Hlas rodiny: Katolíci musejí „vzdorovat“ spojenectví papeže Františka s propotratovou OSN

Mezinárodní sdružení organizací hájících život a rodinu Hlas rodiny ve své nové analýze naléhá, aby katolíci „vzdorovali“ rostoucímu spojenectví Vatikánu a Organizace spojených národů pod dohledem papeže Františka. Varuje, že tato aliance popřává sluchu propotratové agendě globální populační kontroly a představuje přímou hrozbu pro rodinu.

Toto nové spojenectví, jež by za pontifikátů papeže Jana Pavla II. a Benedikta XVI. bylo nemyslitelné, vede, slovy Hlasu rodiny, k „bezprostřednímu vážnému ohrožení dětí a rodiny“.

Koalice sdružující významné organizace pro život a pro rodinu z celého světa vydala šestnáctistránkovou kritiku, v níž mapuje to, co podle jejího názoru představuje odklon Vatikánu od jeho klíčové úlohy být baštou proti agresivní globální kultuře smrti. Zpráva konkrétně podrobně popisuje podporu Svatého stolce Agendě OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Autorem zprávy je Matthew McCusker, výzkumník britské Společnosti pro ochranu nenarozených dětí.

Zpráva vysvětluje, že cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) – sedmnáct hlavních a 169 dílčích cílů, jichž má být dosaženo do roku 2030 – nekodifikují nic menšího než světový plán populační kontroly založený na antikoncepci a potratech.

Stojí za povšimnutí, že dokument Hlasu rodiny byl zveřejněn šest dní předtím, než měl na vatikánské konferenci o „mizení biologických druhů“ promluvit Paul Ehrlich, zastánce protikatolické populační kontroly.

Zpráva rovněž kritizuje výpravu Vatikánu do protirodinné říše „sexuální výchovy“. Stejně jako cíle OSN vyzývají ke globální „komplexní sexuální výchově“, také exhortace Amoris laetitia papeže Františka z dubna 2016 se přiklání k upřednostňování školní sexuální výchovy, přičemž podle Hlasu rodiny vůbec nezmiňuje povinnosti rodičů v tomto směru.

Hlas rodiny upozorňuje, že v loňském roce po vydání Amoris laetitia Vatikán přišel s osnovami sexuální výchovy pro středoškolské studenty, které „porušují katolickou nauku o výchově v oblasti sexuality“. Jeden katolický psychiatr šel tak daleko, že program označil za „pornografii“ a „zneužívání dětí“.

Hlas rodiny tvrdí, že papežova zjevná podpora školní sexuální výchovy v Amoris laetitia umožní Světové zdravotnické organizaci, která spadá pod OSN, zavést své radikální Standardy pro sexuální výchovu v Evropě celosvětově. Podle nich by se děti do čtyř let měly učit o „radosti a potěšení, když se dotýkají vlastního těla“, „masturbaci v raném dětství“ a „právu zkoumat svou genderovou identitu“. Od čtyř do šesti let by měly být poučeny o homosexuálních vztazích a „respektu k různým normám týkajícím se sexuality“, od devíti do dvanácti o „rozdílech mezi genderovou identitou a biologickým pohlavím“ a „sexuálních právech podle definice Mezinárodní federace pro plánované rodičovství“. V patnácti letech by se pak učily o „přijímání a oslavování sexuálních rozdílů“, „porušování sexuálních práv“ a „právu na potrat“.

František a jeho soudruzi cíle OSN „vítají“

Papež František pronesl v září 2015 projev na světovém summitu OSN v New Yorku při příležitosti přijetí cílů, přičemž tento počin nazval „významným znamením naděje“. Dva měsíce nato pochválil pařížskou klimatickou dohodu, která cíle „vítá“. V září 2016 papež potvrdil, že ho přijetí cílů OSN a pařížské dohody „potěšilo“.

Avšak jak konstatuje zpráva Hlasu rodiny, cíle č. 3 a 5 vyzývají k „univerzálnímu přístupu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a k reprodukčním právům“, což jsou termíny, jichž OSN podle slov představitelů hnutí pro život po léta vytrvale užívá k prosazování potratů, antikoncepce a sterilizace.

Podle Světové zdravotnické organizace tvoří potrat „nedílnou součást sexuálního a reprodukčního zdraví“. Pro realizaci cíle č. 3 v zemích závislých na rozvojové pomoci vypracovala SZO program s názvem Innov8. Jako nástroje k prosazování přístupu k potratu a antikoncepci po celé Africe strategie využívá dětských klubů.

Zpráva Hlasu rodiny uvádí, že OSN a její spojenci „radikálně zapracovali na zvýšení užívání antikoncepce a přístupu k potratu v celém světě pod záminkou ‚univerzálního přístupu ke zdravotním službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví‘“.

Nejen papež František, ale i další vatikánští činitelé podporují cíle OSN způsobem, který by byl za předchozích pontifikátů nemyslitelný, uvádí zpráva.

Arcibiskup Jean-Marie Mupendawatu z Papežské rady pro pastoraci zdravotníků řekl v květnu 2016 na Světovém zdravotnickém shromáždění, že Svatý stolec cíle uvítal. Podle zprávy nezmínil žádné výhrady Vatikánu vůči termínu „sexuální a reprodukční zdraví“.

Biskup Sánchez Sorondo, kancléř Papežské akademie společenských věd a předseda Papežské akademie přírodních věd dává na konferencích pořádaných Vatikánem prostor obhájcům potratů a antikoncepce, kteří podporují cíle OSN.

Například na konferenci o změně klimatu a udržitelném rozvoji v dubnu 2015, kterou pořádal Sorondo, promluvili Jeffrey Sachs a generální tajemník OSN Ban Ki-Moon. Sachs, hlava Summitu Země a Ban-Ki Moonův poradce, je proslulý neúnavnou podporou kontroly populace včetně potratu jako prostředku dosažení tohoto cíle. Za papeže Františka se účastnil nejméně deseti událostí ve Vatikánu a s papežem se sešel při soukromé audienci, uvádí zpráva.

Konference v dubnu 2015 skončila tím, že Sorondo a předsedkyně Papežské akademie společenských věd Margaret Archerová podepsali prohlášení „vítající cíle OSN“ i přes formulaci cíle, který volá po „všeobecných sexuálních a reprodukčních právech“.

Když se předseda amerického Centra pro rodinu a lidská práva (C-Fam) Stefano Gennarini pokusil Soronda varovat před nebezpečím spojeným s podporou cílů, biskup ho odbyl.

„[SDGs] potrat či kontrolu populace ani nezmiňují. Hovoří o přístupu k plánování rodičovství a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a o reprodukčních právech,“ řekl podle zprávy Hlasu rodiny Sorondo Gennarinimu.

