Nejnovější závěry ohledně Turínského plátna

Nejnovější závěry italských vědců potvrzují, že „člověk, který byl zabalen do Turínského plátna, byl dříve ukřižován“. Určili také přesně místo, kde kopí probodlo Ježíšův bok, a potvrdili pravost stop krve nacházejících se na plátně.

Italský deník La Stampa zveřejnil hlavní závěry výzkumu, na kterém se mj. podíleli známý italský profesor radiologie Filippo Marchisio a profesor Pier Luigi Baima Bollone, vedoucí Mezinárodního sindonologického střediska v Turíně.

Výchozím bodem výzkumu byla skutečnost, že pravá paže osoby zachycené na plátně je o šest centimetrů delší nežli levá. Vědci to vysvětlili deformací, ke které dochází následkem ukřižování, a také tím, že tělo zemřelého bylo silou ukládáno do pozice, v níž bylo ovinuto plátnem.

Kvůli poškození plátna při požáru v roce 1532 se stala část obrazu paží neviditelná a rozdíl v jejich délce je pro nezkušeného pozorovatele těžko postřehnutelný. Ale díky použití nejnovějších technologií z oblasti výpočetní tomografie se podařilo rekonstruovat chybějící části vyobrazení.

Vědci rovněž potvrdili „naprostou pravost“ stop krve na plátně, jejichž pravost zpochybnila v loňském roce jiná skupina odborníků.

Podařilo se jim navíc přesně určit místo, kde bylo do těla vraženo kopí, a tím i orgány, k jejichž poškození došlo. Kopí probodlo mj. pohrudnici, přičemž krev vytekla pravým bokem ve výši bederních obratlů.

Zdroj: KAI

17 Komentářů k "Nejnovější závěry ohledně Turínského plátna"

 1. Felix Leo | 22.1.2019 z 7:21 |

  To je všechno moc hezké, jen trochu vadí, že C14 analýza určila stáří plátna na pár set let. A to by zejména profesor radiologie Filippo Marchisio měl vědět.

 2. Fr. Albert T.O.P. | 22.1.2019 z 12:53 |

  FL – Těch analýz bylo několik a ne jen C14 (přičemž u ní se prokázalo, že testovala vzorky plátna, které skutečně pocházejí ze středověku -v té době bylo opravováno). Každá z nich prokázala něco zcela jiného.
  Možná úmyslně.
  Buď tomu člověk věří, nebo nevěří.

 3. Ondřej Karták | 22.1.2019 z 14:09 |

  C 14 analýza je vyloženě nespolehlivou metodou. Už o tom bylo napsáno jinde dost, tak si to načtěte. Zde bylo mj. množství uhlíku ovlivněno požárem a faktem, že plátno bylo v kostele kde hořely svíčky, což produkuje uhlík rovněž, a tyto svíčky byly v minulosti organického původu (lojové, včelí vosk) nikoliv z parafínu. Uhlíku tam tedy bylo výrazně více, než kdyby plátno leželo někde v truhle.

 4. Doporučuji dokument Turínské plátno: Nové důkazy (https://www.csfd.cz/film/271346-turinske-platno-nove-dukazy/prehled/). Výsledky (záměrně?) metodicky špatného stanovení stáří žijí dále: https://www.denik.cz/ze_sveta/turinske-platno-je-stredoveky-podvrh-vedci-maji-nove-dukazy-20180719.html

