Rok falešného milosrdenství v praxi: Františkova eugenická pilulka

Naši neokatoličtí přátelé (katoličtí věřící, považující liberální ideologii koncilu a jí inspirované „reformy“ za slučitelnou s katolickou tradicí) to dnes nemají ale vůbec trochu lehké. Za předchozích pontifikátů si našli oblast pravd, jež mohli veřejně hájit, aniž by se tím dostávali do konfliktu s pokoncilními církevními dokumenty. Nerozlučitelnost manželství, ochrana nenarozeného života, zlo antikoncepce.

Nyní však hrozí, že vítr, jenž z Petrova stolce vane, jim tuto umělou a po léta pracně budovanou konstrukci zboří. Nejprve ta nešťastná synoda o rodině. Jak mohou obviňovat „tradicionalisty“ z neposlušnosti vůči církevní autoritě, když i oni jsou dnes nuceni bránit katolické učení o manželství před samotným papežem? Možná i proto vyzněly některé komentáře v neokatolickém tisku na téma synody o rodině ještě absurdněji, než otevřená podpora bergogliovské revolty na stránkách Umlaufovin či Christnetu.

Před týdnem papež František  – při další ze svých pohoršení vzbuzujících aerotiskovek – opět udeřil. Na dotaz španělské novinářky, zda může Církev „vzít v úvahu koncepci menšího ze dvou zel“, dojde-li na otázku prevence otěhotnění, aby se zabránilo přenosu viru Zika, papež odpověděl: „Mluvíme o konfliktu mezi pátým a šestým přikázáním.“ Vážně? Implikace papežova tvrzení jsou nedozírné. Zde totiž nejde jen o posun v chápání dílčí morální otázky, ale samotného Zákonodárce. Pokud by se věrné zachování jednoho z Božích přikázání mohlo naplnit tím, že porušíme jiné (v tomto konkrétním případě porušením „šestky“, aby nedošlo k porušení „pětky“), pak z nekonečně moudrého Boha činíme schizofrenní monstrum.

A aby neměli neokatolíci příležitost k dalšímu úniku před realitou, mluvčí Svatého stolce P. Lombardi po několika hodinách interpretačního tápání na rovinu potvrdil, že papež František opravdu považuje za určitých okolností za legitimní, aby manželé užívali „kondom či antikoncepci“. Pominu-li problém, že hormonální antikoncepce je potenciálně abortifacientní, jsme tu opět svědky toho, jak hlava Církve zaútočila proti jejímu neměnnému – v tomto případě morálnímu – učení. A neokatolická média, alespoň ta česká, mlčí.

Františkův antikoncepční pardon, plně zapadající do jeho falešného pojetí milosrdenství, má však ještě temnější obrysy, než se na první pohled může zdát. Použití antikoncepce z důvodu ochrany před možným onemocněním počatého dítěte nelze chápat jinak, než jako striktně eugenické opatření. Motiv je přeci jasný: Sterilizující se pár se chce vyhynout narození postiženého dítě.

Přitom každý věřící rodič mentálně postiženého dítěte vám potvrdí, že tento společný život neprovází jen smutek a kříže, ale i nejedna radost. Vzpomínám v této souvislosti na pohřeb jednoho dítěte, z medicinského hlediska „ležáka“, a na úvahu, kterou nad jeho rakví pronesl jeden ze smutečních hostů. Prohlásil, že nebýt tohoto dítěte, nebylo by ani všech těch skutků obětavé lásky, jež byly druhými vykonány. A co je ještě důležitější – dítě zemřelo pokřtěné. Přes všechen zármutek z pozemského loučení jeho rodiče a sourozenci dnes s jistotou vědí, že mají v nebi milujícího a nebeské blaženosti požívajícího přímluvce. V logice Františkova „milosrdného“ uvažování však pro takové děti místo není.

Není přitom podstatné, zda dítěti hrozí mikrocefalie či některé častější mentální nemoci – Františkův přístup žádné takové rozlišení neumožňuje. A proč by také měl?

Je lékařsky prokázáno, že riziko Downova syndomu se významně zvyšuje u žen starších 35 let. Podle Františkova kritéria tedy každá žena, starší 35 let, nehřeší, brání-li se před možným zdravotním postižením svého potenciálního dítěte antikoncepcí.

Je s podivem, že si těchto souvislostí nepovšiml ani ryze světský tisk. Až to protikatolickým mediokratům dojde, bude to mít pro Církev ještě závažnější důsledky, než to má již dnes.

A našim neokatolickým přátelům nezbývá než popřát, aby se v této nastávající vřavě dokázali postavit na tu správnou stranu. I za tu cenu, že budou obviněni z toho, z čeho oni sami ještě včera vinili nás.

