Strašidlo dvouhlavého papežství

V National Catholic Register se 23. května objevila následující zpráva Edwarda Pentina:

„Arcibiskup Gänswein při prezentaci nové knihy o Benediktově pontifikátu na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě 20. května dále řekl, že papež František a Benedikt nejsou dvěma navzájem ‚soupeřícími‘ papeži, ale představují jeden ‚rozšířený‘ Petrův úřad s ‚aktivním‘ a ‚kontemplativním členem‘.

Arcibiskup Gänswein, který slouží jako osobní tajemník emeritního papeže i jako prefekt papežského domu, prohlásil, že Benedikt se nevzdal papežství jako papež Celestýn V. v třináctém století, ale spíše se snaží pokračovat v Petrově úřadu způsobem, který by byl přiměřenější jeho chatrnému zdraví.

‚Proto od 11. února 2013 není papežský úřad stejný jako dříve,‘ uvedl. ‚Je a zůstane základem katolické církve; a přesto je základem, který Benedikt XVI. svým výjimečným pontifikátem významně a trvale přeměnil.‘ […]

S poukazem na latinská slova ‚munus petrinum‘, ‚Petrův úřad‘, Gänswein zdůraznil, že slovo ‚munus‘ má mnoho významů jako ‚služba, povinnost, vedení nebo dar‘. Řekl, že ‚před svou rezignací a po ní‘ Benedikt vnímal svůj úkol jako ‚účast v takovém »Petrově úřadu«‘.

‚Opustil papežský trůn, a přesto se krokem, jejž 11. února 2013 učinil, nevzdal tohoto úřadu,‘ vysvětloval Gänswein, což ‚po jeho nezvratném přijetí úřadu v dubnu 2005 není rozhodně možné‘. […]

Proto zdůraznil, že po zvolení Františka zde nemáme ‚dva papeže, ale ve skutečnosti rozšířený úřad s aktivním a kontemplativním členem‘. Dodal, že to je důvod, proč se Benedikt XVI. ‚nevzdal svého jména‘, na rozdíl od papeže Celestýna V., který se vrátil ke svému jménu Pietro da Marrone, ‚ani bílé kleriky‘.

‚Proto se také neodebral na odpočinek někam do kláštera, ale zůstal ve Vatikánu – jako kdyby chtěl udělat jen jeden krok stranou, aby uvolnil místo svému nástupci a nové etapě v dějinách papežství.‘ Tímto krokem podle něj obohatil papežství ‚svou modlitbou a soucitem, jež mají místo ve Vatikánských zahradách‘.“[1]

Bez ohledu na to, co si nalhává arcibiskup Gänswein, Kristus nezaložil svoji Církev na „službě“ nebo „úřadu“. Rozhodl se Církev založit na člověku, Petrovi. Pokud je mi známo, tak katoličtí autoři až dosud nemuseli nijak zvlášť zdůrazňovat, že Petr byl jednou lidskou osobou. Dnes jsme se bohužel skutečnosti vzdálili natolik, že se tím zabýváme.

Současní církevní představitelé, cvičení v šálivých moderních filosofiích, vnímají skutečnost jako cosi subjektivního, s čím si lze hrát. Veškeré učení Církve je pro ně obrovským slovním pískovištěm, kde se mohou vyřádit. Tito lidé přetvářením významu slov budují falešný teologický svět, který existuje jen v jejich hlavách. Proto není přehnané, řekneme-li, že myšlenkový stav těchto lidí připomíná duševní poruchu.

Kdyby bylo pravdou, co Gänswein tvrdí, pak to znamená, že se Benedikt XVI. domnívá, že má moc od základu změnit to, co Kristus ustanovil, jako kdyby bylo papežství nějakou jeho osobní hračkou. Nejděsivější na tom je, že tuto přeměnu mohou lidé začít brát vážně. Papežství znamená papež a papež znamená papežství. Papežství není práce, kterou lze rozdělit na dvě skupiny povinností, jež vykonávají dva lidé. Je to spíše instituce, která je současně neoddělitelně spojená s jednou osobou.

Buďto je tedy Benedikt XVI. papežem, nebo jím není. A to samé se týká i Františka. Benedikt nemá vůbec žádnou autoritu nebo moc ponechat si „trochu“ papežství a předat zbytek někomu jinému. Ale Gänswein říká, že „papežský úřad není stejný jako dříve“ a že ho Benedikt XVI. „významně a trvale přeměnil“! Copak nás má za hlupáky? Nikdo, dokonce ani papež, nemůže změnit nebo nahradit nic z toho, co Kristus ustanovil.

