Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu

Pandémonický klub
666, Pall Mall
Londýn, SW1Y 5EP

Vaše Svatosti,

dovolte prosím, aby náš Pandémonický klub vyjádřil upřímný obdiv nad postupem Vašeho pontifikátu. Nedoufali jsme, že se Vám podaří uskutečnit tak mnoho za tak krátkou dobu. Při výkonu svého úřadu spoléháte na překvapení a spontánnost, a tomu náš klub může jedině tleskat.

Členům klubu se nauka katolické církve vždy jevila poněkud přetížená tradicí a příliš zaujatá důsledností. Když Vaše Svatost odhodila zábrany stranou a začala bez obav a bez přemýšlení hovořit od srdce, zahájila tím novou éru vztahů mezi Svatým stolcem a naší stejně ctihodnou organizací.

Po „Radosti ze sexu“ svěcení žen na jáhenky! Vývoj jde skutečně kupředu mílovými kroky.

Výbor našeho klubu mě požádal, abych Vám na znamení našeho uznání nabídl doživotní členství. Pokud tuto nabídku laskavě přijmete, rezervujeme Vám v našem kuřáckém salónku exkluzivní místo hned u ohně. Jsem si jist, že se tam budete cítit dokonale jako doma.

Jeremiáš Huntingdon Zmarchrob, KCMG
Předseda

 

Převzato ze stránek Ignatius His Conclave (ignatiushisconclave.org) se souhlasem autora.
Překlad Lucie Cekotová

3 Komentáře k "Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu"

 1. Poutník | 14.5.2016 z 14:27 |

  Pokud by ovšem František Milosrdný Nultý tuto ekumenickou nabídku přijal, nezarmoutí tím Rotary International?

  Vždyť v Buenos Aires je jejím čestným členem – a vždy si tohoto spojení velmi vážil: na nedávné audienci ve Vatikánu ocenil toto organizaci, propagující potraty a sterilizace, a vyjádřil své uznání za „humanistické aktivity“ (citát z Vatican Radio) přímo jejímu prezidentovi K. R. Ravindranovi…

  Neztratí tím zároveň náš lidský, milovaný vůdce, za kterého opět „začal vanout duch II. vatikánského koncilu“ (překrásný citát moudrého a uvážlivého kardinála L. A. Tagla), jedno cenné přátelství? – Přátelství předsedy Německé biskupské konference, pokorného Reinharda Marxe, který je přímo členem Rotary Clubu – a který byl tolikrát praporečníkem idejí Jorge Bergoglia (nastolování otázky svěcení žen, decentralizace Církve atd. atd. – samé krásné, lidskou svobodu hájící návrhy)?

  – Ovšem vzhledem k tomu, že exorcisty jsou Rotary Cluby hodnoceny jako „předsíně zednářských lóží“, nemuselo by jít přímo o zradu – jen o rozšíření všeobjímající náruče našeho otcovského římského biskupa. (Z náruče ovšem raději vylučme konzervativní katolíky, jsou to divní, nemoderní, do minulosti zahledění lidé, stále šermující tím, tím, no jak se to řekne… – aha: evangeliem).

 2. Lucie Cekotová | 14.5.2016 z 22:11 |

  Myslím, že neztratí a nezarmoutí, ale potěší. Mnozí mu jistě už drží místo u ohně.

 3. Poutník | 21.5.2016 z 13:52 |

  – A jak se dalo očekávat, náš dobrý, všemu otevřený Svatý Otec… – nabídku přijal!

  Po dnešním kázání v Domě sv. Marty, kde zkoprnělým vatikánským hasičům sdělil, že se mají neustále nechat překvapovat jeho duchem, poté, co na soukromé audienci přijal papeže více než bratrské jihotyrolské církve “noví ariáni“, Jeho Emanenci Luigiho Malaparta Scheinträgera, se odebral náš tolik lidský římský biskup na svůj oblíbený Twitter. – Do londýnského klubu byla promptně odeslána krátká, výstižná, souhlasná odpověď. Otec Lombardi pak v několika následných delších tweetech dovysvětlil, že se skutečně jedná o zprávu, vyjadřující papežův souhlas se vstupem…

  Ani Svatý Otec, ani jeho tiskový výmluvčí netušili, jakou celoplanetární bouři rozpoutají! – Statisíce „bergolies“, číhajících dnem i nocí na sebemenší utweetnutí milovaného papeže, vystřelilo prsty ke klávesnicím…

  Už po třech vteřinách (a dlužno dodat, že nebyly první, ale šedesáté páté) se ozvaly pražské paulínky. Sdělily milovanému Otci, že na počest tohoto sympatického nepředsudečného vstupu vydají knihu „Vaříme a pečeme s papežem Františkem“ (150 výtisků obratem objednala česká Katolická charismatická obnova). Nejmladší paulínka psala dojatě papeži: „O vstupu uvažujeme teď i my – chceme být tam, kde budete Vy, Svatý Otče!“ Chvályhodná snaha!