 5. Felix Leo | 23.1.2019 z 7:58 |

  Naopak – C14 analýza je vůbec nejspolehlivější metoda datování v rozsahu stovek a tisíců let. Je zcela exaktní, nedá se „okecat“ jako většina ostatních (ve své podstatě nepřímých) metod. Požár i svíčky vliv samozřejmě mají, ale nejvýše řádu desítek let. Jediná možnost je, že se k analýze vzala nová záplata, ale to je vzhledem k pečlivému výběru vzorku komisí jen velmi málo pravděpodobné. Navíc všechny tyto „záchranné“ teorie vymysleli lidé, kteří se k plátnu blíže vůbec nedostali a jejich odborná kvalifikace je minimálně sporná.
  Ježíš nutně měl genetickou výbavu Židovky Panny Marie. Ale otisk na plátně ukazuje spíše než na „blízkovýchodního“ muže na muže „středoevropského“ s nordickými rysy.
  Není problém vzít na C14 analýzu nezpochybnitelný vzorek (např. z nejbližšího okolí krevních skvrn) a „přečíst“ DNA ze zbytků tělních tekutin. Už jen fakt, že se nic takového neděje ani nechystá, má velkou vypovídací hodnotu.
  P.S. Ke své víře rozhodně „berličku“ Turínského plátna (byť by bylo sebepravější) nepotřebuji.

 6. Maria | 23.1.2019 z 14:49 |

  Doporucuji publikaci od Marka Dunda a Pavla Zahradnicka * Dotyky nebe a zeme* da se stahnout v pdf. Kopiruji zde anotaci *Sborník obsahující sedm fundovaným a současně čtivým způsobem zpracovaných témat pěti různých autorů: Turínské plátno (včetně nově publikovaných poznatků , Rouška z Manoppella , Zázrak zázraků v Calandě , TChr), Nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Alexis Carrel svědkem zázraku v Lurdech , Plačící Madona v Syrakusách , Obrácení Andrého Frossarda , Eucharistický zázrak v Sokólce

 7. Dr. Radomír Malý | 24.1.2019 z 10:55 |

  Ad Felix Leo: Před léty tým odborníků z univerzity v Padově pod vedením prof. Fantiho provedl výzkum pomocí metody ultračervených paprsků, která je dle specialistů podstatně spolehlivější než C 14 a dospěl k závěru, že se jedná o vznik v letech cca 300 př. Kr. až 150 po Kr.
  Nota bene kdyby skutečně podle datace C 14 pocházelo plátno až z konce 13. stol., tak jak vysvětlit potom tu anatomickou přesnost bičování, ukřižování, probodení kopím atd. a jeho následků na těle muže z plátna, když ve středověku, kdy se nekřižovalo, už neměli o tom ani ponětí, navíc jejich znalosti anatomie byly na podstatně nižší úrovni než dnes? Jak se potom také muž z plátna dostal ven, aniž by došlo k jeho porušení a jak vůbec otisk na plátně vznikl, když obraz není namalován, jak je dnes jednoznačně prokázáno? To ukazuje jedině na zázrak identický s tím, který popisují evangelisté.

 8. Dr. radomír Malý | 24.1.2019 z 11:04 |

  A ještě něco ad Felix Leo: Pokud vím, všechny studie se shodovaly, že muž na plátně má výrazné semitské rysy, nikoli středoevropské nebo nordické, nota bene plátno se v této oblasti vůbec nepohybovalo, od středověku je doložena jeho existence ve Francii a poté v Itálii.

 9. Fr. Albert T.O.P. | 29.1.2019 z 8:54 |

  Především – ten člověk z plátna má na očích mince z chybné ražby, jež byla v oběhu…kdypak asi?
  Toto na fixlovat, je prakticky nemožné.

 10. Felix Leo | 29.1.2019 z 21:01 |

  Předně: Turínské plátno (proč mu neříkáme „rubáš“ jako většina ostatních národů?) může být rubášem Kristovým, jen je kolem něj příliš mnoho nesrovnalostí a příliš mnoho zuřivých zastánců bez relevantních argumentů. Podle mě se nejpravděpodobněji jedná o pastorační pomůcku obětavě vytvořenou s nejčistšími úmysly. Nakonec i všechny ostatky Kristova kříže vydají na více celých stromů a „množily“ se z větší části s nejčistšími úmysly.

  Publikace P. Dundy a P. Zahradníčka: Nebylo by lepší se opřít o odborné publikace než o farářské povídání?
  Ultračervené paprsky: tento zcela nesmyslný termín je nezvratným důkazem, že pisatel vůbec netuší, o čem píše. Infračervené záření lze použít pro řadu pomocných postupů, ale žádný z nich neumožňuje přímé datování (na rozdíl od metody C14).
  Prof. Fanti: prokázal částice dokládající extrémní trauma zabaleného člověka. Zkušební metodou ovšem byla elektronová mikroskopie a stále ještě existuje možnost, že zabaleným nebyl Kristus.

