Říjen 2016


Mäder: Bohovláda či satanovláda?

V srpnu 1880 se konal v Římě projev na oslavu revolucionářky Luisy Michelové. Jeden ze zednářů měl chvalořeč na Lucifera, jako praporečníka moderních idejí. Tu vykřikl někdo z lidu: „ Ať žije Satan! Evviva Satan!“…


Ponořme se do latiny 49 – perfektum: přehled

Před perfektem jsme poznali několik druhů slovesných koncovek, které se přidávají za kmen, který se nazývá kmenem présentním (jde o koncovky indikativu a konjunktivu présentu a imperfekta a koncovky infinitivu a imperativu, a to v aktivu…


V církvi se rozmáhá kritika papeže Františka

Holandský oficiální katolický týdeník Katholiek Nieuwsblad přináší v posledním čísle (40. ze 7. října 2016) obsáhlý přehled vzrůstající kritiky na působení papeže Františka. Stále více kardinálů, biskupů, kněží i laiků poukazuje na závažné nedostatky papežova…


Ponořme se do latiny 48 – perfektum: 3. osoba plurálu

Zatím co všechny dosud probrané koncovky perfekta začínají –i–, koncovka 3. osoby plurálu vypadá, jako by přišla z jiné gramatické kategorie; zní totiž –érunt, kde ono –e– je dlouhé a přízvučné, takže je píšeme s čárkou. Hned…