Generál jezuitů zpochybňuje věrohodnost evangelií

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa Abascal se v rozhovoru pro blog Rossoporpora vyjádřil k Ježíšovu odsouzení cizoložství v případě rozvedených, kteří žijí manželským způsobem v novém svazku. Podle něj je třeba Ježíšova slova zvažovat v „souvislostech“ a brát ohled na prostředí, ve kterém žil. Zpochybnil také věrohodnost autorů evangelií.

„Měli bychom rozvažovat, co Ježíš skutečně řekl… v té době neměl nikdo diktafon, aby zaznamenal jeho slova. Víme jen, že je třeba Ježíšova slova zasadit do souvislostí, jsou vyjádřena v nějakém jazyce, určitým způsobem, jsou určena nějaké dané osobě…“ uvedl generální představený.

Na námitku novináře Giuseppa Rusconiho, jestli v případě, kdy se mají Ježíšova slova vztahovat k jejich historickým souvislostem, neztrácejí svoji absolutní platnost, P. Abascal SJ odpověděl:

„V posledním století došlo v Církvi k rozkvětu bádání, které se snaží pochopit, co Ježíš skutečně mínil… pochopit slova, pochopit věty… mění se překlady Bible, jsou obohacovány o historickou pravdu… To není relativismus, jen potvrzení toho, že slovo je relativní, evangelium je psáno lidmi, je přijímáno Církví, kterou tvoří lidské bytosti… Je tedy pravdou, že nikdo nemůže změnit Ježíšova slova, ale je nutné vědět, jaká byla!“

Generální představený vysvětlil, že se mu nejedná o zpochybnění Ježíšových slov, ale „Ježíšových slov, jak je vykládáme“. Proto je nutné rozlišovat a naslouchat „Duchu Svatému, který, jak Ježíš přislíbil, nám pomůže pochopit znamení Boží přítomnosti v lidských dějinách“.

Když se novinář zeptal, zda takové rozlišování nemůže člověka vést k závěrům, které odporují katolickému učení („doktríně“), P. Abascal SJ odvětil, že se tak děje, „jelikož doktrína nenahradí rozlišování, ani Ducha Svatého“.

Navíc generální představený jezuitů dodal, že „slovo doktrína nemám příliš rád, protože vzbuzuje představu něčeho tvrdého jako kámen. Lidská realita je ale daleko složitější, není nikdy černá nebo bílá, neustále se vyvíjí“.

ACS

 

Zdroj: rossoporpora.org, magister.blogautore.espresso.repubblica.it

45 Komentářů k "Generál jezuitů zpochybňuje věrohodnost evangelií"

 1. Asi se také nechal překvapit duchem, po vzoru papeže Františka. Jen ne svatým, ale nesvatým.

 2. Libor Rösner | 1.3.2017 z 15:50 |

  Toto může někdo říct tak po 15 pivech…

 3. Jaroslav | 1.3.2017 z 17:09 |

  Z připravovaných aktualizovaných duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly

  Rozjímání o dvou praporech,
  o praporu Krista evangelií, nejvyššího vojevůdce a Pána našich naivních předků, a o praporu historického Ježíše, našeho nejvyššího vojevůdce a Pána

 4. Ten pán se mýlí. Jde jen o to, zda se mýlí záměrně a úmyslně. Pokud přijmeme názor, že si každý může vykládat slova evangelia podle svého, dospějeme ke zmatku. Vzniknou desítky sekt, které budou mezi sebou zápolit, mezi křesťany se rozšíří nenávist jedněch ke druhým. Ostatně my, Evropané s tím máme své zkušenosti. A ne příliš pěkné: kruté vraždění v 15. století u nás, vyvraždění 150 tisíc obyvatel Wellsu a Anglie za časů Jindřicha VIII. třicetiletá válka a jiné hrůzné jevy evropské historie. Bože, chraň nás od nesvornosti.