  „Vidím, že opět vane duch II. Vatikánského koncilu,“ psal již po pěti minutách nevtíravý, výkonný kardinál Tagle. „Bouráte, Svatý Otče, další zkostnatělou bariéru – ať celý svět dnes pochopí, jak živoucí je myšlenka našeho milovaného světce, Karla Rahnera, že za katolíka už může být považován opravdu kdokoli!“

  „Dá se vůbec říct „zkostnatělá bariéra“?“ otázal se náš dobrý římský biskup svého tiskového mluvčího. – „To záleží na úhlu pohledu, Svatý Otče,“ odpověděl konejšivě Lombardi a nasadil obličej č. 5 (který si soukromě pojmenoval „úsměv Omara Sharifa“). – „To jste řekl opravdu moc, moc pěkně, milý Lombardi,“ odtušil spokojený papež…

  Těsně předtím, než opustili Twitter (na který dorazilo během pouhých patnácti minut okolo tisícovky reakcí), stačili si přečíst naši dva milí představitelé Vatikánu ještě i druhou a třetí reakci z Čech.

  „Měníte svou vstřícností, pokorou a milosrdenstvím dějiny, Svatý Otče! Kéž jsou takoví i všichni ostatní preláti – a teď mám na mysli hlavně ty odtažité, nadřazené konzervativce, kteří si tolik zakládají na svých staromódních vlečkách a na svých hloupých , nicneznamenajících titulech. – Kéž jsou tak lidští a prostí jako Vy nebo já. S úctou doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

  Vzkaz druhý: „Domníval jsem se, že katolická církev je nereformovatelná – jak rád jsem dnes při pohledu na Váš pontifikát, že jsem se mýlil. Ať Vám, bratře papeži, Velký Architekt žehná!“ – Všichni asi tušíte, kdo je podepsán – a je to tak… Ivan Kružidlo Štampach.

  Ovšem samotný londýnský klub zažil během dnešního odpoledne ještě jednu událost, která (a nestydím se za ta slova) podruhé – takřka v rozmezí několika hodin – přepsala jeho dějiny.

  Ve 14.28 dorazila žádost o vstup…celé Německé konference vyšších řádových představených! Bratři a sestry nekroužili okolo horké kaše (na německých katolících současnosti je právě toto opravdu velmi, velmi sympatické) – a vynesli hned svůj trumf: text, který má charakter vskutku výsostného doporučení:

  ———————————————————————————————–

  Bonn. Německá konference vyšších řádových představených, která sdružuje mužské i ženské řehole a zastupuje třicet tisíc zasvěcených osob, vydala prohlášení k příští biskupské synodě, která se v říjnu tohoto roku bude zabývat problematikou rodiny. V textu, který byl v pondělí zveřejněn v Bonnu a předán Německé biskupské konferenci, německé řády požadují více milosrdenství pro rozvedené katolíky, kteří vstoupili do nového manželství.
  Podle řeholních představených by mohli takoví katolíci za určitých podmínek opětovně přistupovat ke svátostem. Představitelé mužských a ženských řádů se vyslovují pro to, aby se v otázkách sexuality více přihlíželo ke svědomí jednotlivců. Z vlastní pastorační zkušenosti vyvozují, že církev má vůči věřícím projevovat více důvěry. Katolíci totiž „hledají podporu při utváření svědomí a pomoc v rozhodování. Na druhé straně ale kritizují, že mnozí duchovní se pokoušejí velice silně zasahovat do úsudku jejich vlastního svědomí“, čteme v textu.
  Německé kongregace si rovněž přejí více otevřenosti vůči homosexuálům a jejich partnerstvím. Podle řeholních představených se „homosexuálně orientovaní křesťané zaměřují na křesťanský životní návrh partnerství, které předpokládá závazek a věrnost. Většina z nich nemůže přijmout, že by v takovémto partnerství měli trvale žít v sexuální zdrženlivosti“. Německé řehole se na základě vlastní pastorační praxe ptají, „jak se mohou homosexuálové považovat za Bohem milované děti, když jim katolická církev brání požehnat v jejich úsilí o naplněné partnerství?“ Má vůbec církev právo mluvit o milujícím Bohu, když zaujímá takovýto odmítavý postoj?, zní další otázka.
  Podle konference německých řeholních představených je budoucí zasedání biskupské synody jedinečnou pastorační šancí, jak o manželství a rodině mluvit jazykem, který zasahuje životní realitu současné společnosti. Hledejme nové a již dlouho očekávané odpovědi na mnohé otázky, protože církev má být lákavá, domnívají se představitelé mužských a ženských německých řádů.

  (Laskavý čtenář si tento text může přečíst na českých stránkách Rádia Vaticana (s datem 19. 3., jak milé – o svátku sv. Josefa! – 2015), popřípadě využít přímo textu originálu.)

  ——————————————————————————————

  Výkonný místopředseda klubu, lord Egmont De Will (vzdálený potomek Viléma Oranžského) odvrátil hlavu k temně rudé drapérii, aby skryl vláhu, deroucí se mu do očí. „Ten chlap je fantastický! – Jak se mu vůbec mohlo tohle podařit? Za tři roky je dál, než my za tři sta let…“

  Potom kývl prstem tím směrem, kde stál tajemník klubu, potomek rumunských přistěhovalců Fosforescu. – Místností zaduněl místopředsedův hlas: „ Bereme je všechny! Vždyť přesně takhle i my vidíme tohleto „milosrdenství“!“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*