Zpráva dále poukazuje na to, že z některých lidí, kteří se netají svým nepřátelstvím ke katolické církvi, se za Františkova pontifikátu náhle stali její spojenci.

Na konferenci o záchraně světa před mizením biologických druhů pořádané Papežskou akademií přírodních věd a Papežskou akademií společenských věd koncem února promluvil přední zastánce kontroly porodnosti a bývalý nepřítel Katolické církve dr. Paul Ehrlich.

„Ehrlich je hlasitým zastáncem potratů, sterilizace a antikoncepce. Jeho nejznámějším dílem je kniha The Population Bomb (Populační bomba) z roku 1968, v níž nepravdivě předpovídal, že v sedmdesátých letech dvacátého století zemřou hlady stovky milionů lidí, včetně šedesáti pěti  milionů Američanů,“ uvádí zpráva. „Ehrlich tvrdil, že ‚povinná kontrola populace včetně zákonů vyžadujících povinný potrat by mohla být v souladu s existující [americkou] ústavou, pokud by populační krize začala být natolik vážná, že by ohrožovala společnost“.

Ehrlich nazval katolickou církev „jednou z opravdu zlých, zpátečnických sil na naší planetě“, protože se staví proti potratům, sterilizaci a antikoncepci. Nyní však říká, že je „nadšen“ směrem, jímž František Církev vede, a doufá, že papež dovolí „moderní antikoncepci“ jako „jediné etické řešení“ vedoucí k poklesu populace.

Na konferenci ve Vatikánu dostal rovněž slovo propagátor kontroly populace John Bongaarts, místopředseda Populační rady.[1] Bongaarts útočil na katolickou církev kvůli tomu, že se staví proti antikoncepci. Rovněž napsal: „Bezpečné potratové služby je třeba zpřístupnit všude, kde to je legální.“

Věrní biskupové, kněží i laici musejí „vzdorovat“

Hlas rodiny doufá, že jeho zpráva pomůže věrným biskupům, kněžím a laikům „vzdorovat“ útokům na život a rodinu, i když přicházejí z nejvyšších míst Církve. „Schválení cílů udržitelného rozvoje OSN v září 2015 vážně ohrožuje narozené i nenarozené děti,“ konstatuje zpráva. „Souhlas papeže Františka a dalších orgánů Svatého stolce s těmito cíli ohrožení těch nejnevinnějších a nejzranitelnějších z nás ještě zvyšuje. Je naprosto nezbytné, aby všichni katolíci způsobem, který odpovídá jejich postavení v Církvi, vzdorovali tomuto spojenectví mezi církevními autoritami a mezinárodní agendou usilující o ničení nevinného života a samotné struktury rodiny,“ uzavírá zpráva.

Lianne Laurenceová

 

Zdroj: lifesitenews.com
Překlad Lucie Cekotová

 

[1] Mezinárodní organizace založená Johnem D. Rockefellerem III. v roce 1952. Zabývá se propagací umělé antikoncepce, potratu a sterilizace hlavně v chudých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vychází z eugenického hnutí; jeden z jejích zakládajících členů Frederick Osborn v roce 1968 napsal: „Eugenických cílů dnes dosáhneme snáze pod jinými názvy, než je eugenika.“ Pozn. překl.

31 Komentářů k "Hlas rodiny: Katolíci musejí „vzdorovat“ spojenectví papeže Františka s propotratovou OSN"

 1. Mně se nelíbí to odtrhávání papeže Františka od jeho předchůdců. Např. na Radiu Vatikán čteme slova Benedikta XVI.:“Doporučuji vaší modlitbě tento další příspěvek, který církev nabízí lidstvu v jeho úsilí o udržitelný rozvoj při plném respektování lidské důstojnosti a reálných požadavků všech.“ Nebo máme v paměti jeho návštěvu v Chorvatsku, kde „vyjádřil pevnou podporu chorvatské snaze o vstup do Evropské unie.“ Slova o vzdorování papeži jsou nesmyslná. Ano, je třeba vzdorovat, ale komu? Myslím si, že právě OSN a EU, jako reliktům obamovštiny a merkelovštiny. A hrozí tady to, co se církvi přihodilo už tolikrát: Iniciativy se zákonitě chopí sekularisti a po církvi budou plivat, že se (teď) zabývala svým jakýmsi vzdorováním papeži a nepomohla jim (ona by se měla dokonce postavit do čela) při záchraně národní samostatnosti.

 2. vzdorovat můžeme, ale bude nám to „houby“ platné, FP je zaštítěn nejvyššími kruhy, a to elitou, která směřuje k NWO a více jak dvoutřetinové genocidě lidí na zemi…Komu se to nezdá pravděpodobné a považuje to za konspirační teorie, doporučuji, aby se začal o plány elity /Bildenberg a jeho cíle/ víceméně zajímat.
  Modleme se…protože takové zlo, které oni chystají, nemá obdoby, jen Bůh může zasáhnout a utnout jejich hrůzné plány,které jsou současně plněním naplánovaných cílů Božího protivníka, kterého elita včetně FP považuje za svého pravého boha, kterému slouží

 3. Ad Felix: „Mně se nelíbí to odtrhávání papeže Františka od jeho předchůdců.“ Souhlas. Také to s rozpaky pozoruji. Je to patrné zejména u skalních obdivovatelů Benedikta XVI., kteří se ještě nesrovnali s novou volbou.

  Martin R. Čejka

 4. Pane Čejko, ještě něco: Nemůže být chráněn život, není-li chráněna rodina. A pozor: Nemůže být chráněna rodina, není-li chráněn národ. Je faktem, že OSN i RU útočí simultánně na všech třech úrovních. A tedy podivuji se, že ta organizace se jmenuje Voice of the family. Asi si neuvědomují, že prioritní by mělo být Voice of the nation. Může být námitka, že pobloudilý národ nebude chránit rodinu. Ale to je nebezpečí podnikání: selhání rodin národa, národ jde vinou rodin dolů. Ale přímo bláznovstvím je, když rodina v takovém případě hledá pomoc jakýchsi „mezinárodních organizací“. To jsou právě ty OSN a EU, které se snaží likvidovat vše. Takže cesta k nápravě je jasná: zdravá rodina se ze všech sil snaží o zdravý národ. A Církev? Nesmí ustrnout na ochraně života či rodiny, musí o to víc chránit národ. A pokud to dělat nebude, prohraje. Viz jeden příklad: Léta 1918 a d. Snad mi dovolíte drobnou ukázku. V metodických materiálech církevních r. 1915 je „povzbuzení“: Nevěřte strašákům o bankrotu státním (str. 72): http://librinostri.catholica.cz/?z=20#627 Rádce duchovní, časopis kněžstva českoslovanského Rd19151-150dpi.pdf, 83.1 MB [nahled] . Tvrdím, že ten odpad k tzv. Církvi československé (téměř milión lidí) byl způsoben vinami Církve v otázce národní. Že toho sekularisti př. Masaryk využili, není se co divit; světci a vynikající obránci národa jako bp. Podlaha nebyli Církví.

