Papežův „hymnus lásky“ o rodině má vyjít v březnu. Ti, kdož jej četli, pocítili znepokojení

Edward Pentin v National Catholic Register napsal:

„Předseda Papežské rady pro rodinu [arcibiskup Paglia] potvrdil, že posynodní apoštolská exhortace papeže Františka věnovaná rodině bude zveřejněna koncem března.

[Mons. Paglia] uvedl, že tolik očekávaný dokument, v němž papež shrne závěry dvou synod věnovaným rodině, bude ‚hymnem lásky, lásky, která chce projevit péči mladým, být nablízku zraněným rodinám, dodat jim sílu, lásky, která chce být blízko dětem, stejně tak i celému potřebnému lidstvu‘.

Dobře informované zdroje sdělily Registeru, že dokument, který podle pozorovatelů bude pravděpodobně vydán 19. března na svátek sv. Josefa a třetí výročí papežovy inaugurační mše, je v třetí pracovní verzi. Rovněž říkají, že hlavním tvůrcem návrhu je arcibiskup Victor Manuel Fernández [na stylizované fotografii], rektor Argentinské papežské katolické univerzity v Buenos Aires a jeden z nejbližších poradců papeže Františka.

Jistý důvěryhodný zdroj, uznávaný morální teolog, který návrh viděl, prohlásil, že byl textem, ‚hluboce znepokojen‘, jelikož ‚zpochybňuje přirozený mravní zákon‘.“

Arcibiskup Victor Manuel Fernández (či prostě Tucho, jak je všeobecně znám), se mj. proslavil svými výroky v souvislosti s první synodou tohoto pontifikátu v roce 2014, která byla rovněž věnována rodině:

„Byla zde pouze skupina šesti či sedmi poněkud agresivních fanatiků, kteří ale nepředstavují ani pět procent ze všech [synodních otců].“ „Pokud neotevřeme Pandořinu skříňku, pak jenom zametáme špínu pod koberec.“ „Možná jsme zapomněli říct alespoň s papežem Františkem: ‚kdo jsme, abychom soudili gaye?‘“

Podle všeho lze tedy očekávat „povedený“ dokument!

 

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com

14 Komentářů k "Papežův „hymnus lásky“ o rodině má vyjít v březnu. Ti, kdož jej četli, pocítili znepokojení"

 1. M.O. | 2.2.2016 z 0:11 |

  Knez sam? ve velkem prazdnem byte zasnene civi na reku. Uz jenom ty obrazky jsou moc moc znepokojive…

 2. Marek | 2.2.2016 z 10:27 |

  Já bych si počkal na výsledný text a nesýčkoval dopředu.

 3. To je fakt. Třeba to bude výjimečně katolické.

 4. Jaroslav | 2.2.2016 z 13:50 |

  Kdo si po překvapivém odstoupení B. XVI. myslí, že bude vše postaru, bude si muset svoji „víru“ jako ovčan s dobou poupravit. Na každém z nás bude záležet, zda se tomu přizpůsobíme. Jako příklad poslouží článek M.T.Zikmunda František mezi „staršími bratry“ v KT.č.4/2016. Populistický papež, kterému je čím dál tím víc těžší věřit, při návštěvě římské synagogy v rozporu s Písmem sv. a Tradicí opovážlivě obhajuje Starou smlouvu jako stále trvající a nezrušitelnou, když vyslovuje neobvykle závažná slova týkající se teologické oprávněnosti existence Izraele jako lidu Božího a jeho významu pro církev: „Křesťané pro pochopení sebe samých nemohou nepoukazovat na židovské kořeny a církev, přestože hlásá spásu prostřednictvím víry v Krista, uznává nezrušitelnost Staré smlouvy i věrnou a stálou lásku Boha k Izraeli.“
  A opona chrámová roztrhla se. Přestalo staré náboženství, staré oběti zrušeny. (biskup Brynych)
  Pavel Židům 8, 6-13
  Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby (než Mojžíš), právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.
  Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
  Bůh kárá svůj lid a říká: Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou, ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
  1. list Janův 2,22-23; 4,14-15
  Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.
  Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