 5. Petr | 1.3.2017 z 19:00 |

  Mluví z něj duch Jezábel, nikoliv Duch svatý….nemám slov k této neslýchané, nehorázné změti herezí

 6. Tomáš | 1.3.2017 z 20:11 |

  Nečte Boží Slovo „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ a chce dělat chytrého? Nebo i to vysvětluje podobně? No děkuji pěkně!
  „Víme jen, že je třeba Ježíšova slova zasadit do souvislostí, jsou vyjádřena v nějakém jazyce, určitým způsobem, jsou určena nějaké dané osobě…“ uvedl generální představený.“

 7. Jiří | 1.3.2017 z 20:24 |

  „To není relativismus, jen potvrzení toho, že slovo je relativní, evangelium je psáno lidmi, je přijímáno Církví, kterou tvoří lidské bytosti…“ „Proto je nutné rozlišovat a naslouchat „Duchu Svatému, který, jak Ježíš přislíbil, nám pomůže pochopit znamení Boží přítomnosti v lidských dějinách“
  A kam se nám ztratila pravda, že „Písmo bylo inspirované Duchem svatým?“ Že si mohu pod vlivem Ducha svatého vykládat Písmo – to už dávno říkali evangelíci a podle toho to u nich vypadá, bez urážky.

 8. Petr | 1.3.2017 z 21:34 |

  Možná chce z věřících a nauky církve v 21.stol., všech pravověrných papežů /podle Boží volby, až do Benedikta XVI./, udělat naivní hlupáky, věřící „nepravděpodobným“ a špatně přeloženým Božím slovům a z tradice a magisteria smyšlené a neodpovídající Duchu sv. realitě, kterou zamýšlel Bůh? Předpokládá, že by P.Maria ve všech svých zjeveních svým dětem, /která jsou církví jako pravá zjevení uznána/, neuvedla, že věřícím byly předloženy a přeloženy jiné obsahy Božích slov a proto je nemáme brát za inspirované Duchem svatým, ale za špatný vtip nedovzdělaných překladatelů či chybně napsaných evangelií ubohých svatých apoštolů? Tedy všechna čest této nelýchané drzosti, to nás pokládá již za opravdu tak na hlavu padlé, aby mohl vážně prezentovat tyto výroky tohoto „chorého“ uvažování, byť je generální představený jezuitů? Pán Bůh s námi a zlý pryč… Nebo zkouší, co věřící unesou, aby se mohly tisknout nové a „lepší“ překlady Písma sv., které by byly podle něj přesnější a dokonale by vyhovovaly herezím, nejenom z AL, ale všem zednářským plánům, aby nejen Boží slovo, ale i vše ostatní z magisteria bylo dokonale zpochybněno a přetvořeno tak, jak by si zednáři přáli?

 9. miroslav | 1.3.2017 z 21:35 |

  zvláštní.2000 let nás klamal falešný duch svatý.a nyni v posledních časech milosti
  některé začal oslovovat ten „pravý duch svatý.

 10. david | 1.3.2017 z 22:11 |

  A kdyby vám kdokoli jiný, třeba i anděl z nebe, hlásal jiné evangelium, budiž proklet!

 11. Libor Rösner | 2.3.2017 z 8:53 |

  S jistou dávkou naivity čekám, že přijde nějaká reakce z vyšších míst a nemyslím tím kardinálský klobouk…

 12. Petr | 2.3.2017 z 9:32 |

  ad Libor Rösner
  Obávám se, že mnozí „obyčejní jednoduší“ věřící podlehnou svodu poslušnosti vůči autoritě a aniž by dovolili normálnímu selskému rozumu v sobě protestovat, řeknou si, že mají povinnost poslouchat nadřízené autority v církvi, které by to měli vědět nejlépe /podle nich/ a začnou se přiklánět k těmto heretickým „ohavnostem.“ A je mi líto řeholníků, kteří musí snášet takové nadřízené a zpovídat se z vnitřní rebelie proti jejich názorům a prožívat tak vnitřní boje. Avšak není to jen otázka řeholníků, toto trýznivé dilema zcela jistě zažívají a budou zažívat i kněží, kteří budou „shora“ zasypáváni „novými příkazy“ a pokyny, proti kterým se jejich pravověrné kněžské srdce bude zákonitě bouřit…Modleme se za duchovenstvo, potřebují naše modlitby…

