlení k vysvětlením…

 3. Lubica | 30.12.2015 z 22:36 |

  falošné líšky a vlci v baránkovom rúchu… presne ako tu:
  Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.
  více:http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=obsirny-vytah-z-videni-bl-kateriny-emmerichove

 4. Prostě já | 26.11.2016 z 14:24 |

  Kontrola porodnosti je jediný způsob, jak udržet lidskou populaci na planetě. Jinak se jen zvyšuje spotřeba – půdy, kovů, potravin, vody, a tak dále – a jediné, čeho by bylo víc, by bylo lidí, všechno ostaní by vymíralo a ubývalo. Už teď nemá miliarda lidí co jíst, další miliarda nebude mít pomalu co pít, ale hlavně že dál budou způsobovat utrpení tím, že se budou všichni množit.
  Je nezodpovědné, sobecké a arogantní bez ohledu se množit, když to tahle planeta nezvládá.

 5. Bohužel se tím neřídili Vaši rodiče, a tak dnes zbytečně zatěžujete planetu.

  Martin R. Čejka

 6. matěj | 26.11.2016 z 20:42 |

  Při nedostatku víry je to samozřejmě možný pohled, že z nějakého důvodu je lidí příliš mnoho a redukce je nutná. Dokonce takový pohled není ani nikterak řídký. Nerozumím ovšem, proč jeho zastánci nejdou při řešení sami příkladem, přestože by snadno mohli začít u sebe, ale docházejí k závěru, že optimálním řešením je zabít někoho jiného. Nikdy jsem nepochopil, na základě čeho jsou přesvědčeni, že ta dle nich nutná redukce by právě jim měla vyhnout. Tak třeba mi to vysvětlíte právě Vy. 🙂

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*