Kdybychom připustili opak, pak by to znamenalo, že po dva tisíce let zde vždycky byla skrytá možnost, aby se více jedinců stalo „členy“ papežství, což je holý nesmysl. Jedná se snad o další neotřelou nauku, která se skrývá za vnitřními pohnutkami, jež vedly Benedikta k jeho kroku v roce 2013? Pokud ano, stejně by to neodpovídalo pravdě. Je to falešná nerealita. Nicméně nyní žijeme za děsivého stavu, kdy se naši preláti necítí být vázáni zdravým rozumem a ještě méně katolickou naukou. Skutečnost, že osobní tajemník Benedikta XVI. bez rozpaků veřejně mluví o tomto odporném znetvoření papežství, jasně svědčí o tom, že krize v Církvi dosahuje vrcholu.

Dnes jsme podle všeho svědky toho, jak je velká část hierarchie i našich novokatolických spolubratří unášena do smyšleného světa, kde místo tradice, zdravého rozumu a logiky vládnou představy a přeludy. Směřují do říše, kam už za nimi nemůžeme nebo kam, jak doufáme, se nikdy nedostaneme. Jak řekl John Senior[2]: „Nejde o to, že se mýlí, ale o to, že se vzdali rozumu.“

Chris Jackson

 

Převzato z remnantnewspaper.com. Zkráceno.
Přeložil ACS.

 

[1] Edward Pentin, „Archbishop Gänswein: Benedict XVI Sees Resignation as Expanding Petrine Ministry“, ncregister.com, 23. květen 2016.

[2] John Senior byl americký filozof a významný vysokoškolský profesor. – Pozn. překl.

36 Komentářů k "Strašidlo dvouhlavého papežství"

 1. Gänswein priznal dvoupapezstvi? Faux paux, udelal jiste nepromyslene Benediktu XVI medvedi sluzbu.

 2. Jaroslav | 30.5.2016 z 18:23 |

  Jsem zvědavý, kdy se dozvíme, že například Alexandr V., Benedikt XIII. a Řehoř XII. byli ve své době sami sebe nesprávně pochopili, protože byli dějinným – byť nedokonalým – předobrazem vývoje proměny papežského úřadu rozdělitelného mezi spolupapeže podle různých hledisek, kompetenčních nebo územních a jiných.

 3. Ondřej Karták | 30.5.2016 z 20:53 |

  Hegel a další podobní pisálci vedou k mentálnímu stavu podobnému duševní poruše …

 4. František | 30.5.2016 z 21:44 |

  Technická poznámka: „Munus Petrinum“ Nie?

 5. Samozřejmě. Nepříjemný překlep. (A takhle to šlo do tisku!) Díky za upozornění.

  Martin R. Čejka

 6. Stana | 30.5.2016 z 22:34 |

  Takže fakticky máme papežské schizma, tak to Vatikánu a kardinálům 2VK gratuluju. Chaos pokračuje až do Fatimy.

 7. Miloš | 30.5.2016 z 22:43 |

  Papežský úřad přece nemůže nikdo přeměnit, k čemu by to vedlo? [vymazáno správcem]
  Co vlastně přineslo dvojpapežství v Avignonu a v Římě?

 8. Miloši, zdá se mi, že to myslíte upřímně, ale vzhledem k tomu, že nejste katolík, tak některé věci, byť v dobrém, pletete. Proto jsem část Vašeho příspěvku smazal. Doporučím Vám Tomáškův katechismus, kde jsou základní věci ohledně víry stručně vysvětleny.

  Martin R. Čejka

 9. Ad Jaroslav: Jen malé doplnění – Řehoř XII. byl právoplatným papežem, ti ostatní dva, které uvádíte, vzdoropapežové a nepraví. Ta analogie k dnešku nesedí, protože Benedikt XVI. se vzdal, takže reálně nyní žádným papežem (ani vzdoropapežem) není. Otázkou ale je, jestli jeho rezignace byla dobrovolná – potom by i nad Bergogliovou volbou visely otazníky.

 10. František | 31.5.2016 z 11:28 |

  Prosím o vysvetlenie nasledujúceho. Zo slovensky dostupných správ a prekladov vyznieva text Benediktovej abdigácie takto: Vzdáva sa vykonávania pápežského úradu. Ale to by bol podnet na to, aby sme zobrali do úvahy eventualitu, že mohlo ísť o kamuflované odstúpenie. Nemôžete rezignovať na vykonávanie úradu a pritom pápežom zostať. Pritom zachovanie mena, farby reverendy hovorí o mnohom medzi riadkami.
  Aj keď veta: Od tohoto /XX.XX. XXXX/ má byť považované, že bude Petrov stolec vakantný, môže byť šikovné maskovanie. Geniálne. Ako môže niečo ostať vakantné, pokiaľ stále si ponechávate pápežstvo iba jeho výkon nevykonávate? Je možné oddeliť vykonávanie pápežského úradu od pápeža ako takého? (nehovorím o moci delegácii – vikár, kongregácia a tak podobne)
  To abdigovanie sa dalo napísať jasnejšie a jednoznačnejšie. Neurobil to tak Benedikt úmyselne? Čítajte text abdigácie neosobne, chladnou hlavou, neberte do úvahy informáciu, že vopred vieme o úmysle, že pápež chce abdidovať a týmto dokumentom ot robí.

