Čejka: Zakáže Polsko zcela potraty?

V poslední době se i v českojazyčných médiích na našem území objevily zprávy o tom, že se polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) chystá zcela zakázat potraty. Tento dojem vzbudila především slova premiérky Beaty Szydłové, která v souvislosti s občanskou iniciativou za zákaz potratů, uvedla: „Pokud jde o můj názor, názor Beaty Szydłové, tak já tuto iniciativu podporuji.“ Ale už tehdy upozornila, že v této věci nebude v PiSu platit „hlasovací disciplína“.

Dvě Beaty v jednom těle

Po reakcích, jež její slova vyvolala nejen v Polsku, ale i ve světě, a demonstracích polských feministek, které vyhrožovaly (naštěstí jenom na transparentech) svými dělohami, Szydłová v duchu klasické liberální schizofrenie vysvětlila: „Polská vláda nepracuje nad žádnými změnami, pokud jde o tento zákon [zákazu potratů]. Takový zákon není. Je zde občanská iniciativa. Pokud se mně ptáte na můj soukromý názor, tak ten nemá v tuto chvíli žádný význam. Vyjádřila jsem se jenom soukromě a zdůrazňuji, že se jedná o moje soukromé názory. Nikde nenajdete moje oficiální vyjádření jakožto premiérky. V tuto chvíli takové téma [zákaz potratů] neexistuje.“

Vidíme tedy, že paní Szydłová a premiérka Szydłová jsou dvě různé bytosti, které dějinnou shodou okolností obývají jedno tělo: jedna by vraždění nenarozených nyní zakázala, pro druhou tohle téma nyní neexistuje.

„Pobožní socialisté“

Jisté svízele s pochopením politiky PiSu mohou souviset s obtížnějším zařazením této strany. Ačkoli bývá označována za pravicovou či konzervativní, tak PiS má v pojetí státu blíže k sociálnědemokratickým, etatistickým stranám. K demokracii přistupuje z nacionalistického pohledu a rozumí ji jakožto vyjádření vůle suveréna-národu, která v jistých ohledech stojí nad danými zákony. (Nejedná se tedy o legalistickou stranu, která by na první místo kladla právo.) Nacionalismus PiSu se navíc u některých jeho členů a stoupenců projevuje až jako šovinismus a mesianismus. Konzervativní sklony PiSu, alespoň deklaratorní, lze dohledat v kulturních a mravních otázkách. Polský katolický liberálně-konzervativní komentátor Stanisław Michalkiewicz hovoří o PiSu jako o „pobožných socialistech“.

Ale jak říkají lidé náchylní k realismu: kdo věří politikům, sám sobě škodí. I přes nejrůznější ujišťování a prohlášení (povětšinou předvolební) politiků PiSu je otázkou, zda se tato strana skutečně k celkovému zákazu potratů nakonec odhodlá.

Napjatá očekávání

PiS vzbudil v řadách obránců nenarozeného života naděje, které se promítly i do volebního výsledku této strany. A nešlo jen o výroky některých členů této strany, ale také její postoj jakožto opoziční síly. PiS za panování koalice liberálů a lidovců podporoval veškeré občanské iniciativy na obranu tradičních hodnot a tvrdě a oprávněně vyčítal vládnoucím stranám, že je bez dialogu smetávají cynicky se stolu. Takový osud potkal např. občanský návrh zákona na ochranu lidského života od početí z října loňského roku, který svým podpisem podpořilo čtyři sta tisíc lidí.

Slibné vyhlídky se vázaly i s tím, že mezi poslanci PiSu najdeme skutečně zásadové odpůrce vraždění nenarozených, kteří toto téma nepovažují jen za jakýsi podřadný doplněk celkové politiky své strany na získání katolických hlasů.

PiS navíc vděčí za současné postavení v polském sejmu, kde má nyní nadpoloviční většinu, i mnohým představitelům Církve, kteří mu skrytě či méně skrytě pomáhali k zisku poslaneckých mandátů. Není tedy divu, že polská církev v souvislosti s výročím „křtu Polska“ zvoleným politikům připomněla zásady, kterých se tak rádi dovolávají, a snažila se je popostrčit. Předsednictvo Polské biskupské konference vydalo prohlášení, jež bylo čteno v neděli 3. dubna ve všech polských kostelech.

Prohlášení předsednictva Polské biskupské konference ve věci úplné ochrany lidského života

Život každého člověka chrání páté přikázání desatera: „Nezabiješ!“ Proto je postoj katolíků v tomto ohledu jasný a neměnný: je třeba chránit od početí do přirozené smrti život každého člověka.

V otázce ochrany života nenarozených se nelze spokojit se současným kompromisem představovaným zákonem ze dne 7. ledna 1993, který ve třech případech potrat připouští. Proto se ve výročí 1050 let křtu Polska obracíme na všechny lidi dobré vůle, na věřící i nevěřící, aby zahájili kroky, jejichž cílem bude plná právní ochrana života nenarozených. Prosíme členy parlamentu a vlády, aby se ujali zákonodárné iniciativy a připravili programy, které by zajistili konkrétní pomoc rodičům nemocných a postižených dětí a dětí počatých při znásilnění. Prosíme všechny Poláky o modlitbu na úmysl plné ochrany lidského života od početí do přirozené smrti, a to jak v naší vlasti, tak i za jejími hranicemi.

