Semín: Pokřiveným klíčem ke katolické tradici

Tu a tam vyjmu ze schránky nevyžádaný leták či neobjednaný časopis, jež zpravidla hned letí do koše. Mezi tyto nevyžádané tiskoviny patří i věstník Klíč, vydávaný Kněžským bratrstvem sv. Petra. Na rozdíl od jiných časopisů jsem si však jeho poslední číslo z větší části pročetl, přesto i on v koši skončil. Proč? Neměl bych se raději radovat z dalšího tradičně zaměřeného periodika a vyhradit mu ve své knihovně místo mezi kvalitními katolickými časopisy, jež mi ze světa chodí?

Je mi líto, ale Klíč si to nezaslouží. Chápu, že se jeho autoři u příležitosti svěcení prvního českého kněze FSSP věnují výlučně otázce katolického kněžství, čímž opomíjejí jiná duchovní dobra, jež dnešní modernistická hierarchie, s níž je FSSP v „plné jednotě“, systematicky rozvrací. V tomto ohledu je nesporně cenný překlad úvahy o kněžství z pera tomistického teologa P. Reginalda Garrigou-Lagrange.

Je však nepochopitelné, že v době patrně nejhlubší církevní krize v dějinách, kdy takřka není den, aby samotný papež svými slovy či činy nebyl příčinou pohoršení, má budoucí katolický kněz P. Jakub Zentner potřebu uveřejnit rozhovor s americkým biskupem Bruskewitzem, v tradičních kruzích nechvalně známým tím, že ve své diecézi „exkomunikoval“ věřící účastnící se liturgického života Kněžského bratrstva sv. Pia X. „Výsledkem skutečně bylo,“ říká biskup z Lincolnu, „že přítomnost Společnosti sv. Pia X. v diecézi ustala. Tomu také blahodárně pomohlo působení Kněžského bratrstva sv. Petra, které vykonalo mnohé dobré práce, aby tyto lidi přivedli opět na správnou cestu.“ Autor rozhovoru v jedné z redakčních poznámek čtenářům dále objasňuje, že FSSP založili bývalí členové FSSPX, kteří „chtěli zůstat v jednotě s Církví“.

Nosil bych dříví do lesa, pokud bych měl věrným čtenářům Hodie a Te Deum vyvracet klamné tvrzení o „schismatickém směřování“ FSSPX, jediné kněžské společnosti, jež se účinně bránila a doufejme, že i nadále bránit bude, duchu koncilové revoluce. Společnosti, jež pro dobro celé Církve uchovala nejen plnost víry, ale i poklad římské liturgie.

FSSP, na rozdíl od FSSPX, o duchovním nebezpečí koncilových „reforem“ – alespoň oficiálně – mlčí. A aby mohlo legálně působit, nepřestává v nepřátelských útocích proti svým spolubratrům v FSSPX, viníc je zcela nespravedlivě ze schismatu. Je poněkud paradoxní, že vedle těch nejprogresivnějších proudů v koncilové církvi a „františkovských“ neokatolíků je „tradiční“ Petrovo bratrstvo snad jediným subjektem, jež pro hodnocení církevně-právního postavení FSSPX stále ještě šermuje schismatem.

FSSPX v jednotě s Církví vždy samozřejmě bylo a zůstává. Na rozdíl od neomodernistické ideologie, jíž si značná část pokoncilní církevní hierarchie osvojila. Ekumenismus, popření plné identity církve Kristovy s církví katolickou a tedy i jedinosti pravého náboženství či zprotestantizované obřady svátostí jsou s katolickou vírou v rozporu a proto ten, kdo je odmítá, nemůže být považován za schismatika.

Ale vyprávějte to „tradicionalistům“, pro něž je pohádka o schismatických lefébvristech Klíčem k modernisty okupovaným kostelům.