  Pripomína mi to konštitúciu vyhlásenia Novus Ordo. Ona sa javí ako zákonné nariadenie, ale v podstate právnicky a striktne nezaväzuje všetkých kňazov a celú Cirkev k tomuto sláveniu, lebo to tam skrátka jednoznačne nenájdete. V Cirkvi je dosť fundovaných štúdii, ktoré tvrdia, že NOM sa iba javí ako záväzný, ale nie je tak ustanovený.
  Pripomeňme si pravidlo: Pochybný zákon nezaväzuje.

  Budúca záchranná skoba, pre neomylnosť pápeža? (Môže pápež zaviazať Cirkev k niečomu zlému?) ale to už odbočujem…
  Príde čas, je bláznenie po II. vat. besnení sa bude oveľa ťažšie obhajovať ako križiacke výpravy a inkvizícia.

  Vrátim sa k pôvodnej pochybnosti. Nie je „akožeabdigácia“ Benedikta tiež iba taký prefíkaný zastierací manéver, pred „vlkmi“ vo Vatikáne? Nemá iba pôsobiť vierohodnosťou? Potreboval Benedikt iba presvedčiť vedúce špičky že už pápežom nie je?

  Príliš spiklenecké a konšpiračné?

  Prosím o seriózne vyjadrenie. Ďakujem.

 11. Jaroslav | 31.5.2016 z 11:31 |

  Ad Dr.Malý: To se právě možná teprve dozvíme, že to nebyli papež a vzdoropapežové, nýbrž neuvědomělí spolupapežové. A odvážím se tvrzení, že něco takového se „dozvíme“ pravděpodobněji než to, že rezignace Benedikta XVI. nebyla dobrovolná (a to i v případě, že dobrovolná nebyla).

 12. Myslím, že tyto třenice jsou zbytečné.
  Donedávna (2002) byly ve Velké Británii dvě královny – královna matka Alžběta I. a její dcera – úřadující královna Alžběta II. Nepozbyla pochopitelně svého titulu ani poté, co se uchýlila na odpočinek.

  Tak i my nyní v KC máme emeritního papeže Benedikta a úřadujícího Františka. Jeho osobní sekretář se to jistě snažil interpretovat tak, jak to i sám Benedikt cítí. Nepochybně obětuje své utrpení a modlitby pro konečné dobro Církve i světa. Raději se za něj více modleme.

 13. Jaroslav | 31.5.2016 z 13:32 |

  Potvrzuje se tím moje domněnka těsně po rezignaci B. XVI., že tato byla nedobrovolná.

 14. Ad František 11:28: Nevím, jak by mohlo být odstoupení Benedikta XVI. kamuflované, když to veřejně prohlásil, pak proběhlo konkláve, které zvolilo Františka, a křesťanský svět jakožto celek Františka za papeže uznal. Neznám jediného teologa, který by připouštěl, že křesťanstvo (nehovořím o částech) může za papeže uznávat někoho, kdo jím ve skutečnosti není. Talmud sice zná zásadu „přísahat, ale přísahu ve svém srdci zrušit“, ale papež je viditelnou hlavou Církve (tj. lze jej určit), čili spekulace o věcech neviditelných jsou naprosto liché. Také různé teorie o nedobrovolnosti Benediktova rozhodnutí jsou naprosto zbytečné. Samotný nátlak ještě nečiní rozhodnutí neplatným, to by musel být takové povahy, že dotyčný pozbývá přičitatelnosti za své jednání.

  Všechny tyhle spekulace pocházejí především od nezdravých přívrženců Benedikta XVI., kteří v souvislosti s jeho osobou vytvořili jakýsi kult a přičítají jeho osobě atributy, které mu jsou cizí. Tito lidé se s odchodem svého idolu nemohou smířit, a tak si vymýšlejí různé upocené teorie. Já je chápu, vypomáhal jsem s dětmi, které opustili rodiče, a ty si také malovaly různé neskutečné světy (např. že maminka je slavná zpěvačka, má hodně práce, ale jednou se vrátí). Jenomže to nebyla pravda.

  Martin R. Čejka

 15. Jaroslav | 31.5.2016 z 15:02 |

  ad Jaroslav z 31.5.2016 z 13:32
  Vstoupil jste do diskuze pod jménem Jaroslav, takže mohou být ostatní diskutující zmateni. Nechápu, na základě čeho považujete své domněnky (které nesdílím) o nedobrovolnosti rezignace Benedikta XVI. za potvrzené.