 13. Libor Rösner | 2.3.2017 z 10:03 |

  Ad Petr – Já se spíše obávám horšího – toho, že lidé uvěří tomu, že opravdu mohou „naslouchat Duchu Svatému“ a na základě toho si přizpůsobovat cokoli z Písma k obrazu svému, cestičku jim prošlapává jistý T. H. svými výroky o sv. Pavlovi, jenž postrádal psychologické vzdělání, tudíž se vyjadřoval o homosexuálech tak, jak se vyjadřoval…

 14. Tomáš | 2.3.2017 z 11:26 |

  ad Petr: Mnoha „obyčejným jednoduchým“, kterým Boží Slovo neříká nic, stačí NOM, protože tam jsou spokojeni a jejich emoce uspokojovány. Dá se říct, že mnoho lidí počítá s tím, že nebudou v nebi, protože jim vyhovuje místo plnohodnotného žití v Božích milostech jen takové „přištípkaření“ v životě.

 15. Přesně tyto názory patera generála Sosy SJ byly odsouzeny v encyklice „Pascendi“ a v dekretu „Lamentabili“ papeže sv. Pia X. jako hereze modernismu, každý si to snadno najde, zbytečno uvádět citace. To neodvolal dokonce ani DVK v konstituci Dei Verbum. P. Sosa se tím jasně a beze všech pochyb přiznává k modernistické herezi těžkého kalibru.

  Jestliže je podle P. Sosy „slovo…relativní“ (včetně Kristova slova), tak nelze Ježíšovy výroky vůbec brát jako pravdivé, čímž zpochybníme celé evangelium a potažmo veškerou nauku Církve.

 16. Tomáš | 2.3.2017 z 15:52 |

  Rozum (zdravý katolický) zůstává stát nad drzostí, se kterou je vše zpochybňováno. Jediným soudcem a autoritou, která může situaci změnit, je jen Bůh. Můžeme se jen dohadovat, jak dopadne nehodný papež, který toto všecko trpí a podporuje.

 17. Tomáš B. | 2.3.2017 z 19:43 |

  Dovolte odlehčující poznámku, ale k tématu. Všichni tito „oduševnělí mudrlanti“ mají v podtextu svých výroků podobnou primitivní myšlenku, kterou jakási většina s úžasem v očích zobe z ruky – „Doposud se všichni mýlili, teď to konečně opravujeme“. Ale, drazí, cožpak tím není řečeno, že předkové byli hlupáci? A pokud byli hlupáci, potom je ovšem hloupost dědičná…

 18. Ano, tak se to dělá. Napíše se titulek „Generál jezuitů zpochybňuje věrohodnost evangelií“ a kdo by se na něho nesesypal? Vtip je v tom, že ten titulek je prudce návodný. Kdyby tomu titulku uvěřil vyšší klérus, musel by se i on na generála sesypat. Papež by ho musel odvolat. Já těm citátům moc nerozumím, ale titulku jasně ano. Citátům tedy nijak zvlášť nerozumím, ale jedno vím jistě: Takhle, takhle se dělá – Majdan. Rozdíl je v tom, že Majdan má s titulkem i připraveného vůdce, který za stádo myslí, ten tady není; ten, kdo ten titulek napsal, vůdcem být nemůže.

 19. Petr | 2.3.2017 z 21:09 |

  ad Dr.Malý
  Qui bono…v čí prospěch?
  Myslíte si, pane doktore, že je náhoda, že FP je členem TJ a jeho řádový spolubratr, generální představený jezuitů, takto bezostyšně prezentuje názory, které možná za nějakou dobu uslyšíme i z petrova stolce? A to bude daleko horší a věřte, že kolegové z řad masonerie ho podrží, navzdory přáním pravověrných kardinálů a různých oponentů a otevřených dopisů, adresovaných jemu s prosbou, aby přestal devastovat Kristovu církev a odstoupil…

 20. Ad Felix: Řekl bych, že titulek vystihuje realitu, tj. je pravdivý.

  „Měli bychom rozvažovat, co Ježíš skutečně řekl… v té době neměl nikdo diktafon, aby zaznamenal jeho slova…“

  Pokud evangelia nezaznamenávají, co Ježíš skutečně řekl, tak je jejich obsah pochybný.