Michal Semín

24 Komentářů k "Semín: Pokřiveným klíčem ke katolické tradici"

 1. Myslím, že po tomto článku poletí do koše TDH.

 2. František | 1.7.2016 z 11:52 |

  Pre „Petr“
  Prečo? Na Slovensku sa hovorí, pravda oči kole.
  Skúste na argumenty použiť argument, klame Semín v tom článku? V čom sa mýli?

 3. Karel | 1.7.2016 z 13:03 |

  Úplně někde jinde se stalo: Na mostě stojí sebevrah a odhodlává se ke skoku. Přiběhne k němu jakýsi člověk a snaží se mu to rozmluvit.
  Počkej, neskákej!
  Proč ne? Už nemám pro co žít.
  Jak to? Je přece tolik věcí, co dávají životu smysl.
  Například?
  No, třeba…Jsi věřící nebo ateista?
  Věřící.
  Já taky. Jsi křesťan, žid, muslim, nebo jiného vyznání?
  Křesťan.
  Já taky! A jsi katolík nebo protestant?
  Protestant.
  Já taky! A jsi presbytarián nebo baptista?
  Baptista.
  Já taky! A jsi z Původní baptistické církve, nebo z Reformované baptistické církve?
  Z Reformované.
  Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista, nebo z Reformované baptistické církve našeho Spasitele Ježíše Krista?
  Z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista.
  Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875, nebo z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884?
  Z Reformované baptistické církve načeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875.
  Hm.. Já jsem z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884… Tak skoč ty mizernej heretiku!

 4. renda | 1.7.2016 z 13:24 |

  Ten samý řekl konvertitovi Scottu Hahnovi , že si může plnit svou nedělní povinnost zatím u protestantů do konverze manželky , aby nerozděloval rodinu .

 5. Divím se údivu Michalově. Tam, kde je největší příbuznost, jsou také největší třecí plochy.
  Stran směřování FSSPX – poslední výsledky jednání se Svatým stolcem spíše hovoří v prospěch spekulací, že z Bratrstva svatého Pia X. vznikne Bratrstvo svatého Petra 2.0

 6. Podle posledního prohlášení bych řekl, že spíše ne: http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-superior-general/

  Martin R. Čejka

 7. Michal Semín | 1.7.2016 z 17:12 |

  Ad JAV: Já se vůbec ničemu nedivím, taková je přeci politika FSSP od počátku. Smyslem mého článku bylo jen tuto absurditu připomenout všem, kteří by snad v apoštolátu FSSP v českých zemích spatřovali světlo na konci tunelu. Jakkoli nepochybuji o tom, že někteří kněží či věřící, s FSSP spojení, mohou mít na pokoncilní církevní debakl stejný názor jako FSSPX, výše zmíněná politika je nutí o něm mlčet.

 8. Miloš | 1.7.2016 z 19:09 |

  Ad Hodie
  Mám dotaz ohledně knih kardinála Tomáše Špidlíka. Mám je všechny a jeho východní styl mi vyhovuje protože je původní.

 9. Paul Max | 1.7.2016 z 23:17 |

  Rozhovor s biskupem z Ameriky je opravdu nechutný. Každý katolík, který je alespoň trochu při smyslech jasně poznává, že „strašení“ je zcela naivní. Lež má krátké nohy… Navíc: Situace v Protektorátě (ze strany biskupů) nenahrává situaci, kdy by FSSP mohlo oficielně začít „vytlačovat“ FSSPX z pastorace (nikdo je tu nechce). Papír sice snese všechno- KT počínaje, Klíčem konče. Vsadil bych na střízlivého čtenáře. …

 10. Tohle není dotaz a ani téma o kardinálu Špidlíkovi.

  Martin R. Čejka

 11. JAV | 7.7.2016 z 8:15 |

  Ano, to komuniké znám. Spíš než to, co je v něm napsáno, děsí mne, co je v něm nenapsáno. Pochybnosti zůstávají.

