Teilhardovské žvanění „kazatele papežského domu“

Při nešporách „Světového dne modliteb za péči o stvoření“ pronesl P. Raniero Cantalamessa, stárnoucí modernista, který je posledních 36 let „kazatelem papežského domu“, ve své tzv. homilii tyto bláboly:

Jak dlouho muselo stvoření čekat, jak dlouhý rozjezd mělo za sebou, než dosáhlo tohoto bodu! Trvalo miliardy let, během nichž se tupá hmota vyvíjela ke světlu vědomí jako míza, která pomalu stoupá od kořenů až do vrcholku stromu, kde proudí do jeho listů, květů a plodů. Tohoto vědomí bylo konečně dosaženo, když se ve vesmíru objevil, slovy Teilharda de Chardina, „lidský fenomén“. Avšak nyní, když vesmír dosáhl svého cíle, očekává, že lidské bytosti splní svou povinnost a vezmou na sebe úlohu takříkajíc promlouvat, vést chór a zpívat jménem všeho stvoření: „Sláva na výsostech Bohu!“

To je samozřejmě donebevolající panteismus: lidskému vědomí dal vzniknout „vesmír“, nikoli osobní Trojjediný Bůh konkrétním stvořením Adama a Evy s jejich rozumovými dušemi. Tolik k popisu stvoření v knize Genesis a k neomylnému učení Církve o původu celého lidského rodu z prvních rodičů, kteří byli vyhnáni z Ráje. Nikoli, podle „kazatele papežského domu“ lidské vědomí prostě jaksi vybublalo z „tupé hmoty“ – což je hrubá pověra hodná divochů klanících se modlám někde v džungli.

Jak „kazatel papežského domu“ tvrdí dále, vesmír „očekává“, že člověk povede „péči o stvoření“ a tím bude vzdávat chválu „Bohu“. Všimněte si zmatení mezi vesmírem a Bohem, které zavání herezí Barucha Spinozy (1632–1677)[1] [1], jež mu vynesla vyloučení dokonce i z nizozemských synagog. Jak Spinoza prohlásil ve své Etice: „Bůh čili příroda“, Deus, sive Natura. „Tato věčná a nekonečná bytost, již nazýváme Bůh neboli příroda, jedná ze stejné potřeby, z níž existuje.“

„Kazatel papežského domu“ chrlí evolucionistické nesmysly neslavně známého jezuity Teilharda de Chardina, jehož teologie představuje ohřívání Spinozy oblečeného do pseudokatolických, zpola poetických úvah maskovaných jako smělé smíření Písma a údajné „vědeckosti“ neodarwinovské evoluce.

Je třeba si jen připomenout oznámení Posvátného officia z června 1962, jež se týkalo spisů tohoto teologického a vědeckého podvodníka, který se zapletl do „objevení“ svou falešných fosilií, piltdownského člověka a pekingského člověka. Posvátné officium varovalo jen několik týdnů před zahájením II. vatikánského koncilu:

Některé práce P. Pierra Teilharda de Chardina… oplývají dvojznačnostmi takového druhu a nadto tak těžkými bludy, že porušují katolickou nauku. Nejctihodnější otcové Posvátného officia proto žádají všechny ordináře i představené náboženských institutů, rektory seminářů a rektory univerzit, aby účinně chránili duše, zejména zvláště mladých lidí, před nebezpečími, která představují díla P. Teilharda de Chardin a jeho příznivců.

Po více než třech letech „Františkovy revoluce“ však nepřekvapuje, že František, liberální jezuita vychovaný v 60. letech, je rovněž oddaným stoupencem Chardinových heretických žvástů. Ve skutečnosti to byl právě František, který Chardina rehabilitoval příznivou zmínkou ve své „recyklice“ Laudato si, jak jsem napsal na jiném místě.[2]

Taková je však dnešní krize v Církvi: včerejší odsouzený heretik je dnes „autoritou“ katolické teologie. To měla na mysli sestra Lucie z Fatimy, když mluvila o „ďábelské dezorientaci“. Hereze je in, pravověrnost vyšla z módy. Vatikán se věnuje světským projektům a věčný osud člověka ignoruje. Jsme napomínáni k „péči o stvoření“, ale nikdo v Římě nás nenapomíná, abychom pečovali o svou nesmrtelnou duši, o níž i pohanský filosof Platón  věděl, že je nejvzácnějším majetkem  člověka.