  „To není relativismus, jen potvrzení toho, že slovo je relativní, evangelium je psáno lidmi, je přijímáno Církví, kterou tvoří lidské bytosti… Je tedy pravdou, že nikdo nemůže změnit Ježíšova slova, ale je nutné vědět, jaká byla!“

  Tím se zaprvé naznačuje, že jsme dosud nevěděli, jaká byla Ježíšova slova, a zadruhé, že evangelisté jako lidé a Církev jako lidská instituce jsou důvodem k zpochybnění Ježíšových slov, jak jsou zaznamenána v evangeliích (pravděpodobně právě s ohledem na onu lidskou nedokonalost). Těžko to nenazvat zpochybňováním. Generál jezuitů by měl vědět, že garantem pravdivosti je zde sám Bůh.

  Martin R. Čejka

 21. Tomáš | 2.3.2017 z 21:57 |

  Pane Felixi, mně připadá, že žijete někde na jiné planetě. A nebo ignorujete aktuální rozhodnutí pana papeže „sesypat se“ a „odvolat“ jen ty, kteří jsou věrnými katolíky a proto odsuzují po vzoru svých svatých předchůdců veškeré hereze, apostaze a bludy, kteréžto jsou ovšem dnešní většinovou hiearchií velmi hlasitě hlásány do celého světa.

 22. Pane Čejko, Váš nástin objasnění mi k porozmění citátů generála nijak nepomohl. Jistě je to ve velmi rozdílné úrovni inteligence a vzdělanosti – jak se to už ukázalo v „diskusi“ nad Bahníkem. Nakonec i tam mi = sdělil, že na to prostě nemám. Ale děkuji Vám za snahu.

 23. Libor Rösner | 3.3.2017 z 9:43 |

  Ad Felix – Chabý trolling.

 24. Petr | 3.3.2017 z 12:18 |

  ad Felix
  chtěl bych se zastat komentáře pana M.R.Čejky, se kterým se plně ztotožňuji, protože vyjádření P.Sosy SJ, do jisté míry ukazuje na to,co lze zatím jen vytušit, na nový kurz, pro který byl FP dosazen na petrův stolec… A kdo nevěří, že něco takového je možné,ať pátrá po všech „možných důkazech“ a „nenápadných“ maličkostech v tomto pontifikátu nebo ať prosí Ducha sv., aby mu daroval sílu porozumět, cože se to v současné církvi děje, že to není chvilkové pomatení mysli řádového spolubratra generála SJ, ale smutná realita, která se začíná z nejvyšších církevních kruhů vybarvovat….
  Uvádím odkaz, který byl sice napsán již dříve, ale možná poslouží i k tomu otevření duchovních očí.
  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=neklamne-znameni-falesny-prorok

 25. The day Bergoglio was elected, Argentinian journalist Marcelo González of Panorama Católico Internacional wrote that he was “terrified” for the future of the Catholic Church. It is worth quoting the post in its entirety:
  Of all the unthinkable candidates, Jorge Mario Bergoglio is perhaps the worst. Not because he openly professes doctrines against the faith and morals, but because, judging from his work as Archbishop of Buenos Aires, faith and morals seem to have been irrelevant to him.
  A sworn enemy of the Traditional Mass, he has only allowed imitations of it in the hands of declared enemies of the ancient liturgy. He has persecuted every single priest who made an effort to wear a cassock, preach with firmness, or that was simply interested in Summorum Pontificum.
  Famous for his inconsistency (at times, for the unintelligibility of his addresses and homilies), accustomed to the use of coarse, demagogical, and ambiguous expressions, it cannot be said that his magisterium is heterodox, but rather non-existent for how confusing it is.
  His entourage in the Buenos Aires Curia, with the exception of a few clerics, has not been characterized by the virtue of their actions. Several are under grave suspicion of moral misbehavior.
  He has not missed any occasion for holding acts in which he lent his Cathedral to Protestants, Muslims, Jews, and even to partisan groups in the name of an impossible and unnecessary inter-religious dialogue. He is famous for his meetings with Protestants in the Luna Park arena where, together with preacher of the Pontifical House, Raniero Cantalamessa, he was „blessed“ by Protestant ministers, in a common act of worship in which he, in practice, accepted the validity of the „powers“ of the TV-pastors.
  This election is incomprehensible: he is not a polyglot, he has no Curial experience, he does not shine for his sanctity, he is loose in doctrine and liturgy, he has not fought against abortion and only very weakly against homosexual „marriage“ [approved with practically no opposition from the episcopate], he has no manners to honor the Pontifical Throne.
  He has never fought for anything else than to remain in positions of power.
  It really cannot be what Benedict wanted for the Church. And he does not seem to have any of the conditions required to continue his work.
  May God help His Church. One can never dismiss, as humanly hard as it may seem, the possibility of a conversion… and, nonetheless, the future terrifies us.

