Březen 2016

Sv. Kazimír (4. března)

„Mám syna,“ mohl 3. října r. 1458 zakřičet z oken polského Wawelu do světa král polsko-litevské unie Kazimír IV. Jagellonský. Jako každý správný otec chtěl pro svého syna to nejlepší, proto jako vychovatele pro něj i…


Ponořme se do latiny 34 – Třetí osoba plurálu

Ta se tvoří v indikativu poněkud komplikovaněji než v konjunktivu. Proto začněme konjunktivem. Ten snadno odvodíme od třetí osoby singuláru vložením hlásky –n– před koncové –t. Pro a-časování dostáváme koncovku –ent, pro e-časování –eant, pro i-časování –iant,…