Bartyzel: Tak velmi cizí

Blíží se doba (a v některých zemích už je tu), ve které my, křesťané, budeme jako paganes na sklonku starověku, kdy křesťanství slavilo úspěch: opovrhováni, vysmíváni, vyloučeni. Budeme světu tak „cizí“, tak „velmi cizí“, jako ona anonymní postava z lyrických veršů Kavafisových Miris: Alexandrie 340 po Kr., která při pohledu na přípravy pohřbu svého nečekaně zemřelého přítele a druha v radovánkách začíná pociťovat, že je v domě křesťanů cizí a musí z něj rychle vyběhnout na ulici, dříve než ji zachvátí jejich křesťanskost a zakalí jeho vzpomínku na Mirise.

Povrchní mozky by v tom mohly spatřovat opozdilou pomstu „starých bohů“ na Bohu křesťanů, ale to není pravda. Svět, do něhož vstupujeme, není návratem starého pohanství, byť se s takovými pochybnými a nemoudrými názory můžeme setkat. Je to svět, který, stejně jako jeho významní zakladatelé Feuerbach a Marx, nenávidí všechny bohy kromě zbožštělého člověka; svět, o kterém velmi trefně napsal papež Pius XI. v Divini Redemptoris, že „po prvé, pokud lze si vzpomenout, vidíme tu vzpouru důkladně připravenou a prováděnou proti všemu, ‚co má jméno Boži‘ [2 Te 2, 4]“. VŠEMU, tedy rovněž i proti všem předobrazům pravého Boha, které si dokázala vytvořit (a možná uchovat z prvotního zjevení) náboženství dávnověku.

Kristovi nepřátelé, kterých je již jako mořského písku a jejich počet stále roste, rádi připomínají krutý osud ušlechtilé a moudré pohanské panny Hypatie zavražděné křesťanskou chátrou. Ale není snad Hypatií naší doby „recidivistka“, jak ji označil soudce, tedy ne nějaký primitiv, Mary Wagnerová, která je znovu a znovu zavírána do vězení za svůj apoštolát lásky?

Prof. Jacek Bartyzel

 

Zdroj: myslkonserwatywna.pl
Přeložil ACS.

3 Komentáře k "Bartyzel: Tak velmi cizí"

 1. Dr. Radomír Malý | 29.7.2018 z 13:21 |

  Znám osobně prof. Bartyzela a velice si jej vážím. Nicméně sine ira et studio jsem toho názoru, že srovnávání pozdního pohanství zanikající starověké Římské říše a současného křesťanství není zrovna trefné:
  a) Tehdejší paganismus byl spojen s těžkým úpadkem mravů: s posvátným smilstvem, krevní mstou, promiskuitní formou života atd.
  b) Pronásledování pohanů ze strany tehdejší křesťanské Římské říše bylo absolutní nulou ve srovnání s předchozím pronásledováním křesťanů ze strany pohanské Římské říše. Pohanům byly sice zavírány svatyně a bořeny oltáře (kvůli tomu, že pohané vzývali zlé duchy a praktikovali posvátnou prostituci), ale nebyli násilím nuceni ke křtu a popravováni, když odmítli přimnmout křesťanskou víru, v křesťanské Římské říši mnoho pohanů bylo i ve vysokých politických funkcích (např. níže vzpomenutý Orestes v Alexandrii). Dokladem pro to je, že není znám žádný pohanský mučedník z rukou křesťanů (krom níže vzpomenuté Hypatie), zatímco křesťanských mučedníků z éry pohanské Římské říše jsou celé zástupy.
  c) Je smutné a neomluvitelné, že při zavraždění Hypatie hrály svou roli i náboženské motivy, nicméně účastnili se toho nejen křesťané, ale i pohané. Hypatia byla totiž přítelkyní alexandrijského místodržitele Oresta (pohana), jenž byl všeobecně nenáviděný jako od křesťanů, tak i od pohanů pro své násilnické metody vlády.

  Případ Mary Wagnerové je něčím úplně jiným než případ starověké Hypatie. Rovněž tak postavení křesťanů v současné postmoderní společnosti je zcela odlišné do postavení pohanů v tehdejší křesťanské Římské říši.

 2. Pavel | 30.7.2018 z 21:11 |

  Já jen čekám, kdy se papež František veřejně zastane Mary Wagnerové, která bojuje proti potratům a je zato kriminalizována. Když mu tak leží na srdci osud muslimů- Rohingů,kteří útočili na policejní stanice v někdejší Barmě, jistě bude intervenovat také za Mary.

 3. Pavel | 30.7.2018 z 21:30 |

  Je to jistě na delší úvahu, ale dnes jde o útok na úplné základy bytí.

  Je to tři sta let a jeden rok, kdy vznikla organizovaná síla, která si dala za cíl zničt rodinu, náboženství ( primárně katolickou církev), národ a stát. Nyní ovšem jsme svědky pokusu překreslit mapu i pokud jde o nejintimnější sféru člověka.

  Italský ministr vnitra Salvini v této souvislosti mj. řekl, že „„Takže žádné rodiny s matkou a otcem. Není snadnější mít „otevřenou společnost“ se šesti tatínky, třemi maminkami, 18 prarodiči a šesti bratranci, kteří si změní pohlaví podle nálady?“ glosoval Salvini Sorosův přístup o sociální politice.

  „Tohle je projekt, kterým chtějí ovlivnit naše děti. Proč? Protože když už nemáš muže ani ženu – máš jen číslo, věc, bez práv, bez dějin, bez myšlení, bez národnosti, bez identity… Jsou to velmi dobře organizovaní nepřátelé a jsou velmi bohatí“.

  A je naprosto skandální, že namísto toho, aby se italštší biskupové zastali svého ministra vnitra, který bojuje za záchranu Itálie, stává se tento politik terčem nevkusných útoků části italských katolických médií. Poradce papeže jej kritizoval zato, že chce na veřejných místech umístit kříž s tím, že kříž není znamením identity. Co dodat?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*