Mlčení o zlu apostaze (recenze)

Filmů s duchovní tématikou se v posledních letech příliš mnoho netočí, takže když se některý z těch mála dostane i do našich kin, bývá to považováno za událost. Bohužel pryč jsou doby, kdy byla vysoká pravděpodobnost, že půjde o událost pozitivní. Film amerického režiséra Martina Scorseseho Mlčení, zachycující krvavé pronásledování katolíků v Japonsku, mezi ně patřit měl. Však také proto měl svou premiéru (listopad 2016) za přítomnosti čtyř stovek jezuitů ve Vatikánu. Papež František se sice promítání neúčastnil, přijal však režiséra k srdečnému rozhovoru. Žádnému jinému uměleckému dílu, snad jen s výjimkou čokoládové sochy Martina Luther, se v loňském roce nedostalo takové papežské pozornosti jako tomuto filmu. Zaslouženě? V jistém smyslu ano, neboť Scorseseho poselství je kinematografickým ztvárněním falešného a dnes široce rozšířeného pojetí víry, jakož i utilitárně pojaté etiky. Nikoli však proto, aby před nimi varovalo.

Kdo viděl jen krátkou ukázku z traileru, mohl snadno dojít k závěru, že film vyzdvihuje nejen odvahu mučedníků z období tokugawského šógunátu (sedmnácté století), ale i jejich věrnost Kristu i za cenu prolití vlastní krve. Kdo viděl film celý, ten ví, že tomu tak rozhodně není. Přestože film mučedníky pro víru nikterak nezesměšňuje a jejich příběhy prezentuje důstojně, tak o nich a na jejich počest rozhodně natočen nebyl. Ve skutečnosti je obhajobou těch křesťanů, kteří se mučednictví vyhnou i za tu cenu, že víru v Krista opustí.

Film vcelku věrně ztvárňuje příběh ze stejnojmenné knihy japonského autora Šúsaku Endó. Dva portugalští jezuité, otcové Rodrigues a Garupe, se vydají do Japonska zachránit duši jejich dávného duchovního vůdce a misionáře otce Ferreiry, o němž kolují zvěsti, že odpadl od víry. Doprovází je slabý a zrádný Kičihiro, který opakovaně selže, když na výzvu pohanských inkvizitorů šlape po plaketě zobrazující Kristovu tvář. Proč? Jen tak se mohl vyhnout smrti. Jeho blízcí, kteří toto učinit odmítli, byli za živa upáleni. V první polovině filmu, kdy oba jezuité s plným nasazením umožňují svátostný život ukrývajícím se katolíkům a kdy se zatajeným dechem sledujeme statečnost popravovaných věřících, by asi málokterého diváka napadlo, že smyslem filmu nebylo ukázat vznešenost opravdového mučednictví, nýbrž ospravedlnit odpad od víry. P. Rodrigues, po zbytek filmu jednoznačně hlavní postava celého příběhu, již nemůže déle snášet pohled na své trpící spolubratry. Narůstají v něm pochybnosti o Boží přítomnosti ve světě i lidském životě, zakouší Jeho „mlčení“. Ačkoli si sám ještě nepřipouští, že by mohl jít ve stopách Kičihiry, ostatní křesťany k tomu vyzývá. Příběh vrcholí v okamžiku, kdy jej ve vězení navštíví bájný P. Ferreira. Poslední zbytky naděje, které Rodrigues choval ve falešnost zpráv o Ferreirově apostazi, vzaly definitivně za své. Ferreirova řeč je jak z dílny soudobých relativistů, aspirujících na Templetonovu cenu za další pokrok na poli náboženství. Tento zážitek nakonec dovede Rodriguese ke kroku, který si dosud představit nedokázal, kdy se i jeho noha projde po bronzové desce s ukřižovaným Ježíšem.

To by samo o sobě Scorseseho dílo ještě nečinilo pohoršujícím; mohlo by být interpretováno jako svědectví o lidské slabosti a nevěře. Rouhavým se stalo ve chvíli, kdy zazněla slova Kristova: „Šlápni na mne. Pro tuto tvou bolest jsem nesl svůj kříž.“ Sám Ježíš dal Rodriguesovi pokyn k tomu, aby Jej zapřel. Důvod? Zachrání tak před utrpením a mučednickou smrtí nejen sám sebe, ale i ostatní vězněné křesťany.

