Červen 2017

Ponořme se do latiny 61 – gerundium

V této a následující lekci vysvětlíme jisté postupy, které v češtině nejsou a které jsou od ní ještě více vzdálené, než ablativ absolutní, s nímž mají společné to, že se většinou týkají u nás nezvyklého zkracování gramatických větných…


Noví členové Papežské akademie pro smrt?

Novými členy Papežské akademie pro život se stali kněz, který vedl skupinu prosazující eutanazii vyhladověním, a profesorka, jež se účastnila prohomosexuální „stínové synody“ v roce 2015. Tito dva doplnili třetího nedávno jmenovaného člena, podle kterého by…


Ponořme se do latiny 60 – ablativ absolutní

Kromě nominativů slovesných adjektiv, jež mohou reprezentovat naše přechodníky, si musíme všimnout ještě výrazů s ablativem. S jedním se setkáváme v „Embolismu“ (v modlitbě „Libera“ po Pater noster). Jeho kostra je …intercedénte beáta et gloriósa…María… da…pácem…,…


Úvahy konvertity o církevní krizi (2. část)

Posvátná liturgie Lex orandi, lex credendi. Řád mše svaté vyjadřuje katolickou nauku. Změny ve mši jsou bohužel příkladem rozchodu s tradicí – „hermeneutiky zlomu“ – ač si mnozí vroucně přejí vidět kontinuitu. Mešní modlitby, užívání lidového…


V co (ne)věří generál jezuitů?

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa Abascal v rozhovoru pro španělský deník El Mundo uvedl: „Podle mě je zlo součástí tajemství svobody. Pokud je lidská bytost svobodná, může volit mezi dobrem a zlem. Křesťané věří,…


Vyšlo Te Deum 2/2017

Tématem Te Deum 2/2017 je „Stoleté výročí zjevení Nejsvětější Panny ve Fatimě“. Anastasias Pragensis – O velebnosti Panny Marie Martin R. Čejka – Narudlé globální chvění v papežské akademii Irsko směřuje k neomezenému povolení potratů Paweł Chmielewski – Pokrok v Německu: přijímání…


Ponořme se do latiny 59 – přechodník přítomný

Všichni známe modlitbu Zdrávas Královno, která je překladem antifony Salve Regina. Ta obsahuje také výrazy probírané v předcházející lekci, a to geméntes et flentes. Pamatuji se, že kdysi se ji modlili věřící nahlas a v některých českých…