Františkem vyznamenaný člen Mezinárodní teologické komise kritizuje papeže

Papež vyvolává „neustálé zmatení“ a přispívá ke „ztrátě důvěry prostých katolíků k jejich nejvyššímu pastýři“, napsal mj. ve své dopise Františkovi americký kapucín otec Thomas Weinandy, bývalý člen věroučné komise Konference biskupů USA a člen Mezinárodní teologické komise. Papež František mu v roce 2013 udělil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice jako projev uznání za službu Církvi.

Otec Weinandy se po dlouhém rozmýšlení a modlitbě rozhodl koncem července napsat papežovi dopis. Krátkou odpověď od zástupce státního sekretáře dostal teprve v polovině října. Mons. Giovanni Angelo Becciu mu oznámil, že jeho dopis byl předán Františkovi. Řeholník následně seznámil s obsahem svého dopisu média, načež ho téhož dne vedení Americké biskupské konference vyzvalo, aby se vzdal své funkce poradce komise pro věroučné záležitosti.

O. Weinandy v dopise napsal, že jeho pontifikát „ospravedlňuje a dodává sebevědomí těm, kteří zastávají škodlivé teologické a pastorační názory, aby vyšli na světlo a vyjevili svou dříve skrývanou temnotu“, s níž se Církev bude muset jednoho dne vypořádat.

Autor dopisu papeži mj. vyčítá, že přispívá k trvalému zmatení, zpochybňuje nauku, jmenuje biskupy, kteří pohoršují věřící a prosazují pochybné učení a pastorační praxi. Navíc naznačuje kněžím, kteří s tímto vším nesouhlasí, aby se hlasitě nevyjadřovali, protože „budou odsunuti na okraj nebo je potká něco ještě horšího“, když se ozvou. Podle o. Weinandyho věřící kvůli Františkovi „ztrácejí důvěru ke svému nejvyššímu pastýři“.

„S vědomím této temnoty se bude muset Církev pokorně obnovit, a takto dále růst ve svatosti,“ uvádí se v dopise.

Dopis s ohledem na funkce o. Weinandyho, byl mj. v letech 2005 až 2013 výkonným vedoucím Sekretariátu pro nauku a pastorační praxi Konference biskupů USA, nelze jen tak přehlédnout.

O. Weinandy hrál roku 2011 klíčovou roli v kritice knihy [feministické] teoložky Elizabeth Johnsonové Quest for the Living God, kterou šířilo nakladatelství americké biskupské konference. Tehdy uvedl, že kniha v zásadních otázkách odporuje pravé katolické víře. V roce 2014 jej papež František jmenoval do Mezinárodní teologické komise, což je hlavní poradní orgán Kongregace pro nauku víry. Dříve, tj. roku 2013, mu papež František udělil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice jako projev uznání za jeho službu Církvi.

O. Weinandy na otázku portálu Cruxnow, jestli se američtí biskupové nějak podíleli na napsání dopisu, odpověděl: „Nemyslím si, že by někdo mohl nebo měl spojovat můj dopis s americkými biskupy. Nepodíleli se na jeho napsání a jeho zveřejnění pro ně bude novinkou.“

Řeholník papeži kromě jiného vyčetl, že se v exhortaci Amoris laetitia „Vaše pokyny občas zdají být záměrně nejednoznačné, čímž připouštějí tradiční výklad katolického učení ohledně manželství a rozvodu, jakož i takový, z něhož lze vyvozovat změnu tohoto učení“.

„Učit podle všeho s takovou záměrně nedostatečnou jasností vede nevyhnutelně k nebezpečí hříchu proti Duchu Svatém, Duchu pravdy,“ píše o. Weinandy.

Dodává, že František „cenzuruje či dokonce zesměšňuje“ zastánce katolické tradice jako „farizeje vrhající kameny, kteří ztělesňují nemilosrdný rigorismus“, přičemž „takové očerňování je cizí povaze Petrova úřadu“.

O. Weinandy uvádí, že papež často popisuje nauku jako „mrtvou literu“ a vyčítá těm, kteří jí hájí, že z ní dělají „ideologii“. „Ale je to právě křesťanské učení […], co osvobozuje lidi od světových ideologií a zajišťuje, že vlastně kážou a učí pravé, životodárné evangelium,“ dodává.

Kapucín zdůrazňuje, že věrní katolíci jsou znepokojeni jmenováním biskupů, „kteří jsou podle všeho nejen otevřeni na ty, co zastávají názory odporující křesťanské víře, ale dokonce je podporují a brání“.

