Vzor blahoslaveného císaře Karla

V sobotu 1. dubna uplyne 95 let od okamžiku, kdy odešel na věčnost blah. Karel Rakouský, císař a král. Během své vlády byl v očích světa prvním mužem říše, pánem nade všemi poddanými, v očích svých však především Božím služebníkem, tím, koho Hospodin pověřil, aby se o lid jemu svěřený postaral.

Podstata jeho vlády se dá shrnout následovně: Císař Karel nebyl někým zvolený, ale „z Boží vůle král“. Nezodpovídal se svým voličům, ale jen a pouze Bohu. Nevládl s touhou vytěžit ze své vlády co nejvíce, ale s vědomím plné zodpovědnosti za své národy.

A tak se válkou strádajícímu obyvatelstvu své říše snažil pomáhat, seč mohl, a v dobách nejvyšší nouze podporoval ze svého nadbytku, ba i nedostatku ty nejpotřebnější. Když pak umíral ve vyhnanství, zanechávaje zde na zemi prakticky bez prostředků ženu se sedmi dětmi a osmým na cestě, obětoval svou smrt za spásu svých národů a přijal tak oběť, kterou, jak řekl, po něm Bůh požadoval. Muž, který myslel v posledních chvílích svého života na ty, jež mu Bůh svěřil, byť mu mnozí obyvatelé nástupnických států díky nenávistné rétorice svých čelních představitelů nemohli přijít na jméno. Až do posledního dechu, vzdor tomu všemu…

Blah. císař Karel nemínil nikdy ustoupit ze svých křesťanských zásad. Projevilo se to hlavně poté, co byl zbaven trůnu, domova i prostředků, a přesto odmítl nabídku svobodných zednářů na pomoc ke znovuzískání toho všeho zpět se slovy, že korunu obdržel od Boha, nemůže ji proto chtít získat nazpět od ďábla. Přijal raději svůj trpký úděl, než aby se zaprodal. Snášel ho, posilován neochvějnou vírou a důvěrou v Pána. Ještě na smrtelné posteli prohlásil: „Jsem vděčný našemu milovanému Bohu za vše, co mi sesílá.“

Za svého života nevynechal jedinou příležitost k účasti na mši sv. a i uprostřed nevětšího pracovního shonu si našel denně čas na modlitbu růžence. Byl nejen „z Boží vůle“ král, ale i manžel, otec, křesťan. Umíral s očima upřenýma na Nejsvětější Svátost, kterou měl vystavenou ve svém pokoji, protože už neměl síly dojít do kaple. Umíral se jménem Ježíš na rtech, odevzdán do milosrdné a spravedlivé Boží náruče. „Je přece dobré, že existuje důvěra v Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Jinak by to bylo všechno nesnesitelné. Jen nereptat. Snažím se poznávat Boží vůli a co nejdokonaleji ji plnit!“

Kéž je nám v tom všem blah. Karel Rakouský vzorem a kéž je nám vzorem i jeho ctnostná choť císařovna Zita, která všechna protivenství snášela spolu s ním.

Libor Rösner

14 Komentářů k "Vzor blahoslaveného císaře Karla"

 1. pepa | 1.4.2017 z 12:49 |

  Dnes, víc než jindy, je potřebné a nutné, prosit sv. Václava, naše české světce a zároveň obivuhodného svatého, císaře bl. Karla, o pomoc pro náš národ, protože naše vláda naši zem zaprodává za jidášsské groše v zájmu cizího molochu a zednářských lobby a namísto kdysi bývalé prosperující země, zde jsou trosky a cizí firmy.
  Poslanci a strany zneužívají svých postů ve vládě k naprosté devastaci našeho státu, ať se podíváme, kam chceme, záměrně zbavují náš stát nejen jakékoliv soběstačnosti, co se týká zemědělství, potravin a všech průmyslových odvětví, ale i určité svépravnosti, když nejsme s to, se vzepřít satanským a podlým nařízením z Unie, kterou ovládá elita mocných. Jsme na tom zdaleka hůře než rozvojové země, dokonce potravinové řetězce, které k nám dováží ze stejných zdrojů své potraviny, nevidí nic podivného na tom, když jejich zboží, určené pro Česko, je o velké poznání méně kvalitní, potraviny z podřadných surovin a plné éček,s těmito by v Rakousku a Německu určitě neobstáli, ale pro Česko je to dobré…. Jsme jako žebráci, okradáni o všechno a když nebe nepomůže, pak kdo? Snad jedinou výhodou našeho ožebračení je to, že sem neputují tisíce běženců, kterým jde o blahobyt a moc,a zůstávají u našich bohatých sousedů. Ale jak dlouho, než se vrhnou i k nám?
  A tak blahoslavený Karle, pomoz českému národu, který již ztratil svou národní hrdost a je ohrožen v takové míře, že hrozí, že nebude.