  V den, kdy byl Bergoglio zvolen za papeže, napsal argentinský novinář Marcelo Gonzalez
  v „Panorama Catolico Internacional“,že ho děsí budoucnost Katolické církve. Vyplatí se
  ocitovat jeho komentář nezkráceně. (Text, přeložený možná dost neumněle do češtiny na rubu tohoto listu, je uveřejněn na stránkách http://www.lifesitenews.com v článku They gave Pope Francis four years to“make Church over again“)

  (RUB LISTU)

  ……………………………Kardinálům, ktreří ho zvolili, do památníku

  Ze všech nepředstavitelných kandidátů (na post papeže) je Jorge Maria Bergoglio snad ten nejhorší.
  Ne proto, že otevřeně vyznává doktríny , které se příčí víře a mravům, ale proto že, soudě podle
  jeho práce jako arcibiskup v Buenos Aires, víra a mravy pro něho nic neznamenají.

  Coby zapřisáhlý nepřítel tradiční mše dovolil pouze její zavádějící napodobeniny v režii vyhlášených nepřátel staré mše, stíhal každého jednotlivého kněze, který se odvážil chodit
  v klerice nebo kázat neochvějně, nebo se prostě zajímat o Summorum Pontificum.

  Díky jemu vlastní nevyzpytatelností (někdy už k vůli nesrozumitelnosti jeho projevů a homilií,)
  zlozvyku používání obhroublých, demagogických a dvojznačných frází, nelze označit jeho magistérium za heterodoxní, ale spíše za bezobsažné ve stejné míře jako matoucí.

  Jeho družinu v buenos-aireské kurii s výjimkou několika kleriků netvoří příklady hodné k následování, některé jsou v podezření z morální deviace.

  Nevynechal žádnou příležitost propůjčit svou katedrálu protestantům, muslimům, židům a dokonce
  partyzánským skupinám ve jménu nemožného a nepotřebného dialogu. Proslavil se svými setkáními s protestanty v aréně Luna Parku spolu s kazatelem papežského domu Ranierem Cantalamessa, kde
  jim protestantští pastoři udělili požehnání ve společné bohoslužbě jako důkaz platnosti „moci“ těchto televiz.ních pastorů.

  Tato volba je nepochopitelná. Není polyglot, nemá kuriální zkušenost, nezavání svatostí, je volný
  v doktíně i liturgii, nebojoval proti potratům a jen zcela slabě proti homosexuálním svazkům,,
  (schváleno s prakticky nulovou opozicí v episkopátu), nemá chování, kterým by ozdobil pontifikální trůn.

  Nikdy nebojoval za nic jiného, než za to, aby zůstal na místě moci.

 26. Petr | 3.3.2017 z 20:01 |

  ad cd
  Díky moc za zajímavý příspěvek, nabízím volný překlad těch posledních 4 řádků:
  /It really cannot be what Benedict wanted for the Church. And he does not seem to have any of the conditions required to continue his work.
  May God help His Church. One can never dismiss, as humanly hard as it may seem, the possibility of a conversion… and, nonetheless, the future terrifies us./
  To skutečně není to, co chtěl pro církev Benedikt. A nezdá se, že by vykazoval jakékoliv nezbytné předpoklady, aby pokračoval v jeho díle.
  Kéž Bůh pomáhá své církvi! Těžko lze doufat,že by mohlo u něho dojít ke konverzi, přesto ho nikdo odvolat nemůže. Víceméně, budoucnost nás děsí.