Církev je vzhůru nohama a jen Bůh, na přímluvu blahoslavené Panny Marie, to může opět napravit – jak uvidí svět ve světle Fatimy.

Christopher A. Ferrara

 

Převzato z fatimaperspectives.com.
Přeložila Lucie Cekotová.

 

[1] Holandský filosof židovského původu, racionalista a panteista. Katolická církev zařadila prakticky všechny jeho spisy na Index zakázaných knih.

[2] Článek o souvislostech Laudato si a myšlenek Teilharda de Chardina v angličtině na http://www.cfnews.org/page88/files/f3f1c38ab17b31e6eb90c01646f9c228-430.html

20 Komentářů k "Teilhardovské žvanění „kazatele papežského domu“"

 1. Libor Rösner | 21.9.2016 z 7:49 |

  Tam už chybí jen to, aby si zatančili Tanec slunce.

 2. Renda | 21.9.2016 z 10:38 |

  Nepřekvapuje…když jiná náboženství jsou prý Bohem chtěná…

 3. Josef | 21.9.2016 z 14:31 |

  No, kdypak asi ten Adam s Evou žili? A kteří asi „pithecantropové“ byli jejich rodiči?

 4. Těžko říct. Já si sotva pamatuji rok narození svých rodičů, natož abych tušil, kdy žili rodiče celého lidského rodu.

  Pitekantrop je velmi nejasný pojem, který i vědci používají dost volně, a to od nějakého vyvinutého opa až po degenerovaného člověka. Ovšem ani v jednom případě se pochopitelně nemohlo jednat o rodiče Adama a Evy, jelikož to věda, konkrétně genetika vylučuje.

  Martin R. Čejka

 5. Ondřej Karták | 21.9.2016 z 16:18 |

  Nevím, jestli je to již salonfehig, ale kdy Adam s Evou žili se dozvíme na Boží Hod Vánoční, když se v Primě zpívá martyrologium. A protože nevím o žádném klášteru, kde by to věřící mohli slyšet, cituji:

  Anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit caelum et terram, quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono; a diluvio autem, anno bis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo; a nativitate Abrahae, anno bis millesimo quintodecimo; a Moyse et egressu populi Israel de Aegypto, anno millesimo quingentesimo decimo; ab unctione David in Regem, anno millesimo trigesimo secundo; Hebdomada sexagesima quinta, juxta Danielis prophetiam; Olympiade centesima nonagesima quarta; ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo; anno Imperii Octaviani Augusti quadragesimo secundo, toto Orbe in pace composito, sexta mundi aetate, Jesus Christus, aeternus Deus aeternique Patris Filius, mundum volens adventu suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus (Hic vox elevatur, et omnes genua flectunt), in Bethlehem Judae nascitur ex Maria Virgine factus Homo.

  Pravda, Adam s Evou tam nejsou přímo jmenbováni a 7 dní není nutno brát doslova jako 7 x 24 hodin, ale dle textu mnoho času od stvoření světa na vývin z Oparinových prebiotických polévek neměli.

 6. Renda | 21.9.2016 z 18:23 |

  Podle Orka máme zvířecí předky:-(

 7. Jak kdo…

  Martin R. Čejka

 8. Pavel Pelák | 21.9.2016 z 21:11 |

  … jak je psáno… ani brány pekelné ji nepřemohou…

  Pěkný večer všem.

 9. To ne, ale pekelný smrad už je poměrně nepříjemný.

  Martin R. Čejka

 10. A to kaze 36 let myslenky Teilharda a 3 papezum se to libi?

 11. Někde jsem četl docela vážně myšlený článek, že před -x- miliony let měl člověk společného předka s gorilou, před ještě více mil. let společného předka s koněm. No, u leckoho z těch, kdo si to o sobě myslí, to může být i pravda, zvláště když jejich chování se gorile nebo koňovi podobá.

