Noví členové Papežské akademie pro smrt?

Novými členy Papežské akademie pro život se stali kněz, který vedl skupinu prosazující eutanazii vyhladověním, a profesorka, jež se účastnila prohomosexuální „stínové synody“ v roce 2015. Tito dva doplnili třetího nedávno jmenovaného člena, podle kterého by měl být potrat dovolen do „osmnáctého týdne po početí“.

Zmiňovaným knězem je P. Maurizio Chiodi, teolog ze Severoitalské teologické univerzity v Miláně, profesorkou Anne-Marie Pelletierová.

Katolická církev učí, že je mravně přípustné odmítnout či ukončit mimořádné lékařské úkony, ale není nikdy dovoleno vyhladovět nebo odvodnit pacienta na smrt. Jídlo a vodu nelze nikdy považovat za mimořádnou péči.

„Podávání potravy a vody, a to dokonce umělým způsobem, je ze zásady řádným a přiměřeným prostředkem k udržení života,“ uvádí Kongregace pro nauku víry ve své odpovědi na otázky o umělém podávání potravy a tekutin z roku 2007. „Je proto závazné v té míře, v jaké prokazatelně plní svůj vlastní účel, kterým je zajištění hydratace a výživy pacienta. Takovým způsobem se zabrání utrpení a smrti vyhladověním a žízní.“

Kongregace pro nauku víry dodává: „Pacient v ‚trvalém vegetativním stavu‘ je osobou se základní lidskou důstojností, které se musí poskytnout řádná a přiměřená péče, jež zásadně zahrnuje podávání tekutin a výživy, a to i umělým způsobem.“

Papežská akademie pro život vydala v roce 2000 dokument, ve kterém uvádí, že poskytování výživy a vody je „řádnou péčí“.

Studijní bioetická skupina vedená P. Chiodim ale tvrdí, že výživa a voda nepatří k základní „péči“ o pacienta a lze je neposkytnout.

Skupina v italském jezuitském časopise Aggiornamenti Sociali v souvislosti s italským návrhem zákona o eutanazii mj. uvádí:

„Demokratický stát se skládá z občanů, kteří jsou v souvislosti se vzájemným začleněním a upřímnou pohostinností zavázáni respektovat různé etiky, světonázory a náboženství, aniž by se snažili vnucovat druhým…“

Dále tvrdí:

„Kontroverze se týkají umělé výživy a hydratace (UVH), které návrh zákona začleňuje mezi péči, jež může být odmítnuta v rámci DAT [tj. pacientových pokynů ohledně pokročilé lékařské péče] nebo předchozího plánování. V katolickém myšlení jsou tyto prostředky často považovány za závazné; ve skutečnosti je UVH lékařským a odborným zákrokem, a jako taková podléhá posouzení, co se přiměřenosti týče. Nelze vyloučit, že někdy už není schopna déle dosáhnout účelu poskytovat výživu pacientovi nebo mírnit utrpení. První případ se může vyskytnout při konečném stádiu onemocnění rakovinou; druhý při vegetativním stavu, který je na neurčito prodlužován, pokud pacient dříve prohlásil, že taková perspektiva je pro něj nepřijatelná. Proto nelze vyloučit, že ve zmíněných případech se UVH stává nepřiměřenou léčbou a její začlenění mezi léčbu, kterou je možné odmítnou, je oprávněné.“

P. Chiodi také odmítá církevní nauku o antikoncepci. Říká, že může být „mravně dovolené“, pokud pár užívá umělou antikoncepci, jelikož „to není metoda [zabránění těhotenství] jako taková, co určuje mravnost, ale svědomí manželů, jejich smysl pro zodpovědnost, jejich upřímná připravenost otevřít se životu“.

Bývalá členka papežské akademie pro život a současná předsedkyně Americké ligy života Judie Brownová uvedla, že ji „poslední zprávy o různých jmenováních do Papežské akademie pro život velmi zarmoutily“. Podle ní se Jan Pavel II. „otáčí v hrobě. Akademie se už neskládá z pevných obránců katolického učení a zranitelných lidských bytostí“.

Další nově jmenovaná členka akademie, Anne-Marie Pelletierová, se v roce 2015 zúčastnila „stínové synody“ předcházející Synodě o rodině. „Stínová synoda“ byla důvěrným setkáním teologů, biskupů a zástupců médií, na němž se jednalo o tom, jak dosáhnout toho, aby synody souhlasily se svazky osob stejného pohlaví a dalšími novotami, které se neshodují s katolickou morálkou.

Jedním z těch, kdo se účastnil těchto setkání byl papežův blízký poradce a obhájce svatého přijímání pro rozvedené a znovusezdané kardinál Reinhard Marx. Kromě něj se „stínové synody“ zúčastnilo přinejmenším devět dalších biskupů.

Pelletierová, která na setkání vystoupila, ho označila za „skutečné znamení doby“. Podle ní „Církev potřebuje vstoupit do ‘dynamického vzájemného naslouchání‘, ve kterém magisterium dále povede svědomí“, čehož je možné „dosáhnout pouze tehdy, pokud se v něm ‚odráží hlas pokřtěných‘“.

Vystoupení Pelletierové bylo výzvou ke shovívavosti vůči rozvodům. Prohlásila, že Církev by měla v této otázce brát ohled na názor obyčejných katolíků a že rozvod a uzavření dalšího svazku by mělo být za určitých okolností dovoleno.