 27. Renda | 3.3.2017 z 23:12 |

  [Příspěvek nezveřejněn kvůli urážlivému označení člena Tovaryšstva Ježíšova. Nejsme Volná myšlenka ani Právo lidu. – MRČ]

 28. Jan Krásenský | 5.3.2017 z 7:34 |

  V době apoštolské, při misijních cestách svatého Pavla, byly v Římské říši rozvody, prostituce, nevěra, homosexualita, pedofilie a další zvrácenosti, běžné. Nabízí se otázka, proč se tenkrát první křesťané a apoštolové, kteří přijali učení od Ježíše Krista, proti těmto činům vymezovali a hlásali mravní čistotu? Jak s dnešní revolucí v církvi vyzní: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“
  Trochu ironie: Pokud chtějí přiblížit evangelia současnému světu, můžou nově vykládat podobenství o marnotratném synovi a zaměřit se na hostinu, kterou otec přichystal na oslavu návratu ztraceného syna. Tučné tele, je sice telecí, ale nadmíru nezdravý pokrm. Avšak lusky, které se bál ujídat vepřům v cizině, byly zdraví prospěšné. Možnosti nového výkladu zmíněného jsou závratné a mohly by významně přispět k mezináboženskému dialogu.

 29. Veronika | 5.3.2017 z 10:59 |

  Milí bratři a sestry v Kristu, v Bibli máme: Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 2 Timoteovi 4,3
  A také se píše: A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.
  Tohle je výzva pro nás: modleme se! V rok výročí Fatimy si připomeňme výzvu: Pokání!
  Doba je zlá a těžká, ale Bůh je Pánem celého světa. Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ V Bibli máme, že „brány pekel Církev nepřemohou.“ Ale jsou a budou ztráty na životech …časných i věčných. Modleme se. Prosme Pána, ať zkrátí ty časy, ať zasáhne a přijde. Nalezne na zemi víru? Kéž ji nalezne v našich srdcích. Možná nevyhrajeme pozemský boj, ale musíme stát na správné straně barikády. Prosím, modleme se. Zanechme (mnohdy) neplodných debat a radši se modleme.

 30. Dana | 6.3.2017 z 9:41 |

  ad Veronika
  Nemyslím si, že komentáře by byly až tak neplodnými úvahami, protože napomáhají k tomu,aby si člověk ujasnil spolu s ostatními, oč běží a jak se k tomu postavit, jak formovat své svědomí správně, aby uhnulo před polopravdami a bludy a napřímilo se směrem ke Kristu a Jeho slovu, protože On o sobě říká, že je pravda. Mnozí jsme byli zvyklí považovat výroky církevní hierarchie téměř za svaté, v dnešní době si již musíme tyto výroky přefiltrovat správným filtrem, který jasně ukáže příměsi lží a manipulací „těch“ z řad Božích nepřátel, kterých je ve Vatikánu z Božího dopuštění víc, než si možná myslíme ve své naivní duchovní „polodřímotě“

 31. Libor Rösner | 6.3.2017 z 14:31 |

  „Varuj se interpretovat Evangelium a podřizovat si je tak, aby vyhovovalo tvému životu, aby ses tak ospravedlnil. Pravda Evangelia je stále stejná.“ (sv. Šarbel Makchlúf)

 32. andy | 7.3.2017 z 0:06 |

  „Podle něj je třeba Ježíšova slova zvažovat v „souvislostech“ a brát ohled na prostředí, ve kterém žil. Zpochybnil také věrohodnost autorů evangelií“

  Tak teď to mu nerozumím – připadá mi, že tohle je způsob, kterým bychom měli nahlížet na jakýkoliv text.

  V evangeliu se třeba píše „Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva, a žení se s jinou, dopouští se cizoložství“ – člověk by řekl, že to znamená, že je možné se z důvodu nevěry rozvést. Ale prý to tak není; proč? Protože to bylo psáno v nějakém kontextu, v nějakém prostředí a ten význam věty byl pravděpodobně jiný. Aneb bereme slova v souvislostech a bereme ohled na prostředí, ve kterém autor evangelia žil.

