Březen 2016

Ponořme se do latiny 36 – Imperfektum

Aby někdo porozuměl indoevropskému jazyku, musí začít od přítomného času (presentu).  Čtenář to patrně ví, ale přesto je asi zklamán, že se zatím nesetkal s mnoha příklady z evangelií, protože od tohoto kursu očekává, že právě evangeliu…


Bránil chrám před znesvěcením, pokrokový farář na něj poslal policii

V katolické katedrále americké Omahy se konal v březnu každoroční „Cathedral Flower Festival“ („Květinový festival v katedrále“). Jedná se o „místní tradici“, kterou konzervativní portál Corrispondenza Romana označil za „obscénní a rouhačskou“. Internetová stránka dómského faráře…


Sv. Bernard: Pod křížem

Ó Králi slávy, Pane Ježíši Kriste, koruno všech, kdož v tebe doufají, tebe následují, za tebe bojují, pro tebe žijí, v tobě zůstávají! Kdo tě určil k tak hořkému poutu zahanbení? Hle, zahanbení halí tvou…Marcel Callo (19. března)

Manželé Callovi měli to, čemuž dnes někteří říkají „králičí syndrom“. Měli totiž devět dětí a druhým z nich byl ten, kterého jim r. 1921 na svůj svátek nadělil sv. Mikuláš. Zároveň byli chudí, přitom však vysoce…


Stála Matka bolestná

„Kdož by neměl zaplakati, vida Matku Páně státi tím hořem obklíčenou, kdo by neměl litovati, kdyby chtěl považovati Máť se Synem souženou.“ Zdá se nemožným, aby se našlo byť jen jediné srdce tak tvrdé, tak…


Semín: Exhortace k zulíbání?

Jak jsme již psali, podle informací některých zpravidla dobře informovaných médií podepíše papež František tuto sobotu onu napjatě očekávanou apoštolskou exhortaci o rodině. Má jít o text reflektující diskuse tematicky stejně zaměřených synod, jež se…

Upozornění pro čtenáře Te Deum

Vážení čtenáři, vzhledem k menším technickým problémům vyjde první číslo Te Deum v polovině března. Prosím Vás tedy o shovívavost a Věřím, že Vám jeho obsah alespoň částečně vynahradí delší čekání. Martin R. Čejka šéfredaktor Te Deum…


Prsten sv. Johanky z Arku se vrátil do Francie

Po šesti stech letech se do Francie vrátil prsten sv. Johanky z Arku. Na únorové aukci v Londýně ho za 300 000 liber (cca 10 317 000 Kč) koupila nadace Puy du Fou, kterou založil francouzský konzervativní politik Philippe de…


Nuncius Thomas Gullickson pod palbou

Švýcarské liberální katolické organizace se postavily proti arcibiskupovi Thomasi Gullicksonovi, který byl do této země loni jmenován nunciem. V čele nesouhlasu stojí sdružení „Es reicht!“ („Už dost!“) vedené Markusem Arnoldem, děkanem katedry náboženského vzdělávání na Univerzitě v Luzernu. Ten…


Malý: Jak by dnes reagoval bl. Pius IX.?

Bl. Pius IX. exkomunikoval téměř všechny špičkové politiky své doby V 19. století statečný papež bl. Pius IX., pontifik Syllabu bludů, I. vatikánského koncilu a papežské neomylnosti exkomunikoval téměř celou tehdejší politickou garnituru, zejména v…


Sv. Kazimír (4. března)

„Mám syna,“ mohl 3. října r. 1458 zakřičet z oken polského Wawelu do světa král polsko-litevské unie Kazimír IV. Jagellonský. Jako každý správný otec chtěl pro svého syna to nejlepší, proto jako vychovatele pro něj i…