 5. david floryk | 16.3.2017 z 14:55 |

  Dobrý den, odkaz v textu na „šestnáctistránkovou zprávu“ je nefunkční, lze ji prosím někde vidět či získat? Děkuji

 6. Ad david floryk: Děkuji za upozornění! Už je to opraveno.

  MRČ

 7. Ad Felix aj.: Já nesouhlasím a zastávám jiné pořadí hodnot. Na prvém místě je nutno chránit lidský život, zejména ten nenarozený, to bych viděl jako prioritu. Potom následuje monogamní rodina, samozřejmě. Často to v praxi splývá, což je v pořádku. Ochranu národa bych viděl až na třetím místě, koneckonců autentická církevní nauka mluví o národu jasnou řečí a neklade tuto hodnotu na první místo, zbytečno uvádět zde aptřičné citace. Obrátit toto pořadí hodnot bych viděl jako nebezpečné v tom, že s ideou národa jako priority přišli po I. svět. válce jako první Mussolini a Hitler, odezírám-li od romantického nacionalismu 19. století. Nacionalistická pojetí jsou různá a pokud je mi známo, tak nejhlasitější nacionalisté v Evropě i ve světě jsou v otázce nenarozeného života hodně kompromisní, vide např. Le Penová ve Francii. Samozřejmě podporuji obranu národa proti kosmopolitismu vycházejícímu z OSN a EU, jenž hrozí zničením národní existence, ale na prvém místě musí stát ochrana života a rodiny, nota bene národ, bude-li zabíjet své nenarozené děti, vymře, a bez pevných a funkčních rodin se stane národem degenerovaným, jenž snadno podlehne. A ještě jedno nebezpečí: Ježíš Kristus byl ukřižován mimo jiné i ve jménu národa, ve jménu národa se mnohokrát v nedávné minulosti ve světě vedl boj proti pravé Kristově Církvi.

  A ještě ad výzva, že bychom měli vzdorovat i papeži Františkovi, která je Vámi kritizovaná. My jako izolovaní jednotlivci nejsme sami schopni vytvořit pádnou alternativu vůči všem těm svinstvům, která se na nás valí. Tou se může stát – a byla jí ještě v 19. a na počátku 20. století – jedině Katolická církev v čele s papežem. Jestliže tuto úlohu papež neplní a naopak kolaboruje s genderistickými a potratářskými lobby, pak je nutno vyvinout maximální a prioritní tlak právě v Církvi, aby se římský pontifik buď vrátil ke svému autentickému poslání, nebo rezignoval. Bez Církve jsme v tomto boji generálové bez vojska, proto plně podporuji teze zveřejněného článku a souhlasím s ním. Nemůžeme si dovolit luxus bojovat bez Církve a ignorovat, že v jejím čele stojí ti, kteří s NOS kolaborují. Tam je třeba se prioritně zaměřit.

 8. A ještě něco: To, že autorka zveřejněného článku vidí rozdíl mezi Františkem a jeho předchůdci, je v pořádku, ten rozdíl tady skutečně reálně existuje a nelze ho popřít. Já samozřejmě nepatřím k adorátorům Benedikta, mám k němu, jakož i ke všem pokoncilním papežům, kritický postoj, ale tito přece jen morální pravdy ve věci nenarozeného života, rodiny a 6. přikázání nekompromisně hájili. U Františka je vidět jednoznačný posun, proto podle mne je skutečně třeba „odtrhávat“ jej od jeho předchůdců, byť při zachování kritičnosti vůči nim (ekumenismus, dialog s jinými náboženstvími atd.).

 9. Pavel | 16.3.2017 z 19:12 |

  Sv. Otec Pio kdysi vyslovil tuto myšlenku:

  „Žijeme v etapě zhroucení“.

 10. Pavel | 16.3.2017 z 19:35 |

  Ad Dana. Souhlasím s Vámi, že je dobré zajímat se o záměry světových elit. Pravda je, že mocní se už některými svými destrukčními záměry ani netají. Souhlasím s tím, že chystají zlo – a zčásti své záměry realizují již nyní. A pokud jde o tzv. konspirační teorie, tak bývalý ředitel FBI J.E. Hoover ( 1896-1972)- a ten by měl vědět, o čem mluví! – se o nich vyjádřil takto:

  „Individum je handicapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje“.

  Pod tímto zorným úhlem si jen pro zajímavost a „oživení v sále“ dovoluji připomenout jednu „čerstvou“ konspirační teorii, před pár dny uveřejněnou na internetu :
  Podle ní se H. Clintonová, J. Podesta a další jejich spolupracovníci pokusili vyvolat tzv. „jaro v katolické církvi“, když zorganizovali nepřímý nátlak na papeže Benedikta XVI., aby odstoupil, včetně údajného zablokování vatikánských účtů. Osobně tomu moc nevěřím , vím, co dokáží média, ale když si vzpomenu, jak nebývalým způsobem zasáhl nynější pontifik do volební kampaně v USA, kdy uvedl, že Trump není křesťan ( což v této zemi mohlo mít pro prezidenského kandidáta fatální důsledky), pak nevím, nevím…:- ).

  Přeji všem hezký večer.

 11. Ad Dr. Malý: Jsem nadšen, že se ozval právě tento člověk, který se už tolikrát mýlil (a snad to někdy i uznal). Jsem tedy především rád za to, že vytáhl z klobouku hrozný nacionalismus, popravdě řečeno, čekal jsem na to jako na kořist. Drží se schemat: hrozný nacionalismus! Zdalipak je stejně tak hrozný familianismus nebo prolifismus? Pan doktor jistě netuší, co tyto novotvary znamenají. Rád vysvětlím: ten první – rodina zbrojí a napadá ostatní rodiny. Ten druhý – v zájmu ochrany jednoho života ničí životy ostatních. Zdá se Vám to hloupé? Ano, je to stejné, jako kdyby vyspělý, uvědomělý a sebevědomý národ musel napadat národy jíné. Tak je tomu jistě v pojetí odpůrců nacionalismu i Dr. Malého. Dle mého je to ovšem jinak: národ, který by si takto počínal by nebyl ani vyspělý, ani uvědomělý ani sebevědomý (Dr. Malý jistě i to sebevědomí vidí jinak než já). K jeho názoru na papeže Františka už jen krátce: Zřejmě mu tento papež spadl z nebe (nebo z pekla?) Pro mě naopak papež František znamená mě vůbec nepřekvapující a s jistotou očekávanou kontinuitu-trend mnoha posledních papežů. K názoru Dr. Malého o prioritách, myslím, netřeba nic psát: zřejmě si uvykl čestně žít v ghettu, běžný (nepíši normální kvůli evokaci psychiatrie) čestný člověk chce žít v čestné rodině a v čestném národě a bojuje za ně ve zde obráceném pořadí – např. čestná rodina udělá vše pro to, aby žila v čestném národě, zase ne v ghettu.