 12. Víte, jednou z mála věcí do které se FSSP nemíchá – a kterou vy vždy neopomenete zkritizovat – je právě ta církevní politika. Chápu, že byste byl raději, kdyby se do kritiky všeho možného pustilo i FSSP, ale to není naším cílem. (Od toho máme vás 😉 a já osobně jsem za mnohé vaše články rád.)

  Cílem FSSP jsou věřící a péče o ně. Navíc jsme v určité hiearchii, a tím je dáno, kdo koho kritizovat může, má či musí. Dovolím si tvrdit, FSSPX v ní není, stojí jaksi paralelně k ní – jinak by se nejednalo o „Dohodě“. A proto si taky ‚beztrestně‘ mohla dlouhé roky dovolit to, co ostatní ne.

  Dnes má bohužel téměř každý potřebu se veřejně vyjadřovat ke všemu. FSSP se vyjadřuje kriticky tam, kde to má pro nás smysl – při jednáních s představiteli kurie (Ecclesia Dei, Kongreagace pro ritus, a podobně), případně v kázáních a rozhovorech s věřícími, ale nemá potřebu každý druhý týden vydávat nějaká ‚komuniké‘.

  To je samozřejmě dáno i tím, že kněžím jsou víc volnější v tom, co si mají myslet… a i proto vyjádření FSSP jsou tak charakteru spíše soukromého, než oficiálního. Jinak bychom se štěpili a rozdělovali co každý druhý týden :-D. Názory na různé věci bývají totiž rozdílné, co zůstává je to, že chceme věrně dodržovat liturgické a duchovní tradice, a být dobrými katolíky tak, jak to Matka Církev vyžaduje. (Nepíši záměrně tradičními či integrálními, protože každý katolík musí být věrný tradici, kterou Matka Církev předává po staletí…)

  Ad schisma: Zda schisma případně exkomunikace bylo či nebylo si dovolím teď ponechat úplně stranou. Nicméně o schismatu mluvil biskup Bruskewitz, v článku je tato věta jako jeho citace. Proto věta, že FSSP „nepřestává v nepřátelských útocích proti svým spolubratrům v FSSPX“ nedává v souvislosti FSSP žádný smysl, a navíc je nepravdivá. Kritika FSSP ze strany jak laiků, tak některých kněží FSSPX je mnohem četnější a častější.

  Biskup má tento názor, někteří kněží a věřící FSSP asi také, což ovšem nevylučuje to, že jiní kněží a věřící FSSP mají názor jiný, či dokonce opačný.

  P.Zenter má zcela jistě svůj osobitý styl, ale nemyslím si, že záměrem jeho článku byl „nepřátelský útok na své spolubratry v FSSPX“! Mimochodem, ono mnoho kněží FSSPX nás jako své spolubratry vůbec nevidí! On byl spíše nadšen tím, že se USA s biskupem Bruskewitzem setkal a mohl si s ním udělat rozhovor. Proto bych ne za každým (jeho) článkem hledal útok proti Bratrstvu.

 13. Ad JAV: Asi potřebují poradit, napište jim mail. Hlas lidu…

  Martin R. Čejka

 14. Vážený abbé Nešpore FSSP, pan Semín je nyní na vodě (doslova). Odpoví Vám, až zakotví. Proto Vaši reakci zatím nezveřejňuji.

  Martin R. Čejka

 15. solipso | 7.7.2016 z 13:56 |

  Na nezveřejňování jsi fakt expert.

 16. Děkuji a připomínám jedno z pravidel diskuse na Hodie: Diskuse není míněna jako léčba osobních frustrací.

  Martin R. Čejka

 17. solipso | 7.7.2016 z 20:44 |

  „Diskuse není míněna jako léčba osobních frustrací.“
  — Zdá se, že na moderátora se tato jinak úctyhodná maxima jaksi nevztahuje…

 18. ad) FSSP: Zbabělost hlásat Víru svatou všech dob bez II. Vaticana a jeho výdobytků pěkně zabalená do tzv. „diplomacie“ a tzv. „nemichání se do církevní politiky“ (čest výjimkám!).