 16. Libor Rösner | 31.5.2016 z 15:08 |

  Vypadá to asi tak, že když jsem tak před rokem dvěma psal Benediktovi XVI., udal jeho novu adresu, titul emeritní papež, přišel mi děkovný dopis od Františka… Samozřejmě nějakého jeho sekretáře. Spíše tam s Benediktem asi moc nepočítají.
  Otázku dvojpapežství vidím podobně jako Martin Čejka, prostě odstoupil a tečka. Hotové. Hledat nějaké berličky nebo něco podobného, je zbytečné.

 17. Aleš Sedláček | 1.6.2016 z 8:46 |

  Určitě nejsem žádný „nezdravý přívrženec Benedikta XVI.“ (celý druhý odstavec příspěvku pana ČEJKY považuji za agresivní blábol)
  Ale první odstavec mi také dal zabrat -viz „křesťanský svět jakožto celek Františka za papeže uznal“. Kde bere pan Čejka tuto jistotu? Nebo ten křesťanský svět reprezentují nějací teologové? Tito myslím už dávno ne. Komentáři pana Čejky přináleží synonymum zavádějící „černobílé a nadto pouze lidské“ (!!!) vidění skutečnosti
  Uvažuje vůbec někdo jinak než ve stylu hloupých komentářů o vynuceném odstoupení Benedikta XVI. ? Vůbec je dnes „hodné chvály“ pouze vidění si na vlastní špičku nosu.

 18. Jaroslav | 1.6.2016 z 13:54 |

  k Jardovi: Možná, že jsem tady dříve než Vy. Domněnka má něco společného se šestým smyslem. Ovoce nového stromu to mně samotnému potvrzuje.

 19. Přátelé,
  možná zažijeme ještě výživnější kousky pokud se naplní Františkova předpověď, že vidí svůj pontifikát na tři až pět let…, třeba se staneme svědky ještě „třetího do party“.
  K neustávajícím polemikám stran (ne)dobrovolného odstoupení Benedikta proroctví přesně hodinu, den a rok před odstoupením:
  [odkazy na církví neuznaná údajná zjevení byly smazány – MRČ]

 20. david | 2.6.2016 z 14:30 |

  Ad MRČ: Teorií je opravdu spousta. Nedávno mi vysvětloval jeden horlivý propagátor a zastánce Medžugorje, že P. Maria řekla Benediktovi, aby abdikoval.
  Vždyť Josef Ratzinger patřil mezi koncilní revolucionáře a jako revolucionář také ukončil svůj pontifikát.

 21. Ad Aleš Sedláček: A neuznal? Františka považují za papeže jen „nějací teologové“? Zdá se, že každý z nás žije na jiné planetě.

  Martin R. Čejka

 22. Jaroslav | 3.6.2016 z 18:52 |

  ad Jaroslav | 1.6.2016 z 13:54 |
  No dobře, Jardo, nebudu už s takovými malichernostmi zamořovat zdejší diskuzi 🙂

 23. Milý Martine,
  dojal jste mne, že jste zůstal Čechem…, řekl by Werich.

  Odkazem na „neschválené“ ovšem naplněné a naplňující se proroctví z irských Varování jsem chtěl dát šanci pravdě!
  Nevyšlo to ani u Vás…, snad jindy a jinde.

 24. Mona | 6.6.2016 z 14:43 |

  milý Jh, proroctvá z Írska rozhodne nie sú pravé a ani sa nenapĺňajú, nedajte sa pomýliť (bola som v kontakte s tými osobami vyše roka). „vizionárka“ Mary Carberry, inak podnikateľka v PR oblasti, sa po odhalení identity pokúsila skúpiť všetky výtlačky The Irish Mail, ktorý ju odhalil, pri čom ju nasnímali kamery, takže tento jej pokus uverejnilo nasledujúce číslo týždenníka. poprela, že by mala čokoľvek dočinenia s posolstvami, dokonca tú informáciu označila za „pokus škodiť jej“.

  za hlavný a dokonale presvedčivý ukazovateľ nepravosti týchto posolstiev treba považovať nenaplnené proroctvo „Panny Márie“ o tom, že sa najprv zjaví ako „Matka spásy“ na viacerých miestach tradičných mariánskych zjavení, na čo všetky jej súčasné zjavenia všade na svete prestanú a pokračovať bude len írske zjavenie. ako dobre viete, toto sa nestalo – práve naopak, Carberry po odhalení identity pozastavila všetky svoje verejné stránky a prestala posielať maily svojim odberateľom.

