Biskup o Vánocích zpochybnil Mariino panenství a vlivný teolog dokonce Kristovo božství

Na portugalském portálu Observador vyšel text, ve kterém se portský biskup Mons. Manuel Linda a teolog Anselmo Borges vypořádali s „mýty“ ohledně Vánoc.

Kromě jiného se věnovali i otázce panenství Panny Marie.

Biskup Linda uvedl, že „bychom [to] nikdy neměli vztahovat na Mariino tělesné panenství“, „Starý Zákon říká, že se Ježíš má narodit z dívky, dcery Izraele, která bude prostá, chudá a pokorná. Ale ve skutečnosti se jedná pouze o odkaz na plnou oddanost této ženy Bohu. Dar být matkou Boží byl Marii dán, jelikož měla nedílné srdce. Nejdůležitější je plné darování se“.

Podle P. Anselma Borgese vzešel Ježíš ze svazku Marie s Josefem „jako každé jiné dítě“. Panenství Panny Marie má pouze poukazovat na to, že ježíš byl výjimečnou osobou. Skutečnost, že se Ježíš narodil z panny, je prý teologická pravda, ale ne nutně biologická.

ACS

13 Komentářů k "Biskup o Vánocích zpochybnil Mariino panenství a vlivný teolog dokonce Kristovo božství"

 1. Libor Rösner | 28.12.2018 z 14:06 |

  Ještě jeden z nich podotkl, že slova o panenství mám brát jako metaforu…
  Na druhý den to sice odvolali, ale spíše jen na základě těch vzrušených reakcí…

 2. Jarouš | 28.12.2018 z 16:24 |

  Nejsou první, ale i poslední, nakonec i to je možné.
  Rabín Sidon v knize Evangelium podle Josefa Flavia:
  Marie prý byla chudými rodiči provdána za vojáka Pandiru… Marie svého manžela nemilovala anebo přestala milovat a zamilovala se do Josefa, tesaře. Když se voják vrátil z tažení, nalezl ji těhotnou…, a protože ho Marie již asi omrzela, vyhnal ji… Od té doby žila mladá žena s Josefem,který si ji vzal. Jako první se narodil nemanželský chlapec, kterému dali jméno Ježíš, znamenající osvoboditel. Vždyť skutečně byl osvoboditelem své matky z nešťastného svazku s prvním manželem. Byl dítětem cizoložství, byl bastard… Nesl v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, ale i hanbu…

 3. Fr. Albert T.O.P. | 28.12.2018 z 16:47 |

  Maria je „vždy panna“. (de fide)
  Iz7,14; Mt1,18-25; Lk1,26-38; 3,23;
  sv. Ignác z Antiochie (“Náš Pán vpravdě z Panny zrozený”, dále “Vládci tohoto věku zůstalo utajeno Mariino panenství, její porod i Kristova smrt.”), sv. Justin (“Slova Hle Panna počne znamenají, že panna bez obcování počne; kdyby s kýmkoliv obcovala, již by Pannou nebyla.”, dále “Jako panna a neporušená přijala Eva slova hada a zrodila neposlušnost a smrt. Maria však, panna, přijala vírua radost, když jí anděl Gabriel přinesl radostnou zvěst.”), sv. Epifanius (“Kdo, kdy a ve kterém věku by se odvážil vyslovit jméno Maria a nepřipojil k tomu hned Panna”), sv. Basil (“My, Kristovi přátelé nesneseme slyšet, že Boží Rodička někdy přestala být pannou.”),
  1. Cařihradský, Chalcedonský, 2. Cařihradský sněm. Text Lateránské synody (r. 649, D503) – není ekumenickým sněmem a tedy toto prohlášení není přímo text dogmatu, ale shrnuje dogmatické učení předchozích tří jmenovaných koncilů do věty: “Nevyznává-li někdo, že Maria, svatá Boží rodička a vždy Panna počala z Ducha svatého bez semene božské Slovo, a že ho zrodila neporušená a že zůstala trvale i po porodu pannou, anathema sit.”)
  K499-501, 510