 12. ad Dr.Radomír Malý
  Myslíte si, že FP si něco z protestů a petic, aby rezignoval, dělá? Nebylo jich dosud málo? Otevřené dopisy, vnesení dubií, otevřené i skryté nesouhlasy kněží a biskupů s exhortací AL…Jaká byla odezva? Naprostá ignorance vůči dubiím, zlověstné mlčení a mlžení – spíš bylo a je výsměchem pro ty, kdo si myslí, že svými protesty něco zmůžou. A právě proto, že FP má za sebou ty „mocné“ / z elity /tohoto světa, kteří ho podporují všemožným způsobem a kteří chtějí církev mít rozloženou, si je „jistý“ jejich záštiťující podporou a sám určitě neodstoupí, dokud nezrealizuje cíle, kvůli kterým ho zednáři v konkláve zvolili…Z tohoto silného sevření snad už jen Božím zásahem, by se mohla „pravá“ církev ještě zachránit… na rezignaci postu na papežském stolci to v dohledné době skutečně nevypadá. A tak útočme namísto tam,kde sami nic nezmůžeme, raději na nebe, a žádejme Boží všemohoucnost o intervenci, dokud ještě není zkáza církve dokonána

 13. Ad Felix: Nikde jsem nenašel, že by se dr. Malý držel schématu „hrozný nacionalismus“. Napsal, že pojetí nacionalismu je různé, včetně jeho modlářské podoby, a že řada současných „nacionalistických“ stran je, mírně řečeno, mravně rozechvělá. V podstatě se to týká všech vlivnějších nacionalistických partají. Existují pak i nacionalistické strany, které jsou v otázce potratů a homosexuality v souladu s přirozeným zákonem. Podsouvat tedy někomu nějakou myšlenku, a pak s ní vášnivě polemizovat, je pro diskusi zhoubné.

  Ad dr. Malý: V Mussoliniho politickém myšlení nebyl na prvním místě národ, ale stát, který tento národ zastřešuje a je jeho zhmotněním. „Vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu.“ Tato idea se kupodivu zhmotňuje dnes, byť s jiným nátěrem.

  Martin R. Čejka

 14. Fr. Albert T.O.P. | 17.3.2017 z 9:17 |

  Udivuje mne rovněž, jak někteří mohou klást naděje v Benedikta a vytvářet teorie o tom, proč odstoupil a nyní trpí co světec. Domnívám se, že právě Benedikt a jeho předchůdci připravovali cestu Františkovi – zvolili ho přece lidé i Benediktem jmenovaní a to poměrně jasnou většinou. Benedikt a František jsou dvě strany téže mince, není mezi nimi rozdílu. Snad jen v přístupu. Benedikt je německý introvertní intelektuál, František typický zástupce církve jižní Ameriky.

 15. Předchozí dva papeži – Jan Pavel II. a Benedikt XVI. – byli centristé. Z rohlíku dali ukousnout tu Bohu, tu ďáblu, tu jmenovali konzervativnějšího biskupa, tu heretika, a mysleli si, že to přinese vyváženost a jakousi středovou pluralitu. Jenže jaksi nepočítali (podle mě, obou si v řadě věcí vážím) s tím, že obrovské množství biskupů a kardinálů nemá vlastně žádný názor, je velmi lehce manipulovatelných a že oni svými neuváženými jmenováními vytváří nátlakovou skupinu bezbožníků, které pak stačí získat na svou stranu několik těch, kteří si nemyslí nic (třeba čeští biskupové přesně do této kategorie spadají) a katastrofa je na světě. A tak přišel Bergoglio, rohlíkem krmí jen ďábla a jmenuje jednoho děsivého kardinála za druhým. On je důsledný, na rozdíl od svých předchůdců.

  Tak to myslím proběhlo i na koncilu, pochybuji, že 2500 biskupů tam přišlo schvalovat dnešní zhovadilosti. Stačila relativně malá skupina těch, kteří přesně věděli, čeho chtějí dosáhnout, a bylo to v pytli. A až na několik (desítek) výjimek, které měly svoji hlavu a byly zvyklí ji používat a kriticky uvažovat o předkládaném, dokumenty plné dvojznačných formulací, u nichž se zcestný výklad dal předpokládat, všichni ostatní odsouhlasili. Jako ovce.

  Všichni pokoncilní papežové spadají do kategorie nechumelisté a vyhnívači. „Nějak bylo, nějak bude, co je nám do toho.“ Neměli žádnou vizi situaci v Církvi zlepšit. Museli moc dobře vědět, co se v řadě zemí děje, a přesto s tím vůbec nic nedělali. Ani ten Benedikt XVI. vůbec nezkusil zlepšit situaci v Německu a on nebyl odněkud z Burkiny Faso, on byl z Německa, tamní situaci dokonale znal, Němci ho nenáviděli! To, co dneska Bergoglio realizuje, to je už jen zpětná legalizace stavu, který vznikl v těchto zemích za minulých papežů. A co se týče Benedikta XVI… Kdyby, když už nic jiného, alespoň najmenoval slušné biskupy a kardinály. Alespoň v tom Německu. Ale on, až na úplné výjimky, jmenoval Marxe a soudruhy. A oni zvolili Bergoglia.

  Přišel Bergoglio… a ten vizi má.

 16. Mě mrzí, že jsem se tak rozhorlil, ale dovolte mi, abych se ještě k textu Dr. Malého vrátil. On uvádí různé představitele nacionalismu, jednoho horšího než druhého. Snad mi bude dovoleno uvést, jak si já představuji nacionalismus. Zdola. Rodiny se spojují, vystupují z ghetta, třeba jich je 1000 nebo jen dvě. Mají rádi svůj kraj, své rodiny, svou katolickou církev. Neposuzují papeže nebo státní činitele, nekoukají troufale nahoru, ale svou lásku k sobě a svému kraji – a své zemi, tedy svému národu, projevují jinak: staví pro své děti hřiště, obnovují pomníčky a kříže ve svém kraji, zajímají se a vyhledávají historii tohoto kraje, nebo jen chodí spolu na borůvky a nelámou les, v jiném čase chodí spolu do kostela. Je nespočet takových projevů lásky ke svému národu. O volbách se nehádají, koho volit, a když vidí ten sajrat nevolí nikoho – proč by museli? Tak si myslím, že se projevuje nacionalismus. Není to ten, který popisují média, prolhané knihy (termín sv. Ignáce z L.), stejně jako husitský biskup není biskup (ani kněz), ale sekulárně zvolený kazatel, který troufale vysvětluje Bibli. Politická korektnost nevznikla až se Sobotkou, má dlouholeté kořeny – tak i ohledně nacionalismu – jen se v posledních letech manifestovala k nevolnosti.