 19. P. Vlastimil Vojtěch | 12.7.2016 z 14:37 |

  Velmi si vážím všech upřímných a poctivých kněží a seminaristů FSSP. Zcela otevřeně ale přiznávám, že sdílím rozpaky Mgr. Semína a také já si kladu dvě otázky: Nechce-li FSSP dělat nějakou „politiku“ a považuje-li za rozumné nevyjadřovat se k celé řadě problémů, proč věnuje tolik času a sil napadání arcibiskupa Lefebvra a jeho díla? Má-li FSSP dostatek sil na toto, proč se alespoň ve srovnatelné míře nevěnuje také tomu, co je dnes pro Církev skutečnou hrozbou (hlavní problémy zmínil pan Mgr. Semín v článku; věřící navštěvující kaple FSSPX to určitě nejsou).
  Z článku pak vyplývá ještě jedna otázka: Jak se FSSP a redakce Klíče vlastně staví k tomu, že nějaký biskup tyto věřící „exkomunikuje“ a ještě se tím chlubí? Distancují se od takového nesmyslného a protiprávního kroku nějakým prohlášením, nebo se k němu přihlásí zveřejněním rozhovoru?

 20. Michal Semín | 13.7.2016 z 19:29 |

  Vážený abbé Nešpore,
  děkuji Vám za Vaši kritickou reakci na můj článek, k níž si dovolím učinit několik poznámek.
  Kdyby šlo jen o „církevní politiku“, snad byste měl i v mnohém pravdu. Kritika věroučných omylů, jež velká část oficiální pokoncilní hierarchie vyznává – či je přinejmenším toleruje – je však přeci něčím principiálně odlišným, než jsou církevně zájmové spory o to, kdo obsadí kterou diecézi, či které z dnes existujících hnutí získá v té které oblasti církevního života převahu. Ale záměrná protestantizace svátostí či programová relativizace pravd víry, ohrožující spásu duší? Odmítavý postoj k tomuto objektivnímu zlu přeci není žádnou „církevní politikou“!
  K řádné péči o věřící, jež uvádíte jako hlavní cíl působení FSSP, patří nejen předávání plné katolické nauky a udílení svátostí v katolickém obřadu, ale i varování před omyly, jimiž se to dnes v oficiální církevní struktuře jen hemží. Platí, že kdo miluje pravdu, oškliví si vše, co se jí příčí. A protože Církev není sekta, jejíž učení je sdělováno po částech a v soukromí, musíme pravdy víry – což zahrnuje i varování před často svůdnými falešnými naukami a postoji – prezentovat veřejně a nedvojznačně. Moc bych si přál, aby se v tom FSSP k FSSPX přidalo.
  Paralelní působení FSSPX k oficiální církevní struktuře není důsledkem schismatu (rozkol předpokládá odmítání papežské autority jako takové) ze strany FSSPX, ale zbloudění velké části pokoncilní hierarchie. Neautorizované svěcení biskupů a kněží v rámci FSSPX nebylo a není neseno duchem rozkolu s Církví, ale potřebou zachovávat plnost víry a udílet katolické svátosti. Není to ostatně v dějinách Církve poprvé, co se „exkomunikovaný“ biskup rozhodl světit bez svolení papeže kněze a další biskupy – biskup Atanáš a spolu s ním pravé víře věrní katolíci byli arianismem nakaženou církevní hiearchií vyhnáni z kostelů. A výsledek? Víra byla pro další generace uchována a Atanáš byl pozvednut k úctě oltáře.
  A na úplný závěr k Vaší obhajobě P. Zentnera: O schismatu sice hovořil biskup Bruskewitz, ale na přímou výzvu P. Zentnera. Kdyby se P. Z. na FSSPX biskupa nezeptal, sám od sebe by o něm možná ani nehovořil. Navíc věta „FSSP založili členové FSSPX, kteří chtěli zůstat v jednotě s Církví“, není z úst Bruskewitzových, ale redakčních.