  Nepřipadá mi to jako zpochybňování věrohodnosti autora evangelií; spíš to vypadá, že zpochybňování to je v momentě, kdy někdo stejnou argumentaci použije proti vám…

 33. Libor Rösner | 8.3.2017 z 8:54 |

  Ad Andy – „Generální představený vysvětlil, že se mu nejedná o zpochybnění Ježíšových slov, ale „Ježíšových slov, jak je vykládáme“.“
  Každý si je pak může vyložit po svém a ohánět se tím, že naslouchá Duchu Svatému, přitom si je může upravovat pro své vlastní potřeby.
  „To není relativismus, jen potvrzení toho, že slovo je relativní, evangelium je psáno lidmi, je přijímáno Církví, kterou tvoří lidské bytosti.“
  Evangelium je přece inspirováno Duchem Svatým, nebylo napsáno z plezíru, sv. Matouš nebo sv. Jan nefabulovali a my jejich texty nemusíme upravovat, doplňovat nebo vysvětlovat podle dané epochy. Nemusíme a nesmíme. Slovo Boží je nadčasové, nemění se podle toho, jaké jsou trendy, nepodléhá politické korektnosti.

 34. Petr | 8.3.2017 z 11:43 |

  ad andy
  http://cchma.cz/docs/Instrukce_o_historicke_pravdivosti_evangelii.pdf
  Domnívám se, že existuje spousta teologických textů na vysvětlení tohoto Ježíšova výroku, aby byl správně pochopen. Vsuvkou / mimo případ smilstva/… je jistě míněn podle teolog.znalců nauky církve to, že Pán nechce, aby provinilý partner, narušující cizoložstvím a nevěrou manželskou věrnost, byl držen násilím a vězněn, ale pak žel,opuštěný partner nemůže hledat náhradu, tím by se také dopouštěl cizoložství a porušení manželské smlouvy…tedy žil by ve stavu těžkého hříchu, který je proti Božímu přikázání – nezcizoložíš

 35. Ad Andy: „…vyjma z důvodů smilstva“ bylo už mnohokrát vysvětleno, poprvé sv. Jeronýmem ve 4. stol. Jde o rozchod s partnerem v případě, že jejich svazek je hříšný, smilný, tak to logicky plyne i z textu, vůbec se nejedná o to, že by – jak píšete – „z důvodů nevěry se mohli rozvést“.

  Máte pravdu, že i novozákonní texty nutno chápat v souvislostech doby, v níž byly napsány, nicméně to neznamená, že neobsahují nadčasové a věčné pravdy, které mají svoji platnost pro všechny doby až do konce světa. Mezi ně patří na prvém místě výroky Kristovy. Jejich zpochybňování odkazem na „historický kontext“, jak to činí generál TJ Sosa, považuji osobně za rouhání, nota bene je to jasně odsouzeno sv. Piem X. v protimodernist. encyklice „Pascendi“ a v dekretu „Lamentabili“, což je věroučně závazné.

 36. Myslím, že vaše námitky jsou shrnuty asi tímto:

  „my jejich texty nemusíme upravovat, doplňovat nebo vysvětlovat podle dané epochy“

  V tom případě je možné se rozvést z důvodu nevěry. Protože přece nesmíme ta slova o smilstvu vysvětlovat podle dané epochy.

  Já jsem toho názoru, že ta slova skutečně neznamenají, že je možné se rozvést z důvodu nevěry. Protože to nějací teologové doplnili a vysvětlili podle dané epochy (a případá mi, že celkem smysluplně). Ale takhle na to evidentně nesmíme nahlížet….