 17. Ad Felix: Nechápu, co jste tím chtěl říci. Jak už Vám napsal Martin Čejka (díky!), podsunul jste mi názor, který nezastávám.

  Ad Hodie: V Mussoliniho politickém myšlení národ a stát byly jedno a totéž, dobře to analyzuje Ridley ve svém životopise tohoto diktátora. O tom svědčí i fakt, že např. všichni cizinci, kteří se do Itálie přistěhovali, si museli povinně poitalštit svá jména. Tak židovský rabín Izrael Zollner, který přišel z Haliče, po válce konvertoval ke Katolické církvi a stal se velkým obhájcem papeže Pia XII., si musel změnit jméno na Zolli.

 18. Jan Krásenský | 18.3.2017 z 3:10 |

  Co se divíme, spása planety zahradila spásu duše. Co následuje, je jen logickým vyústěním změny „doktríny“. Náprava je jednoduchá – návrat církve k původnímu poslání.

 19. ad Bepp
  ale tu vizi, kterou Bergolio má, mu musel přece někdo podsunout, někdo, komu záleží na rozvratu církve. Myslím si, že v dnešní situaci to nebude těžké uhádnout, kdo asi…čí vlastně FP hájí vizi, určitě ne Božího plánu, ale naopak, „nenasytná elita“ v čele se svými massonskými idejemi, jen zvolila vhodný dějinný okamžik, zapadající zcela do jejich plánů a v konkláve zatahala za nitky skrze své lidi, a neštěstí bylo hotové… A teď jen můžeme čekat překvapivé „novoty “ ducha, který rozhodně není ten, který spočinul v podobě ohnivých jazyků na apoštolech a kteří Jím pak byli naplněni…/Sk 2,3-4/

 20. Ad Dr. Malý: Já jsem tím nechtěl nic říci, já jsem to řekl, napsal. Jměnujete různé vysoké činitele, kteří shora zavádějí nacionalismus. Já jsem řekl, že rozumnný člověk žádného takového zavádění shora nepotřebuje, dokonce je to pro něj škodlivé. Rozumný člověk zavádí nacionalismus (v pravém slova smyslu) zdola. Normálním životem. Např. tím, že všude dobře, doma nejlíp, nejezdí na dovolenou do Alp. Jestliže mu sem ti vysocí činitelé naservírují jakési supermarkety z Holandska, on nakupuje ve stánku na roku. V Církvi stejně tak. Pokud farář dělá multikultruní dýchánky, proč by na ně chodil? Pokud takhle káže, přetrpí to a myslí si svoje. Stačí, když jde podle potřeby ke zpovědi. Proč by pořád kritizoval papeže? Má doma modlitební knížku(y), starý katechismus po babičce, nové „důrazy“ ho nezajímají. Kristus včera i dnes i navěky. Víry včera i dnes i navěky. Proč by se zneklidňoval televizí? Místo Království divočiny si zajde do lesa. Přece jsem (i Vám) napsal, že takových zdravých činností, na kterých se rozumní lidé sjednocují, měli by se sjednocovat, jsou tisíce. Proč pořád skuhrat? To je nacionalismus zdola. A pokud tomu pořád nerozumíte, a víří Vám hlavou Le Penová a papež a Mussolini a kdoví kdo ještě, tak se dívejte dva metry před sebe a ne kamsi pořád nahoru, můžu Vám to psát pořád dokola až to pochopíte. Nic jsem tím nechtěl říct, prostě jsem to řekl. A znova, pokud se děti dostanou k nějaké blbé učitelce, která jim vnucuje kobereček a Korán, děckám to doma vysvětlím. Blbé učitelky jsem zažil, nikdy jsem s nimi neměl problém, od prvního kroku do školy mi doma říkali: Nikde nic neříkej, je blbá. Tatínek poslouchal škrčící rádio z vraždění v Maďarsku: Prosím tě, nikde nic neřikej, mlč a mysli si svoje. Zažil jsem jednu totalitu teď uznávanou, teď je to tu zas. Normální člověk si grázlů na vládě i jinde nahoře nemusí všimat. Ať si žvaní, když nic jiného neumějí. Normální člověk kupuje české výrobky a ne sajrajt buhví odkud. Normální člověk když vdí cedulku Nový (jogurt), tak si spíš dá naopak pozor. Copak tomu nerozumíte? Nebudu přece kupovat Camember (navíc to koupili Poláci), když v mlíkárně mají český Hermelín. Tak já pane Dr. Malý, vidím nacionalismus a žádného takového nebo takového vysokého papaláše k tomu nepotřebuji, abych rozebíral, jaké Nové moudro zase vyplodil.

