Představitele německé církve vyděsila socha Panny Marie. Nechtějí s ní mít nic společného

-ah- Marienrelief im Paradies des St. Paulus-Doms . Bei der Mariendarstellung aus dem 13. Jahrhundert, in der unter dem Trhron Mariens, die das Christuskind auf dem Schoß trägt, werden zwei stilisierte Personen - das Judentum und Heidentum - niedergedrückt, ja unterworfen

Socha Panny Marie ze třináctého století, která pod svýma nohama drtí judaismus a pohanství, vyvolala v Německu nemalý rozruch. Správa katedrály, kde byla socha objevena, se od ní okamžitě distancovala.

Zhruba sedmdesát centimetrů vysoká socha se nachází v münsterské katedrále sv. Pavla poblíž hlavního vchodu a je součástí „rajského“ reliéfu. Zobrazuje Madonu s Ježíškem sedící na trůnu, která klade své nohy na figury symbolizující judaismus a pohanství, čímž ukazuje vítězství křesťanství nad těmi, co nevěří v Krista.

Socha upoutala pozornost teprve nedávno a okamžitě vzbudila zájem médií. Kapitulní probošt Kurt Schulte se od vyznění sochy distancoval. Vysvětlil, že se v představení Panny Marie, která pošlapává judaismus a pohanství, jedná o „dobové“ přesvědčení, jakoby křesťanství nad nimi zvítězilo a nahradilo je. Sochař byl podle probošta Schulteho prostě „dítětem své doby“. Dnes už je takové pojetí nejen nepochopitelné, ale také odporuje církevnímu učení, dodal, přičemž poukázal na koncilní deklaraci Nostra aetate.

Vše nakonec vyvrcholilo vypracováním brožury, na níž se podílela správa katedrály spolu s münsterskými židy a Sdružením křesťansko-židovské spolupráce. Navíc má být ve všech nových publikacích o katedrále uvedeno vyznění sochy na pravou míru. Pracuje se rovněž na multimediální prezentaci, s níž se budou moci návštěvníci katedrály seznámit hned u vchodu.

 

Zdroj: katolisch.de

10 Komentářů k "Představitele německé církve vyděsila socha Panny Marie. Nechtějí s ní mít nic společného"

 1. Libor Rösner | 13.4.2018 z 10:09 |

  Dnes už je takové pojetí nejen nepochopitelné, ale také odporuje církevnímu učení, dodal.
  Dnes by se zobrazila klečíc před nimi.

 2. Libor Rösner | 13.4.2018 z 10:13 |

  A Němci teď podali do Vatikánu dotaz stran interkomunia, je vidět, že nezahálejí…

 3. Karol Dučák | 13.4.2018 z 14:21 |

  Musím vyjadriť maximálne pohoršenie a kategorický nesúhlas s takou interpretáciou koncilovej deklarácie NOSTRA AETATE, akú prezentoval prepošt Kurt Schulze. Citujem z deklarácie NA: „CIRKEV VŠAK OHLASUJE A JE POVINNÁ NEPRESTAJNE OHLASOVAŤ KRISTA, KTORÝ JE ,CESTA, PRAVDA A ŽIVOT´ (Jn 14, 16), V KTOROM ĽUDIA NACHÁDZAJÚ PLNOSŤ NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA A V KTOROM BOH ZMIERIL SO SEBOU VŠETKO. (Porov. 2 Kor 5, 18 – 19).“ (NOSTRA AETATE, č. 2)
  To, že Katolícka cirkev vedie dialóg s inovercami, je v úplnom poriadku. Takýto dialóg viedli jezuitskí misionári už v 16. storočí. Lenže aj v zmysle koncilových dokumentov jedine Kristus je „cesta, pravda a život“, jedine v Kristovi „Boh zmieril so sebou všetko“. Každé iné učenie je nutné odsúdiť ako herézu.
  Nikde (!) v koncilových dokumentoch sa nepíše, že by viedla cesta k spáse cez pohanstvo alebo judaizmus. Katolícka cirkev už pred Druhým vatikánskym koncilom učila, že je možná spása aj nekresťanov a pohanov, ale vždy len cez Krista!
  Koncilový dekrét AD GENTES hovorí jasnou a nedvojzmyselnou rečou: „Opodstatnenie misijnej činnosti vychádza z vôle Boha, ktorý ,chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Ježiš Kristus, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých´(1 Tim 2, 4 – 6). ,A v nikom inom niet spásy´ (Sk 4, 12)… Hoci Boh môže cestami, ktoré pozná jedine on, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej nie je možné páčiť sa mu (porov. Hebr 11, 6), Cirkev má povinnosť (Porov. 1 Kor 9, 16) a zároveň sväté právo ohlasovať evanjelium VŠETKÝM ĽUĎOM…“ (AD GENTES, č. 7)
  Dokument NOSTRA AETATE hovorí o úcte k Židom, ale v tomto dokumente nie je ani slovo o úcte k judaizmu!!! Židov si teda vážiť máme, judaizmus určite nie! V dokumente NOSTRA AETATE sa síce hovorí o úcte k moslimom, nehorí sa tam však slovom o tom, že by malo byť správne uctievať islam. Moslimov si teda máme vážiť, islam rozhodne nie! V koncilových dokumentoch sa do omrzenia opakuje, že jediná pravá je Katolícka cirkev Kristova, založená na Skale, Petrovi. To je ten detail, ktorý nedocvakol mnohým katolíkom.
  Prisahám – ako že je Boh nado mnou -, že budem vždy čo najrozhodnejšie bojovať proti všetkým deformáciám koncilového učenia, aj keby ich mal hlásať sám pápež! Práve preto, že som obhajca nezdeformovaného učenia Druhého vatikánskeho koncilu, čo najrezolútnejšie odmietam herézy, ktoré hlása Kurt Schulze a jemu podobní zblúdení teológovia. Niet väčšej tragédie pre Katolícku cirkev ako heretici na postoch katolíckych hodnostárov.

 4. Pavel | 13.4.2018 z 20:23 |

  Jedna věc je v každém případě jistá:

  “ Mé Neposkrvněné srdce nakonec zvítězí“.
  Panna Maria Fatimská

 5. Tomáš Navrátil | 14.4.2018 z 5:37 |

  Přepychový (ne)způsob života způsobuje zatučnění mozkových závitů (byly-li tam předtím kdy jaké).
  Velmi smutné svědectví dnešních (předpovězených) časů. Jedině v poselství Fatimy může dnes křesťan mít naději.

 6. romanus | 14.4.2018 z 11:47 |

  je vidět,že katolickou Církev okupují nevěrci

 7. Jarda | 14.4.2018 z 12:41 |

  ad Karol:

  Amen,amen,amen.

 8. David | 14.4.2018 z 21:29 |

  Co se tomu divíte? I démoni znají Pannu Marii a také před ní prchají hrůzou…

 9. Renda | 15.4.2018 z 14:23 |

  Apologetove zmanipulovaného koncilu nechtějí vidět , že koncilní texty obsahují jak katolické , tak vágní , dvojznačné , někde i bludné pasáže. Kterými argumentují modernisté? Těmi dvojznacnymi. Konzervativci zas těmi katolickými , ovšem přiznat si , že krize je důsledkem koncilu , to ne.

 10. Tomáš Navrátil | 18.4.2018 z 11:55 |

  ad Renda: Koncil byl jen třešnička na dortu. Krize mezi duchovními začala přece dlouho před ním. Koncil této krizi jen vyšlapal cestu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*