 2. Bl. Karel žil opravdu svatě. Ale je to svatost, která se vyžaduje od mocnáře? Jak se říká, svatost je jiná u duchovních, u vojáků, u politiků, u dělníků. R-U bylo v desolátním stavu a je fakt, že mělo být zachráněno a jeho rozpad byl špatný. Bl. Karel ale neměl na to, R-U zachránit. Franz Josef I toho pokazil (přesněji: nechal, dovolil pokazit) tolik, že nástupce to se svou povahou nemohl zachránit. Na 1. sv. válce jsme strašně prodělali. Masaryk byl opak bl. Karla, nejen co do politiského umu, ale i co do morálky, pro český národ neudělal dobrého nikdy nic. (Na 2. sv. válce jsme naopak nesmírně vydělali a ani tato současná garnitura nemá na to, aby tyto výdobytky lehce vymazala.) Myslím, že bl. Karla může jistě oslavovat církev, ale český národ ne, neměl na to, R-U zachránit: FJ I., bl. Karel i Masaryk byli Božím dopuštěním. Po vzoru sv. Tomáše se ale vždy ptejme: PROČ. Domnívám se, že tato tři i jiná dopuštění dopadla na náš národ vinou církevní hierarchie – byli zde preláti svatí i zednářští, prvními tolerovaní. A za tu toleranci ke zlu přichází pravidelně Boží dopuštění.

 3. jarda | 1.4.2017 z 20:26 |

  I když blah. císař Karel nemínil nikdy ustoupit ze svých křesťanských zásad, přesto se mu to podařilo. Nechávám na úvaze, zda nám může být vzorem, v zájmu objektivity je však nutné se o tom zmínit.
  Aféra z dubna 1918, ve které císař Karel na žádost svého ministra zahraničí hraběte Czernina podepsal evidentně lživé čestné prohlášení, je určitě temným místem v jeho životopisu. Císař Karel tím zapřel svůj tajný dopis s obsahem mírových iniciativ francouzskému státníkovi, když usiloval o zastavení I. světové války. Ministr Czernin z neznámého důvodu (sám Karel o něm později prohlásil, že se zbláznil) vyprovokoval Francii ke zveřejnění informací o tajných rakousko-francouzských jednáních z roku 1917 včetně Karlova vyjádření podporujícího francouské nároky na Alsasko-Lotrinsko. Byly to sice mírové iniciativy, ale šlo především o jednání s nepřítelem i k neloajalitě k spojeneckému Německu. Kdyby se k tomu Karel otevřeně přihlásil, hrozilo, že Německo vypoví Rakousko-Uhersku válku a vojensky vpadne na jeho území, což by patrně vedlo mj. ke zpustošení Čech. Německo tuto variantu opravdu zvažovalo.

 4. Pavel | 1.4.2017 z 20:52 |

  Císař Karel, dnes již blahořečený, dokázal poté, kdy byl přinucen jít do exilu, říci tato slova: “ Daří se nám nezaslouženě dobře“ . Na konci roku 1918 se vyjádřil tak, že „Tento rok byl tvrdý, ale mohl být ještě mnohem horší…nemůžeme z Boží ruky přijímat jen dobré, nýbrž musíme být vděční za všechno ostatní, ať je to jakkoliv těžké a bolestné. Nepřinesl snad tento rok tak dlouho toužebně očekávaný konec války?“.

  Karel již jako císař dne 28. října 1917 zakoupil zámek v Brandýse nad Labem. Po 28. říjnu 2018 se ovšem do této své nemovitosti se svoji manželkou Zitou a dětmi nastěhovat nesměl, velkorysost nepatřila k vlastnostem představitelů nové republiky. Zámek mu byl fakticky a poté i právně „znárodněn“ novou, demokratickou a humanistickou republikou… Ostatně ani za války jediným slovem nepodpořili T.G. Masaryk a E.Beneš Karlovu mírovou iniciativu vedoucí k ukončení děsivých masakrů nevinných vojáků na válečných frontách.