 21. ad Bepp
  Váš názor je zajímavý, v mnohém odhalujete část pravdy, ale zapomínáte na velmi podstatnou věc, papež Jan XXIII., který svolal koncil, jistě již byl v určitém „zatemnění“ a ovlivněn natolik masonisty v centru Vatikánu a dění kolem církve, že se ve svém stáří nechal jimi lehce zmanipulovat, přestože tušil, že to nebude to pravé ořechové… Nakonec před smrtí se dal slyšet, že lituje, že tento koncil vůbec svolal, protože viděl, že se tento koncil začíná ubírat směrem, který nezamýšlel. Možná skutečně byl tak naivní, že se domníval otevřít „dokořán“ okna a dveře Duchu sv. a zatím jen otevřel doširoka zednářům, kterým dal zelenou,aby realizovali své dokonale připravené sofistikovaně plány ke zničení Magisteria a vůbec církve. Již během 2.světové války se velký vůdce Hitler snažil prosazovat skryté plány elity, která v dnešní době jen pokračuje ve svých hrůzných počinech skrze své nástroje a leadry států, především evropských zemí, v čele s Merkelovou a EU. A navíc, PF, což je neslýchané, pod rouškou Božího přikázání, ve svých promluvách hřímá k otevření dveří islamizaci světa, potažmo k hromadné sebevraždě a genocidy lidí, národů, náboženství, kultur …
  Nedomnívejte se, že papežové jako Jan Pavel I. nechtěl se zednáři ve Vatikánu a v církvi zatočit, však také se mu dostalo od zednářů zasloužené odměny, ani ne do měsíce ho sprovodili na věčnost. Po něm nastup.papež Jan Pavel II. si byl samozzřejmě dobře vědom, že nechce-li stejně tak rychle skončit, musí volit určité prozíravější- byť kompromisy a doufal, že situaci má stále pod kontrolou a že to ukočíruje, nakonec atentát na něj…výmluvnější než cokoliv jiného, ukazuje, jak jim také moc vadil… A jak správně podotýká dr. Malý, na Boží přikázání a jejich opravy nesáhl ani on, ani papež Benedikt XVI. Vize nynějšího PF však překračuje všechny možné a myslitelné katastrofické scénáře…počínaje falešným ekumenismem, vychvalováním Luthera a pasováním ho málem na světce, ze kterého by si měli katolíci brát příklad, v chrámech se konají cirkusy a rozpustilá show před svatostánkem a nikomu to neleží ani v patě, dívky ministrantky místo chlapců, „babinec“ uprostřed posvátného prostoru oltáře při sloužení nejsvětější oběti, protestanstské oslovení při čtení- bratři a sestry často nalíčených a někdy i odvážně odhalených „vnad“ ambiciozních sester v Kristu…to kněží již tak otupěli, že to považují za in v chrámech, kde přebývá Všemohoucí a pravý Bůh, svatý a hrozný, všemohoucí Pán všeho stvoření? Kde je bázeň a úcta v chrámech, při sloužení mše svaté vůči Jeho Přítomnosti a Božímu Majestátu?
  Papež Benedikt svými promluvami a napsanými texty byl jednoznačně brilantním a nedostižným znalcem nauky církve a magisteria, osobně se můžete přesvědčit a zalistovat v materiálech jeho plodné práce učitele pravé nauky církve. Nelíbí se mi, jak lehce se dopouštíme v našich diskuzích naivní a nabubřelé kritiky „brouků pytlíků“ a „fundovaných znalců“, bez znalosti podmínek a nastavení,ve kterých oni Petrovu loďku církve statečně řídili. To PF je jiná, svým neslýchaným pozdravem „dobrý den“ si zřejmě nedělá dobrý den jenom z okolního světa a svých svěřených „oveček“, ale i z Pána, na zelený čtvtek místo aby byl se „svými“ v chrámu, raději se odebere do věznic, již po několikáté, aby líbal a myl nohy prostitutce a transexuálovi… před protestanty je vždy ve vzorném uctivém servilním úklonu, na odiv světu vystře pravici a vysekne dokonalý zednářský pozdrav, aby jo všichni pochopili, kdo nejsou slepí…ale před Nejsvětější svátostí jaksi není schopen pokleknout, to snad za ty 4 roky nelze přehlédnout. Nevidíme správně – ohromné rozdíly mezi Františkem a svatým Janem Pavlem II. a pro mě posledním pravým a svatým otcem Benediktem XVI? Osobně se distancuji od házení nespravedlivé „špíny“ na oba předchozí papeže, nechci mít s tímto hříchem nactiutrhání a odsuzování nic společného. Proč si nevyhledáte výrok papeže Benedikta XVI., /1P5/ který se ohradil slovy vůči tomu, co chtěli zednáři v maskách dobrodinců církve…“Pokud jsem tady já, nikdy…“, když ho přesvědčovali o nutnosti změnit nauku…
  Nechtějme nesprávně soudit, když neznáme podrobnosti… mohlo by to být pohoršení maličkým, přestože se jedná jen o diskusi v komentářích. A co se týká kritiky kněží a biskupů…opravdu to dnes nemají lehké, máte pravdu, že většinou biskupové u nás mlčí, pouze pan kardinál Duka nesměle ve svých promluvách občas utrousí, aby lidé šli za pravdou, byť by je mnoho stála. Osobně do toho nevidím, dokážu si však představit ohromný nátlak v hierarchii k tomu, aby se ke zlu a novotám nejen mlčelo, ale zařazovalo se do stáda těch, které nazýváte nechumelisty, kteří si vzorně plní povinnost falešné poslušnosti. Bude však Bůh mít pro toto tleskání herezím pro své vysvěcené kněze pochopení? pochybuji…

 22. Ještě bych měl uvést, PROČ jsem se tolik věnoval pravému nacionalismu. Totiž ten = pravému konservatismu = opravdové pravici. Úzce to souvisí s organizací Voice of the family. Když se podíváme na členské organizase (http://voiceofthefamily.com/about/), jsou všechny ze západního světa (jediná africká je škrtnuta). Bylo mi to jasné od počátku. Co je to západní svět? Ať to vidí aspoň pan Čejka, nerad jisté věci povoluje: Západní svět je Otesánek, Budulínek celé Země. Okrádá ji totálně. Západní lidé už jen velmi málo vytvářejí hodnoty, v tzv. rozvojovém světě třeba 500 dělnic v Bangladéši v jedné fabrice dřou, vyrábějí ošacení, které jde Otesánkovi. Ale to má zásadní prolife konsekvence: V Západním světě je dítě přítěží, onde naopak záchranou. Pokud by se měly jen ty počaté děti na Západě narodit, tlak na sociální systém by dále vzrostl – buďto tedy méně dětí nebo větší okrádání druhých. Pravý nacionalismus, konservatismus, pravice je kromě toho, co jsem uvedl, i proti sociálnímu systému. Může to papež západním lidem takhle naservírovat? Nemůže. Může to The voice of the family přiznat? Nemůže. Tak na papeže útočí, ale naprosto neprávem. Papež ví, která bije. Ale Voice of the family NAPROSTO NE (nebo jsou to pokrytci). Jednou větou: Příčina potratů je ekonomická. Není náboženská – že by islám to zatrhl. V Africe jsou pohanští šamani, potraty nemají. Na Západě pohani (i odpad od nábořenství na Západě je ekonomický – ne blahobyt, ale okrádání druhé části světa a nevytváření hodnot) – mají.Jedinou námitkou by bylo Rusko a Čína, ovšem to jsou ZÁPADNÍ země: komunismus je ZÁPADNÍ ideologie, ne asijská, MUDr. Joch se zde velmi a asi i schválně mýlí. Po pádu SSSR je také situace ohledně potratů v Rusku mnohem, mnohem příznivější (Západ o tom nechce ani slyšet) – Rusko směřuje na Východ. Tak pane Čejko, můžete mudrovat.