  Z rozhovoru s MUDr. Gabrielem Hoffmannem, konvertitou ze židovství, uveřejněném v časopisu M Rosa 06/1997. Pan doktor žil na Slovensku ve Snině.
  Úvod rozhovoru redaktora Antona Seleckého:
  Nevraživost ortodoxního židovstva vůči křesťanům jakoby vyplývala ze skrytého poznání viny, ne však omylu, ale vědomé vzpoury vůči Bohu, a tak jsou novodobé dějiny vyvoleného národa dějinami vlastní kletby, jak to výstižně charakterizuje dr. Hoffmann:
  „Jedinečná, neopakovatelná a nejvýznamnější zásluha biblického židovského lidu je vyznání, že Bůh je jen jeden, který byl, je a bude navěky. Proto dostal židovský národ výsadu a stal se vyvoleným národem, to trvalo do příchodu Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Od této doby všecky zásluhy a výsady vyvoleného národa se staly privilegiem pokřtěných, kteří mají výlučné právo být Božím lidem. Židovství už v době Krista ztratilo všecky atributy jediného vyvoleného národa, Božím národem může být jen ten, který uzná Kristovo božství.
  Zdravého rozumu zbavené zástupy před Pilátem v hněvu a zlosti nahlas volaly: Ukřižuj ho!, Ukřižuj ho! Z úst se jim sypaly kletby: Jeho krev na naše hlavy a na hlavy našich dětí!
  Dějiny posledních 2000 let potvrdily, že tato sebekletba se stala začátkem potoků slz a útrap, mořem krve, opovržení a pronásledování. Musíme se ptát, zda tyto hrůzné skutečnosti, lidsky těžko pochopitelné a sotva uvěřitelné, nejsou zákonitou odezvou kletby vyslovené před Pilátem.
  Proč Židé do dnešních dnů neuznávají Ježíše Krista a stále očekávají jiného mesiáše? Je to kvůli tomu židovskému sebevědomí, pýše a představám o vyvolenosti. Každý reálně smýšlející Žid musí cítit a vědět, že neexistují již žádné argumenty, ani věroučné, ani vědecké, aby židé setrvávali ve své víře. Kristus, který vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, stále čeká na obrácení svého ještě před časem vyvoleného národa. Židé musí změnit svoji mentalitu a ovládnout svoje cítění pomstychtivosti, nenávisti a vyvolenosti.“

 5. Martin | 2.2.2016 z 19:54 |

  „Zdravého rozumu zbavené zástupy před Pilátem v hněvu a zlosti nahlas volaly: Ukřižuj ho!, Ukřižuj ho! Z úst se jim sypaly kletby: Jeho krev na naše hlavy a na hlavy našich dětí!
  Dějiny posledních 2000 let potvrdily, že tato sebekletba se stala začátkem potoků slz a útrap, mořem krve, opovržení a pronásledování. Musíme se ptát, zda tyto hrůzné skutečnosti, lidsky těžko pochopitelné a sotva uvěřitelné, nejsou zákonitou odezvou kletby vyslovené před Pilátem.“

  Pokud se někdo byť lehce domnívá, že utrpení židovského národa je důsledkem kletby, kterou na sebe seslali před Pilátem, připomínám, že sám Pán, po jehož ukřižování toužili a jehož se dočkali prosil Otce před posledním vydechnutím, aby jim odpustil jejich hřích. Vyslyšel ho Otec? Já věřím, že ano.

  Stejně jako jsem přesvědčen, že postoj pana Jaroslava je podhoubím antisemitismu. A to v církvi Kristově nemá co dělat. Je to hřích.

 6. Miloš | 2.2.2016 z 22:23 |

  Asi bychom měli počkat na výsledný text a nedělat ukvapené závěry. S tou starou smlouvou to není je tak, desatero prostě platí a Ježíš Kristus vlastně stáhl celou Tóru, podobně jako Šmajel do jedné věty :neciň jiným to, co nechceš aby oni činili tobě, ostatní jsou jen přídavky. Miloš

 7. Ad Martin 2.2.2016 @ 19:54: Žádné podhoubí antisemitismu v tom nevidím. Ostatně, jsou to právě ortodoxní židé, kdo prohlašuje, že diaspora a následné útrapy Židů jsou Božím trestem. Budete tvrdit, že ortodoxní židé jsou podhoubím antisemitismu? A není pak takové tvrzení náhodou rovněž podhoubím antisemitismu? Jako protilék na nezdravé poruchy v této oblasti lze doporučit kázání sv. Jana Zlatoústého na dané téma.