O. Weinandy ostře kritizuje tzv. decentralizaci prosazovanou papežem Františkem. Je toho názoru, že podkopává jednotu Církve. „Povzbuzování k takové podobě ‚synodality‘, která umožňuje a šíří rozdílné naukové a mravní názory uvnitř Církve, mlže vést jenom k většímu teologickému a pastoračnímu zmatení,“ uvádí.

Nakonec papežovi vytýká, že potlačuje oprávněné námitky. „Biskupové se rychle učí, a to čemu se mohli naučit z Vašeho pontifikátu, je, že nejste přístupný žádné kritice a že ji nelibě snášíte.“ Někteří biskupové se nevyjadřují, protože chtějí být věrní papežovi, a jiní se obávají, „že když se nahlas vyjádří, budou odsunuti na okraj nebo je potká něco horšího“.

Na otázku novinářů, jestli se kvůli své kritice papeže nebojí postihu, o. Weinandy odpověděl, že udělal to, co podle jeho přesvědčení chtěl Bůh. Doufá, že dopis, v němž ukázal starosti mnoha obyčejných lidí, kteří za ním přicházeli s otázkami a pochybnostmi, může napomoci k uzdravení situace ve Vatikánu a celé Církvi.

Agnieszka Stelmach

 

Převzato z pch24.pl. Zkráceno.
Přeložil NN.

17 Komentářů k "Františkem vyznamenaný člen Mezinárodní teologické komise kritizuje papeže"

 1. Polish | 11.11.2017 z 16:48 |

  Zde je český překlad celého dopisu:
  https://paranoidandroid.signaly.cz/1711/kapucin-pise-papezi

  A zde anglicky popsaná pozoruhodná cesta tohoto kapucína k napsání dopisu:
  http://www.catholicworldreport.com/2017/11/01/fr-thomas-g-weinandy-explains-his-critical-letter-to-pope-francis/

  Osobně jsem za tento dopis velmi vděčný. Jen houšť!

 2. Pavel | 11.11.2017 z 19:59 |

  Já snad dodám jen zajímavý detail, který také mnohé vypovídá o současném papeži. V posledním čísle Katolického týdeníku vyšel krátký článek s názvem „Někdy při modlitbě usnu“, přiznal Svatý otec v italské katolické televizi. Pokud chápeme katolickou modlitbu jako rozhovor člověka s Bohem, jeví se toto rádoby lidské přiznání jako hluboce urážející, neboť snad by bylo možné očekávat od náměstka Krista na zemi, že bude k rozhovoru s Bohem přistupovat odpovědně, s úctou a pokorou. Dokázali by říci imám či rabín, že při modlitbě usnou? Jaké skryté poselství je v takových slovech obsaženo?

 3. Ad Pavel: Přiznávám, že se mi to už také několikrát stalo.

  Martin R. Čejka

 4. Polish | 11.11.2017 z 22:16 |

  Pavel: Sv. Terezie z Lisieux přiznává totéž, nazývá to „Petrova modlitba“ (podle usínání apoštolů v Getsemanech). Myslíte, že neměla úctu k Pánu? Nebuďte tak úzkoprsý. 😉

 5. Vladimír M. | 11.11.2017 z 22:34 |

  Ad Pavel: Tak já pravidelně po modlitbě před uložením ještě „pokračuji“ vlastními myšlenkami i slovy vleže, a to zákonitě končívá usnutím.

 6. Pavel | 12.11.2017 z 9:06 |

  Ad Martin R. Čejka. Nejde snad ani o to, že se to stalo, ale jde o to, že z úst Svatého otce je takový stav „legitimizován“. Jakou asi pozornost modlitbě lze očekávat například od dospívajících, když si přečtou, že samotný papež při modlitbě usne? Třeba se to někdy stane i íránskému ajatoláhu, ale nesděluje to svým věřícím.

  Přeji Vám hezkou neděli.

  P.S. Teď si momentálně nevybavuji, že by se to stalo i mně:- ).

 7. Tomáš | 12.11.2017 z 10:05 |

  Řekl bych, že hodně záleží na tom, zda usnu z přemíry únavy z celodenní práce nebo ze sebeuspokojení pramenícího z pocitu vlastní dokonalosti (všichni kolem mne jsou blbí jen já jsem letadlo).

 8. Tomáš | 12.11.2017 z 10:09 |

  ad Pavel: Mohu se zeptat, z jakého vážného důvodu čtete Protestantský týdeník? Já ho třeba nečtu už mnoho let, protože vím, že by mi škodil na duši. Vyměnil jsem ho pak za Světlo MCM, ale po „výměně stráží“ směrem k protestantismu (cca 5? 8 let?) jsem odhlásil i to.