  P.S. Církev má k dispozici odstřižky z Turínského plátna, které byly odstřiženy z těsného okolí propálených míst před opravou plátna. Jejich použití by samotnému plátnu nijak neuškodilo a záruka původnosti je zde prakticky nezpochybnitelná. Proč církev nedovolí jejich využití pro analýzu C14? Sama plátnu nevěří?

 11. Kolben & Daněk | 30.1.2019 z 22:05 |

  Že naše víra neleží na Turínském plátně, s tím souhlasím, a k tvrzení článku, že šlo o Ježíšův bok, bych nadále připojoval otazník. Ale sotva může být plátno z přelomu 13./14. století, když jeho nejstarší dosti věrohodné vyobrazení v Prayově kodexu pochází z konce století 12.?

 12. Dr. Radomír Malý | 31.1.2019 z 12:00 |

  Ad Albert a ad Felix Leo: O té minci z doby Pontia Pilata samozřejmě vím, je tady víc věcí, které nešly „nafixlovat“, např. vytečení bezbarvé srdeční tekutiny (jako nelékař nevím, jak se to odborně nazývá) spolu s krví, jak je patrné na plátně, což odpovídá zprávě sv. Jana, že z Kristova boku „vyšla krev a voda“.

  S těmi ostatky sv. Kříže jste, pane Felixi, úplně vedle. Nesmíte číst články ze zednářských a komunistických časopisů. Je pravdou, že existuje značné množství ostatků sv. Kříže, ale jedná se jen o malé třísky, jejich počet dohromady vydá tak zruba na třetinu skutečného Kristova kříže, o tom existuje řada odborných publikací.

 13. Hraničář | 5.2.2019 z 1:01 |

  Maria | 23.1.2019 z 14:49 |

  Doporucuji publikaci od Marka Dunda a Pavla Zahradnicka * Dotyky nebe a zeme* …….

  Doporučuji k přečtení knihu K. Leitha, Zbožný podvod.

 14. Hraničář | 5.2.2019 z 1:06 |

  Dr. Radomír Malý | 24.1.2019 z 10:55 |

  Ad Felix Leo: Před léty tým odborníků z univerzity v Padově pod vedením prof. Fantiho provedl výzkum pomocí metody ultračervených paprsků,……………….

  Ultračervené paprsky fyzikálně neexistují. Existují infračervené, nebo ultrafialové!

 15. Hraničář | 5.2.2019 z 1:09 |

  Jak to, že v evangeliích není ani zmínka o nějakém obrazu na plátně či plátnech (sv. Jan)? Všichni evangelisté píší, že Ježíš byl do plátna (pláten) ZABALEN! Tak by ale ten obraz nevznikl! Tento braz by ani nevznikl, kdyby plátno bylo na postavu položeno! Obraz by byl deformovaný!

 16. Fr. Albert T.O.P. | 5.2.2019 z 23:25 |

  V Písmu není uvedena spousta věcí. Dokonce ani to, jakou barvu měly oči Krista Pána a zda měl dlouhé, či krátké vlasy, jaké měl vousy a mnoho dalsiho.
  Jak vznikl obraz na plátně, neví dnes nikdo. Je to jedno z tajemství plátna. K pokladů víry samozřejmě nepatří, nicméně argumenty pro pravost jsou podstatně presvedcivejsi, než ty, které se snaží dokázat jeho podvrzenost. Koneckonců, stačí se podívat, kdo v pravost věří a kdo naopak nikoli…

 17. luděk | 11.10.2019 z 20:29 |

  Po mnoha zkoumání vědci prokazatelně zjistili jen to že se jedná o tkaninu vyrobenou ve starověku nebo středověku. To je tedy dost málo vzhedem k tomu že po jediné zkoužce tvrdí kdy žil nový druh dinosaura nebo himinida jen podle jednoho zubu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*