  Martin R. Čejka

 8. Renda | 3.2.2016 z 2:58 |

  M.T.Zikmund je luteránský farář , co dělá redaktora v Nekatolickém týdeníku . On v něm trady katolíky uráží , přitom ničemu nerozumí .

 9. Martin | 3.2.2016 z 7:34 |

  To, co židé zažili při pogromech a při holokaustu není odplata za ukřižování Krista a jeho odmítnutí. Kristus se modlil, aby jim bylo odpuštěno. A jistě bylo. Proč to trpí nevím.A i kdyby nás židé nenáviděli a modlili se za naše prokletí, my je máme milovat a modlit se za jejich obrácení. Poznání Krista, aby jim spadla rouška z tváře, kterou stále mají při čtení Tóry – jak psal sv. Pavel. Což trochu nekoresponduje s tím, jak církev nyní již odmítá dělat misie mezi židy. Tomu nerozumím. ALe jsem katolíkem jen krátkou dobu.

 10. david | 3.2.2016 z 8:10 |

  Sv. Jan Zlatoústý se ptal Židů jdoucích do synagogy: „Koho tam hledáte?“
  Stejnou otázku dnes můžeme klást i některým katolíkům navštěvujícím synagogy, mešity či jiné modloslužebny: „KOHO TAM HLEDÁTE?“
  K článku: Vždycky, když přišly nějaké hrůzy na svatou matku církev říkal jsem si, že už to snad horší být nemůže. Zkušenosti mne naučily, že může. A s tím čekám na výsledný dokument. Mohu být tedy překvapen už jen positivně.

 11. Vidím, že se diskuse zvrtla na téma judaismu místo rodiny. Ale když už jsme u toho, tak nezaznělo tady to podstatné: pro dnešní judaisty není ani tolik směrodatný Starý zákon, jako spíše Talmud. Ten Talmud, který obsahuje tak sprosté urážky Krista a jeho přesvaté Matky a výzvy k násilí vůči „gojímům“, že je zde ani nebudu citovat.
  Ale zpět k rodinnému tématu. Je věcí slušnosti nedělat ukvapené závěry a počkat si na publikaci dokumentu. Ale ten Fernandez jako poradce nebudí vůbec důvěru, nicméně modleme se, může dojít k obrácení i samotného papeže Františka.

 12. Mona | 3.2.2016 z 22:41 |

  Martin, odpustiť je možné len také hriechy, ktoré po prvé vyznávame, po druhé ľutujeme a po tretie o ich odpustenie žiadame. Máte pocit, že sa niečo z toho vzťahuje na Židov, pokiaľ ide o ukrižovanie?

 13. Berta | 4.2.2016 z 10:58 |

  Jako Židovka nemám s judaismem nic společného, tak když už mají někteří obsedantní potřebu zabývat se židovskými spiknutími, tak buď židé s malým „ž“ nebo judaisté. Děkuji.

 14. Ad Mona: Židé, kteří v době ukřižování Páně se v ničem neúčastnili tohoto krvavého dramatu, jakož i Židé narození později nenesou na ukřižování Krista pražádnou vinu. Pokud ale vyznávají Talmud a šíří jeho sprosté rouhání Ježíši Kristu, pak se samozřejmě proviňují urážkou Bohočlověka. Krom toho nutno mít na zřeteli, že židovští předáci svým křikem „Krev jeho…a na naše děti!“ svolali na svůj národ prokletí, od něhož vysvobozuje pouze konverze, přijetí Ježíše Krista jako Bohočlověka a Vykupitele a sv. křest, jak učinili mnozí velcí katoličtí konvertité ze židovství.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*