Kým byla žena před příchodem Nejsvětější Panny Marie?

Pouze ten dokáže ocenit význam mariánského kultu, kdo něco ví o tom, s jakým pohrdáním se na ženu pohlíželo před příchodem Krista, kdo zná společenské podmínky, v jakých žily ženy v pohanských dobách.

Kým byla žena předtím? Otrokyní mužovou. Jaký je význam kultu Nejsvětější Panny ve vztahu ke zvířeckým vášním, které v nás lidech dlí, oceníme pouze tehdy, když poznáme to ohavné bahno neřesti, nad nímž svitla první jitřenka naděje – Nejsvětější Panna.

V době, kdy žil Kristus, vládla příšerná nemravnost: císařova dcera byla nevěstkou a Herodes kvůli vášně rozpalujícímu tanci dal stít sv. Jana Křtitele. Před příchodem Panny Marie sužovala ženské pokolení tajná nemoc! Člověk totiž může být nemocný, ale nemusí si to uvědomovat, pokud nevidí kolem sebe zdravé a hezké lidi. Nejsvětější Panna zazářila jako ideál připomínající každému člověku jeho nemoc, ošklivost, a vyzývá každého z nás, abychom vyvinuli nejvyšší úsilí podobat se její nesrovnatelné kráse a dokonalosti.

Křesťanství v osobě Nejsvětější Panny zahrnulo ženu úctou a povzneslo ji na takovou mravní výši, o níž předtím nemohla ani snít. S šířením křesťanství se dostával do povědomí nový, ušlechtilejší názor na ženu. Pohan nebo jinověrec, který přijal křesťanství a ctil Bohorodičku, začal pohlížet na ženu s úctou. Kult Nejsvětější Panny Marie nejenom vypěstoval u ženy pocit vlastní ženské důstojnosti, ale zároveň ji učinil úctyhodnou i v očích mužů, obrátil zřetel k její duchovní kráse, o čemž v dobách před Kristem ani ty nejkulturnější národy neměly ani potuchy. Bohužel tento vztah k ženě se nyní u lidí, kteří pohrdli Kristem, ztrácí.

Sestry, ženy, dívky! Zamyslely jste se už někdy, za co všechno vděčíte Nejsvětější Panně? Uvědomujete si, že v okamžiku, kdy zaznělo na světě první Ave Maria, každou ženu zahalila neviditelná gloriola vznešenosti?! Že v okamžiku, kdy zaznělo první Ave Maria, se rozbily řetězy otroctví na rukách žen, protože kdo by se opovážil nakládat hrubě se sestrami Bohorodičky?

Mons. Tihamér Tóth

2 Komentáře k "Kým byla žena před příchodem Nejsvětější Panny Marie?"

  1. Tomáš | 1.4.2017 z 22:45 |

    Tak tohle je naprosto výtečné!
    Nechápu, proč si mnohé ženy myslí, že právě Boží Slovo o podřízenosti v lásce ženy muži je zotročuje, ale setkal jsem se s tím v mnoha případech v diskuzích.

  2. Čimelická hrabinka | 11.10.2022 z 7:19 |

    Ony si to myslí, protože praxe je odlišná od nevymahatelného stavu uvedeného v článku. Aby zákon fungoval ve skutečnosti, musí se vymáhat. Mužský dráb, starosta, soudce nebo četník lidskost k ženám vymáhat nebude, dokud si tento orgán může být jistý, že bude obsazen jen mužem. Možná jeden z dvaceti zasáhne proti nějakému výjimečnému grobiánovi a zavře ho na noc do šatlavy, a ten si za to na ženě vylije zlost. Takže ta si pak nebude stěžovat, protože by o ní všichni (a všechny) řekli, že je nečistá a je ji třeba zkrotit, a budou toho muže litovat, co to dostal za fúrii. V kostele pak farář bude kázat o poslušném kajícném utrpení a ostrakismus se dovrší. Že je muž čestný a dobrý, je jako o hodně lepší cela ve vězení, kde teče studená voda a nemrzne tam a jsou tam okna. Kdo má takovou moc a poslední slovo, tak hodně ublíží, třeba neúmyslně. A teď do toho započítejte, že většina lidí je špatná. Jestliže ta žena bude mít vždycky poručníka, nebude smět nic závažnějšího bez souhlasu, bude mít život jako zrežírovanou divadelní hru, bez osobní svobody a plnoprávného (rozuměj hlas a slovo majícího) zastoupení v institucích, které rozhodují, bude to ošklivá poroba, která je dusivá.

    Samozřejmě si plně uvědomuji, že v antice to bylo ještě mnohem horší. Ono v roce 1850 byla absence hraběcího práva oběsit dvanáctiletého za krádež slepice pokládána úžasný zázrak (pokud ne za rozvrat práv šlechtice od Boha), dnes je jím zdravotní pojištění, dostupnější vzdělání a nemožnost práce takového dítěte v huti. Pozn. pořád jen někde.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*