Duben 2016

Mary Wagnerová je na svobodě, ale…

Kanadská pro-life aktivistka Mary Wagnerová, jež byla 12. prosince 2015 zatčena v torontském  Ženském centru Bloor West Village za to, že rozdávala ženám jdoucím na potrat bílé růže a letáčky s informacemi o pro-life centrech, si…


Sv. Vincenc Lerinský: I kdyby anděl s nebe…

Jednou tací lidé, kupčící omyly po provinciích a městech, přišli rovněž ke Galaťanům. A když Galaťané pod jejich vlivem, znechutivše si pravdu, začali zvracet manu apoštolské a katolické nauky a libovat si ve špinavých novotách…


Rösner: Ovce opuštěné pastýřem

Papež František s sebou minulý víkend při návratu z ostrova Lesbos vzal do Vatikánu tucet muslimů. Význam toho gesta je určitě všem jasný, spoustě lidí jsou jasné i důsledky, jež z toho budou plynout. Nechci se teď zamýšlet…


Dopis zkušeného ďábla II.

Drahý Tasemníku, jistě není třeba říkat, že mě velice potěšil Tvůj jedinečný úspěch, když jsi Amoris laetitia dovedl ke zdárnému konci. Můj tříbodový plán (viz předchozí korespondence) zafungoval výborně. Také reakce médií byla přesně taková,…


Čejka: Zakáže Polsko zcela potraty?

V poslední době se i v českojazyčných médiích na našem území objevily zprávy o tom, že se polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) chystá zcela zakázat potraty. Tento dojem vzbudila především slova premiérky Beaty Szydłové, která…


Ponořme se do latiny 37 – Pasivum: třetí osoba

Jako čeština, i latina má trpný rod neboli pasivum. Ten se však na rozdíl od češtiny netvoří v některých slovesných časech (mezi nimiž jsou ty, jejichž aktivní tvary už jsme probrali, tj. présens a imperfektum) pomocí…


Dopis zkušeného ďábla

Drahý Tasemníku, gratuluji! Myslel jsem si, že sis tentokrát ukousl trochu velké sousto, ale s potěšením přiznávám, že jsem se mýlil. S Františkem – který jako pacient není v mnoha směrech právě nejsnazší – děláš pozoruhodné pokroky. Pochopil…


Selhání a chvění kardinála Burkea

Pokud „konzervativní“ katolíci, zvláště z řad organizací zapojených do obrany nenarozeného života a katolického učení o manželství a rodině, vkládali naděje do někoho, kdo by mohl být viditelným symbolem odporu ke Kasperově agendě, pak to byl…


Hlas rodiny: Katolíci nemohou akceptovat prvky apoštolské exhortace, které ohrožují víru a rodinu

Vyhlášení apoštolské exhortace Amoris laetitia papežem Františkem znamená ukončení synodálního procesu, jemuž dominovaly snahy podkopat katolické učení v otázkách spojených s lidským životem, manželstvím a rodinou, včetně nerozlučitelnosti manželství, antikoncepce, metod umělého oplodnění, homosexuality, „genderové ideologie“, práv…Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (2.)

Nový Izrael Protestantské sekty viděly v Americe Bohem zaslíbenou zemi, „Nový Izrael“, „Nový Jeruzalém“, přičemž Evropa byla považována za Egypt, kde vládne tyranský faraón, či za „papeženecký“ Babylón. Atlantský oceán se pro ně stal „Rudým mořem“,…