 23. Ad Felix: Na Vaši předchozí otázku „Copak tomu nerozumíte?“ jsem nucen odpovědět, že se snažím, ale není to snadné. Máte svoji monistickou fixní ideu, kterou vykládáte dění ve všehomíru, aniž byste se zatěžoval realitou. Přesto se pokusím na některé očividné nesmysly reagovat.
  Píšete: „Západní lidé už jen velmi málo vytvářejí hodnoty, v tzv. rozvojovém světě třeba 500 dělnic v Bangladéši v jedné fabrice dřou, vyrábějí ošacení, které jde Otesánkovi.“
  Pokud chápete vytváření jako průmyslovou výrobu, tak máte jistě pravdu, ale to zajisté není jediným druhem „vytváření hodnot“. Copak většina technologií, výrobních postupů, designu atp. není dílem Západu? Copak se je celý svět, a to včetně Číny, nesnaží kopírovat? Vždyť ty nebohé dělnice v Bangladéši přeci nevyrábějí něco, co vymysleli Bangladéšané, ale jen zpracovávají, co Západ navrhl, tj. vytvořil.
  Pokud jsem to dobře pochopil, tak souhlasíte s Engelsem, že „příčina potratů je ekonomická“, ale na rozdíl od něj tuto příčinu nevidíte v nedostatku, ale v určitém nadbytku. I když důvody mohou být v jednotlivých případech skutečně dány ekonomickými tlaky, tak v otázce potratů nejde o tyto jednotlivé jevy, nýbrž o to, proč jsou potraty vnímány jako mravně přípustné. A tyto důvody nejsou ekonomické, ale ideové, jelikož v nich jde o pojetí mravního zákona obecně, o pojetí člověka, jeho života, důstojnosti a cíle, a v neposlední řadě o chápání státu, jeho autority a pravomocí. To přeci nejsou ekonomické záležitosti.
  Píšete: „Příčina potratů je ekonomická. Není náboženská – že by islám to zatrhl. V Africe jsou pohanští šamani, potraty nemají.“
  Nezlobte se, ale odkud tyto informace máte? V Africe je v průměru 34 potratů na 1000 žen (a v tom jsou započteny pouze evidované zákroky, nikoliv odvary od šamanů), v západní Evropě 12 potratů na tisíc žen.
  https://www.guttmacher.org/fact-sheet/facts-abortion-africa
  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/#GE
  Nicméně Afrika má vyšší přirozený přírůstek.
  Ostatně, Vaši svéráznou teorii o tom, že čím nižší blahobyt, tím méně potratů, vyvracejí údaje z Vámi zmiňovaného Ruska, kde je patrné, že nejvíce potratů je zejména v nejchudších oblastech RF.
  http://www.arcticstat.org/documents/20140523/2014-05-23-06.pdf
  Píšete: „Pokud by se měly jen ty počaté děti na Západě narodit, tlak na sociální systém by dále vzrostl – buďto tedy méně dětí nebo větší okrádání druhých.“
  Vzhledem k tomu, že největší zátěží v sociální oblasti je důchodový systém, tak právě vzrůst populace, která by do tohoto systému odváděla i více peněz, je naopak žádoucí. Demografický propad je dnes ale bohužel řešen importem barevných sloužících.
  Píšete: „Pravý nacionalismus, konservatismus, pravice je kromě toho, co jsem uvedl, i proti sociálnímu systému. Může to papež západním lidem takhle naservírovat? Nemůže. […] Papež ví, která bije.“
  Ze samotné ideje nacionalismu nevyplývá postoj proti sociálnímu systému, naopak, dost často má k němu výrazné sklony. Ale já s Vámi souhlasím, že je toto zlo rodem z Pruska třeba odstranit. Neumím si ale představit, jak by to za stávajících podmínek a s převládajícím otrockým myšlením lidí bylo možné. Navíc by to vyžadovalo přestavbu celého fungování státu. Demokratickou cestou je to podle mě neuskutečnitelné. Já ovšem nejsem demokrat, čili zůstávám otevřený na možná jiná řešení.
  Papež František se mi nesvěřuje, a tak nevím, co se mu honí hlavou. Nicméně tvrzení, že je (snad nějak skrytě) proti „sociálnímu systému“, ale my jsem natolik hříšní, že tomu nerozumíme, patří spíše do hájemství pohádek a bájí. Všechna jeho veřejná prohlášení svědčí o opaku.
  Martin R. Čejka
  P. S.
  Hermelín jsem v duchu vlastenectví ochoten jíst, ale ani ten nejhoroucnější nacionalismus mne nepřinutí pít české lihoviny. To je ve srovnání se slovenskými a maďarskými pálenkami nebo polskou vodkou odpad.

 24. Pane Čejko, prakticky v ničem jste můj příspěvek nepochopil, důsledkem je to, že mnohokrát má slova překrucujete – zřejmě v dobré víře. Opakovat se nebo vysvětlovat to znovu nebudu. Ale úplně mi stačí ta část, kde píšete o zlu z Pruska, to je totiž těžiště mého příspěvku; něco tedy vzrostlo. Ale napíšu něco doplňujícího. Pan Dr. Malý kdysi prohlásil, že potraty jsou takovým zlem, že z toho hlediska, že to islám nedělá, je to pro něj, Dr. Malého, polehčující okolnost, přesná citace je dávno na DaH, pokud ten blog ještě existuje. No a tu bych chtěl říct, že ti muslimové, kteří nyní jdou do evropských zemí, jakmile se stanou součástí zdejšího sociálního systému, postupně budou od zákazu potratu směřovat k jejich provádění, islám neislám. Ne tedy z důvodu blahobytu, jak mi, promiňte, lživě podsouváte, nikde jsem to neřekl ani si to nemyslím, že by blahobyt byl příčinou (i) této mravní zkázy, ale z důvodu sociálního systému. Jejich děti se totiž postupně budou stávat překážkou, potíží, jak je tomu u zdejších lidí, a nebudou postupně pro ně už přínosem, jak tomu bylo u nich doma. čili ne z důvodu zdejšího blahobytu, ale z důvodu zdejšího sociálního systému. A správně píšete, že tento systém je podle našeho současného poznání neodstranitelný, A PROTO jsou neodstranitelné i potraty. Dětí bude zákonitě stále víc ubývat, i u muslimských migrantů, zapojených do systému. Jako člověk blízký Polsku mi namítnete právě to Poslko (jinou zemi nabídnout prakticky nemůžete). Tak se podívejte: Podle mého názoru je hladina náboženství i odpor proti potratům v Polsku dočasnou záležitostí. Polsko šlo do EU pozdě, je to hodně agrární zeme (vytváří hodnoty), ale to je jen dočasné: města už jsou v lati. Kaczynský časem padne a vrátí se to tam k platformě, ovšem s daleko větší silou, než byla ta Tuskova. Důvod? Stejný sociální systém jako jinde. Ale skončím trochu optiomisticky: zdá se mi, že Trump zná náznaky jak z toho ven. Pryč s open society, stavba plotů, pryč s volným obchodem, každý stát (přesněji národ) jen za sebe a pro sebe. Samozřejmě jak jsem psal: co nejvíce pryč s cestováním a držet se doma. Není to propracované, ale je to jediná naděje. Tak na mě můžete zase nalejt kybl Engelsových pomyjí, těším se – čemu zase nebudete rozumět, přesto s kladivem v ruce.