 4. karmelita | 28.12.2018 z 20:48 |

  Hereze přímo od biskupa – to je tedy síla…! Ne nadarmo v evangeliu stojí“ „…ale najde Syn člověka na zemi víru až přijde?“

 5. Markéta Malcová | 29.12.2018 z 13:59 |

  Pochopte – Jeho Excelence si něco takového, jako tělesné narození Boha z panny neumí představit! A protože je biskup, tak to určitě bude tak, jak to vidí on, že…?! Nějaká víra mu může být ukradená. Mne by spíš zajímalo, co takového člověka vůbec vedlo k rozhodnutí, stát se knězem. Snad vidina dobrého bydla? Takže teď, ať už byly motivace uvedeného verbálního výronu pana biskupa (potažmo dalších) jakékoliv, je dobře, že to vyšlo ven.

 6. Dr. Radomír Malý | 29.12.2018 z 15:06 |

  To mne vůbec nepřekvapuje. Mnohokrát jsem slyšel z úst současných neomodernistů a četl v jejich článcích, že ustavičné panenství Matky Boží Marie, ve smyslu definice výše Albertem zmíněné Lateránské synody „před porodem, při porodu a po porodu“, je prý „typický orientální mýtus“. Když jsem před lety v Lucemburku, kam jezdím na návštěvu za dcerou, bloumal po tamních chrámech, tak jsem v jednom z nich narazil na jednu německou teologickou publikaci s kolektivem autorů, kterou tam v kostele nabízeli. Rozebírala, proč prý Maria nemohla být „panna“ a proč prý počala Ježíše tak jako každá jiná žena na základě normálního pohlavního styku s mužem. Toto je dnes oficiálně v Církvi hlásáno, žel Bohu. Čemu se tedy divíme?

 7. Místo takových citátů je lépe předkládat trochu sv. Tradici, církevní dějiny – takové hlasy hodnostářů byly před 2. vatikánem, při 2. vatikánu i po 2. vatikánu.
  A je také dobré znát kromě sv. Tradice a dogmat i Písmo sv.: židi mají dívku (s pravděpodobností pannu), v (quasiinspirované) LXII mají už jenom pannu.

 8. Jarouš | 3.1.2019 z 15:01 |

  Pane Čejko,
  jako správný katolík jste se bez vysvětlení rozhodl neuveřejnit můj poslední příspěvek uvedenému tématu, a proto Vás žádám o jeho vrácení, aby Vás příliš nezatěžoval a nezpůsoboval trauma na svědomí.
  Děkuji.
  S pozdravem
  Jaroslav Rejman

 9. Vážený pane Rejmane,

  Váš příspěvek porušoval bod č. 2 pravidel diskuse. V diskusi nebudou zveřejňovány komentáře zpochybňující katolickou víru. Výjimku mohou tvořit dotazy nekatolíků, kteří se v dobré víře chtějí dozvědět něco více o katolickém učení.

  Váš příspěvek Vám vrátit nemohu, není to technicky možné.

  Martin R. Čejka

 10. David | 3.1.2019 z 23:26 |

  Nedivte se tomu, že právě posvěcené osoby jsou nositeli největších herezí. Vždyť kde mohou slyšet pravověrné učení? V seminářích, či od biskupů, či snad dokonce ve Vatikánu?

 11. Jarouš | 4.1.2019 z 13:17 |

  Pane Čejko, příspěvek snad můžete a umíte překopírovat do mého e-mailu a poslat ho. To je tak složité? Nechápu, proč by to nemělo být technicky možné.
  J.Rejman

 12. Renda | 8.1.2019 z 16:07 |

  Bude trest? Ani náhodou?

 13. Richard | 9.1.2019 z 19:07 |

  Je dobře když to někdo ,,hlídá´´. Někteří lidé dnes toho zkouší docela dost, zdravý rozum se vypařuje. Je potřeba vytyčit jasné hranice, to se ale často nelíbí, že.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*