Ponořme se do latiny 55 – saeculórum, peccatórum, terrárum

Pro genitiv plurálu oa-kategorie nabízí výstižný příklad vzpomínka na živé v mešním kánonu Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuárum (Buď pamětliv, Pane, služebníků a služebnic) obsahující obě dvě možné koncovky genitivu množného čísla, tedy koncovky –órum, –árum kategorie, v níž se v genitivu – jak jsme poznamenali v předešlé lekci – přidává.

Ve stupňových modlitbách je výraz peccatórum vestrórum (vašich hříchů) a na konci Vyznání víry remissiónem peccatórum (odpuštění hříchů – ten je také vysloven při proměňování vína). Ve Vyznání víry následuje Et expécto resurrectiónem mortuórum (A očekávám vzkříšení mrtvých), ovšem nejčastější je závěr všech modliteb: saécula saeculórum (první slovo je akusativ, druhé je genitiv). V 53. lekci už jsme se setkali s výrazem caeli caelórum (nebesa nebes), nyní už rozumíme i druhému jeho slovu. Tamtéž jsme se setkali i s výrazem Púeri hebraeórum, portántes ramos olivárum, v němž nyní už rozumíme i genitivům Hebraeórum a olivárum; přesně přeloženo to znamená „Chlapci židovských, nesoucí větve oliv“, tomu sice rozumíme, avšak lépe česky to zní „Židovští chlapci nesoucí olivové větve“. A v následující, tj. 54. lekci jsme se setkali se slovem unicornuórum, což je genitiv plurálu od unicornuus, česky „jednorožec“, přesně vzato adjektivum „jednorohý“.

Tím objevujeme výraz, kterému v češtině rozumíme, ale přesněji mu rozumí např. anglicky či francouzsky mluvící lidé: genitiv plurálu často zastupuje přídavné jméno: „okruh zemí“ lze chápat jako „zemský okruh“, „chlapci židovských (rozuměj rodin apod.)“ jako „židovští chlapci“. Neplatí to však obecně, jak zjistíme např. z výše připomenutého výrazu Et expécto resurrectiónem mortuórum; neočekáváme žádné mrtvé vzkříšení, nýbrž přesně, jak to latinský text říká: vzkříšení mrtvých.

Další příklady na a-skloňování jsou v kánonu pro redemptióne animárum suárum (za vykoupení duší svých – ve vzpomínce na živé) a toto orbe terrárum (doslova: celým okruhem zemí – v první modlitbě). Podobný výraz je v Introitu na Svatodušní neděli: Spíritus Dómini replévit orbis terrárum (doslova: Duch Pána naplnil okruh zemí, dle poznatku v předcházejícím odstavci znamenají poslední dvě slova okruh zemský).

Kráce před modlitbou Páně, v části kánonu začínající slovy „Nobis quoque peccatóribus“ říká celebrant de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, doslova „z množství soucitů tvých doufající“, lépe česky „doufající v množství tvého slitování“.

Graduále pro 10. neděli po Svatém Duchu obsahuje výraz Sub umbra alárum tuárum, tedy pod stínem křídel tvých (umbra je stín, zde v ablativu singuláru, ala je křídlo, v latině jsou obě feminina).

Nu a nezapomeňme na příklad Adjuro vos… uvedený kvůli vokativu a akusativům na konci 52. lekce, který zasáhl slovem camporum do sféry genitivů (konkrétně maskulina campus).

Přidej komentář jako první k "Ponořme se do latiny 55 – saeculórum, peccatórum, terrárum"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*