Červenec 2017

Německá Sodoma s „požehnáním“ křesťanských demokratů

Před vypuknutím volební kampaně nehrála otázka stejnopohlavních sňatků v německé veřejné debatě významnější roli. Není divu. Ačkoliv teoreticky většina společnosti podporuje uzákonění homosňatků, tak jen málo lidí považuje toto téma za významné. V blížících se volbách pravděpodobně…


Ponořme se do latiny 62 – gerundivum

Jsou gramatické termíny, známe např. termíny sloveso, holá věta, předložka,… a nyní i gerundium a čeká nás gerundivum. Každý gramatický termín na něco v jazyku ukazuje a to je skupina nějakých textů, z nichž každý vyjadřuje něco…


Křižovatka svatého Petra

Za prvního „architekta“ chrámu sv. Petra v Římě by bylo možno označit Konstantina Velikého, který jako první z římských císařů přijal pravou víru. Bylo nanejvýš vhodné, že ve snaze veřejně potvrdit nároky a bohoslužbu katolické církve zaměřil…