 21. Svatý Felix III., Papež: „Když blud není přemožen, skončí (blud) tak, že je přijat. Když už pravda není více bráněna, skončí (pravda) tak, že je potlačena.“

  Pape Saint Félix III : « Quand l’erreur n’est pas combattue, l’erreur finit par être acceptée. Quand la vérité n’est plus défendue, la vérité finira par être opprimée. »

 22. čtenář | 14.7.2016 z 17:08 |

  Ad komentář P. Vojtěcha:
  Jen několik poznámek k biskupovi Bruskewitzovi: V jeho diecézi je pořádek, žádné modernistické hlouposti, žádné mravnostní skandály s kněžími, tradiční Mši se bohoslovci učí v jeho přeplněném diecézním semináři. Staví se nové kostely, za které by se ani SSPX nestydělo. Starší a v 70. a 80. letech znetvořené kostely se vrací do původního stavu. Jak on, tak i jeho nástupce, biskup Connley, slouží minimálně jednou za měsíc pontifikální Mši. Generální vikář téže diecéze Mons. Thornburn slouží takřka výlučně tradiční ritus. V diecézi není dovoleno dívkám ministrovat, žádní trvalí jáhni, žádné (pokud vím) přijímání na ruku. Klášter tradičních karmelitek, který biskup Bruskewitz před asi 10 lety osobně založil, doslova praská ve švech, věkový průměr sester tak asi 28 let. Oba biskupové na ulicích protestují proti umělým potratům a zasadili se o jakž takž morální legislativu ve státě Nebraska. Papež sv. Jan Pavel II. označil lincolnskou diecézi za vzor pro ostatní diecéze. Atd. atd. — A přesto, jak píšete – tento biskup je americkým tradicionalistům „nechvalně známý“. O co těm lidem vlastně jde? O Církev bez autority!? Pokud se někdo nechce podřídit autoritě ani takového biskupa, bude se chtít podřídit Kristu? Nebo snad chtějí „reformovat“ Církev podle vlastních představ cestou vzpoury a vzdoru?

 23. Martin O. | 18.7.2019 z 15:21 |

  Je asi hloupé reagovat na tři roky starý článek. Přece mi to však nedá, abych nezareagoval na poznámku „čtenáře“ na konci diskuze.
  Zdá se, že biskup Bruskewitz je vskutku skvělý tradiční biskup. „Čtenář“ uvádí mnoho pozitivních dokladů, netřeba je tedy znovu opakovat. Je to vše velmi pěkné.
  Ale proti tomu jest: a) přítomnost Msgra Bruskewitze při ordinaci metodistického „biskupa“ Joela Martineze. b) opakovaná aktivní účast téhož na jiných ekumenických bohoslužbách c) tolerance či dokonce aktivní podpora působení ekumenických a charismatických organizací jako Servants of Christ the King (navzdory zbožnému názvu jde o mezikonfesní společnost). d) různá další pohoršení. Pro více informací např. poučnou korespondenci mezi P. Scottem a biskupem (veřejně k dispozici http://archives.sspx.org/miscellaneous/canonical/diocesan_dialogues.htm). Srv. též pečlivě dokumentovaný článek Johna Vennariho z C.F.N. z r. 1999. Biskup své aktivity nepopíral.
  Ergo: Msgre Bruskewitz je sice v mnohém konzervativní, jindy se však podílí aktivně na krizi Církve, na skandálních počinech, jejichž špatnost nahlíží jistě i mnohý netradicionalista.
  „O co těm lidem vlastně jde?“ (rozuměj oněm věřícím). Patrně o důslednost ve víře. O kněze, kteří se při modernistických skandálech tiše „nedívají jinam“, ale hlásají pravdu vhod i nevhod, jak to řádní služebníci Církve vždy dělali. O kněze, pro které není pojem „cizího hříchu“ jen teoretickým moralistickým termínem.

 24. Josef | 24.5.2020 z 5:22 |

  Díky Bohu za FSSPX. Je to poslední bašta pravého katolicizmu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*