 37. ad Andy
  záleží, zda Pán Ježíš myslel propustit svou ženu, která svým smilstvem a neochotou setrvat s manželem natolik zničila vztah, že jakékoliv držení proti její vůli by bylo již vězněním, ale tím nic ještě Pán nedovoluje…stále trvá platnost tohoto zničeného svazku, kdy opuštěný manžel si nesmí hledat nového jako náhradu, jinak by hřešil a cizoložil

 38. ad Andy
  Možná, že když se začtete do zmiňovaného a celého výroku Pána z Mt19,1-9, pak v tomto ev.sv.Matouš mluví naprosto jednoznačně, vsuvku „mimo příp. smilstva“ snad chápe Pán tak, jak popisuje sv.ap.Pavel v 1Kor 7,10-11 …následné věty však ale mluví o něčem odlišném, tzv. pavlovském privilegiu, /což je jiná problematika, kterou se zabývá církevní soud a kurie/, zajímavé je, že sv.evangelisté Lukáš a Marek mluví pouze jednoznačně, bez této vsuvky /Lk 16,18 + Mrk 10,1-10/. Domnívám se, že opravdu není co řešit a je dobře, že to také tak chápete, aniž se necháte ovlivnit „vývody“ různých „teologů“ a jejich zpochybňování skutečného smyslu Ježíšových slov, potvrzujících nedovolenost „rozvodů“, někteří možná ani snad katolíky nejsou

 39. Ad Petr: u smilstva se to tradičně v morálkách vykládá jako možnost rozluky.

  MRČ

 40. „Domnívám se, že opravdu není co řešit a je dobře, že to také tak chápete, aniž se necháte ovlivnit „vývody“ různých „teologů“ a jejich zpochybňování skutečného smyslu Ježíšových slov, potvrzujících nedovolenost „rozvodů“, někteří možná ani snad katolíky nejsou“

  Já to tak chápu, protože jsem našel vysvětlení od některých teologů, které vychází z toho, co asi tak v té době a v daném kontextu ta věta mohla znamenat a to vysvětlení mi dává smysl. Kdybych neinterpretoval tu větu v kontextu té doby a okolností, kdy to bylo psané, tak z ní poměrně dost jednoznačně vyplývá, že rozvod z důvodu nevěry možný je.

  Jenomže já mám takový pocit, že pokud někdo něco interpretuje v kontextu té doby v souladu s tím, jak tomu vy rozumíte, tak je to „pravda“, a pokud náhodou na základě kontextu té doby interpretuje ta slova jinak než vy, tak zpochybňuje „pravdu“ a především vůbec není katolík. Samozřejmě to tak trochu nahrává k interpretaci, že „pravdu“ máte především vy a katolík jste samozřejmě taky vy (a tím „vy“ myslím více lidí v této diskuzi…)

 41. petr | 17.3.2017 z 9:46 |

  ad andy
  Milý pane andy, chceme možná našimi názory a komentáři v diskusi jen hledat univerzální a jedinou pravdu, kterou snad nevlastníte ani Vy, ani já, ani my ostatní, ale věříme, že náš Pán, Magisterium církve a pravá nauka spolu s Písmem sv. ano. A Vy jako kněz/aspoň se to domnívám – podle „rukopisu“ Vašich myšlenek/, dobře víte, co obnáší 6.přikázání, nemusíte tápat a přemýšlet, prostě Vám to bylo „dáno“ při přípravě na kněžství a studia teologie, nemusíte zpochybňovat nezpochyněná fakta, ale je hezké, že věnujete těch pár minut k zapojení se do debaty. Nemusíte hned tvrdě stírat laiky, kteří poctivě hledají pravdu a dovolují si nesměle naznačit, jakým směrem se jejich myšlení ubírá. Neberte to ve zlém, ale domluva je téměř vždy lepší a společný konsensus, než zlobné onálepkování někoho, kdo Vám tak zcela úplně neodsouhlasí Váš názor

 42. Wachtl | 18.3.2017 z 21:12 |

  Pozdravy cenzorovi :-).

 43. Ad Wachtl: Také Vás srdečně zdravím!

  MRČ

 44. František | 10.7.2018 z 19:40 |

  ad andy

  cituji dr. Malého
  „Jejich zpochybňování odkazem na „historický kontext“, jak to činí generál TJ Sosa, považuji osobně za rouhání, nota bene je to jasně odsouzeno sv. Piem X. v protimodernist. encyklice „Pascendi“ a v dekretu „Lamentabili“, což je věroučně závazné.“

  https://gloria.tv/video/pmoutxxSZpoq6MBDf7fDzugrA
  hezké objasnění, co literárně-historická metoda „obnáší“ a komu slouží…

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*