Neposkvrněná

Dnes máme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu dědičného. Nejsvětější Panna byla uchráněna dědičného hříchu, aby byla hodna dát život Bohu. „Bílý papír je víc než vybělený,“ volá Charles Péguy. Ano, jen na „bílý papír“ mohl Bůh napsat své Slovo! Nemohl tak učinit na takový „papír“, na nějž už psal někdo před Ním, na papír popsaný, poškozený, natržený. Jen na papír, který byl tak čistý, jakoby právě vyšel z papírenského lisu, mohl Bůh vepsat vše, co chtěl, protože jen takový papír toto vše mohl zachytit. A tak si jej připravil… Nádoba totiž musí odpovídat obsahu, jak napsal o. R. Mäder.

Panna Maria představuje člověka, jakého chtěl Bůh mít od počátku, jakého stvořil ke svému obrazu. Mariina čistota dává zakusit ovzduší Ráje, Mariina neposkvrněnost přibližuje k Bohu, Mariina odevzdanost učí pravému vztahu k našemu Stvořiteli.

Služebnice Páně si byla dobře vědoma, komu má za vše věřit, a ani na okamžik si nepřisvojila zásluhu za to, k čemu si ji Pán vyvolil. Vždy vše uchovávala ve svém srdci – ve svém neposkvrněném srdci, v srdci, které cele splynulo se srdcem svého Syna.

A právě k Němu směřuje i tato slavnost, i toto dogma – jako ostatně každé dogma mariánské. Všechnu problematiku vztahu Marie a Ježíše shrnul do jedné věty sv. Ludvík Grignon z Montfortu, když napsal: „Řekneš-li: ,Maria‘, Ona řekne: ,Bůh‘.“

Takže milujme Marii, vzývejme Marii, obracejme se na Marii, tím totiž zároveň milujeme Ježíše, vzýváme Ježíše, obracíme se na Ježíše. Po každém naším „Maria“ zazní z jejích úst ozvěnou „Ježíš“.

Libor Rösner

4 Komentáře k "Neposkvrněná"

 1. Ing. Miroslav Vaněk | 8.12.2016 z 13:04 |

  Dobrý den, oceňuji některé (mnohé) vaše myšlenky. Na rozdíl od pana Vlka aj. Ale zeptám se: Cesta? A co je cesta? Prosím, nestojím o biblickou odpovéď typu ‚Já jsem ta …‘. Chci odpověď vztahující se k … současnosti. Děkuji.

 2. Vaším otázkám nerozumím, ale komentář ponechávám s nadějí, že se určitě najde někdo chytřejší nežli já, kdo do nich pronikne.

  Martin R. Čejka

 3. Ondřej Karták | 10.12.2016 z 15:14 |

  Nevím, zda jsem chytřejší než šéfredaktor, ale já volím taktiku: Schovat se a přežít.

 4. Libor Rösner | 12.12.2016 z 9:38 |

  Ad Ing. Vaněk – Ono je někdy lepší se ohánět citátem, když nic lepšího od té doby nikdo nevymyslel, použiju jeden novodobější, od jistého našeho básníka (nevzpomenu si teď na jméno)- „Cesta byly vytyčena, zbývá ji už jen projít.“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*