 12. david | 22.9.2016 z 19:11 |

  Vědecký výzkum vypadá asi takto: Odkryje se naleziště, vyházejí se kosterní pozůstatky které nevyhovují – většinou lidské, které jsou obvykle ve stejných vrstvách jako kostry dinosaurů a pravěkých zvířat a najdou se neurčité úlomky kostí, většinou z opic. Pak už je potřeba hromada sádry a hodně, ale opravdu hodně fantazie a další předchůdce člověka je na světě. Že se pozděni přijde na to, že je to podvrh, či v lepším případě omyl? Nevadí! Učebnice jsou přece již napsány a pokud je kritik příliš hlasitý, tak už mu nikdy nic nezveřejní v odborné literatuře.
  Zběsilost zastánců darwinismu a NOM je velice podobná. Čímpak to asi bude?

 13. Karel | 23.9.2016 z 14:15 |

  Od té doby, kdy začal jít darwinismus do kytek, se stále více objevuje potřeba nahradit archeologii archeoideologií.

 14. Ondřej Karrták | 23.9.2016 z 17:30 |

  Slavná skládačka opičky Lucy, co o ní Beatles mají song: https://cs.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis#/media/File:Lucy_Skeleton_cropped.jpg

  Bílý materiál doplnili, takže lebka čirá fantazie. Datace samořejmě C 14 – mimořádně pochybná metoda. Již Cimrmanův příchod do Liptákova byl datován na základě analysy podrážek Cimrmanových bot s odchylkou plus mínus 200 let. Reálné odchylky jsou řádově větší.

 15. Felix | 24.9.2016 z 8:32 |

  To jsou dávno vyřešené otázky. Prostě máme zde jednak lidi a jednak potomky goril a koňů. Ti druzí se taky považují za lidi, vypadají jako lidi, jedí a rozmnožují se jako lidi, opakují slova po lidech stejná jako lidi, ale beze smyslu, zastávají úřady jako lidi, nejsou to však lidi, ale potomci koňů a goril. Od lidí se ale liší tím, že nutí lidi, aby se taky považovali za potomky koňů a goril. A běda lidem, když to nechtějí prohlásit. Potomci koňů a goril pak lidi všelijak pronásledují, vyhazují je ze škol, v církvi (pokud tam lidi dnes ještě jsou) je postihují kanonickými tresty, o kterých se jejich předkům, koňům a gorilám ani nesnilo. Takže nemají to dnes těžké jen praví křesťané, ale dokonce lidi vůbec. Ale tak to měli lidi těžké už od Adama. Naproti tomu potomkům koňů a goril je hej, pořád se radují, zpívají si, že „všichni jsme jedno tělo“ a že „jednou budem dál“. Ale lidi dobře vědí, že tito potomci koňů a goril nebudou dá, ale budou dozajista, jak se dnes okřídleně mezi lidmi (ne mezi potomky koňů a goril) říká, v bruseli.

 16. Teofil | 24.9.2016 z 11:40 |

  bylo by zajímavé zjistit co učí na katolických školách

 17. Karel | 24.9.2016 z 21:02 |

  ad Ondřej Karrták: Ale s jistotou se ví, že Jára přišel do Liptákova ve čtvrtek odpoledne, ovšem již s Vámi zmíněnou odchylkou plus mínus 200 let.

 18. marus | 30.9.2016 z 18:28 |

  Ad Teofil: Chodím na katolické gymnázium a tam jsme se učili, že nejsme z opic (a prý to netvrdil ani Darwin), ale máme společného předka. Když se pár lidí odvážilo říct, že v takovou evoluci nevěříme, přinesla nám paní profesorka knihu Tančící skály od Orka Váchy, aby přesvědčila i nás, zaostalé katolíky, že taková evoluce opravdu je.
  Názor, že jsme byli stvořeni tak, jak jsme teď, není tolerován.
  A to ani v náboženské nauce, kde jsme se učili, že evoluce šla po skocích, a v jednom takovém skoku Bůh vložil do tvorů duši.

 19. Tomáš | 13.10.2016 z 8:25 |

  Já nevěřím, že někteří z lidí nemají zvířecí předky… (-.

 20. Víte, kolik lidí je potřeba na tak ohromné spiknutí, které u vědců předpokládáte? A víte, že stačí, aby to prozradil jeden? Zkuste něco říci deseti tisícům s prověrkou na přísně tajné a utajit to deset let. A těch, kdo by mohli odhalit evoluční tzv. „podvod“, je řádově více. Nejméně statisíce, jestliže tedy máte každý paleontologický výzkum za podvržený. Piltdownský falsifikát byl naopak usvědčen, protože nesouhlasil s pozdějšími, pravými nálezy.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*