 9. Tomáš | 12.11.2017 z 19:15 |

  K článku: Přečetl jsem velmi pozorně, myslím, že by šlo jen velmi obtížně nalézt vhodnější a výstižnější slova k celé této situaci. I kdyby se pan papež zachoval jakkoli akatolicky – hlavní je to, co je před Bohem správné.

 10. Stáňa | 13.11.2017 z 7:36 |

  Příkladem volby nevhodných biskupů je biskup Holub, jeho neuvěřitelný rozhovor Pro a Proti na ČR byl dokladem modernismu a podlézavosti Bergogliovi.
  Volba biskupa Kročila taky není žádná výhra. Pro jeho lásku k mamonu se mu říká Vlastnik.

 11. ad Stáňa
  nezlobte se, ale kdo vás delegoval pomlouvat biskupy? Pán jistě ne. Raději se za ně modlete, to je vůle Boží pro nás katolíky, ne pomlouvat a kritizovat chyby kněží a biskupů. Nejsou andělé, jsou stějně tak hříšní jako my všichni ostatní, ale ve vědomí, že jejich zodpovědnost před Bohem za to, jak konali svou službu, je daleko větší, než si myslíme, pak je na místě mít s nimi soucit a modlit se za ně …. Nebo v rámci slušnosti a podle CIC 1983, 212, n.3 použít svého práva a mít výhrady k jejich způsobu pastorace vůči nim osobně. To je čestné… pokud jsou výhrady plně na místě a přispějí v rámci bratrského napomenutí k zefektnění jejich pastorace a odbourání zaviněné nevědomosti.

 12. Jarda | 13.11.2017 z 14:08 |

  Když by biskup Kročil mamonil pro sebe, je to na pováženou, když pro všechny, nic proti tomu, jistě tím neokrádá stát či sobě blízkého.

 13. Roman Kopečný | 18.11.2017 z 14:08 |

  Poznámku Pavla považuji za podstatnou „legitimizuje“. Např. vždy lidé lhali, kradli a smilnili. Ale až postmoderní doba (a postmoderní církev) tyto činy stavějí do „normálu“. Signifikantní jsou dnešní filmy, detektivní příběhy, atd. Srovnejte např. dnešního „detektiva“ s radou Vacátkem. Srovnejte dnešní „moderátory“, „novináře“ a „politiky“ s těmi dřívějšími. Vulgarita a hrubost a nespisovnost dnes vévodí. A námitka, že dřívější podání bylo pokrytecké neobstojí. Elity mají dávat správný vzor, proto jsou to elity

 14. Stáňa | 28.11.2017 z 6:58 |

  Milá Dano, to není kritika, ale konstatování reality. Oba biskupové jsou povolání k bránění viry až k prolití krve. Realita je, že bráni modernismus v cirkvi. Proč si neposlechnete rozhovor na ČR Pro a proti, abyste viděla, co kritizují. Ne biskupa, ale jeho děsivé nazory a postoje. A na to má právo a povinnost každý věřící. Ano musíme se za ně hodně modlit, aby se změnili a nekázali bludy a nechovali se pohoršlivě

 15. Peter krajčovič | 21.12.2017 z 0:38 |

  Ad Pavel: Taky jsem při modlitbě usnul …To se může stát, zvláště po namáhavém dni, nebi při brzkém vstávání …i Apoštolům se to stalo. …

 16. Jaroslav | 7.4.2018 z 18:08 |

  Takže z té dnešní konference, pokud by to někoho zajímalo:

  Bishop Schneider: „Satan’s attacks against the Roman cathedra have in rare cases caused a temporary eclipse of the Papal Magisterium, when some Roman Pontiffs have made ambiguous doctrinal statements, thereby causing a temporary situation of doctrinal confusion in Church’s life.“

  Cardinal Burke
  http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-burke-papal-authority-derives-from-obedience-to-christ

  Bishop Schneider: The Pope is not the “owner” of truth but its “servant and vicar” (FULL TEXT)
  https://www.lifesitenews.com/news/bishop-athanasius-schneider-talk

  Cardinal Brandmüller warns Catholics not to heed ‘majority’ but ‘minority who truly live the faith’
  https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-brandmueller-talk

  Declaration of Faith Released Defending Church Teaching
  http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/declaration-of-faith-released-defending-church-teaching

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*