Michal Semín

25 Komentářů k "Rok falešného milosrdenství v praxi: Františkova eugenická pilulka"

 1. Libor Rösner | 26.2.2016 z 9:19 |

  Však co, bude-li mít někdo pochybnosti, jsou tu misionáři milosrdenství, ti dotyčnému dají rozhřešení…

 2. matěj | 26.2.2016 z 10:17 |

  Je jistě záslužné ukazovat logické rozpory ve vyjádření hlavy Církve případně rozpory takových vyjádření s učením Církve. Ale zápal by neměl vést k zaslepení, aby se ke kritizovaným rozporům jen nevršily další.

  „Použití antikoncepce z důvodu ochrany před možným onemocněním počatého dítěte nelze chápat jinak, než jako striktně eugenické opatření. Motiv je přeci jasný: Sterilizující se pár se chce vyhynout narození postiženého dítě.“

  Opravdu je problém v motivu? Nutně by pak platilo i následující: abstinenci z důvodu ochrany před možným onemocněním počatého dítěte nelze chápat jinak, než jako striktně eugenické opatření. Motiv je přeci jasný: abstinující se pár se chce vyhynout narození postiženého dítěte. Pokud chtěl autor říci toto, prosil bych o nějaké odkazy, že to je opravdu učením Církve. Pokud toto říci nechtěl, tak mi opravdu uniká, jak by mohlo být možné tvrdit, že při jiném prostředku je naráz problém i v jinak přijatelném motivu. Vždy jsem myslel, že problém je „jen“ v prostředku.

 3. Martin | 26.2.2016 z 10:33 |

  Přidávám se k příspěvku „matěje.“ Ke rozdíl přijmout v pokoře a úctě k životu dítě, které bylo počato ve víře, že bude zdravé, ale v průběhu těhotenství se ukázalo, že je postižené a mezi tím, když partneři byli postiženi virem zika a pravděpodobnost početí postiženého dítěte je 100%. To pak není pokora, ale nezodpovědnost.

 4. Martin, vy vážne veríte, že vírus Zika spôsobuje postihnutie počatých detí? trochu si to naštudujte predsa…

  mmch, matej, áno, je určite obrovský rozdiel medzi tým, keď sa partneri dokážu zdržať pohlavného styku, a keď sa nedokážu, a to z akýchkoľvek dôvodov. je naozaj také ťažké to pochopiť?

 5. Lucie Cekotová | 26.2.2016 z 11:08 |

  Pravděpodobnost početí postiženého dítěte při nakažení virem Zika NENÍ 100 %. Přesněji řečeno dosud nebyla prokázána vůbec žádná příčinná souvislost. Ovšem i kdyby byla, nic by to nezměnilo na zásadní věci, která JE předmětem učení Církve: umělá antikoncepce je vždy vnitřně špatná, na rozdíl od abstinence.

 6. Libor Rösner | 26.2.2016 z 11:57 |

  Ad Matěj – Abstinence je něco jiného než zabránění početí. Když někoho vůbec nepozvu k sobě domů, popř. nezvu nikoho, je něco jiného, než když mu zabouchnu před nosem, a zabráním mu tak vejít.

 7. Teofil | 26.2.2016 z 12:17 |

  kde je vaše víra, matěj, Martin

 8. matěj | 26.2.2016 z 12:34 |

  Ad Libor Rösner: No a? Kdyby ale autor článku viděl problém jen v tomto, nemohla by se mu tam přece zamíchat žádná eugenika. Mám nějakou motivaci nepočít a toho mohu dosáhnout dovolenými či nedovolenými prostředky. No a podle článku nejsou špatné jen ty nedovolené prostředky (o čemž není spor), ale může být patrně špatná i ta motivace, kdy „pár se chce vyhnout narození postiženého dítěte“ je „striktně eugenické opatření“. Protože pokud ne, de se tam tedy ta eugenika vzala, když „na vstupu“ mám jen nějakou motivaci a nedovolený prostředek? Buďto autor chce říct, že kondom či antikoncepce je vždy „striktně eugenické opatření“, pak by na motivaci nezáleželo, ale jednak by to nedávalo moc smysl, jednak to myslím říct nechce. Další možnost je, že to striktně eugenické opatření dostáváme kombinací motivu a prostředku, ovšem představa, že tatáž motivace „pár se chce vyhnout narození postiženého dítěte“ je zcela v pořádku, pokud se vyhýbám abstinencí, ale jde o „striktně eugenické opatření“, pokud se vyhýbám kondomem, je myslím zjevně absurdní. Pak už ale zbývá jen možnost, že ta motivace je nepřípustná sama o sobě, nezávisle na dovolenosti prostředků, jimiž bych její dosažení chtěl realizovat. Nebo vidíte nějaké jiné možné vysvětlení té části textu?