Po technické stránce nelze filmu nic zásadního vytknout. Některé jeho pasáže, pokud je vyjmeme z výše uvedeného kontextu, obstojí i po stránce umělecké a myšlenkové. Jedním z diváckých poučení je, že film, pojednávající o křesťanské víře, ještě nemusí být křesťanský. Například způsob, kterým tematizuje Boží přítomnost a Jeho milosrdenství (ani apostaze nás nemůže odloučit od spásy), objasňuje, proč měl film premiéru zrovna v bergogliovském Římě a proč jsou jeho recenze v modernistických médiích (u nás například Katolický týdeník, TV Noe či portál jezuite.cz) veskrze kladné.

Michal Semín

24 Komentářů k "Mlčení o zlu apostaze (recenze)"

 1. Libor Rösner | 4.9.2017 z 9:48 |

  Já to naštěstí neviděl, naštěstí jsem před plánovaným zhlédnutím četl recenzi podobnou této, která mě spolehlivě odradila. Ti, co to viděli, byli takoví rozpačití včetně těch liberálnějších. Ani jeden nedokázal obhájit sám za sebe pošlapání Kristova obrazu či život v zapírání. Sice to na druhou stranu úplně neodsoudili, ale přesto…
  Na toto téma už toho asi moc natočeného nebude, takže lidi budou patrně vycházet z tohoto zážitku. Jaký rozdíl od filmu Zakázaný Bůh o mučednících španělské obč. války, který sice asi umělecky bude pokulhávat, ale oproti tady tomuto, ale ukazuje, o čem je víra opravdu až za hrob.

 2. Možná by se dali přemluvit k přečtení knihy-předlohy, pak by možná pochopili, že se stali obětí manipulace.

  Martin R. Čejka

 3. Tomáš | 4.9.2017 z 11:09 |

  Všeho dočasu, jen Pán Bůh navěky. Propagace odpadu od víry pravé se panu papeži krutě vymstí.

 4. Ivka | 4.9.2017 z 13:42 |

  Tak oni už pošlapali tisíciletou krev mučedníků.
  Jaká doba nás asi dělí od Božích trestů?

 5. romanus | 4.9.2017 z 17:10 |

  knihu jsem četl,a myslím tudíž,že film oželím.

 6. na druhou stranu byl i na Noe odvysílán film Christeros, tím se tohoto sionistického média nechci zastávat

 7. Wachtl | 5.9.2017 z 7:42 |

  Skutečně po člověku nesmírně velkorysý,milosrdný a laskavý Bůh chce,aby nechal krutě mučit a umučit své bližní ?? Není to v rozporu s jeho Láskou ?? Je tak malicherný ??

 8. Hana Farná | 5.9.2017 z 8:17 |

  http://www.christnet.eu/clanky/5854/film_o_stretu_dvou_civilizaci.url

  Dávám odkaz na svou recenzi filmu. (Knihu jsem četka také).

 9. ParanoidAndroid | 5.9.2017 z 9:27 |

  Cožpak kritizovaná scéna není i v knize? Uniká mi snad nějaká nuance?

 10. Michal Semín | 5.9.2017 z 15:44 |

  Knihu jsem nečetl, ale podle různých svědectví je Scorseseho zpracování knižní předlohy věrné. Starší Shinodovu verzi filmové adaptace z roku 1971 Endó kritizoval, neboť režisér odstranil onu scénu, při níž je Rodrigues vybízen samotným Kristem k apostazi. Ty jsi, Martine, knihu četl?

 11. Ad Michal Semín: Přiznávám, že jsem knihu četl už dávno. Ale bral jsem „výzvu“ k zapření jako vnitřní monolog a zdání kněze, který se snaží svůj krok sám sobě omluvit. Teď jsem se díval, proč jsem takového dojmu nabyl, a je to tím, že ona slova nejsou psaná jako přímá řeč, nýbrž stejnou formou jako ostatní přemítání kněze.

  Martin R. Čejka

 12. Co je horší, znesvětit eucharistii, nebo useknout batoleti hlavu?

 13. Ad Wachtl: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…“ Samozřejmě, pokud je pro někoho hmota a tělesný život vším (či přinejmenším tím hlavním), pak se mu to bude zdát nesmyslné.