  ak by vám to nestačilo, pozrite sa na „medailu spásy“ vytlačenú Carberry (určite ju ako ctiteľ máte doma) – všimnite si znak (C) čiže copyright – ona dala na medailu vraj zjavenú Bohom ľudstvu svoje autorské práva?? [odstraněn jadrný výraz]?? kde inde ste niečo také videli? je nad slnko jasné, že Carberry je podvodníčka, ktorá už zarobila kopec peňazí na svojej „Knihe pravdy“ (na ktorú si takisto uzurpovala výhradné autorské práva, len aby jej náhodou neušli zisky – práve nekonečné ťahanice s vydaním českého prekladu, ktorý nakoniec nevyšiel, pretože Carberry nechcela povoliť pánu S. vydanie bez jej účasti, sú viac než príznačné).

  takže nenechajte sa pomýliť, skutočne nejde o pravé posolstvá – paradoxne ich obsah je v niečom pravdivý, teda aspoň pokiaľ ide o Francisa, aj keď určite nie celkom do detailov, a pokiaľ ide o odstúpenie Benedikta, on sám sa jasne vyslovil, že ho o to požiadal Pán, takže verzia „posolstiev“ je jednoducho nepravdivá.

  čo je horšie, tieto falošné posolstvá vrhajú nepriaznivé svetlo na skutočne pravé zjavenia Panny Márie [zůstaňme u Církví uznaných zjevení, ano?], ako aj na pravdivé postrehy o Francisovi, ktoré fundovane prináša aj táto úžasná stránka (vďaka Bohu za ňu!)

 25. Milá slečno (paní) Mono,
  rád bych Vám odpověděl, ale na těchto stránkách to prostě není možné.
  Pokud byste měla opravdový zájem o těchto otázkách diskutovat, je možné se obrátit na p. Martina Čejku, aby Vám poskytl mou mailovou adresu.
  Přeji vše dobré.
  jh

 26. František | 3.4.2017 z 9:50 |

  Vážená paní Mono,
  dal bych si veliký pozor na hřích rouhání se Duchu sv., co se týká Knihy pravdy. Z vašeho příspěvku v této dikusi by zcela určitě zajásal nejen Zmarchrob, Tasemník a další pekelní činnitelé v čele s duchem Jezábel, ale i Lucifer by si spokojeně mnul ruce nad nechutností vašich pomluv vůči Poselství a anonymní vizionářce, která kvůli bezpečí své rodiny zůstává v anonymitě – a není to ona zmiňovaná paní, o které s takovou jistotou mluvíte ve svém komentáři.
  Soukromé zjevení, které dosud nebylo potvrzeno, je vždy předmětem zkoumání církve, podle CIC z r.1983 má svoje „legální“ místo v církvi potud, dokud komise nerozhodne, zda se jedná o dílo Ducha svatého či nikoliv. Do té doby Vám ani nikomu jinému nepřísluší hodnotit fenomén tohoto nebo jakéhokoliv jiného soukromého zjevení, mohla byste se rouhat Duchu svatému a to veřejně, což je neodpustitelný hřích, jak učil náš Pán.
  Být na vašem místě, dobře bych si rozmyslel a vážil slova, která plynou z vašich nepravdivých úst, vy, jak doufám, nejste nikým pověřena, abyste hanobila soukromá zjevení. Podle CIC /kanon.kodexu církve/ se prosím, nepleťte do práce příslušných církevních znalců, nechte to na nich a jejich kompetenci, vy ji rozhodně nemáte. Tato komise jediná má právo rozhodnout, zda fenomén irského poselství, tedy Knihy pravdy, je dílo Boží, skrze inspiraci Ducha sv. pro lidstvo, či bezmála čtyři roky irskou vizionářku navštěvoval nějaký démon z pekla, aby ji a celý svět nabádal k ostražitosti vůči falešnému proroku a žádal skrze modlitby o záchranu ostatních duší, kdy na 1. místo je kladen důraz modlitby Korunky Božího milosrdenství, růžence a tzv. Kampaňových modliteb,nevymyšlených lidmi, ale inspirovaných Duchem svatým, k záchraně všech lidí pro nebe a k odvrácení jediné světové nadvlády v podobě elity, která chce NWO, čipování lidí, genocidu světa. Především pak naplnění těch tzv. „konspirací“, kterým se mnozí vysmívají, protože nemohou uvěřit, že by satan takto skrze své nástroje mohl v dnešní době usilovat o své vítězství nad Bohem, protože jeho jediným cílem je, stáhnout duše do pekla za pomocí falešného proroka. FP, který má v úmyslu svou sofistikovanou diplomacií zničit církev, její magisterium, svátosti, pojem hříchu, opravit liturgii a dát do oběhu nové „Bible“ s přepracovaným obsahem tak, aby vyhovovala všem, i protestantům, navíc chce vytvořit jedinou NOVOU univerzální světovou církev, složenou ze všech věrouk a náboženství, aby se v ní „věřící“ klaněli v dobré víře univerzálnímu „bohu“ muslimů, budhistů a manitúovi,aj., aniž by tušili, že se neklaní pravému Bohu, ale jen vzývají a adorují démony. A do tohoto strašlivého univerza pak nechá jako svého nástupce nastoupit Antikrista, který se prohlásí za znovu příchozího Krista. Nakonec, čtěte Apokalypsu, tam se ddozvíte víc. Z ní se dozvíte i kupř. to, že FP a Antikrist mají zaslouženě skončit v ohnivém jezeře. Pak přece jen porozumíte těm úzkostlivým obsedantním prosbám za sebe,které si PF při každém svém vystoupení neodpustí, protože přece jen má strach z mocného Boha, proti kterému se vědomě postavil, když přijal roli heretického papeže, který svými novotami vytvoří novou církev, ovšem podle /“své a jiných“/ vize, nikoliv podle jejího Zakladatele. „Blahopřeji“ vám však, paní Mono,že jste dospěla k takové nenávisti vůči zjevení, které nikomu nepřináší cokoliv negativního,pouze nabádá k lásce a touze po spáse druhého bližního.

