Leden 2016

Jménem lidu: vraždy povoleny

Před několika dny, 22. ledna, uplynulo 43 let od přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu Roeová vs. Wade, jímž byl na území celých Spojených států legalizován umělý potrat na požádání. Rozsudek sedmi lidí (dva soudci…


Ponořme se do latiny 32 – Druhá osoba plurálu

Druhou osobu množného čísla dostaneme z první osoby množného čísla tak, že koncové –mus nahradíme –tis. Platí to pro indikativ i pro konjunktiv, včetně délky samohlásek před uvedenou záměnou. Takže dostáváme[1] např. laudátis (chválíte) a laudétis…


Čejka: Staré pukavce do nové omelety

Kdyby si nějaký podivín stanovil za cíl stát se předmětem papežského odsouzení, neměl by to v době milosrdného Františka vůbec lehké. Stěží si dokážu představit, jakých orgií by se musel v potu tváře účastnit nebo jaké hereze…Mons. Sheen: Výzva k netoleranci

Říká se, že Ameriku sužuje netolerance. Tak tomu není. Trpí tolerancí: tolerancí dobra i zla, pravdy i omylu, ctnosti i hříchu, Krista i rozkladu. V naší zemi nevládne ani tak nesnášenlivost jako spíše volnomyšlenkářství. Člověk, který…


Ponořme se do latiny 31 – Druhá osoba singuláru

Nejjednodušší cesta pro odvození druhé osoby jednotného čísla (singuláru) je od první osoby množného čísla (plurálu – viz lekce 29), a to tak, že koncové –mus nahradíme –s. Na první pohled se zdá, že druhou…


Věřím v jednu svatou…

„Já, Sigrid Undsetová, majíc před sebou svaté evangelium, jehož se dotýkám vlastníma rukama, jsem došla k poznání, že nikdo nemůže být spasen mimo víru, již vlastní, zachovává, hlásá a jíž vyučuje svatá, katolická, apoštolská Církev římská….


Vennari: Ale který přesně výrok je heretický? (k papežovu videu)

Katolíci na celém světě jsou pohoršeni nejnovějším projevem pokoncilních úchylek. Jde o video, které papež František vydal v souvislosti s modlitebními úmysly na leden – pannáboženskou oslavu všech světových náboženství, kde František vyzývá k většímu dialogu a prohlašuje,…
Ponořme se do latiny 30 – Třetí osoba singuláru

Milí čtenáři, přinášíme vám pokračování kurzu latiny, které navazuje na předchozí lekce zveřejněné na stránkách Institutu sv. Josefa.   Začněme s humorem. Liberální teolog, který horuje pro národní jazyky a téměř zapomněl vše, co se naučil o…