Vánoční přání

Vánoční přání Te Deum

1 Komentář k "Vánoční přání"

 1. Poutník | 24.12.2015 z 13:50 |

  Děkuji za narození tohoto portálu – kéž otevře oči těm, kdo vidí jen povrch, gesta, pozlátko tohoto pontifikátu – a vývoje celé Církve v posledním čase.

  Kéž jednou i díky Pravdě i díky oné skutečné Lásce (nikoli tomu, co je za ni dnes vydáváno) našeho Boha vejdeme do času, kdy Církev bude znovu Církví, nikoli lidským konstruktem, založeným na filosoficko-psychologických východiscích, na modlách našich fantazií a na sebezbožnění lidského rozumu.

  Kéž na tento veliký den Kristova Zrození nám náš Pán udělí velikou milost – a začne ve SVÉ (nikoli Bergogliově, nikoli Kasperově…) Církvi proces velikého
  očištění.

  Modleme se jeden za druhého, za všechny svedené věřící – a za to, aby nám Kristus na přímluvu své Matky daroval svatého papeže, svaté a autentické biskupy, kněze a řeholníky.

  Pokoj a Lásku vánočního času Vám všem.
  Poutník+

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*