  Pokud mohu mluvit za katolíky, tak mi věříme, že Kristus mj. přišel, aby vydal svědectví pravdě, což stvrdil i svou smrtí. My se máme snažit Krista následovat. Zapření Krista není ovšem vydáním svědectví pravdě, nýbrž lži. Vím, že příznivcům Mons. Halíka jako jste Vy, pane Wachtle, je nějaká pravda ukradená (pokud se ovšem účelově nehodí), ale jen píšu, v co věří katolíci. Vaše náboženství je prostě jiné, ale zde není místa pro ekumenický dialog.

  Martin R. Čejka

 14. Ad gh: Jako dospělý člověk byste mohl vědět, že obojí je hrozné, obojí je těžký hřích a obojí volá o pomstu do nebe.

  Martin R. Čejka

 15. Wachtl | 6.9.2017 z 4:56 |

  Ad Martin R.Čejka : Takže přikázání „Miluj Pána Boha svého..“ má tedy přednost před „Miluj bližního svého ..“ ?? Po lži se mohu kát a odčinit ji,smrt bližního je nevratná.Jen aby mi bylo jasno..

 16. Wachtl | 6.9.2017 z 5:04 |

  Ad Hana Farná : Vaše výborná recenze se bohužel poněkud vyhnula právě této klíčové scéně nebo jejímu vyznění.

 17. Libor Rösner | 6.9.2017 z 6:53 |

  Ad Wachtl – Kde začíná Boží „malichernost“? U kterého požadavku na nás? A jak byste ohodnotil matku 7 synů z 2 Mak? Taky byla malicherná stejně jako její synové? Nebo fanatička? Anebo vepřofobka?

 18. Ad Wachtl: Jak jsem psal, pro člověka, pro kterého je hmota a tělesnost vším (čili materialistu), je to nepochopitelné. Neudivuje mne tedy, že to nechápete.

  Martin R. Čejka

 19. Wachtl | 6.9.2017 z 10:50 |

  Ad Martin R.Čejka : Místo odpovědi na otázku opakované napadání tazatele. Já bych si Vás nikdy „hodnotit“ nedovolil. „Nesuďte,abyste nebyli souzeni.“

 20. Jiří | 6.9.2017 z 11:20 |

  ad Wachtl (ze 6.9.2017, 4:56)
  Samozřejmě, cituji z Písma sv., nejprve z Nového zákona:
  Mt 22,36
  „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?
  On mu řekl:
  „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
  To je největší a první přikázání.
  Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.
  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

  a ze Starého zákona, Deuteronomium 6,4-9
  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
  Budeš milovat Hospodina svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

 21. Hana Farná | 6.9.2017 z 11:22 |

  Ad Wachtl: Moje recenze byla redakcí upravená, aby neprozradila celou záplatku díla.

 22. Ad Wachtl: Nenapadám, jen konstatuji důvody, které Vám brání v pochopení dané věci.

  Martin R. Čejka

 23. Pavel | 10.9.2017 z 10:09 |

  V každém případě skutečnost, že papež František přijal režiséra tohoto filmu k „srdečnému rozhovoru“ má svoji vypovídací hodnotu. Kladu si otázku, zda by jej přijal i Benedikt XVI. a hypoteticky Pius XII.

 24. František | 15.9.2017 z 13:52 |

  čítal som tu: odo pána Semína http://www.protiproud.cz/politika/3352-mariansky-sloup-v-praze-nepratele-ceskeho-naroda-uraduji-a-slavi-rozpolcene-vyroci-na-prahu-konce-evropy-nevykorenitelne-lzi-a-myty-o-historii-kde-najdeme-skutecnou-nenavist-jak-brno-zahanbilo-prahu.htm

  neviem tam reagovať, ale vy sa iste poznáte. (V Česku nie je veľa katolíkov) Rád by som ponúkol inšpiráciu a to vo výročný deň založenia republiky navečer osvietiť námestie hologramom Mariánskym stĺpom alebo ho premietať na nejakú budovu – po dohode s majiteľov. Po celý večer do polnoci, ale do rána. Dáte pán Čejka odkaz pánu Semínovi? Čo poviete na tento nápad?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*