 27. pepa | 3.4.2017 z 14:53 |

  Ad M.R.Cejka
  cit. z vašich slov:
  „Neznám jediného teologa, který by připouštěl, že křesťanstvo (nehovořím o částech) může za papeže uznávat někoho, kdo jím ve skutečnosti není.“
  Já na rozdíl od Vás znám… sice není vystudovanou teoložkou n současných TF, ale je bravurní znalkyní teologie, míním tím Matku Boží, Pannu Marii a ta to má z 1.ruky. Jinak fakta o 3.fatimské tajemství, o kterém snad víte něco více, než se oficiálně uvádí, stejně tak i o Modré knize kněžím, skrze dona Gobiho a texty od Ní na toto téma, by mohly, pane Martine, možná nabourat vaši teorii o pravosti 257. papeže, který však je jaksi již navíc. /poslední měl být pod číslem 256, a tím je Benedikt XVI./ A současně občasné zabroušení do Knihy Zjevení sv.ap.Jana, by možná také stálo za to, abyste se seznámil s pojmem falešný prorok na petrově stolci, který má za cíl zničit katolickou církev a místo ní ustanovit univerzální, ve které však pravý Bůh bude chybět. Myslím si, že je ještě možné vaše názory přehodnotit ve prospěch pravdivého vnímání současného dění, které tu a tam již odhaluje své barvy.
  Věřím, že znáte i fakt, že zednáři nastrčili falešnou Lucii, aby mluvila o 3. Fatimském tajemství tak, jak se jim to hodilo, zatímco pravá Lucie mluvila zcela jinak. Pokud máte zájem, stačí se podívat na web: lumendelumine, tam si dohledáte mateiál ohledně Fatimy, dokonce i na REX, byly fotografie pravé a falešné Lucie a z nich je jasné, která je pravá.
  Jinak děkuji vřele za Te Deum, je fajn, když slouží k poučení druhých a díky za to, že nám, bratřím a sestrám v Kristu v této tak pohnuté době umožňujete se navzájem sdílet a „nesouhlasit“ hořce s novotami tohoto papeže, kterého mylně považujete za zvoleného Bohem, zatímco jen v konkláve šikovně rohodli stoupenci masonerie skrze své lidi, oblečené v purpur.

 28. pepa | 3.4.2017 z 21:49 |

  ad MRČ
  dovoluji si ještě jeden odkaz, přestože mi je jasné, že mé dva příspěvky neotisknete, ale aspoň pro Vaše „rozšíření si obzorů“, chcete-li:-)
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=dubia-pro-americkeho-prezidenta

  [Ponecháno pro zamyšlení: Kterak tento příspěvek souvisí s obsahem článku? – MRČ]