 9. Michal Semín | 26.2.2016 z 13:47 |

  Podstatou mé kritiky Františkova výroku je jeho shovívavý postoj k antikoncepci, nikoli eugenická intence. A to, že s využitím eugenické intence lze potenciálně obhajovat užívání antikoncepce pro mnohem větší počet případů, než je ochrana před virem zika.

 10. Libor Rösner | 26.2.2016 z 15:43 |

  Ad Matěj: Myslím, že Vám Michal Semín odpověděl za mne. Pár abstinující třeba i z důvodu, že si dítě ve své sociální situaci nemůže dovolit, není totéž, co pár používající ze stejných důvodů antikoncepci. I tady je motiv stejný, avšak „řešení problému“ je diametrálně odlišné. Prostě jde o to, že někdo se může zase jednou schovat za umělé důvody, když porušuje přikázání.

 11. Froggy | 26.2.2016 z 15:46 |

  Přidávám se k Martinovi a Matějovi. A neřekl bych, že papežův postoj je shovívavý. Je to spíše vzkaz lidem, kteří volí mezi dvěma možnými zly. Samozřejmě by mě zajímalo, jestli slovem „antikoncepce“ myslel i HA. Mimochodem i zbožný katolík se může dostat do situace volby mezi dvěma zly – například má žena velmi vážný důvod neotěhotnět, ale PPR je třeba z důvodu teplotní rozkolísanosti a nejasného hlenového příznaku nepoužitelná. Co pak mají manželé dělat? Zvlášť, když je muž například sváděn k sebesmilstvu… (Copak mohou vedle sebe mladí manželé jen tak ležet a ani se nedotknout?) Nebo z jiného soudku: Vidím zločince jak unáší malou holčičku, mám zbraň, zastřelím ho. Volil jsem mezi dvěma zly. Jó svět není černobílý, jak si spousta zdejších čtenářů teoretiků myslí. Taky jsem byl takový. Samozřejmě papež by se měl vyjadřovat naprosto precizně, aby nemohl být dezinterpretován.

 12. David | 26.2.2016 z 18:52 |

  Myslím, že náš nejvyšší pontifik by neměl létat v letadle a zásadně tam nedávat rozhovory. Jako by nestačilo to, co už všechno kde řekl.
  Posledních padesát let lze pozorovat menší či větší ústup od katolické morálky a praxe, ale toto lze směle označit za úprk.
  Je skutečně s podivem, s čím se dnes v katolickém prostředí setkáváme. Mnozí si seškrtají co se jim nehodí, upraví si jednotlivé nároky dle svého, odmítají mnohdy dosti podstatné prvky katolické nauky a přitom si vesele přistupují ke svátostem a hrdě o sobě tvrdí, že jsou ještě katolíci. Vytvářejí si své vlastní náboženství, které už nemá s katolictvím pranic společného. Ano, takto vzniká VESELÁ KYTAROVÁ EUROVÍRA!

 13. Ad Froggy: To je nějaká divná morálka. Podle Kristova učení nemůže člověk nikdy volit zlo, ani to „menší“. Navíc zastřelení zločince unášejícího malou holčičku (pokud jej nemohu zastavit jinak) není žádným zlem…

  Svět sice není černobílý, ale také není postmoderně „vyblitý“, jak ho rýsujete.

  Martin R. Čejka

 14. Miloš | 26.2.2016 z 22:03 |

  Odpověď Martina R Čejky je jednoduchá ale výstižná. Podle Kristova učení přece nelze volit menší nebo větší zlo, přece žádné zlo. Kdo by totiž zachovával celý zákon a jen v jednom klopýtl, provinil se proti všem. Jakub 2:10.

 15. matěj | 26.2.2016 z 22:33 |

  Froggy: mě prosím určitě vynechte, já vyjadřoval pochybnost o některých formulacích Michala Semína, nikoli o učení Církve.

  Michal Semín: chápu tedy správně, že „striktně eugenické opatření“ je ve skutečnosti hodnotově neutrální označení? Přiznávám, že to mě tedy nenapadlo, asi hovoříme jinými dialekty.

  (nejen) David: Vaše víra je smutná? Vaše víra zakazuje kytary? Co je to za podivnou obsesi, tyhle slabomyslné nálepky? Pokud se někdo ve svém přesvědčení mýlí, opravdu věříte, že jej na správnou cestu spíše než např. vhodný argument navrátí hloupá nálepka? Skoro bych myslel, že pokud není co rozumného napsat, může být moudřejší i mlčet…

 16. Libor Rösner | 27.2.2016 z 10:40 |

  Ještě ad Froggy – Ohledně menšího zla mluvil kdysi i jistý velekněz, když e nechal slyšet, že bude lepší, když zemře jeden… A dál to znáte.