 25. Ad Felix: Já se tak snažil Vás pochopit!

  V Polsku jistý potenciál vidím, ale je to paradoxně PiS, který ho oslabuje. Kdybych to měl napsat na tvrdo, tak PiS slouží k tomu, aby k žádné skutečné změně systému nedošlo. A také ho ani nemění, jen si to vyřizuje s těmi, které nemá rád.

  Martin R. Čejka

 26. rosomák | 22.3.2017 z 8:40 |

  Jejich děti se totiž postupně budou stávat překážkou, potíží, jak je tomu u zdejších lidí, a nebudou postupně pro ně už přínosem, jak tomu bylo u nich doma.

  Felixi, vaše teorie neplatí. Počet obyvatel ČR stoupá.
  To co tvrdíte je z ekonomického pohledu pověra.
  Není důležitý počet, ale poměr mezi stránkou výdajů a příjmů.
  Budete-li mít deset dětí a každé vám přinese/vydělá v systému bez sociální podpory měsíčně 1 korunu, tak vám to vaše náklady které budou 20,- korun měsíčně nepokryje a propadnete se do chudoby. Budete-li mít dvě děti a každé vám bude generovat 10,- korun měsíčně v systému se sociální podporou, kde z těch deseti korun na hlavu je 8,- korun sociální dávka, tak si jistě dokážete sám spočítat ten rozdíl.

  čili ne z důvodu zdejšího blahobytu, ale z důvodu zdejšího sociálního systému.

  Blahobyt není nic jiného než jiné vyjádření nadprodukce. Sociální systém je vždy spojen s blahobytem, čili nadprodukcí.

  zdá se mi, že Trump zná náznaky jak z toho ven

  Trump to je teď meducína na všechno. Jinak máte pravdu, jenom se vám to zdá.

 27. Ani v Polsku žádný kladný potenciál není, vůbec nezáleží na PiS. Je tam potenciál jen záporný: Polsko má západní sociální systém a to k záhubě křesťanství i k poklesu počtu dětí naprosto stačí. Je třeba uvážit, že tento sociální systém nejsou jen důchodu a různé přídavky a dotace. Patří do něho i to, co asi pořád nechápete (i když, jak píšete, se snažíte): přisátí se na nerostné a jiné zdroje (zdroje komodit), a levnou pracovní sílu v nezápadních zemích – bez tohoto přisátí se (vykořisťování) by se i sám sociální systém Západu zhroutil (nazval jsem to vytvářením hodnot). Západní zdroje jsou už vyžrané (sežrané), ani zvrhlé Monsanto nepomůže. (Pod čarou: proto i ty šílené a věčné útoky Západu na Moskvu – tam komodity jsou, i když organizačně sociální systém v Rusku je západní – ale jak jsem psal, snad jen zatím, Moskva směřuje na Východ – kvůli své záchraně před pádem zruinovaného Západu).

 28. Ad Felix: Daleko snáze by se mi s Vámi diskutovalo, pokud byste uváděl fakta místo domněnek. Jaké zdroje jsou sežrané? Půda, plyn, uhlí? Házíte nějaké obecné teze, které se nedají rozklíčovat. O jakých komoditách píšete? Pokud máte na mysli plyn a ropu, tak je přeci logické, že je Západ (s výjimkou USA) potřebuje odjinud, neboť Evropě nikdy ve větším množství nebyly. Moskva směřuje na Východ? To myslíte jako duchovně nebo ekonomicky?

  Martin R. Čejka

 29. Ohledně komodit se podívejte na komoditní burzu, oč vše se jená; nebo se optejte Babiše. Nejsou to zdaleka jen fosilní paliva, ale všemožné ohromné množství nerostů a plodin, kde už Západ vůbec není soběstačný jako býval (ohledně zdrojů elektřiny to nahradí jádro, které ale Západ také nemá; zajímavost: i v době protiruských sankcí USA kupují ohromné množství ruského uranu). Směřování Ruska na Východ se vůbec neděje duchovně-nábožensky (stabilní pravoslaví se naopak začíná šířit na Západě místo vývojem postiženého katolictví), ekonomicky? – tomu nerozumím, spíš se to myslí zahraničně-obchodně, ale co do vnitrostátní organizace: opouští západní (Gorbačovsko-Jelcinovský) liberalismus, volný trh, otevřenou společnost; ilustroval bych to na příkladu rozhodnutí Ruska zakázat dovozy mnoha potravin. Rusko dnes patří mezi přední světové vývozce např. pšenice. Nebo opatrně zvyšuje zásoby zlata. Ap. Naproti tomu EU musí rolníky masivně dotovat, jinak by skončili; i to patří k sociálnímu státu. Ale správně píšete, jiným slovy, že dnes tu jsou všichni ajťáci. Což „v bitvě o vodu“ (obrazný termín toho, co popisuji)“ je Západu platné jak mrtvému zimník. Takže summa summarum, jestliže píši o úpadku křesťanství na Západě, není to způsobeno blahobytem, ale sociálním státem (finanční toky plus parasitismus na nezápadním světě). Každý člověšk intuitivně ví, že jeho elektrický spotřebič je vyroben v třetím světě cizíma rukama z cizích zdrojů, cítí, že tada něco není v pořádku a ví, že když dá před kostelem bezdomovci zřejmě na pivo nebo kořalku, nebo když pošle na matky v tísni, že jeho parasitismus trvá. Úpadek křesťanství v přirozené rovině spojený s úbytkem lidí (nejenom potraty, ale zrovna včera jsem četl, že na Islandu se rozhodli, že jejich společnost bude prostá mongoloidních dětí – všechny počaté děti diagnostikují a Down se nesmí narodit živý. I toto plyne ze sociálního státu. Také si všimněte, snad jako redaktor máte přesná data o povolování potratů v té které zemi, že to vždy povolila levice. Mylně se soudí, že to je levicová ideologie, ale primárně není. Levice vždy buduje především sociální stát a potraty do sociálního státu prostě musejí z jeho definice patřit.

 30. ad Petr
  chtěl bych ještě doplnit Petra v jeho komentáři k Bepp /19.3./, týkajícího se liturgického slavení „zeleného čtvrtka“, který je aktuální za několik málo týdnů
  http://www.karmel2017.sk/zeleny-stvrtok-2017-a-bergoglio/

 31. rosomák | 24.3.2017 z 23:08 |

  Co myslíte přesně tou frází:
  „cizíma rukama z cizích zdrojů“

  A co myslíte tím, že:
  “ že teda něco není v pořádku“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*