 29. Katolická víra ale nestojí na soukromých zjeveních, nemluvě ani o těch neschválených a pochybných.

  Martin R. Čejka

 30. ad Hodie
  máte celkem pravdu, katolická víra nestojí na soukromých zjeveních, ale ani je apriori nezavrhuje. Co když v této době, plné šíleností v církvi, skutečně satan řádí skrze své nástroje a jestliže si Bůh přeje svým dětem odhalit ďáblovu strategii, jak má podle Vás, pane Martine, hovořit ke svým dětem, když ne srozumitelně a jasně lidskou řečí, skrze proroka či vizionáře? Cožpak neprovází celé lidské dějiny starostlivá Boží láska a péče o své stvoření a neposílal Bůh /v starozákonní době biblických dějin/ v hojné míře své proroky, aby varoval svůj vyvolený lid před nástrahami jeho Nepřítele? Připusťte, že takto Bůh jednal, skrze proroky, aby si přitáhl své stvoření k sobě a odvracel jej od lákavých nabídek zlého. Kdybych byl na Božím místě a věděl dobře, že zlému duchu a jeho „soudruhům“ jde o duše, aby jich co nejvíc ukradl Bohu, a tím slavil své vítězství nad Bohem, jak po tom po celou historii lidstva žízní. A že nastrčí proto svého „povolného služebníka“ v převleku pontifika, aby zdemoloval Ježíšovu církev – jak by na to lidé přišli svým omezemým rozumem? To by je ani ve snu nenapadlo, že až tak satan nenávidí Boha, že se neštítí zničit církev z jejího nejvnitřnějšího středobodu. Ale na druhou stranu, je to ohromný vychytralý ďábelský plán, nastrčit falešného papeže, který skrze modernismus a své nové pokroucené a milosrdnější „magisterium“, vyrobí novou liturgii, ve které se Bůh žel, již nebude vtělovat, tak jako dosud, protože šikovně a nezřetelně změní konsekrační slova. Navíc ekumenické hrátky, které probíhají a jsou skutečnou prostitucí vůči pravé nauce církve a jejímu Zakladateli, jak dnes se zděšením pozorujeme, běží na plné obrátky. Copak tohoto by se mohl dopouštět papež, kterého by volil Duch svatý? Opravdu se domníváte, že v konkláve nepřevažovali kardinálové, kteří chtěli /nikoliv Duch svatý/ záměrně zvolit a také se jim to až na napodruhé podařilo, J.Bergoglia? Ale i tak Vám zaslouží obdiv a dík za odvahu zveřejnit příspěvky pana Pepy a Františka, tedy za Vaši korektnost díky.:-)

 31. „Současní církevní představitelé, cvičení v šálivých moderních filosofiích, vnímají skutečnost jako cosi subjektivního, s čím si lze hrát. Veškeré učení Církve je pro ně obrovským slovním pískovištěm, kde se mohou vyřádit. Tito lidé přetvářením významu slov budují falešný teologický svět, který existuje jen v jejich hlavách. Proto není přehnané, řekneme-li, že myšlenkový stav těchto lidí připomíná duševní poruchu.“

  Jen aby se to netýkalo všech věřících!

  „Existence neviditelné složky, která působí na hmotnou složku, má logickou vadu. Čím ta nehmotná (duchovní) působí na tu hmotnou? Jak, kde, čím interaguje lidská duše/duch/neviditelná složka s mozkem? Věřící ještě k tomu tvrdí, že mozek může ovlivňovat bůh, satan, anděl, démon. Jak? A čím? Pokud ano, jsou to entity nikoli mimo prostor a čas, ale v prostou a čase, v tom případě na ně působí gravitace a další fyzikální zákony, v tom případě jsou měřitelní. Museli by být prokazatelní. Jak lidská duše, tak třeba démon by se musel nějak dát změřit, kdyby to bylo reálné a bylo v prostoru a čase a mělo to fyzikální důsledky pro hmotu. Dá se vědecky a fyzikálně prokázat démon, duše, duch a ty další bytosti, co údajně s hmotou interagují? Pokud ne, tak to je vymyšlené. Nebo to je, ale není to v prostoru a čase, není to v našem vesmíru. Pokud to není v našem vesmíru, není to v prostoru a čase, nemůže to interagovat s hmotou, tedy ani s mozkem člověka. V tom případě jsi tu jen ty a nic jiného. A další hmotné objekty, to je vše, žádné skryté bytosti se na tebe nedívají, protože nejsou v našem vesmíru, nejsou v našem prostoru a čase. S největší pravděpodobností nejsou vůbec, ale to se nedá dokázat. Takže nějaká možnost tu je, že někde mimo vesmír jsou. Dá se ovšem prokázat, že s hmotou nic neinteraguje. V tom případě to nemusíme řešit. Jakoby nebyly. Reálně pro nás nejsou.

  Pokud něco existuje jen na základě víry, tak to není. Pokud něco je, není třeba v to věřit. Prostě to je. Ta věc, zvíře nebo předmět nebo jakýkoli objekt. Je jedno, zda v to věřím nebo nevěřím. Nebo jestli v to věřím méně nebo více. Existuje to tak či tak. Ale pokud něco je závislé od mé víry, pokud nějaká bytost, lokalita má existovat tehdy, když na to budu věřit, tak co to je? Nic. Není to. Jestli tam je podmínka, že musím věřit, jinak to zmizí, tak to nikdy nebylo.