 17. david | 27.2.2016 z 10:40 |

  Ad Matěj: O mou víru strach mít nemusíte. Kytary a další novotářství souvisí s tím co jsem napsal výše. MY SI BUDEME UCTÍVAT BOHA TAK, JAK SE NÁM LÍBÍ, VŠAK ONI SI TO TAM NAHOŘE PŘEBEROU.

 18. Ad Froggy: PPR není v případech, o nichž píšete, „nepoužitelná“, nýbrž nespolehlivá. Stoprocentně spolehlivou není nikdy, což ale platí i o HA. Jedinou stoprocentně spolehlivou metodou, když má žena podle Vás „vážný důvod neotěhotnět“, je opravdu zdrženlivost. Že je „muž sváděn k sebesmilstvu…“? Pokušení vždycky existovalo, existuje a bude existovat a Bůh dal člověku svou milost a prostředky, aby s ním bojoval a přemáhal ho. Vaše logika by se dala aplikovat třeba i tak, že když si dítě vynucuje na rodičích, aby mu koupili věc, která se mu líbí a oni ze správných pedagogických důvodů nebo i z důvodů finančních to odmítají, tak to dítě „je sváděno ke krádeži“. Také se můžete ptát: Co má potom to dítě dělat, chodit „jen tak“ kolem výkladní skříně a na věc, po níž touží, se pouze dívat? Promiňte mi také, že jsem hodně alergický na frázi „svět není černobílý“. Aniž bych to podsouval Vám, tak je toto úsloví převážně používáno jako apologie mravního relativismu a nevázanosti.

 19. jana | 28.2.2016 z 9:00 |

  Ježišovo – a vy hovorte áno-áno a nie-nie by malo platiť pre každého, aj pre pápeža. Koľko jeho výrokov spôsobuje chaos? Koľko jeho výrokov rozdeľuje kresťanov?

 20. David | 28.2.2016 z 21:57 |

  Nemám na vás kontakt, proto posílám odkaz tímto způsobem. Už je to tady, otvírá se další pandořina skříňka…
  http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23320

 21. Honza | 29.2.2016 z 13:04 |

  ad Radomír Malý: Srovnávat sexuální touhu (jedna ze základních životních funkcí, byť ne těch úplně nejzákladnějších) s oblibou nějakého potenciálního dárku, to svědčí o základních neznalostech lidské psychologie.

 22. Karel | 29.2.2016 z 23:00 |

  ….řekl Ignácius J Reilly

 23. Ad Honza: Ze základní neznalosti lidské psychologie neobviňujte mě, ale autentické magisterium Církve a potažmo samotného Stvořitele, který to zařídil tak, aby v případě vážných důvodů nemít další děti bylo stoprocentní spolehnutí pouze na zdrženlivost. Když to tak Bůh zařídil, tak to asi skutečně jde ovládnout se, nemyslíte? Je mnoho párů, které to dokázaly. Neoddiskutujete, že toto je jediná spolehlivá cesta, když se vyskytne tzv. „vážný důvod neotěhotnět“. Pokud to manželé nejsou schopni bez sexu vydržet, nezbývá jim podle katolickém nauky nic jiného než PPR, jež ovšem není nikdy stoprocentně spolehlivé. Pak je tu ovšem umělá antikoncepce všeho druhu, která je dle katolické nauky hříšná a nota bene rovněž nespolehlivá, nemá význam se tady přít, jestli je spolehlivější než PPR, opravdu toto dělat nebudu, neoddiskutujete, že stoprocentní spolehlivost tady také není. Jedinou stoprocentně spolehlivou metodou je tady zdrženlivost.

 24. matěj | 3.3.2016 z 15:55 |

  Ad Dr. Malý: jistě, jen jednoho trochu zarazí, že pokud si tu zdrženlivost „v případě vážných důvodů nemít další děti“ někdo zvolí, například „žena, starší 35 let, brání-li se před možným zdravotním postižením svého potenciálního dítěte“, dozví se zde, že to je „eugenická intence“ a jde tedy o „striktně eugenické opatření“. Pak jeden neví, jestli někteří nechtějí být autentičtější i než „autentické magisterium Církve“.

 25. Vladimír Malý | 7.3.2016 z 15:01 |

  Já nevím, jak moc je a není PPR spolehlivé všeobecně, ale dle mých (t.j. našich) zkušeností a při jeho striktně správné aplikaci bylo vždycky spolehlivé na 100 %. A to i při „teplotní rozkolísanosti“, která vyžaduje jen o něco větší rozsah dočasné zdrženlivosti, ale nikdy ne úplnou abstinenci.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*