„Katolická morální nauka […] vykládala šesté přikázání příliš široce, a to způsobem, že jakýkoliv pohlavní styk mimo platně uzavřené manželství je považován za nemravný. To je ale zkostnatělý výklad,“ prohlásila Pelletierová.

„Účelem Papežské akademie pro život je šířit kulturu života s plnou úctou k magisteriu Církve,“ uvedl pro portál LifeSiteNews Předseda Institutu Lepanto Michael Hichborn. „Pelletierová v roce 2015 ukázala, že je připravena na tajných setkáních podkopávat církevní nauku, a to by ji mělo automaticky diskvalifikovat jako členku.“

„Dosazováním lidí, kteří nestojí věrně za životem v plné jednotě s magisteriem, hrozí Papežské akademii pro život, že se stane další verzí Papežské akademie společenských věd, která je už plná přívrženců kontroly populace a zapřisáhlých marxistů,“ dodal Hichborn.

„Papežské akademii „nyní hrozí, že bude rozkládána zevnitř“, varoval, ale katolíci bojující za život podle něj nesmějí ztrácet naději.

„Jako věrní katolíci nesmíme přesto ztrácet kuráž,“ řekl Hichborn. „Horečka a žaludeční nevolnost jsou příznakem nemoci, pocení a zvracení jsou pak způsobem, jakým tělo vylučuje jedovaté látky. To, co nyní jako mystické tělo Kristovo prožíváme, je nemoc, a jmenování Pelletierové je toho jenom dalším příznakem. Pán Ježíš ale slíbil, že ti, co vlažnými postoji usilují o kompromis, budou vyvrhnuti z jeho úst. Zatím se modleme, vydávejme svědectví pravdě a stůjme pevně proti omylům naší doby.“

Dříve předseda Papežské akademie pro život arcibiskup Vincenzo Paglia pokračoval v obhajobě dalšího nově jmenovaného člena Nigela Biggara, který tvrdil, že potraty by měly být zákonem dovoleny do „osmnáctého týdne po početí“.

Paglia v rozhovoru pro Vatican Insider označil za „hloupé jenom pomyslet“, že by jmenování Biggara mohlo naznačovat, že akademie už není plně oddána obraně života na všech jeho etapách.

Claire Chretienová

 

Převzato z lifesitenews.com.
Přeložil MRČ.

6 Komentářů k "Noví členové Papežské akademie pro smrt?"

 1. Tomáš | 23.6.2017 z 22:15 |

  Oremus, oremus, oremus…

 2. Franta | 24.6.2017 z 7:45 |

  Jestliže nemůžeme ovlivnit tuto spoušť, protože je to nemožné, kromě modlitby, pak se distancujme od těchto svévolných a hříšných postojů a nenechejme se vlákat do sítě lehkomyslného lavírování, co je dovoleno a co již dovoleno není v Božích očích, jinak zbytečně nasáváme tuto satanskou rétoriku a vstřebábáme antievangelium podle vybraných „celebrit“ na postech vatikánských nádvořích…
  Přece je nám jasné podle proroctví, že „Řím“ bude jako takový, zničen /podle Knihy Zjevení/a spolu s ním i satanova anticírkev, která již dává o sobě vědět tímto a jinými nestoudnými vystoupeními proti Božím zákonům

 3. Fr. Albert T.O.P. | 24.6.2017 z 8:39 |

  Ryba smrdi od hlavy. A tou hlavou je v tomto pripade Frantisek Kacir. Jen modlitby v tomto pripade vsak nepomohou.

 4. Tomáš | 24.6.2017 z 21:05 |

  Kdo nevěří v sílu modlitby, popírá tím přímo slova Ježíšova o modlitbě Otče nás i pozdější poselství Panny Marie v modlitbě Svatého Růžence za světový mír. A pakliže se někdo obojí modlí a dál nevěří v sílu modlitby, modlí se marně. Modlitba bez víry či důvěry je k ničemu.

  Žijeme v čase Božího dopuštění, kde nepomůže víc nic, než modlitba a pokání. (Ledaže by někdo statečný šel do Vatikánu s pořádným bičem v ruce. Ale člověka s takovým povoláním od Boha opravdu, opravdu neznám.)

 5. Dr. Radomír Malý | 25.6.2017 z 10:03 |

  Ad Franta: Řím bude podle Apokalypsy zničen, a také už byl, jenže pohanský, pohanská Římská říše zanikla. Křesťanský Řím s papežem v čele přetrvá až do posledního soudu. Samozřejmě satanova anticírkev se dnes zabydlela v samotném Římě, takže pojem křesťanského Říma nemusí být identický s geografickým Římem. Na to upozorňuje mj. i Panna Maria ve zjevení v La Salette, že „Řím se stane sídlem Antikrista“. Tento Řím Antikristův opravdu bude zničen, aby tím více zazářil autentický křesťanský Řím v čele s pravověrným papežem, statečným pastýřem svých věrných. Tomu věřím.

 6. Pamětník | 29.6.2017 z 10:43 |

  Střezte se kživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci Po jejich ovoci poznáte je. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláku fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné évéce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce bude vyťat a hozen do ohně. Matouš 7, 15-20 K tomu dodávám: Bohužel v Církvi je mnoho takových, kteří si nedají práci se zkoumáním třoho, kdo jakémovoce přináší. Většině zřejmě stačí pohled na beránčí kůži. Bohužel, mnozí z nás jsou povrchní.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*