  Takže víru jako formu poznávání světa mohu rovnou zamítnout. Víra není evidence ani poznání. Víra je nejméně spolehlivý způsob poznávání světa, dá se říct nejhorší možný způsob. Pazpůsob. Parodie na poznávání světa. Kdybychom do autobusu nenamontovali brzdy a věřili, že to nějak zabrzdí a brzdili vírou, tak je to nejpošetilejší způsob přístupu k realitě.

  A kdyby hypoteticky existovala bytost, která existuje hlavně mimo prostor a čas, ale má možnosti do prostoru a času vstupovat a nějakým způsobem interagovat s hmotou, tak přece dobře ví, (tím spíše, pokud tu hmotu a hmotné bytosti zkonstruovala), že ty bytosti mají smysly a poznávají svět skrze smysly. Skrze zrak 90 -95% info, zbytek sluch, čich atd. Takže z toho vyplývá, že si nemusím lámat hlavu a snažit se utíkat do nějakých fantaskních sfér. Mohu v klidu spoléhat na smysly. Ta bytost ví, že mám smysly. Nechce po mně, abych přestal informace získávat skrze smysly a rozum, ale informace získával nějakou magicko -hypnoticko- fantasticko -transcendentní cestou. Nemusím být vyšinutý a chtít věřit na něco, co smysly nevidím. Mohu se zcela, v klídečku spolehnout na smysly. Když nic nevidím, co mi povídají blázniví lidé, tak dělám správnou věc, že těm lidem nevěřím. Je správné nebýt věřící každému prdu a každému prdlému člověku. A vůbec je správné víru mít až jako poslední formu rozhodování se. V prvé řadě to mají být prokázané a ověřené informace, evidence faktů.“
  http://www.osacr.cz/2017/02/25/jak-nebyt-za-kreacionistu-aneb-odmitaji-mi-odpovedet-takze-mam-pravdu/#comment-197361

 32. Ad Hraničář: Jelikož jste několikrát sám dokázal, že věříte mnoha věcem, které vlastními smysly nevidíte, tak se vlastně sám vyvracíte, čímž jednáte proti rozumu. Vaše snaha vydávat se za rozumně uvažujícího člověka se Vám tedy příliš nedaří.

  Martin R. Čejka

 33. František | 19.4.2018 z 12:41 |

  ad František /3.4. 9.50 -ad Mona/
  cituji z komentáře z roku 2016
  „…především pak naplnění těch tzv. „konspirací“, kterým se mnozí vysmívají, protože nemohou uvěřit, že by satan takto skrze své nástroje mohl v dnešní době usilovat o své vítězství nad Bohem, protože jeho jediným cílem je, stáhnout duše do pekla za pomocí falešného proroka. FP, který má v úmyslu svou sofistikovanou diplomacií zničit církev, její magisterium, svátosti, pojem hříchu, opravit liturgii a dát do oběhu nové „Bible“ s přepracovaným obsahem tak, aby vyhovovala všem….“

  http://thereisnews.com/pope-francis-cancels-bible/

  (volný překlad:)
  Papež František překvapil dnešní svět tím, že oznámil, že Bible je zcela zastaralá a potřebuje radikální změnu, takže Bible má být oficiálně zrušena. Oznámil to na setkání mezi nejvyššími osobnostmi církve, kde bude rozhodnuto, že dosavadnímu Písmu sv. se přiřadí nový název i obsah. Mezi názvy, o kterých se uvažuje, převládá „BIBLE 2000“.
  „Nemůžeme se snažit mluvit na veřejnosti, v dnešním zcela odlišném světě, o knize, staré tisíce let, protože ztrácíme následovníky a proto musíme jít o krok dále, v hledání modernizace církve. Je nutné přepsat Boží slovo, i když je to jen Starý zákon, ve kterém jsou určité pasáže, které je lepší již neopakovat a neuvádět.
  Tyto zprávy dopadly jako bomba mezi ty nejkonzervativnější, kteří tuto myšlenku považují za definitivní příznak šílenství papeže Františka.“

 34. No, Františku, podařilo se Vám naletět na aprílový žert.

  Martin R. Čejka

 35. František | 20.4.2018 z 15:22 |

  Ano, teď to tak vypadá, ale nebude to dlouho trvat a žert se promění v drsnou realitu- mimochodem doporučuji všem, kteří ještě váhají s koupí Bible, která zatím není přepracována, aby nelitovali peněz a koupili si ji, protože po nějaké době bude k mání již jen ta uměle přepracována. A pak si řekneme, zda se jednalo o apríl či o další šok z Vatikánu…

 36. Tomáš Navrátil | 20.4.2018 z 21:32 |

  No a kterou Bibli máte přesně na mysli, Františku? Jestli myslíte „ekumenickou“ z let osmdesátých minulého století, to není řešení. Ta už přepracovaná je.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*