Kdoví jestli

K určité skepsi, pokud jde o případný zákaz potratů v Polsku, může svádět poučení z minulosti, kdy část PiSu na rozkaz předsedy Jarosława Kaczyńského zabránila přijetí zákona, který by umělé potraty zcela zakazoval. A není žádným tajemstvím, že to je téma, jemuž by se Kaczyński i nyní nejraději vyhnul, ale vzhledem k tlakům okolí to bude mít značně složité.

Nicméně už před volbami zaznívaly v PiSu hlasy, které chlácholily liberálnější část politického spektra. Např. poslanec Jacek Sasin prohlásil: „Domnívám se, že ochrana života je něco, k čemu bychom měli všichni směřovat,“ načež dodal: „Myslím, že dnes nejsou podmínky proto, abychom mluvili o naprostém zákazu potratů. Není na to společenská shoda.“ Podobný pohled zastává i nyní, kdy tvrdí, že „téma potratů dnes neexistuje“.

Pro-life ale…

Postoj řady a snad i většiny politiků z koalice PiSu vyjádřil místopředseda polské vlády a ministr pro vědu a vyšší školství Jarosław Gowin následovně: „Nechci se vyjadřovat jako místopředseda vlády, ale jako člověk. Jsem odpůrcem potratů. […] Vláda není a nebude stranou v této věci. V tomto případě by měl každý poslanec hlasovat podle svého svědomí a jistého vědomí politické zodpovědnosti. Není žádným tajemstvím, že mám kontakty s kruhy pro-life, ale tou jejich částí, která se domnívá, že se nemá začínat právními příkazy a zákazy, nýbrž výchovnou prací.“ Podle něj by úplný zákaz umělých potratů mohl „vést ke vzpouře, která by za několik let mohla vést k naprosté liberalizaci protipotratové legislativy“. Gowin je ochoten podpořit „zákaz potratů z eugenických důvodů. Nedomnívám se, že by downův syndrom opravňoval k zabití dítěte. Nepodpořím ale zákaz potratů v případě znásilnění nebo ohrožení zdraví matky“.

Také polský prezident a bývalý člen PiSu Andrzej Duda nejeví zrovna dvakrát pro-life odhodlanost. V souvislosti s případným návrhem zákona zakazujícím potraty dal prostor naději, „že bude vypracováno řešení, které bude mít široký společenský souhlas“. A i v jeho těle se snoubí dvě bytosti: „Jako Andrzej Duda jsem vždycky říkal, že jsem pro ochranu života. […] Zároveň musím pamatovat, že jsem prezidentem republiky a je mojí povinností naslouchat různým názorům, brát v úvahu různá mínění. Proto je nutný moudrý a vyvážený přístup.“

Kompromis „potratového kompromisu“

Vzhledem k již výše zmíněným očekáváním v kruzích pro-life a kléru, ale i zásadovému postoji části poslanců PiSu, není možné, aby polská vládnoucí strana téma zákazu potratů zcela odsunula stranou, jak by snad někteří chtěli.

Zatím se zdá, že polská církev očekává od PiSu na oplátku za svoji předvolební vstřícnost něco více než pouze výjimku z nového zákona o obchodu se zemědělskou půdou, kterou ji spolu s ostatními náboženskými společnostmi tato strana obdařila. Proslýchá se, že předsedu PiSu Jarosława Kaczyńského výzva předsednictva Polské biskupské konference, aby poslanci zcela zakázali vraždění nenarozených, příliš nepotěšila. Podle některých nepotvrzených tiskových zpráv je polské církvi ochoten přihodit ještě možnost maturity z náboženství, ale ani to patrně nebude stačit.

V nedávném rozhovoru pro týdeník „w Sieci“ předseda Kaczyński připustil zákaz potratů z eugenických důvodů, o kterém hovořil jako o „nutném“, ale dodal: „Dál jít podle mě nelze.“ Požadavek zákazu umělých potratů v případě znásilnění či ohrožení života ženy jsou z jeho pohledu „přemrštěné“.

A mluvčí poslaneckého klubu PiSu Beata Mazurková pak popustila uzdu tradiční paranoii a označila úsilí organizace Ordo Iuris, která právně zajišťuje občanský návrh zákona na úplný zákaz umělých potratů, za snahu „ rozbít pravici, což se jim, doufám, nepodaří“.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že k úplnému zákazu umělých potratů v Polsku nedojde, neboť k tomu chybí politická vůle u špiček vládnoucí strany, které se do žádné iniciativy v tomto směru nehrnou. Je navíc možné, že i případnou snahu o jejich omezení v podobě zákazu potratů z eugenických důvodů čekají překážky či průtahy. Záleží totiž na tom, jak opravdu upřímně myslí politici PiSu svá konejšivá prohlášení.

Martin R. Čejka

2 Komentáře k "Čejka: Zakáže Polsko zcela potraty?"

  1. Potvrzuje to Palkovu tezi z knihy Lvi přicházejí:
    liberálové vítězí a konzervativci jim ta vítězství konzervují.

  2. Karel | 28.4.2016 z 18:21 |

    Bylo by třeba, a to velmi důsledně, při jakýchkoliv diskuzích, komunikaci mezi několika lidmi nebo veřejných prohlášeních se vyjadřovat o potratu nebo tzv. přerušení těhotenství zásadně jako o vraždě a to nejbezbrannějšího člověka. A pokud někdo v naší přítomnosti tyto líbivější výtazy použije, tak ho nekompromisně opravovat. Pro začátek.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*