 5. Musím vysvětlit svá slova o toleranci ke zlu:
  1. Je míněno zlo pravdivě poznané, ne to, co je viděnou jako zlo v důsledku předsudků. Je třeba si uvědomit, že dnes předsudku masivně a dramaticky převažují nad pravdivými poznatky. Začalo to v politice a šíří se to i do oblasti věroučné.
  2. Ohledně tolerance mají muslimové doslova v kůži zapsané čtyřstupňovou situaci:
  a) v totalitě, ať politické či věroučné džihád srdce: nikdo nsmí vědět, co si myslím (katolík z toho vyjímá jen a pouze příp. zapření víry).
  b) ve svobodě názorové džihád slova – stanoviska vyjadřují slovem.
  c) tam, kde převažuje islám, džihád činu – stanoviska vyjadřují jednáním.
  d) tam, kde jde o závěrečné vítězství islámu, džihád meče – chraň mě Pán Bůh, abych použil eurovýraz islamista. V takové situaci tak jedná každý muslim.
  3. Pro informaci k tomu nabízím výňatky z přímluv na 5. neděli postní ze stránek Arcibiskupství pražského:
  – 3. Prosme o svobodu pro země, které stojí na hranici totality. (Vysvětli.: Rusko zažilo největší protesty za poslední roky. V Bělorusku sílí napětí. Policie zasáhla proti demonstrantům…).
  – 4. Prosme o Boží záchranu obyvatel Venezuely a Severní Koreji. (Vysvětl.: Chaos ve Venezuele sílí: „Madurův“ soud si uzmul kompetence parlamentu. Bída ve Venezuela se dramaticky zhoršuje, vypukla „chlebová válka“.

 6. Libor Rösner | 2.4.2017 z 12:15 |

  Ad Felix a Jarda – Za stávající situace by to nezachránil ani politický génius, natož tento dobromyslný a důvěřivý člověk hozený ne do hloubky, ale do pořádného víru, kde většina ostatních ho ještě svými bidly tlačila pod hladinu. Kolem sebe měl samé dravce, málo podobně smýšlející.
  Bylo by ale zajímavé, kdyby se na trůn dostal o pár let dříve arcivévoda Ferdinand se svou vizí trialismu, byl by to můstek ke Karlem chtěnému federalismu. Monarchie byla zejména od neblahého roku 1866 z hlediska suverenity na šikmé ploše, ve vleku dominantního Německa, proto i to spojenectví beru spíše jako nutné zlo či stav z donucení. Jednání s protivníkem Francií o separátní mír je úplně něco jiného než vlastizrada Masaříka a spol., jako zradu spojence to nechápu, nejen kvůli výše uvedené tezi, byť papírově šlo o protispojenecký akt, ale šlo tu o záchranu milionů životů. Pravda, otázka Alsaska a Lotrinska byla ožehavým tématem, nicméně i zde blah. Karel až příliš důvěřoval v dobrou vůli Německa a nepochopil plně to jejich germánství über alles, ač na druhou stranu usiloval – dokud měl vysokou kartu v rukávu – o vymanění se zpod něm. vlivu, nejpozději r. 1918 na jaře už to bylo bez jakékoli šance.
  Za ten nešťastný lapsus s čestným prohlášením se později kál, Czernin tu vyloženě řešil sebe sama a svou uraženou pýchu, odhlédneme-li od toho, jak se v této cause vyznamenali všichni ti, co se báli míru kvůli svým zájmům.
  Mimochodem, doporučuji velmi dobrou knihu F. Fejtöhe Rekviem za mrtvou říši, pokud ji už ovšem neznáte.

 7. Libor Rösner | 2.4.2017 z 12:16 |

  Oprava – F. Fejtöho.

 8. rosomák | 3.4.2017 z 9:52 |

  Jak je taková prostoduchost (obsažena v komentáři pepa 1.4.2017 z 12:49) v souladu s křesťanstvím?

  „potraviny z podřadných surovin a plné éček“
  Neříkám, že váš komentář díky zmínce (éček) není už dost legrační, ale opomenout Geneticky Modifikované Organismy, to je přece škoda. Zkuste je tam nějak zapracovat a pak to třeba použít ve vystoupení pořadu „Na Stojáka“.

