Zmrtvýchvstání

Bezhlavý jezdec prasklé luny vítr při zemi se choulí
vody jsou klidné dřímotné listí šeptá v olivách
zelený jazyk ohnivého deště líže hvězdnou polokouli
rosa se divně třpytí na hrobě kotouč plá nádhera noci povalena v prach

Malé víry malé víry prach země ohněm věčnosti je stravován
studený rmut kulhavého nářku hluché závaží času není již
ze stuchlé díry hrobu v plamenném lehkoodění své lásky vstává Pán
do všech úhlů světa rameny rozpjatými zasahuje kříž

S nachovým mečem kráčí Kristus po hladině moří
nebeský ptáčník rybář ve vodách světa květ stromu Davidova kmene Izrael
na špicích trav ta noha prodlévá sloup čela jako hvězda hoří
pod jeho zraky skály pukají a šavli pouští Azrael

Neplačte že jste poztráceli vzácné zboží
u Něho všeho je hojnost v sváteční zemi Sabaoth On rozbijí svůj stan
srdce už hnedle nežilo a ejhle přišel Mesiáš Syn Boží
volá tě Juliáne pohosti Ho chce být milován

Postel země postel bídná jenom z rákosí a listí
Znavený Znavený pod hlavu Ti měkkou trávu natrhám
žízníš ó Králi hladem umíráš a já Ti nemohu dát jísti
proč jsi tak milosrdný hle neboť se Tvé rány dotýkám

Povstaňte chudí Emanuel soudí
Ježíš Kristus ten posmívaný na trůně králů stojí Král
vezmi tu ruku kdo za ní jde ten nezabloudí
chudáku dost dlouho podle písně běd jsi tancoval

Radujte se vaše srdce se odříkalo
ale na věky na věky strom života nám vzkvétá
vím dobře co přijali jste z rukou dní to bylo málo
Já pak jsem s vámi až do skonání světa

Ivan Slavík, 1947

Přidej komentář jako první k "Zmrtvýchvstání"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*