 9. pepa | 5.4.2017 z 16:01 |

  ad rosomák
  Díky za vypíchnutí oné prostoduchosti, co se týká mého komentáře, ale podle vás křesťané nežijí normální život se všemi jeho náležitostmi jako ostatní,nemají zapotřebí mluvit k nešvaům, co se děje kolem nich… nerozumím Vaší nabubřelé ironii a pokud se cítíte nějak výše než my ostatní normální lidé, pak byste se neměl zahazovat nad čtením takovýchto prostoduchých příspěvků do komentářů, to je přece pod Vaši úroveń.
  Pro normálně uvažující lidi snad to podstatné, co jsem chtěl zdůraznit, bylo vyřčeno a pokud puntičkářsky bazírujete na všech detailech, proč jsou naše potraviny méně kvalitní, obraťte se prosím na odborníky a nejlépe z řad potravinářských mágů, zabývající se rozborem kvality dovážených potravin, kteří Vám přesně zdeklarují množství a obsah látek GMO v pravinách, které k nám jako do podřadné evropské popelnice, jsou dováženy. Ale netrapte se až tak moc nad potravinami GMO, jsme na tom lépe než v USA.

 10. krmič | 9.4.2017 z 21:38 |

  Pan rosomák se nad GMO netrápí, pokud tedy dobře chápu jeho příspěvek.
  Vy se zřejmě domníváte, že by se (jakož i každý správný katolík) nad tím trápit měl.
  Jj, GMO od ďábla jest…

 11. krmič | 10.4.2017 z 21:32 |

  Že já za tu poslední větu nedal smajlík! Pan pepa to zase vezme vážně…

 12. jindřich | 11.4.2017 z 16:19 |

  ad rosomák
  spíše bych pane „Rosomáku“ mluvil o vaší zásadní neschopnosti rozumět Pepovu komentáři. Je snad normální a jasné,že křesťané by měli být ti, kteří se modlí za svou zem, ve které žijí,taktéž za vládu, která tuto zem spravuje. A jak správně podotkl ve svém komentáři Pepa, jestliže křesťanům nedochází to,že se dostatečně nemodlí za bytí či nebytí této kdysi krásné a prosperující země, avšak nyní skutečně podřadné a téměř popelnice unie,/kam se směřují odpadky, byť co se týká pouze potravinářství, které je ovšem velmi důležité vzhledem ke zdraví našich občanů/, a že naše typická švejkovština, která je napůl pošetilou lehkomyslností a napůl blazeovanou ignorancí vzhledem k naší budoucnosti, asi není zcela tak na místě…
  Ba ani vaše rádoby vtipné poznámky, co má prý společného křesťanství se skutečností, že evropské unii se zdá přiměřené, aby k nám byly dováženy potraviny, které by v Německu mluvících zemích ani pes nežral…To přece o něčem svědčí, ne?
  Není Vám smutno, jak nás hodnotí ostatní země evrop.unie, tj. hůře než podřadné rozvojové země, neměli bychom se spíše stydět, kam jsme to „dotáhli“ jako česká zem, dříve pyšnící se svou kulturou a bohatstvím na všech úrovních, předčících jiné sousední země?
  Tedy modlitba za naši českou zem a za ty, kteří ji zaprodávají za jidášský groš a sami mají tučná konta a přichystané kufry, kdyby bylo nejhůř…je snad je i pro křesťana na místě…
  A nejlépe k pražskému Jezulátku, které byť Dítětem, může našemu ubohému českému národu spolu s blahoslaveným Karlem prospět tak, aby předpověď pana Pepy, která se rýsuje do blízké budoucosti, že náš stát zcela zanikne, se nevyplnila…

 13. jindřich | 11.4.2017 z 16:34 |

  Chtěl jsem napsat v zemích, německy mluvících…/ opravuji dodatečně /

 14. rosomák | 16.4.2017 z 13:10 |

  Ano, pan rosomák se nad GMO netrápí, jelikož není důvod se trápit.
  Samozřejmě nezpochybňuji možnost, že by nějaká firma byla schopna do GMO v pravit nějakou škodlivou látku. To však je otázka mravní bídy těch konkrétních lidí v té firmě, nikoli však obecné škodlivosti GMO.

  To co jsem zesměšňoval jsem v předcházejícím komentáři i citoval: „potraviny z podřadných surovin a plné éček“
  Mně takový výkřik v pepově komentáři připadá prostoduchý, jelikož si lze o „éčkách“ a jejich případné škodlivosti dohledat relevantní informace.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*